Naisen nopea leposyke voi ennakoida sydänkohtausta

Nopea leposyke voi ennustaa naiselle sydänkohtausta tai aivohalvausta, ilmenee amerikkalaisesta jättitutkimuksesta. Siihen osallistui lähes 130 000 postmenopausaalista naista. Heistä 2 281 sai sydäninfarktin ja 1 877 aivohalvauksen.

Mitä nopeampi naisen leposyke on, sitä suurempi todennäköisyys hänellä on saada sydänkohtaus – ja kääntäen, hidas syke suojaa kohtaukselta – kirjoittavat tutkijat Brittish Medical Journalissa. Nopean sykkeen merkitys oli kuitenkin pienempi kuin tupakoinnin ja diabeteksen, he lisäävät. Tutkimus on kyllin laaja ja se on ”kliinisesti merkityksellinen”, tutkijat sanovat. Aikaisemmin on havaittu yhteys miesten nopean lepopulssin ja sydänkohtausten välillä.

Tutkimuksen yksityiskohtia
Kyseessä on kuuluisa Women's Health Initiative -hanke. Tässä raportissa seurattiin 50 vuotta täyttäneiden naisten terveydentilaa 1993–1998. Tänä aikana heidän joukossaan ilmeni 1 877 aivohalvausta ja 2 281 sydäninfarktia, joista osa johti kuolemaan. Naisilla, joiden leposyke oli yli 76 lyöntiä minuutissa, ilmeni 1,6 kertaa useammin sydänkohtaus kuin niillä, joiden leposyke oli alle 62/minuutti. Sykkeen ja sydänkohtauksen yhteys oli vahvin nuorimmissa ikäryhmissä.

Nopeaan leposykkeeseen liittyi ylipainoa, kohonnut kolesteroli ja tyydytettyjen rasvojen syöntiä, diabetesta, tupakointia ja masentuneisuutta, tutkijat kirjoittavat. Matalan leposykkeen omaavat naiset olivat fyysisesti aktiivisempia ja joivat muita enemmän alkoholia.

Sydänlääkäreiden kommentit
BBC:n uutisessa sydänlääkäri Tim Chico (University of Sheffield) sanoo: “Meillä on keinot ennustaa ihmisen sydäntaudin riskiä sellaisten muuttujien avulla, joihin ihmiset voivat itse vaikuttaa, kuten tupakointi, terveellinen ruokavalio ja paino. Toisaalta on tekijöitä, joihin ei voi vaikuttaa, kuten ikä ja sukupuoli. Meidän kaikkien on kiinnitettävä enemmän huomiota elintapoihin, joilla voidaan vähentää sydäntaudin riskiä”. "Tilapäisesti [päivän askareissa] kiihtyvä syke ei aiheuta sydänkohtauksen riskiä", muistuttaa professori Peter Weissberg.
BBC:n uutinen 4.2.2009


Tohtori Tolosen kommentti

Nopea leposyke johtuu usein kehnosta fyysisestä kunnosta, siis kuntoliikunnan puutteesta ja koholla olevasta verenpaineesta. Silloin sydän joutuu pumppaamaan verta tavallista suurempaa painetta vastaan, mikä ajan oloon heikentää sydänlihasta. Säännöllinen liikunta vahvistaa sydäntä, jolloin sykenopeus vähenee, kun sydän jaksaa pumpata kerralla enemmän verta aorttaan. Jokaisen ihmisen pitäisi liikkua vähintään tunti päivässä tai 7 tuntia viikossa.

Sydänlihasta voidaan vahvistaa myös ravintolisillä: Karnosiini ja ubikinoni lisäävät sydämen pumppausvoimaa, jolloin syke harvenee ja myös mahdollisesti koholla oleva verenpaine alenee.

Karnosiini vahvistaa sydäntä ja alentaa verenpainetta
Karnosiini lisää naisten fyysistä suorituskykyä
Ubikinoni vahvistaa sydäntä
Kalaöljy parantaa sydämen hapenkäyttökykyä