E-EPA tehostaa statiinien vaikutusta diabeteksessa

Diabeetikoille määrätään usein kolesterolia alentavia lääkkeitä, statiineja, siinä toivossa, että ne vähentäisivät sydän- ja verisuonitautien riskiä. Tutkimusten mukaan pelkkä statiinihoito ei ole kuitenkaan yhtä tehokasta kuin jos siihen yhdistetään uuden polven etyyliesteröity kalaöljy. Japanilaiset sydänlääkärit tutkivat E-EPA-nimistä kalaöljyä ja määräävät sitä diabeetikoille statiinien lisänä. Uusi japanilainen tutkimus vahvistaa käsitystä E-EPAn hyödyllisyydestä diabeteksen lisähoitona. E-EPA on ollut myynnissä Suomessa kesästä 2003 alkaen.

Pitavastatiini-nimisen lääkkeen ja E-EPAn vaikutusta tutkittiin erikseen ja yhdessä diabeetikoilla, joilla oli veren rasvahäiriö. Kokeeseen valittiin 191 tyypin 2 diabeetikkoa, jotka jaetiin kolmeen ryhmään, A, B ja C. A-ryhmä, 64 henkilöä, sai pitavastatiinia 2 mg päivässä, B-ryhmä, 55 henkilöä, sai E-EPAa 1800 mg päivässä ja C-ryhmä, 72 henkilöä, sai kumpaakin.

Hoidolla oli vaikutusta verihiutaleista syntyviin mikrohiukkasiin (PDMP) ja adiponektiiniin, joilla on tärkeä merkitys tyypin 2 diabetekseen liittyvien verisuonimuutosten synnyssä. PDMP lisää veritulpan riskiä, kun taas adiponektiini suojaa sydäntä ja verisuonia. Tässä kokeessa potilaiden PCMP ja adiponektiini mitattiin alussa ja 3 ja 6 kuukauden kuluttua. Tuloksia verrattiin ryhmien kesken ja lisäksi 30 terveeseen henkilöön, joiden veren rasvat olivat normaalit. Alussa diabeetikoiden PDMP-pitoisuudet olivat suuremmat (10.4 vs. 3.1 U/ml) ja adiponektiinipitoisuudet matalammat (3.20 vs. 5.98 µg/ml) kuin terveiden verrokkien. E-EPAa saaneen B-ryhmän PDMP aleni merkitsevästi kuudessa kuukaudessa (10.6 -> 8.0 U/ml). Sitä vastoin pelkkää statiinia saaneen A-ryhmän pitoisuudet pysyivät ennallaan (9.4 vs. 9.6 U/ml). A-ryhmän adiponektiini lisääntyi merkitsevästi (3.29 -> 4.16 µg/ml). C-ryhmässä paranivat sekä PDMP (11.2 -> 4.5 U/ml) että adiponektiini (3.24 -> 4.02 µg/ml). PDMP väheni enemmän yhdistelmähoidolla kuin pelkällä E-EPAlla.

Johtopäätökset
: Pitavastatiini ja E-EPA voivat olla hyödyllinen kombinaatio hyperlipideemisten tyypin 2 diabeetikkojen verisuonitautien ehkäisyssä. [Huom! Pitavastatiinia ei ole vielä Suomessa.] Pitavastatiini ja E-EPA stbilisoivat valtimoiden paakkuja ja ehkäisevät niiden repeytymistä.

Nomura S, Inami N, Shouzu A, et al. The effects of pitavastatin, eicosapentaenoic acid and combined therapy on platelet-derived microparticles and adiponectin in hyperlipidemic, diabetic patients. Platelets. 2009;20(1):16-22. Abstract

E-EPA tehostaa statiinien vaikutusta sydäntaudeissa
Amerikkalaiset sydänlääkärit puoltavat E-EPAa
E-EPA ohentaa diabeetikon paksuuntuneita kaulavaltimoita
E-EPA ehkäisee diabetikon sydäntaudin riskitekijöitä
E-EPA vähentää diabeetikon veritulppataipumusta
Uusi kalaöljy statiinien lisänä diabeteksen hoidossa