Kalaöljy ehkäisee ja lievittää naisten kuumia aaltoja

Quebecin yliopiston psykiatrian ja naistentautiklinikoiden yhteisen tutkimuksen mukaan E-EPA ehkäisee ja lievittää keski-ikäisten naisten kuumia aaltoja. Tulokset julkaisi marraskuun Menopause-lehti. Sama tutkijaryhmä osoitti, että E-EPA vähentää myös keski-ikäisten naisten stressiä.

Testiin kutsuttiin 120 naista, joilla oli esiintynyt kuumia aaltoja ja huomattavaa psyykkistä stressiä. Heidät jaettiin sattumanvaraisesti kahteen kaltaistettuun ryhmään. Karsinnan jälkeen 45 naista sai päivittäin E-EPAa ja 46 naista lumetta. Muuttujina olivat päivittäisten kuumien aaltojen esiintyminen ja niiden voimakkuus sekä elämänlaatua mittaava pisteytys (Menopause-specific Quality of Life questionnaire scores).

Ennen kokeen alkua kuumia aaltoja ilmeni keskimäärin 2,8 kertaa päivässä. Kahdeksan viikon kuluttua niiden määrä ja voimakkuus olivat vähentyneet huomattavasti E-EPA-ryhmässä; vähennystä oli 1,58 kertaa päivässä. Lumeryhmässä vähennystä oli vain 0,50 kertaa päivässä. E-EPA-ryhmäläiset reagoivat kolme kertaa useammin myönteisesti kapseleihin kuin lumeryhmäläiset, mikä tukee käsitystä E-EPAn todellisesta vaikutuksesta. Menopause-Specific Quality of Life –pisteytyksissä ei ilmennyt eroja ryhmien välillä. Valitettavasti abstarktista ei käy ilmi E-EPAn päiväannos.

Johtopäätös: E-EPAn käyttö ravintolisänä vähensi kuumien aaltojen esiintymistiheyttä ja voimakkuutta, kirjoittavat tutkijat. He toivovat lisää tutkimusta E-EPAn vaikutuksista naisten terveyteen ja hyvinvointiin.

E-EPA vähentää keski-ikäisten naisten stressiä
Valencian yliopisto: E-EPA tasapainottaa stressihormoneja

Lucas M, Asselin G, Mérette C, et al. Effects of ethyl-eicosapentaenoic acid omega-3 fatty acid supplementation on hot flashes and quality of life among middle-aged women: a double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial. Menopause. 2008 Nov 20. Abstract

Lucas M, Asselin G, Mérette C, et al. Ethyl-eicosapentaenoic acid for the treatment of psychological distress and depressive symptoms in middle-aged women: a double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial. Am J Clin Nutr. 2009;89: 641-651 Abstract