Ubikinoni auttaa migreenissä

Ubikinoni eli koentsyymi Q10 saattaa auttaa migreenissä, osoittaa sveitsiläisen neurologiryhmän tutkimus. Se julkaistiin neurologien tärkeimmässä ammattilehdessä Neurologyssa vuonna 2005. Sen jälkeen tehdyt neurologien tutkimukset vahvistavat, että migreenipotilailla on usein puutetta ubikinonista ja että ubikinonin anto ravintolisänä auttaa oireisiin. Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin ja Neurologiyhdistyksen työryhmä on nyt lisännyt ubikinonin migreenin käypä hoito -suositukseen (lue lisää).

Sveitsissä kokeeseen osallistui 42 henkilöä, jotka kärsivät migreenistä keskimäärin 4,4 kertaa kuukaudessa. Heidät jaettiin kahteen samanlaiseen ryhmään, joista toinen sai lumetta ja toinen ubikinonia 100 mg kolmasti päivässä kolme kuukautta. Ubikinoniryhmässä kohtaukset harvenivat puoleen entisestä. Päänsärky ja pahoinvointi vähenivät. Lumeryhmässä oireet harvenivat 14 prosentilla (plaseboefekti).


"Migreeni saattaa johtua solujen energian vajaudesta, jonka ubikinoni
voi korjata. Tutkimuksemme osoitti, että ubikinoni vähentää merkittävästi migreeniä. Vain yksi potilas sai vähäisiä iho-oireita, mikä on vähemmän kuin mitä migreenilääkkeet voivat aiheuttaa (väsymystä, suun kuivumista ja muita sivuvaikutuksia)”, sanoo tutkimusta johtanut neurologi Peter S. Sandor (Zürichin yliopistoklinikka) (Sandor ym. 2005).


"Tutkimus on tehty hyvin ja siinä käytetyt menetelmät ovat luotettavia", kommentoi Mayo-klinikan neurologian apulaisprofessori David Dodick, joka johti istuntoa. "Jos havainnot voidaan toistaa suuremmassa kliinisessä kokeessa, voi ubikinoni olla vaihtoehtoinen hoito migreenistä kärsiville, jotka eivät halua käyttää synteettisiä reseptilääkkeitä, vaan suosivat mieluummin luonnonaineita", hän lisää.


Yhdysvalloissa asia testattiin 1550 migreenistä kärsivän lapsen ja nuoren aineistossa. He olivat keski-iältään 13-vuotiaita (hajonta 3–22 v). Seerumin ubikinonipitoisuus oli keskimäärin tavallista pienempi (0,60 +/- 0,20 µg/ml (hajonta 0,21–1,77 µg/ml)). Heille annettiin ubikinonia 1–3 mg painokiloa kohti, jolloin pitoisuus nousi 1,20 +/- 0,59 µg:aan/ml (p<0,001) ja päänsärkykohtaukset vähenivät merkittävästi (Herschey ym. 2007).


Saksalaisetkin neurologit suosittelevat ubikinonia migreenikohtausten ehkäisyyn (Schürks ym. 2008).

Sándor PS, Di Clemente L, Coppola G, et al. Efficacy of coenzyme Q10 in migraine prophylaxis: a randomized controlled trial. Neurology. 2005;64(4):713-5 [Abstract]

Herschey AD, Powers SW, Vockell AL, et al. Coenzyme Q10 deficiency and response to supplementation in pediatric and adolescent migraine. Headache. 2007;47(1):73-80 [Abstract]
Schürks M, Diener HC, Goadsby P. Update on the prophylaxis of migraine. Curr Treat Options Neurol. 2008;10(1):20-9 [Abstract]

Tohtori Tolosen kommentti

Ubikinoni on ollut jo vuosia suosittu ravintolisä, mutta sen käyttöä on rajoittanut kallis hinta. Nyt Suomessa on saatavana edullista vahvaa 50 mg:n ubikinonia. Kysy terveyskaupasta, marketin luontaistuoteosastolta tai apteekista.

Ubikinoni ehkäisee tulehdusta