Näin karnosiini suojaa diabeetikon munuaisia

Euroopan johtavat munuaisklinikat ovat tutkineet karnosiinia ja pitävät sitä erittäin tärkeänä diabeetikoille munuaisvaurioiden ehkäisyssä ja jarruttamisessa. Kiinalaiset tutkijat selvittivät, millä biokemiallisella vaikutusmekanismilla karnosiini suojaa munuaisia.

Suurelle osalle diabeetikoista kehittyy munuaistauti, diabeettinen nefropatia. Tyypin 1 diabeteksessa se ilmenee yleensä taudin kestettyä 15 – 20 vuotta. Tyypin 2 diabeetikoista joka viidennellä on merkkejä munuaisvauriosta diabeteksen diagnoosihetkellä. Diabeetikon alkavaan munuaisvaurioon liittyy usein sydän- ja verisuonitauti (Atherosclerosis 2008), ja ne yhdessä heikentävät potilaan ennustetta ja lyhentävät elinikää. Niinpä kaikki turvalliset ja tehokkaat uudet hoitokeinot ovat enemmän kuin tervetulleita. Karnosiin käyttö ravintolisänä on juuri tällainen uusi tehokas ja turvallinen keino.

Karnosiinin tiedetään suojaavan diabeetikon munuaisia, mutta sen tarkka vaikutustapa on ollut epäselvä. Karnosiini vaikuttaa munuaisten toiminnallisissa yksiköissä, nefroneissa, jotka suodattavat virtsaa verestä. Ihmisen munuaisessa on noin miljoona nefronia. Ne koostuvat munuaiskeräsistä ja munuaistiehyeistä.

Näin tutkimus tehtiin

Karnosiinin vaikutusta tutkittiin viljellyissä rotan munuaisten mesangiaalisoluissa. Solujen esikäsittely karnosiinilla esti merkittävästi solujen uudiskasvua (lisääntymistä eli proliferaatiota) ja DNA-synteesiä annos-vastesuhteessa. Lisäksi karnosiini kykeni normalisoimaan useita kohonneen sokeripitoisuuden aiheuttamia haitallisia biokemiallisia reaktioita.

"Karnosiini voi olla potentiaalinen aine diabeettisen munuaisvaurion varhaisessa ehkäisyssä", tutkijat kirjoittavat. Saksalaiset ja ruotsalaiset rottatutkimukset vahvistavat, että karnosiini suojaa diabeettisilta munuaisvaurioilta (Peters ym. 2014; 2015, Forsberg ym. 2015). Sama on osoitettu muyöäs ihmistutkimuksessa (Stegen ym. 2015).

Kliininen 5500 potilaan tutkimus vahvistaa, että karnosiini suojaa diabeetikon munuaisia (Janssen ym. 2005)

Jia H, Qi X, Fang S, Jin Y, et al. Carnosine inhibits high glucose-induced mesangial cell proliferation through mediating cell cycle progression. Regul Pept. 2008 Dec 25. [Epub ahead of print]
Peters V, Riedl E, Braunagel M, et al. Carnosine treatment in combination with ACE inhibition in diabetic rats. Regulatory Peptides. 2014 Sep 16. pii: S0167-0115(14)00070-6. doi: 10.1016/j.regpep.2014.09.005.
Peters V, Lanthaler B, Amberger A,  et al. Carnosine metabolism in diabetes is altered by reactive metabolites. Amino Acids. 2015 Jun 17. [Epub ahead of print]
Look Inside

Forsberg EA, Botusan IR, Wang J, Peters V, Ansurudeen I, Brismar K, Catrina SB. Carnosine decreases IGFBP1 production in db/db mice through suppression of HIF-1. Journal of Endocrinology. 2015 Jun;225(3):159-67. doi: 10.1530/JOE-14-0571.
Stegen S, Everaert I, Deldicque L, et al. Muscle histidine-containing dipeptides are elevated by glucose intolerance in both rodents and men. PLoS One. 2015 Mar 24;10(3):e0121062. doi: 10.1371/journal.pone.0121062. eCollection 2015.

Tohtori Tolosen kommentti

Irakilaiset munuaistautilääkärit päättelivät jo vuonna 2007, että karnosiini suojaa dialyysihoitoa saavien potilaiden munuaisia (Alhamdani ym. 2007. Havainto tukee kansainvälistä munuaisklinikoiden tutkimusta (ks. linkki alla).

Alhamdani MS, Al-Kassir AH, Abbas FK, et al. Antiglycation and antioxidant effect of carnosine against glucose degradation products in peritoneal mesothelial cells. Nephron Clin Pract. 2007;107(1):c26-34. Epub 2007 Jul 24.

Karnosiinitutkimusten kirjallisuusviitteitä linkkeineen

Hakusanat: Diabetes, karnosiini, munuainen, munuaiset, E-EPA.