Sinkki ehkäisee diabetesta

Sinkin runsas saanti vähentää 28 prosenttia naisten riskiä sairastua tyypin 2 diabekseen, osoittaa Harvardin yliopiston tutkimus. Se käsitti 82 298 naispuolista sairaanhoitajaa, joiden ruokatapoja ja terveydentilaa seurattiin 24 vuotta. Tutkimuksen julkaisi Diabetes Care –lehti verkkosivuillaan.

Nurses´ Health Studyn alussa naiset olivat 30–60-vuotiaita. Heistä 6030 sairastui tyypin 2 diabetekseen. Ravintoaineiden saantia selvitettäessä kävi ilmeiseksi, että eniten sinkkiä saaneessa viidenneksessä todettiin 28 % vähemmän uusia diabetestapauksia.

Oregon State Universityn uusi tutkimus vahvistaa, että sinkki parantaa vastustuskykyä.

Sinkin tiedetään olevan elintärkeä kivennäisaine immuunijärjestelmän normaalille toiminnalle. Diabetes kuuluu tauteihin, joissa immuunijärjestelmä toimii virheellisesti. Sinkin tiedetään myös vastustavan infektiotauteja ja pitävän yllä lihasvoimaa ja kestävyyttä sekä normaalia kuuloa. Lapsilla sinkki huolehtii kognitiivisista (tieto-taito) ja psykososiaalisista taidoista.

Sun Q, van Dam RM, Willett, WC, Hu FB.A prospective study of zinc intake and risk of type 2 diabetes in women. Diabetes Care. Published online ahead of print 26 January 2009 Abstract

Nutraingredients.com

Tohtori Tolosen kommentti

Kansanterveyslaitoksen ja Turun ja Kuopion yliopistojen yhteisessä 1000 suomalaisen diabeetikon tutkimuksessa todettiin, että mitä vähemmän veressä oli sinkkiä, sitä suurempi oli riski saada sydäninfarkti. Tutkijat päättelivät, että diabeetikolla sinkin puute on itsenäinen sydänkohtauksen riskitekijä. Karnosiinikin ehkäisee diabetesta ja sen lisätauteja, joten karnosiinin ja sinkin  yhdistelmävalmiste on tehokkaampi kuin pelkkä sinkkitabletti.

Tolonen ja Raaste: Hyvän diabeteshoidon opas
Ruokailutavat ja diabeteksen riski
Sinkki estää syöpää ja tulehduksia