Sydäntaudin lääke- ja ravintolisähoito

Sydän- ja verisuonisairauksia hoidetaan lääkkein, joita ei ole edes tarkoitettu parantamaan tautia. Yhdysvaltain johtava lääkärilehti New England Journal of Medicine julkaisi kaksi kliinistä tutkimusta, joiden mukaan tavanomainen lääkehoito on tehotonta ja aiheuttaa sivuvaikutuksia potilaille, joilla on sydämen vajaatoimintaa. Ravintolisähoito tehostaa lääkitystä eikä riitele sen kanssa.

Lääketehtailla on nyt kovat ajat, kirjoittavat maailman johtava tiedelehti Nature ja The Financial Times. Uusia lääkkeitä on kehitteillä vain vähän, ja vanhat osoittautuvat pettymyksiksi yksi toisena jälkeen. Sadat tuhannet suomalaiset syövät sydänlääkkeitä, joiden tarkoitus on auttaa sydämen vajaatoimintaan. Sen tavallisimpia oireita ovat hengenahdistus, turvotus ja väsymys. Usein potilaalla on myös rytmihäiriöitä, jotka voivat olla hengenvaarallisia. Väestön lihominen on lisännyt taudin yleisyyttä viime vuosikymmeninä. On hämmästyttävää, kuinka taudin käypä hoito on retuperällä ja se voi aiheuttaa vakavia sivuvaikutuksia.

Maailman johtaviin lääkärilehtiin kuuluva New England Journal of Medicine julkaisi 19.6.2008 kaksi hälyttävää raporttia tavanomaisesta sydänlääkityksestä. Kummassakin tutkimuksessa lääkitys oli paitsi tehotonta myös terveydelle vaarallista. Toisessa näistä tutkimuksista käytettiin rytmihäiriöiden ja vaikean vajaatoiminnan hoitoon Dronedaron-nimistä lääkettä. Kahden vuoden mittaiseksi suunniteltu hoitokoe jouduttiin keskeyttämään ennen aikojaan potilaiden lisääntyneen kuolleisuuden vuoksi!

Lääkehoidon pattitilanne

Sydänlääkitys tähtää pääasiassa vajaatoiminan ja rytmihäiriöiden oireenmukaiseen hoitoon. Lääkkeiden tarkoituksena ei ole parantaa tautia, vaan lievittää oireita niin, että potilas pysyisi hengissä ja käyttäisi lääkkeitä mahdollisimman kauan. Nesteenpoistolääkkeiden tarkoitus on huuhtoa elimistöön kertynyttä vettä (turvotusta) virtsaan. Nestettä kertyy, koska sydämen pumppausvoima on heikentynyt. Nesteenpoistolääkkeet eivät kuitenkaan millään tavoin lisää sydämen pumppausvoimaa. Suosituimpia rytmihäiriölääkkeitä ovat beetasalpaajat ja kalsiuminestäjät. Potilaalle voidaan asentaa sydämen tahdistin. Mikään näistä ei paranna sydänvikaa, vaan pitää potilaan lääketehtaan asiakkaana.

Beetasalpaajat lisäävät kuolemanriskiä sydänleikkauksissa

Diagnoosina on usein idiopaattinen kardiomyopatia eli tuntemattomasta syystä ilmaantunut sydänlihassairaus; sen syynä on useimmiten sepelvaltimotauti. Kun taudin varsinaisia syytekijöitä ei tunneta, potilasta hoidetaan lääkkein kunnes sydän heikkenee niin, että hänelle lopulta tarjotaan sydämensiirtoa.

Sydäninfarktin jälkeinen kuolleisuus on nelinkertaista (verrattuna muuhun väestöön) henkilöillä, joilla on sydämen vajaatoiminta, kertaa uusi Amerikan lääkärilehden tutkimus. Tämäkin havainto puoltaa ravintolisähoitoa.

Cain ME, Burtis AB. Rhytm control in atrial fibrillation – One setback after another. NEJM 2008;358:2725–2727 Extract

Ravitsemushoidon perusteita

Ravitsemuslääketiede tarjoaa taudin todellisiin syytekijöihin pureutuvaa hoitoa. Sydämen rytmihäiriöiden ja vajaatoiminnan perimmäisinä syinä ovat vitamiinien ja muiden välttämättömien suojaravinteiden piilevät puutostilat valtimoiden sisäseinämissä ja sydänlihaksessa. Ne ovat piileviä siksi, etteivät lääkärit ymmärrä etsiä niitä potilaiden verestä.

Sydänlihas lyö 100 000 kertaa vuorokaudessa ja pumppaa kymmenen tonnia verta aorttaan, mikä vaatii valtavaa energian tuottoa miljoonissa sydänsoluissa. Ne tuottavat bioenergiansa mitokondrioissa ravinnosta ja hapesta. Tässä bioenergian tuotannossa ovat vitamiinit, hivenaineet, magnesium, bioaktiiviset peptidit (mm. karnosiini ja karnitiini) ja ubikinoni välttämättömiä. Pitkään jatkuva suojaravinteiden puutos johtaa vähitellen sydämen voiman heikkenemiseen ja pettämiseen – aivan kuin moottori alkaa yskiä polttoaineen puutteessa. Silloin sydänlihaksen sähköisten impulssien tuotanto ja toiminta häiriintyvät ja ilmenee rytmihäiriöitä.
Karnosiini suojaa sydäntä

Sydänlihas tarvitsee rasvahappoja, eritoten kardiolipiiniä (sananmukaisesti sydänrasvaa). Sitä syntyy EPA-rasvahaposta (omega-3), joka suojaa eritoten diabeetikon sydäntä. Energiaa syntyy nimenomaan rasvasta, jota solut polttavat.
Miksi diabeetikon sydän sairastuu?
D-vitamiini ehkäisee valtimoiden kalkkiutumista

Ravintolisien vaikutus todistettu

Mikroravinteiden tarpeellisuus ja hyödyllisyys sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä ja hoidossa on osoitettu sekä lääkärin vastaanotoilla (kuten Erkki Lehtisen tapauksessa) että lukemattomissa tieteellisissä tutkimuksissa. Erääseen tutkimukseen osallistui Saksassa 131 sydänpotilasta, joilla oli haitallisia rytmihäiriöitä. Kun heille annettiin ravintolisiä, lähes puolet heistä pääsi täysin eroon rytmihäiriöistään.

Toisessa saman tutkimuslaitoksen kokeessa ravintolisät paransivat sydämen vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden kuntoa. Vuonna 2005 European Heart Journal julkaisi tutkimuksen, jossa ravintolisät kohensivat ikääntyneiden sydänpotilaiden terveyttä. Tutkijat korostavat ravintolisien turvallisuutta jatkuvassakin käytössä.
Veren ubikinoni kertoo sydänpotilaan ennusteen

Erkki "EPA" Lehtisen lehtihaastattelu vuonna 2004