Statiinit ja ubikinoni

Statiinit estävät kolesterolin synteesiä maksassa, jolloin myös veren kolesteroli vähenee. Mutta samalla statiinit estävät myös ubikinonin biosynteesiä, jolloin sen määrä veressä, lihaksissa ja sydämessä pienenee. Statiinien sivuvaikutusten uskotaankin johtuvan siitä, että potilaalle kehittyy ubikinonin puute. Tutkijat pohtivat, pitäisikö statiinien käyttäjien ottaa ubikinonia ravintolisänä. Asiaa on tutkittu vasta vähän ja tulokset ovat ristiriitaisia. Statiinit voivat naamioida eturauhassyövän, sanotaan Yhdysvaltain Syöväntutkimuslaitoksen lehdessä.

Vaikka statiineja pidetään yleisesti ottaen melko turvallisina lääkkeinä, niistä lähetetään vuosittain useita haittailmoituksia Suomenkin lääkelaitokseen. Yleisimpiä haittoja ovat lihasten väsyminen, lihasten tulehtuminen ja väsyminen kuormituksessa ja harvinaisena sivuvaikutuksena sydänlihaksen rappeuma, rabdomyolyysi.

Statiinit estävät maksassa farnesyylipyrofosfaatin synteesiä, joka on myös ubikinonin (koentsyymi Q10) synteesin välituote. Tämä tosiseikka ja se, että ubikinoni tuottaa noin 90 % mitokondrioiden valmistamasta energiasta, on nostanut esille ajatuksen, jonka mukaan ubikinonin puute olisi syynä statiinien aiheuttamiin lihassairauksiin (myopatioihin). Ubikinonin käytöstä statiinien aiheuttamissa myopatioissa on julkaistu vasta kolme tieteellistä tutkimusta, joiden tulokset ovat keskenään ristiriitaisia: yksi tutkimus puoltaa ubikinonilisää, kun taas kahdessa ei saatu näyttöä sen hyödyllisyydestä.

Niinpä eräät tutkijat sanovat, etteivät he voi tutkimusten perusteella suositella statiinien käyttäjille ubikinonilisää, mutta samaan hengenvetoon he toteavat, että yksittäistapauksissa siitä on ollut hyötyä eikä se aiheuta mitään haittaakaan. Jotkut potilaat saattavat hyötyä ubikinonista, mutta kyseessä saattaa olla lumevaikutus. Toisaalta statiineistakaan ei ole niin suurta hyötyä, kuin yleisesti kuvitellaan.

Lipitor (atorvastatiini) alentaa ubikinonia yli 40 %
Statiinilääkityksen uusia riskejä

Marcoff L, Thompson PD.The role of coenzyme Q10 in statin-associated myopathy: a systematic review.Am Coll Cardiol. 2007;49(23):2231-7. PubMed

Schaars CF, Stalenhoef AF . Effects of ubiquinone (coenzyme Q10) on myopathy in statin users. Curr Opin Lipidol. 2008 Dec;19(6):553-7. PubMed

Tohtori Tolosen kommentti

Ravintolisänä päivittäin nautittuna 100 mg ubikinonia nostaa kuukaudessa seerumin ubikinonin pitoisuuden 0,6:sta 1,5 mikrogrammaan millilitraa kohti, mikä ehkäisee "pahan" LDL-kolesterolin hapettumista (Proc Natl Acad Sci 1995;92:9388–91 Free Full Text).

Uuden tutkimuksen mukaan statiinit vähentävät eturauhassyövän seulonnassa käytettyä prostataspesifistä antigeenia (PSA) keskimäärin 4,1 % %, mutta ne eivät ehkäise eturauhassyöpää. Pikemminkin statiinien käyttö voi naamioida eturauhassyövän, jolloin tauti pääsee etenemään huomaamattomasti (koska PSA-arvo näyttää normaalia lukemaa), arvioivat Duke-yliopiston tutkijat Yhdysvaltain Syöväntutkimuslaitoksen lehdessä.
J Natl Cancer Inst. 2008;100:1487-1488, 1511-1518.