Naisten alkoholinkäyttö ja foolihappo

Uutta tietoa yli 83 000 sairaanhoitajan 16 vuoden seurantatutkimuksesta

Alkoholia säännöllisesti käyttävien naisten tulisi ottaa foolihappoa ruuan lisänä, ilmenee Harvardin yliopiston uudessa raportissa. Foolihappo näet kumoaa alkoholin haittavaikuksia mm. vähentämällä rinta- ja paksusuolisyöpien vaaraa.

Tohtori Rui Jingin johtamat tutkijat vertasivat täysraittiiden ja alkoholia (vähintään kaksi drinkkiä päivittäin) nauttivien yli 60-vuotiaiden naisten sairastumisriskiä, etupäässä syöpätauteihin. Alkoholi lisäsi syöpäriskiä, kun taas foolihappo vähensi sitä. Tutkijat pitävät foolihappoa erityisen tärkeänä suojatekijänä nuorille naisille, jotka usein nauttivat alkoholia. Tulokset perustuvat 83 929 naispuolisen sairaanhoitajan (34–59 v) terveysseurantaan – Nurses´ Health Studyyn –, joka on ollut käynnissä 1980-luvun alusta.

Foolihappo suojaa DNA:ta

Ihmisessä syntyy 25 000 uutta soluja sekunnissa. Kasvisten folaatti ja sen synteettinen muoto, foolihappo, ovat välttämättömiä uusien solujen tuotannossa ja niiden normaalin toiminnan säilyttämisessä. Foolihappo suojaa DNA-molekyyliä virheiltä, jotka voivat johtaa syövän syntyyn, kirjoittavat Harvardin tutkijat. Foolihappo ehkäisee myös sydän- ja verisuonitauteja, he korostavat. Yhdysvalloissa ja Kanadassa foolihapon päivttäisen saannin suositus on 400 µg [Suomessa vain 300] ja siellä foohappoa lisätään viljatuotteisiin, koska muutoin ruoasta ei saa riittävää määrää.

Foolihappo kumoaa alkoholin haittoja

Alkoholin haittaa foolihapon imeytymistä ja aineenvaihduntaa. Monissa aikaisemmissakin tutkimuksissa on tullut esille yhteys alkoholin, veren pienen foolihappopitoisuuden ja lisääntyneen sairastumisen riskin välillä. Rintasyövistä 4 % johtuu alkoholista. Runsas alkoholinkäyttö lisää rintasyövän vaaraa 40 %, mutta ainoastaan niillä naisilla, joiden foolihapon saanti on vähäistä. Toisaalta kohtuullinen alkoholinkäyttö suojaa sydäntä, mutta suojavaikutus katoaa, jos foolihapon saanti on pientä.

Tutkimustulokset

Kaikki taudit
Seurannan aikana ilmeni yhteensä 10,666 kroonista sairastumista. Yli 30 g alkoholia (2 drinkkiä) päivittäin juovilla naisilla, joiden foolihapon saanti oli vähäisintä (<180 µg/vrk), oli 36 % suurempi riski sairastua pysyvästi – verrattuna raittiisiin naisiin, joiden foolihapon saanti oli 400–599 µg/vrk. Runsas foolihapon saanti kumosi alkoholin haittavaikutuksen. Foolihapon suojavakitus oli vahvin yli 60-vuotiailla naisilla. [Suomessa naisten päivittäinen saanti on keskimäärin alle 200 µg/vrk].

Syöpätaudit
Kaksi drinkkiä tai enemmän päivittäin juovien naisten tulisi saada foolihappoa 600 µg/vrk, jotta alkoholin syöpäriskiä – erityisesti rinta- ja paksusuolisyöpiä - aiheuttava vaikutus kumoutuisi. Eniten juovien naisten (joiden foolihapon saanti samalla oli vähäisintä) riski sairastua näihin kahteen syöpätautiin oli 76 % suurempi kuin raittiilla naisilla, joiden foolihapon saanti oli runsasta. Jos säännöllisesti juova nainen kuitenkin otti foolihappoa päivittäin 600 µg/vrk, aleni riski 23 %:in.

Sydän- ja verisuonitaudit
Kohtuullisella alkoholin käytöllä havaittiin "odotettu suojavaikutus" niillä naisilla, joiden foolihapon saanti oli vähintään 400 µg/vrk, mutta suojavaikutus katosi, kun foolihapon saanti oli vähäisempää.

Johtopätökset

"Foolihapon saannin lisäys, erityisesti alkoholia säännöllisesti nauttivien naisten keskuudessa, voi vähentää merkitsevästi kroonisten sairauksien vaaraa", kirjoittavat tutkijat American Journal of Epidemiology-lehdessä.
Jiang R, Hu FB, Giovannucci EL, Rimm EB, Stampfer MJ, Spiegelman D, Rosner BA, Willett WC. Joint association of alcohol and folate intake with risk of major chronic disease in women. Am J Epidemiol. 2003 Oct 15;158(8):760-71. [PubMed]

Nurses´ Health Studyn aikaisemmat tulokset kertovat, että foolihappo ehkäisee paksusuolen syöpää.

Foolihappo suojaa sikiön aivoja äidin nauttimalta alkoholilta

Harvardin tulos aa tukea Sevillan yliopistossa Espanjassa tehdyistä tutkimuksista. Niiden mukaan foolihappolisä ehkäisee sikiön aivovaurioita, joita muutoin syntyy jos äiti raskauden aikana nauttii alkoholia.

Nykyään suositellaan, etteivät odottavat naiset käyttäisi lainkaan alkoholia. Valitettavasti kaikki naiset eivät noudata suositusta. Suomessakin syntyy vuosittain useita fetaalialkoholisyndroomaa sairastavaa lasta, joiden aivot ovat vaurioituneet pysyvästi äidin alkoholin käytön vuoksi.

Free Radic Biol Med 2003;35(4):428-37.

Aiheeseen liittyviä muita raportteja

Odotusaikana juovien äitien lapsista alkoholisteja
Ajankohtainen foolihappo – kirjallisuuskatsaus