Syyskuun ravintotutkimuksia

Omega-3-rasvahapot ovat vilkkaan tutkimuksen kohteena eri puolilla maailmaa. Veren omega-3-rasvahappojen lisäys saattaa ehkäistä dementiaa, pidentää tervettä elinikää ja ehkäistä ilman saastumisen aiheuttamia haittoja, kertovat uudet syyskuussa julkaistut tutkimukset.


Norjalaiset ja ranskalaiset tutkijaryhmät raportoivat tuloksistaan
johtavassa ravitsemuslääketieteen lehdessä, American Journal of Clinical Nutrition. Eritoten EPA-rasvahappo suojaa mielentaitoja (kognitiivista suorituskykyä) ja vähentää ennenaikaista kuolleisuutta.

Norjasssa Trondheimin tiede- ja teknologiayliopistossa tohtori Morten Lindbergin johtamassa työssä selvitettiin 254 heikkokuntoisen ikääntyneen henkilön ruokatapoja ja heidän veriplasmastaan mitattiin rasvahappoja. Kolmen vuoden seurannassa ilmeni, että matalimman EPA-pitoisuuden ryhmässä kuoleman riski oli 40 % suurempi kuin korkeimman EPA-pitoisuuden ryhmässä. Joka neljännen tutkitun henkilön veren EPA-pitoisuus oli liian pieni, ja se heikensi heidän terveyttään. Toisin sanoen, ikääntyvien kannattaisi tutkituttaa verensä rasvapot ja syödä paljon rasvaista kalaa tai ottaa runsaasti EPAa sisältävää kalaöljyä.

Ranskan valtion INSERM-tutkimuslaitoksessa Bordauxissa Cecilia Samierin johtamassa työssä seurattiin 1214 yli 65-vuotiaan henkilön terveydentilaa. Seurannan alkaessa heissä ei ollut viitteitä dementiasta. Tutkittujen veren omega-3-rasvahapot (EPA ja DHA) mitattiin, jolloin kävi ilmi, että vain EPAn pitoisuudella oli yhteyttä dementian riskiin. Korkean EPA-pitoisuuden ihmisillä oli 31 % pienempi riski tylsistyä kuin niiden, joiden veressä oli vain vähän EPAa. Tämäkin tutkimustulos puoltaa EPAn käyttöä ravintolisänä.

Hollantilaisessa Wageningen yliopistossa testattiin EPAn ja DHA:n yhdistelmän käytön vaikutusta yli 65-vuotiaiden ihmisten mielialaan ja kognitiivisiin toimintoihin. Aineistona oli 302 ikääntyvää henkilöä ja vaikuttavuusjakso puoli vuotta. Tutkijat testasivat kahta eri päiväannosta (1800 mg ja 400 mg). Kolmas ryhmä sai lumevalmistetta. Kalaöljy nosti plasman omega-3-pitoisuuksia päiväannoksen suhteessa, mutta psykologissa testeissä ei havaittu eroja ryhmien kesken. Onkin ilmeistä, että eri kalaöljyvalmisteilla on erilaisia vaikutuksia. Pelkkä EPA olisi voinut olla tehokkaampaa kuin nyt testattu yhdistelmä. Kahden yllä selostetun ja monen aikaisemman tutkimuksen perusteella EPA näyttää olevan mielenterveydelle tehokkaampaa kuin DHA, joka saattaa jopa ehkäistä EPAn suotuisia vaikutuksia.

Professori William S. Harris (Sanford Research, University of South Dakota) kommentoi näitä kolmea tutkimusta lehden pääkirjoituksessa: “Havainnot viittaavat siihen, että pitkäaikainen runsas omega-3-rasvahappojen saanti saattaa tuoda terveysetuja, joita lyhytkestoinen käyttö ei anna."

Nämä tutkimukset vahvistavat vuonna 2004 Skotlannista julkaistua vuosikymmeniä kestänyttä seurantatutkimusta, jonka mukaan ravintolisät pitävät yllä ikääntyvien ihmisten henkistä suorituskykyä.

American Journal of Clinical Nutrition, 2008; 88, sivut 595–6, 706-713, 714-721, 722-729

Suojaa saastumista vastaan

Meksikon kansanterveyslaitoksen kansainvälinen tutkijaryhmä raportoi Environmental Health Perspectives -lehdessä, että
kalaöljyn käyttö ravintolisänä voi suojata erityisesti sydäntä ilmansaastumisen haitoilta. Kalaöljy lisäsi elimistöä suojaavien antoksidanttientsyymien aktiivisuutta. Tällaisia entsyymejä ovat
kupari-sinkki-peroksidaasi, mangaanisuperoksididismutaasi (Mn/SOD) ja glutationiperoksidaasi (GSH-Px). Ilmansaasteet estävät näiden entsyymien aktiivisuutta.

Tutkijat vertasivat keskenään kala- ja soijaöljyjen suojavaikutusta. Kalaöljy osoittautui tehokkaammaksi. Ero selittyy sillä, että kalaöljy sisälsi EPAa ja DHA:ta, kun soijaöljyssä oli vain ALAa (alfalinoleenihappoa, omega-3). Kuten tiedetään, se on biologisesti heikompaa kuin kalaöljyn rasvahapot.

“Tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa arvioitiin omega-3-rasvahappojen vaikutusta ilmansaasteiden
biomarkkereihin", kirjoittaa tohtori Isabelle Romieun työryhmä.

Environmental Health Perspectives, 2008;116,1237-1242