B-vitamiinilisä ehkäisee naisten syöpätauteja

Päivittäin otettu B-vitamiinien yhdistelmä ehkäisee yli 65-vuotiaiden sairastumista syöpätauteihin, osoittaa uusi amerikkalainen tutkimus. Harvardin yliopiston raportin julkaisi Amerikan lääkärilehti (JAMA).

Yli 5000 terveydenhuollossa työskentelevää naista, joilla oli todettu sydän- ja verisuonitauti tai sen suuri riski, osallistui tutkimukseen ja otti päivittäin vitamiinitabletin, joka sisälsi foolihappoa ja B6- ja B12-vitamiineja. Seurannassa kävi ilmi, että heidän riskinsä sairastua syöpätauteihin väheni samalla.

"Tämä tutkimus on tietääksemme tähän asti pisin ja laajin naisten B-vitamiinilisien seurantatutkimus”, kirjoittavat Brigham and Women’s Hospitalin ja Harvard Medical Schoolin tutkijat. He korostavat tutkittujen hyvää hoitomyöntyvyyttä.

“Jos tulos [että yli 65-vuotiaiden naisten syöpäriski vähenee] on tosi ja se voidaan vahvistaa [lisätutkimuksissa], voi havainnolla olla tärkeä merkitys kansanterveydelle, sillä syöpätaudit ovat yleisiä ikääntyvillä. Löydös on biologisesti uskottava, koska B-vitamiinien tarve kasvaa vanhemmiten” sanoo tutkimusta johtanut tohtori Shumin Zhang (Brigham and Women’s Hospital ja Harvard Medical School).

Foilihapon sekä B6- ja B12-vitaminien uskotaan ehkäisevän syöpätauteja, koska nämä vitamiinit pitävät yllä DNA-molekyylien integriteettiä ja säätävät geenien ilmentymistä, jotka kumpikin ovat kriittisiä solujen normaalien toimintojen kannalta.

Raportti tukee myös käsitystä foolihapon ja muiden B-vitamiinien turvallisuudesta ravintolisinä. Yhdysvallat on lisännyt synteettistä foolihappoa (folaatin muodossa) viljaan vuodesta 1998. Skeptikot ovat pelotelleet ihmisiä väittämällä, että folaatin lisäys voisi lisätä syöpäriskiä. Nyt julkaistu tutkimus kumoaa tällaiset väitteet.

Näin tutkimus tehtiin
Vuonna 1998 alkaneen seuruututkimuksen nimi on Women’s Antioxidant and Folic Acid Cardiovascular Study ja siihen osallistui 5442 naista, kokeen alkaessa keski-iältään 42 vuotta. Puolet heistä otti 7,3 vuoden ajan päivittäin tabletin, joka sisälsi 2,5 mg foolihappoa, 50 mg B6-vitamiinia ja 1 mg B12-vitamiinia ja toinen puoli otti lumetta.

Seuruun aikana todettiin 379 uutta invasiivista syöpätapausta – 187 B-vitamiiniryhmässä ja 192 verrokkiryhmässä. Ryhmien välillä ei ilmennyt eroja rintasyöpien ja kaikkien invasiivisten syöpien välillä.

Mutta yli 65-vuotiaiden ryhmässä erot olivat suuret: B-vitamiineja saaneille ilmaantui 25 % vähemmän kaikkia syöpiä ja 38 % vähemmän rintasyöpiä. Tutkijoiden mukaan ero ei voi johtua sattumasta.

Zhang SM, Cook NR, Albert CM, et al. Effect of combined folic acid, vitamin B6, and vitamin B12 on cancer risk in women. Journal of the American Medical Association 2008;300(17) 2012–21 Abstract

Syöpätautien ravitsemushoito