Diabeetikon sydän sokeristuu ja vaurioituu

Tässä on tutkimus diabeetikon todellisesta elämästä, sydämen siirrosta. Kohonnut verensokeri sokeroittaa ja vaurioittaa sydänsoluja. Syynä on se, että niissä syntyy myrkyllisiä sokeristumisen lopputuotteita, AGE (Advanced Glycation Endproducts). Puolalaiset sydänkirurgit mittasivat sydämensiirron yhteydessä tyypin 2 diabeetikkojen sydänlihaksen AGE-pitoisuutta. Mitä kauemmin diabetes oli kestänyt, sitä enemmän sydämessä oli AGE-tuotteita.

Sydänkirurgit tekivät 60 sydämensiirtoa. Niistä 19 tehtiin tyypin 2 diabeetikoille ja 41 muille sydänpotilaille. Diabeetikoista yhdellätoista oli sepelvaltimotaudin aiheuttama iskeeminen kardiomyopatia ja kahdeksalla dilatoiva kardiomyopatia (sydänlihaksen laajentuma). Potilaat olivat keski-iältään 50–55-vuotiaita.

AGE-pitoisuus mitattiin sydänlihassoluista (kardiomyosyyteistä), sidekudossoluista (fibroblasteista) kapillaareista, arterioleista ja arterioista. Diabeetikkojen sydänlihassoluissa oli enemmän AGE-tuotteita kuin verrokeilla. AGE-tuotteiden määrä diabeetikkojen sydänsoluissa korreloi diabeteksen kestoon; mitä kauemmin potilas oli ollut diabeetikko, sitä enemmän sydämessä oli AGE-tuotteita.

Nozoski J, Zakliczyki M, Konecka-Mrówka D, et al.Advanced glycation end products in the development of ischemic and dilated cardiomyopathy in patients with diabetes mellitus type 2. Transplant Proc. 2009;41(1):99-104. Abstract

Tohtori Tolosen kommentti

Diabeetikon veren LDL-kolesteroli hapettuu herkästi, jolloin siitä tulee oksikolesterolia (ox-LDL). Lisäksi LDL sokeroituu, jolloin siitä tulee AGE-LDL:ää. Kumpikin LDL:n muuntunut muoto tarkertuu valtimoiden sisäseinämään paakuiksi, jolloin suoni jäykistyy ja ahtautuu. Veren vertaus huononee ja sydänlihas alkaa kärsiä hapen puutteesta (iskemiasta). Lisäksi diabeetikon sydänlihas menettää kardiolipiini-nimistä suojaavaa rasvaa.

Tämäkin tutkimus osoittaa, ettei diabeteksen nykyinen käypä hoito ehkäise riittävästi sydänlihaksen sokeroitumista ja siitä syntyviä AGE-tuotteita. Tilanne voi johtaa sydämensiirtoon. Tämän tutkimuksen pitäisi viimeistään herättää diabeetikot käyttämään AGE-tuotteiden syntyä ehkäiseviä ja niitä vähentäviä ravintolisiä, joista tärkeimpiin kuuluvat berberiini ja karnosiini. Lisäksi diabeetikon sydän tarvitsee ubikinonia ja E-EPAa.

Ghodsi R, Kheirouri S. Carnosine and advanced glycation end products: a systematic review. Amino Acids. 2018 Jun 1. doi: 10.1007/s00726-018-2592-9.

Diabeetikko tarvitsee sokeroitumista ehkäiseviä ravintolisiä
Miksi diabeetikon sydän sairastuu?
Benfotiamiini ehkäisee diabeetikon sydäntautia