Kalaöljy on turvallista skitsofrenian lisähoitona

Omega-3-rasvahappoja, eritoten E-EPAa, tutkitaan ja käytetään yhä enemmän psykiatriassa. Useimmat kliiniset tutkimukset ovat keskittyneet tehokkuuden selvittämiseen, kun taas tässä uudessa työssä selvitettiin sitä, kuinka hyvin skitsofreniaa sairastavat potilaat sietävät E-EPAa (2 g/vuorokausi). Tulokset olivat mainiot.


Psykiatrian professori Robin Elmsley työryhmineen on tutkinut jo pitkään E-EPAa skitsofrenian täydentävänä hoitona. Tulokset ovat olleet erittäin myönteisiä. Tällä kertaa aineistona oli 84 potilasta, jotka randomisoitiin kahteen samanlaiseen ryhmään, joista toinen sai lisähoitona E-EPAa 2 g/vrk ja toinen lumekapseleita. Vaikuttavuusjakso oli 12 viikkoa. Neljäkymmentä E-EPA-ryhmän potilasta jatkoi E-EPAn ottamista vielä 40 viikkoa, siis yhteensä vuoden.

Tilastolliseen analyysiin tuli lopulta mukaan 74 potilasta. Kuusi potilasta keskeytti E-EPAn ja 14 plasebon käytön ennen vaikuttavuusjakson loppua. Sivuvaikutuksia ilmoitettiin yhtä paljon kummassakin ryhmässä. Ensimmäisten kolmen kuukauden aikana E-EPA-ryhmässä havaittiin painon nousua ja verenvuotoajan pidentymistä. Samoin 40 viikon jatkoaikana paino nousi jonkin verran. Kokonaiskolesteroli ja HDL-kolesteroli vähenivät. E-EPA 2 grammaa eli 2000 mg päivässä oli yleisesti hyvin siedettyä.

"Kliinikoiden tulee ottaa huomioon mahdollinen vuotoajan pidennys sekä muutokset painossa rasva-aineenvaihdunnassa", kirjoittavat tutkijat Psychiatry Research –lehdessä.

Emsley R, Niehaus DJ, Oosthuizen PP, et al. Safety of the omega-3 fatty acid, eicosapentaenoic acid (EPA) in psychiatric patients: Results from a randomized, placebo-controlled trial. Psychiatry Res. 2008 Oct 28.PubMed

Tohtori Tolosen kommentti

Maailman suurin kalaöljytutkimus JELIS tehtiin E-EPAlla. Sen mukaan E-EPA (1800 mg päivässä) ei aiheuta sivuvaikutuksia eikä haitallisia muutoksia painossa eikä veren rasvaprofiilissa. Tutkimukseen osallistui yli 18 600 henkilöä, joista puolet otti päivittäin E-EPAa lähes 5 vuotta. Toisen japanilaistutkimuksen mukaan E-EPAn käyttö (1800 mg päivässä) vähentää vatsanalueen sisäelinrasvaa.

E-EPA-tutkimukset skitsofreniassa (taulukko)

E-EPAn vaikutustapa skitsofreniassa

Skitsofreniassa rasvahappohäiriö on jo taudin alussa

Jonathanin skitsofrenia parani EPAlla

Skitsofrenian ravitsemushoito