Veren ubikinoni ilmaisee sydänpotilaan kuolemanriskin

Ubikinonin (koentsyymi Q10) pitoisuus veressä kertoo sydämen vajaatoimintaa sairastavien henkilöiden kuoleman riskistä, osoittaa uusiseelantilainen tutkimus. Sen julkaisi lokakuun Journal of the American College of Cardiology (Yhdysvaltain Sydänliiton lehti).

Ennestään tiedetään, että sydämen vajaatoimintaa potevien henkilöiden veressä on tavallista vähemmän ubikinonia. Sitä tarvitaan energian tuotantoon sydän- ja muissa soluissa. Lisäksi aikaisemmin on jo havaittu, että veren vähäinen ubikinonipitoisuus ennustaa sydänkuoleman riskiä vajaatoimintaa sairastavilla henkilöillä. Veren ubikinonipitoisuus liittyy LDL-kolesterolin pitoisuuteen, joka voi myötävaikuttaa kuolleisuuteen. Tässä työssä asiaa tutkittiin edelleen.

Plasman LDL-kolesteroli ja ubikinoni mitattiin 236 henkilöltä, keski-iältään 77 vuotta, jotka olivat joutuneet sairaalaan sydämen vajaatoiminnan vuoksi. Sen jälkeen heitä seurattiin keskimäärin 2,7 vuotta (hajonta 1 kuukaudesta lähes 6 vuoteen). Potilaiden ubikinonipitoisuus oli keskimäärin 0,68 mikromoolia litrassa (µmol/l) (hajonta 0,18–1,74). Tällainen pitoisuus on tavalinen ikääntyvillä ihmisillä, jotka eivät ota ubikinonia ruoan lisänä.

Tulosten mukaan Q10-pitoisuus oli itsenäinen – siis riippumaton kolesterolista, tupakoinnista, lihavuudesta, liikunnasta jne. – potilaan ennusteen ilmaisija. Mitä pienempi veren ubikinonin pitoisuus, sitä suurempi sydänkuoleman riski. Ubikinonin vajaus saattaa olla vaarallista potilaan tulevaisuuden kannalta. Tutkijat kaipaavat lisää tutkimuksia, joissa sydänpotilaille annetaan ruoan lisänä ubikinonia.

Molyneux SL, Florkowski CM, George PM, et al. Coenzyme Q10: an independent predictor of mortality in chronic heart failure. J Am Coll Cardiol. 2008 28;52(18):1435-41. Abstract

Tohtori Tolosen kommentti

Ravintolisänä päivittäin nautittuna 100 mg ubikinonia nostaa kuukaudessa terveen henkilön seerumin ubikinonin pitoisuuden 0,6:sta 1,5 mikrogrammaan millilitraa kohti, mikä ehkäisee "pahan" LDL-kolesterolin hapettumista (Proc Natl Acad Sci 1995;92:9388–91 Free Full Text).

Ubikinoni suojaa diabeetikon valtimoita
Statiinit ja ubikinoni
D-vitamiini ja sydäntaudit