Aspiriini + etyyliesteröity kalaöljy – turvallinen yhdistelmä

Aspiriinia määrätään yleisesti ehkäisemään veritulppia sydänpotilailla ja muilla henkilöillä, joilla on niihin taipumusta. Kardiologit määräävät potilailleen useasti etyyliesteröityä kalaöljyä. Amerikkalainen Sandford Research -tutkimuslaitos selvitti professori William S. Harrisin johdolla, onko niitä molempia turvallista ottaa yhtaikaa. Periaatteessa molemmat voivat lisätä vuotoaikaa, eikä tähän mennessä ollut tutkittu niiden yhteisvaikutusta verihiutaleisiin (trombosyytteihin). Yhdistelmä todettiin turvalliseksi ja tehokkaaksi. Uudet puolalaisten ja japanilaisten kardiologien tutkimukset tukevat näitä käsityksiä.

Testiin osallistui kymmenen tervettä vapaaehtoista henkilöä. Heistä otettiin verinäytteet neljänä ajankohtana: alussa ja toisena päivänä sen jälkeen, kun he olivat ottaneet aspiriinia 2 x 325 mg ja kokeen 29. päivänä otettuaan 28 päivän ajan päivittäin 4 gramman kapselia etyyliesteröityä kalaöljyä (840 mg E-EPA +E-DHA per kapseli) ja 30. tutkimuspäivänä sen jälkeen, kun he olivat ottaneet yhtenä päivänä sekä kalaöljyä että aspiriinia.

Vaikutusta verihiutaleiden aggregaatioon (kokkaroitumistaipumukseen) mitattiin kokoveren impedanssiaggregometrialla (WBA). WBA:ta testattiin kahdella kollageenin pitoisuudella, ASDP:llä ja trombiinireseptoria aktivoivalla peptidillä (TRAP).

Aspiriini yksin ehkäisi verihiutaleiden kokkaroitumista vain vähäisellä kollageenistimulaatiolla. Kalaöljyvalmiste ei ehkäissyt agggregaatiota millään agonistilla. Aspiriinin ja kalaöljyn yhdistelmä esti aggregaatiota muilla agonisteilla paitsi ei TRAP:lla.

Johtopäätös: Kalaöljyvalmiste ei estänyt yksin verihiutaleiden kokkaroitumista, mutta yhdessä aspiriinin kanssa se esti. Koska aikaisemmissakaan tutkimuksessa ei ole raportoitu yhdistelmähoidon lisäävän verenvuototaipumusta, voidaan etyyliesteröityä kalaöljyä käyttää turvallisesti tehostamaan aspiriinin vaikutusta verihiutaleisiin, päättelee Harrisin työryhmä.

Uudemmassa amerikkalaistutkimuksessa 30 vapaaehtoista koehenkilöä otti 24 viikkoa päivittäin aspiriinia tai aspiriinia + klopidogreelia ja niiden lisäksi kalaöljyä 1–8 gramman päiväannoksina. Vierihiutaleitten adheesiota mitattiin alussa ja 6, 12, 18 ja 24 viikon kuluttua. Kalaöljy vaikutti trombosyyttien pintajännitykseen, mutta ei lisännyt verenvuototaipumusta (Cohen ym. 2011). Pelottelu on siis aiheetonta.

Larson MK, Ashmore JH, Harris KA, Vogelaar JL, Pottala JV, Sprehe M, Harris WS. Effects o f omega-3 acid ethyl esters and aspirin, alone and in combination, on platelet function in healthy subjects. Thromb Haemost. 2008 Oct;100(4):634-41 PubMed
Cohen MG, Rossi JS, Garbarino J, et al.  Insights into the inhibition of platelet activation by omega-3 polyunsaturated fatty acids: Beyond aspirin and clopidogrel. Thrombosis Research. 2011 May 26. Abstract

Tohtori Tolosen kommentti

EPAsta syntyy elimistössä tulehdusta ehkäisevää yhdistettä, resolviinia. Aspiriini edistää sen syntyä, sanovat asiaa tutkineet Harvardin yliopiston tiedemiehet (lue lisää). Suomen Lääkelaitoksen asiantuntijat sanovat TABU-lehdessä, että kalaöljy voi yli 3,2 gramman päiväannoksina tehostaa verenohennuslääkkeiden (esim. Marevanin) vaikutusta. Professori Harris on aikaisemmin todennut, ettei etyyliesteröity kalaöljy lisää varfariinin (Marevan) tehoa alle 7 gramman päiväannoksina. Käytännössä näin suuria annoksia ei käytetä, joten tässäkään suhteessa ei ole mitään riskiä. E-EPA sopii otettavaksi hyvin myös aspiriinin ja Plavixin kanssa.

E-EPA suojaa verenohennuslääkkeitä saavia stenttipotilaita veritulpilta