Diabetes ja Alzheimerin tauti

Tyypin 2 diabetes ja Alzheimerin tauti lisääntyvät Suomessa yhtä jalkaa. Nämä taudit liittyvät toisiinsa: Yhtäältä diabetes lisää Alzheimerin taudin riskiä ja toisaalta diabeteksen hyvä hoito vähentää sitä. Tämäkin havainto puoltaa ravintolisien käyttöä diabeteksen täydentävänä hoitomuotona, sillä useat ravintolisät vähentävät diabeteksen lisätautien ja dementian riskiä.

New Yorkin Mount Sinai School of Medicinessä tehtiin ruumiinavaus 248 Alzheimerin tautia sairastaneelle henkilölle, joista 124 oli ollut tyypin 2 diabeetikko. Loput 124 toimivat verrokkeina. Aivoista tutkittiin, oliko niissä Alzheimerin taudille tyypillisiä amyloidipaakkuja (plakkeja) ja neurofibrillaasisia takkuja. Kävi ilmi, että hyvässä hoitotasapainossa olleilla diabeetikoilla oli vähemmän paakkuja kuin huonossa tasapainossa olleilla diabeetikoilla ja verrokeilla.

Diabeetikkojen ryhmään kuului 29 potilasta, jotka eivät olleet koskaan käyttäneet diabeteslääkkeitä, 49 oli käyttänyt vain insuliinia, 28 oli käyttänyt muita diabeteslääkkeitä ja 18 sekä insuliinia että muita lääkkeitä. Yhdistelmähoitoa saaneilla oli kaikkein vähiten amyloidipaakkuja, mutta takkujen määrissä ei ollut eroja ryhmien välillä. Tutkijat päättelivät, että diabeteksen yhdistelmähoito on tehokkainta Alzheimerin taudin ehkäisyssä.


Beeri MS, Schmeidler J, Silverman JM, et al. Insulin in combination with other diabetes medication is associated with less Alzheimer neuropathology.Neurology 2008 71: 750-757 [Abstract]

Tohtori Tolosen kommentti

Diabeetikko voi vähentää Alzheimerin taudin riskiä ottamalla säännöllisesti aivoja suojaavia ravintolisiä: Karnosiinia, ubikinonia, omega-3-rasvahappoja (E-EPAa) ja fosfoseriiniä. Lue lisää
Hyvän diabeteshoidon oppaasta

Diabetes lisää masennuksen ja dementian riskiä
Karnosiini torjuu Alzheimerin taudin perusmekanismeja