Diabeetikon sydänkohtaus vaarallisempi naisella

Diabetesta sairastavan alle 65-vuotiaan naisen riski kuolla sydänkohtaukseen on suurempi kuin samanikäisen miesdiabeetikon, kertoo Tukholman Karoliinisen instituutin jättitutkimus. Tulos vastaa Suomessa julkaistuja tietoja.

Tohtori Anna Norhammarin johtamassa tutkimuksessa analysoitiin kaikkiaan yli 70 000 alle 80-vuotiaan ruotsalaisen akuutin sydänkuoleman syitä vuosina 1995-2002. Alle 65-vuotiaana kuolleita oli 25 555. Heistä noin joka neljäs (23 %) oli nainen. Naisista 21 ja miehistä 16 prosentilla oli aikaisemmin todettu diabetes. Diabeetikkonaisten riski kuolla sydäninfarktin jälkeen 4,4 vuoden seuruun aikana oli 34 % suurempi kuin diabeetikkomiesten. Naisilla oli useammin kohonnut verenpaine ja sydämen vajaatoiminta ja he tupakoivat useammin kuin miehet. Naisille oli tehty miehiä harvemmin pallolaajennus ja hoidettiin harvemmin beetasalpaajilla ja ACE:n estäjillä.

Silti Norhammarin työryhmä ei pidä naisten suuremman kuolemanriskin syynä eroja naisten ja miesten hoidossa. Pikemminkin naisilla on enemmän sydänkuolemaan johtavia riskitekijöitä, tutkijat tulkitsevat.

Norhammar A, Stenestrand U, Lindbäck J, et al. on behalf of the Register of Information and Knowledge about Swedish Heart Intensive Care Admission (RIKS-HIA). Heart 2008;94:1565-1570 Abstract

Tohtori Tolosen kommentti

Tulos tukee kuopiolaisen diabeteslääkärin Auni Juutilaisen väitöskirjassa esitettyjä havaintoja. Suomalaisilla diabeetikkonaisilla oli miehiä enemmän ns. perinteisiä vaaratekijöitä: kohonnut verenpaine, pieni HDL-kolesterolipitoisuus ja suuri triglyseridipitoisuus. Ne vaikuttivat seurannan aikana diabetekseen liittyvään sepelvaltimotaudin riskiin enemmän naisilla kuin miehillä. Nämä klassiset riskitekijät eivät kuitenkaan selittäneet huomattavaa osaa sepelvaltimotaudista. Lue lisää

Miksi diabeetikon sydän sairastuu?