Fibromyalgia: syynä aivotoiminnan häiriö

Fibromyalgia (”pehmytosareuma”) on varsin yleinen vaiva, jonka syy ollut tuntematon ja siksi hoito on ollut pelkästään oireita lievittävää. Egyptiläiset tutkijat ovat osoittaneet aivojen kuvantamislaitteella, että potilaiden aivoissa on toimintahäiriöitä, jotka selittävät taudin oireet. Potilaiden aivotursot erittävät liian vähän N-asetyyli-aspartaatti (NAA) -nimistä aminohappoa. Aikaisempien tutkimusten mukaan sen eritystä voidaan lisätä yksinkertaisesti E-EPA-kalaöljyllä. Havainto selittää hyvin sitä, että monet ”fibrot” ovat kertoneet saavansa oireisiinsa lievitystä E-EPAsta.

Tutkijat kuvasivat protonimagneettiresonanssilaitteella (1H-MRS) 15 naispuolisen fibromyalgiapotilaan ja 10 samanikäisen terveen naisen aivojen hippokampus-nimiset alueet (aivotursot). Potilaat eivät olleet saaneet mitään lääkettä, joka olisi voinut vaikuttaa tulokseen. Mittaus antoi tulokseksi N-asetyyliaspartaatin (NAA) koliinin ja kreatiinin pitoisuudet ja niiden suhteet aivotursoissa. Niitä korreloitiin potilaiden kognitiivisiin suorituksiin, masennusoireisiin ja unihäiriöihin. Kaikilla ”fibroilla” esiintyi häiriöitä kognitiivisissa toiminnoissa ja 35,5 prosentilla oli masennusoireita ja 60 prosentilla unihäiriöitä. Lisäksi heille tehtiin Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) ja visual analog scale (VAS) –testit ja kipupisteet tutkittiin.

Potilaiden oikean ja vasemman aivoturson NAA-pitoisuudet olivat pienemmät kuin verrokeilla. Koliinin pitoisuus sitä vastoin oli suurempi. Kreatiinin pitoisuuksissa ja koliini/kreatiini-suhteissa ei ilmennyt eroja ryhmien kesken. FIQ- ja VAS-testit ja kipupisteiden arkuus eivät korreloineet merkitsevästi aineenvaihdunnan muutoksiin.


Kuva. Aivotursot eli hippokampukset (merkitty punaisella) ovat tärkeä aivojen alue muun muassa muistin kannalta. Sinne saapuu kaiken aikaa signaaleja aivokuorelta havainnoista, joita ihminen tekee. Aivoturso jäsentelee ja varastoi tiedot puskurivarastoon, josta ne myöhemmin siirtyvät LTP-prosessissa (long term potentiation) pitkäkestoiseen muistiin. LTP:tä kutsutaan myös toisella nimellä rekonsolidaatio.

Johtopäätökset:
Fibromyalgiaa potevien naisten aivotursot toimivat normaalista poikkeavasti. Muutoksia ilmeni neuronien ja aksonien aineenvaihdunnassa. Koska aivotursoilla on keskeinen rooli kognitiivisten toimintojen, unen ja kiputuntemusten säätelyssä, esitämme, että aivotursojen aineenvaihdunnan häiriöt voivat olla osallisina tämän huonosti tunnetun oireyhtymän ilmentymisessä. Tutkimus vahvistaa ranskalaisten tutkijoiden (Guedj ym. 2008) havaintoja, joiden mukaan fibromyalgia näkyy aivokuvissa.

Emad Y, Ragab Y, Zeinhom F, et al. Hippocampus dysfunction may explain symptoms of fibromyalgia syndrome. A Study with Single-Voxel Magnetic Resonance SpectroscopyJ Rheum 2008; 35: 1371-1377
Guedj E, Cammilleri S, Niboyet J, et al. Clinical correlate of brain SPECT perfusion abnormalities in fibromyalgia. J Nucl Med. 2008;49(11):1798-803 Abstract

E-EPA lisää N-asetyyliaspartaattia aivoissa