Syövän riski ja D-vitamiinigeeni


Geenivirhe, joka estää D-vitamiinin vaikutusta soluissa, altistaa rinta- ja eturauhassyöville sekä pahanlaatuiselle ihosyövälle, melanoomalle. Uusin raportti geenivirheen ja melanooman yhteydestä julkaistiin Cancer-lehden verkkosivuilla.

Riittävä D-vitamiinin saanti vähentää monen syöpätaudin riskiä, sillä tämä vitamiini säätää solujen kasvua, erilaistumista ja solujen ohjelmoitua kuolemaa, apoptoosia. D-vitamiini kiinnittyy soluissa olevaan vastaanottimeen, reseptoriin. Eri henkilöillä reseptorit ovat kuitenkin erilaisia, saman D-vitamiinireseptorigeenin eri muotojen vuoksi. Saman geenin erilaisia muotoja kutsutaan tieteessä polymorfismiksi (monimuotoisuudeksi).

D-vitamiinin määrässä veressä ja vitamiinin aktiivisuudessa soluissa on yksilöllisiä eroja, vaikka vitamiinin saanti auringonvalosta tai ravinnosta olisikin samanlaista. Jotkin henkilöt saavat D-vitamiinista paremman suojan syöpätauteja vastaan kuin toiset.

Padovan yliopiston tutkijat, Simone Mocellin ja Donato Nitti kävivät läpi D-vitamiinireseptoria ja melanooman riskiä käsittelevät tutkimukset. Analyysi käsitti 2152 melanoomaan sairastunutta ja 2410 tervettä henkilöä. Heistä analysoitiin geenit, joita merkitään TaqI, FokI, BsmI, EcoRV ja Cdx2. Meta-analyysi paljasti merkittävän yhteyden taudin riskin ja geenivirheen (Bsml-geenin) välillä. Tämän geenin kantajilla oli 30 % lisääntynyt melanooman riski.

"Löydökset antavat aihetta tutkia lisää tätä asiaa, koska se tukee epäsuorasti oletusta, että auringonvalo voi antaa suojaa syöpää vastaan aktivoimalla D-vitamiinia”, kirjoittavat tutkijat. Heidän raporttiaan selostetaan Science News -sivustolla

Mocellin S. and Donato Nitti N. Vitamin D Receptor Polymorphisms and the Risk of Cutaneous Melanoma: A Systematic Review and Meta-Analysis. Cancer, Online: September 22, 2008; DOI: 10.1002/cncr.23867

Tohtori Tolosen kommentti

Ihmisen genomi kartoitettiin vuonna 2001 (ja koiran v. 2005). Sen jälkeen on alettu tutkia ravintotekijöiden ja geenien vuorovaikutusta. Tätä tutkimusaluetta kutsutaan nimellä nutrigenomikka. Se on paljastanut yllättäviä seikkoja: vitamiinien ja muiden suojaravinteiden puutoksia voi olla ihmisillä, jotka syövät kuten muutkin. Puute ei siis johdu yksipuolisesta eikä puutteellisesta ruokavaliosta, vaan geenivirheestä, joka estää ravintoaineen imeytymistä tai sen vaikutusta soluissa. Näiden ihmisten suojaravinteiden tarve voi olla paljon suurempi kuin terveelle väestölle annetut saantisuositukset. Uudet tutkimukset ovat tuoneet ravintolisätkin aivan uuteen valoon. Esimerkkinä uudet tutkimukset, joiden mukaan B12-vitamiinin puute johtuu geenivirheestä ja puute voi surkastuttaa aivoja ja aiheuttaa dementiaa.

Sairaalakemisti Osmo Viinamäki: D-vitamiinikatsaus