Sydäntauti ja masennus – mikä niitä yhdistää?

Tietyt yksilöt tuppaavat keräämään itseensä useita pitkäaikaisia sairauksia. Esimerkiksi sydänpotilailla on usein masennusta ja masentuneilla sydän- ja verisuonitauteja. Tutkijoita on askarruttanut, mikä näitä tauteja yhdistää. Yksi yhteinen nimittäjä on liian pieni omega-3-indeksi, osoittaa professori William S. Harrisin työryhmän uusi tutkimus.

Tässä työssä selvitettiin veren rasvahappojen, eritoten omega-3-indeksin merkitystä henkilöillä, jotka olivat sairastuneet sekä masennukseen että sepelvaltimotautiin.

Yhteensä 759 sepelvaltimotautipotilaalta mitattiin seerumin rasvahapot, DHA ja EPA ja niistä määritettiin omega-3-indeksi. Lisäksi analysoitiin omega-6-rasvahappoja, kuten linolihappo (LA) ja arakidonihappo (AA). Masentuneisuutta arvioitiin kyselylomakkeella nimeltään Patient Health Questionnaire-9 (PHQ).

Kävi ilmeiseksi, että mitä pienempi oli omega-3-indeksi, sitä enemmän oli masennusoireita. Jokaista 4.54 prosentin nousua kohti indeksissä havaittiin yhden masennuspisteen vähennys. Sitä vastoin omega-6-rasvahapot eivät korreloineet masentuneisuuteen.


Kuva. Omega-3-indeksi saadaan laskemalla kuinka monta prosenttia solukalvon rasvahapoista on EPAa ja DHA:ta. Tässä tapauksessa 64 rasvahaposta vain 3 on omega-3:a (merkitty punaisella). Indeksi on 3/64 eli 4,6 %.

Johtopäätös: Sepelvaltimotautia potevien henkilöiden omega-3-indeksin ja masentuneisuuden välillä valitsee käänteinen korrelaatio. Toisin sanoen, mitä pienempi indeksi, sitä suurempi todennäköisyys masentua. Tulosvahvistaa käsitystä, että liian vähäinen veren omega-3-rasvahappojen pitoisuus on sepelvaltimotaudin ja masennuksen yhteinen korjattavissa oleva syytekijä.


Kuva. Omega-3-indeksin tulisi olla vähintään 8 %, mikä suojaa sydän- ja verisuonitaudeilta ja masennukselta. Alle 4 % indeksi merkitsee suurta sairastumisen riskiä. Kuten kuvasta näkyy, indeksi on riittävän korkea vain 9 prosentilla henkilöistä, jotka eivät ota kalaöljyä ravintolisänä. 47 prosentilla indeksi on alle 4 prosentin, mikä ennakoi suurta sairastumisen riski.
Amin AA, Menon RA, Reid KJ, Harrris WS, Speruts JA. Acute Coronary Syndrome Patients With Depression Have Low Blood Cell Membrane Omega-3 Fatty Acid Levels. Psychosom Med. 2008 Oct 8. [Epub ahead of print] Abstract

Omega-3-indeksi, painoindeksi ja diabetes