Lipitor ja ubikinoni

Joka kymmenes suomalainen syö statiineja, kolesterolin alentamiseen tarkoitettuja lääkkeitä, monet heistä atorvastatiinia (Lipitor®), maailman eniten myytyä lääkevalmistetta. Se estää kolesterolin synteesiä maksassa, mutta samalla se estää myös ubikinonin synteesiä. Tässä tutkimuksessa atorvastatiini alensi veren ubikinonia keskimäärin 42 %, mutta ubikinonin (100 mg) anto ravintolisänä nosti pitoisuuden jopa suuremmaksi kuin mitä se oli ollut ennen lääkityksen aloittamista.

Puolet koehenkilöistä (n=24) sai lisäksi päivittäin 100 mg ubikinonia ja puolet (n=25) lumetta. Plasman LDL-C aleni ubikinoniryhmässä 43 % ja lumeryhmässä 49 %. Ubikinonia saaneiden HDL-C nousi enemmän kuin verrokkien. Lumetta saaneiden plasman ubikinonipitoisuus väheni keskimäärin 42 %, kun taas ubikinonia saaneiden nousi keskimäärin hämmästyttävät 127 %!

Johtopäätös: Atorvastatiini alentaa merkittävästi veren ubikinonipitoisuutta, mutta ubikinonin anto (100 mg/vrk) nostaa sen jopa korkeammalle kuin mitä se oli ennen atorvastatiinin aloittamista.

Toinen, uudempi tutkimus osoittaa, kuinka atorvastatiini alentaa veren ubikinonia (kuva) (Pacanowski ym. 2009). Uusi kliininen kaksoissokkotutkimus osoittaa, että ubikinoni (200 mg/vrk) tehostaa atorvastatiinin vaikutuksia sydämen vajaatoiminnan hoidossa (Pourmoghaddas ym. 2014).

Mabuchi H, Nohara A , Kobayashi J et al., M. Effects of CoQ10 supplementation on plasma lipoprotein lipid, CoQ10 and liver and muscle enzyme levels in hypercholesterolemic patients treated with atorvastatin: A randomized double-blind study. Atherosclerosis, 2007;195:2, e182-e189 PubMed

Pacanowski MA, Frye RF, Enogieru O, et al. Plasma Coenzyme Q10 Predicts Lipid-lowering Response to High-Dose Atorvastatin. J Clin Lipidol. 2008 Aug;2(4):289-297. Free Full Text
Pourmoghaddas M, Rabbani M, Shahabi J, et al. Combination of atorvastatin/coenzyme Q10 as adjunctive treatment in congestive heart failure: A double-blind randomized placebo-controlled clinical trial. ARYA Atherosclerosis. 2014;10(1):1-5. Free Full Text pdf

Tohtori Tolosen kommentti

Statiinit estävät maksassa farnesyylipyrofosfaatin synteesiä, joka on myös ubikinonin (koentsyymi Q10) synteesin välituote (KUVA). Tämä tosiseikka ja se, että ubikinoni tuottaa noin 90 % mitokondrioiden valmistamasta energiasta, on nostanut esille ajatuksen, jonka mukaan ubikinonin puute olisi syynä statiinien aiheuttamiin lihassairauksiin (myopatioihin ja rabdomyolysiin).

Amerikkalaistutkimuksen mukaan 100 mg ubikinonia päivässä nostaa terveen nuorehkon ihmisen veren ubikinonipitoisuuden kolminkertaiseksi, mikä riittää ehkäisemään "pahan" LDL-kolesterolin hapettumista. LDL on ahtautta ja jäykistää valtimoita vain hapettuneessa ja sokerioituneessa muodossaan. Benfotiamiini, B6-vitamiini, karnosiini, ubikinoni ja berberiini ovat LDL:n hapettumista ja sokeroitumista ehkäiseviä ravintolisiä. Saadakseen 100 mg ubikinonia ruuasta pitäisi syödä 1,6 kg esim. sardiineja.

Ubikinoni – tohtori Tolosen katsausartikkeli