Ubikinoni ja Parkinsonin tauti

Ubikinoni hidastaa Parkinsinin tautia, osoittavat uudet neurologien tutkimukset. Tautia sairastaa noin 10 000 suomalaista. Koska sitä ei vielä osata parantaa, ovat kaikki uudet tehokkaat ja turvalliset hoitokeinot tervetulleita. Neurologit ovat nyt kiinnostuneet taudin lisähoidosta ubikinonilla eli koentsyymi Q10:llä, kirjoittavat newyorkilaisen Cornell Universityn neurologi Claire Henchcliffe ja neurologian professori M. Flint Beal. Lontoon Neurology Institute puolestaan on mitannut Parkinsonpotilaiden aivojen ubikinonin pitoisuutta ja todennut sen tavallista pienemmäksi.

Parkinsonin tauti johtuu pohjimmiltaan vapaiden radikaalien aivojen tummasoluissa aiheuttamista vaurioista, hapetusstressistä. Vaurioita ilmenee myös muualla hermostossa, ja ne aiheuttavat monenlaisia motorisia ja muita haittoja.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden veriplasman ja verihiutaleitten mitokondrioiden Q10-pitoisuudet ovat tavallista pienemmät. Eräiden kliinisten tutkimusten mukaan Q 10:n anto ravintolisänä on hidastanut taudin etenemistä.

Amerikkalaisraportti
Viime aikojen tutkimuksissa on käynyt ilmi, että vapaat radikaalit vahingoittavat eritoten solujen pienoisvoimalaitoksia, mitokondrioita, joiden toiminta häiriintyy. Seuraukset ovat ikäviä, sillä mitokondriot tuottavat solujen ja koko ihmisen tarvitseman energian. Mitokondrioilla on oma genominsa ja mitokondrioissa on useita Parkinsonin tautiin liittyviä geenejä, kuten SNCA, Parkin, PINK1, DJ-1, LRRK2 ja HTR2A.

Neurotieteilijät uskovatkin, että Parkinsonin tautia voidaan hoitaa ehkäisemällä ja korjaamalla mitokondrioiden vaurioita ubikinonilla. Parhaillaan on käynnissä III-vaiheen kliinisiä tutkimuksia, joissa Parkinson-potilaille annetaan ubikinonia suun kautta suurina päiväannoksina. Tarkoitus on selvittää, hidastaako ubikinonihoito taudin etenemistä.

Englantilainen raportti
Tohtori Iain P. Hargreavesin työryhmä (Institute of Neurology) raportoi Neuroscience Letters -lehteen tulevassa artikkelissaan, että Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden aivojen Q10-pitoisuus on tavallista pienempi. Havainto viittaa siihen, että yhtäältä Q10:n puute on voinut myötävaikuttaa taudin puhkeamiseen ja toisaalta siihen, että ubikinonista voi olla hyötyä taudin hidastamisessa.

Tutkijat analysoivat ubikinonin pitoisuuden koepaloista, jotka oli otettu ruumiinavauksessa Parkinsonin tautia poteneilta ja verrokeilta useilta aivoalueilta: striatum, pikkuaivot, tummasolut (substantia nigra) ja aivokuori (korteks). Parkinsonpotilailla oli kaikilla tutkituilla alueilla vähemmän ubikinonia, mutta vain aivokuoressa pitoisuus oli tilastollisesti merkitsevästi pienempi.

Tutkijat pohtivat löydösten merkitystä ja toteavat, että ubikinoni on rasvaliukoinen antioksidantti ja se toimii myös mitokondrioiden elektronisiirrossa, joka tuottaa soluille energiaa. Parkinsonpotilaiden ubikinonin puute voi olla seurausta hapetustressistä, joka vallitsee tässä taudissa, neurotieteilijät tulkitsevat.

"Aivojen Q 10:n pitoisuuden väheneminen sopii hyvin yhteen sen kanssa, että ubikinonin annon on raportoitu hidastavan taudin kulkua sen alkuvaiheessa. Toistaiseksi on kuitenkin vielä epäselvää, missä määrin aivojen ubikinonin pitoisuus myötävaikuttaa Parkinsonin taudin patofysiologiaan”, kirjoittavat tutkijat.

Hargreaves on tutkinut ubikinonia jo vuosia ja kirjoittanut siitä erinomaisen katsauksen. Hargreavesin toisen artikkelin mukaan kolesterolia alentavat lääkkeet, statiinit, vähentävät kudosten ubikinonipitoisuutta.

Henchcliffe C, Beal MF. Mitochondrial biology and oxidative stress in Parkinson disease pathogenesis. Nat Clin Pract Neurol. 2008;4(11):600-9 Free Full Text

Parkinsonin taudin vitamiinihoitoa tutkitaan
Parkinsonin taudin ravitsemushoito
Heimo Huotari sai apua karnosiinista
Paavo Siurua hoitaa itseään ravintolisillä