Kalaöljy voi pelastaa sydänpotilaan hengen

Yksi ainoa kapseli etyyliesteröityä kalaöljyä päivässä käyvän hoidon lisänä voi vähentää sydänpotilaan sairaalahoidon tarvetta ja kuolemanriskiä, raportoi Firenzen sydäntutkimuskeskus lääkärilehti Lancetissa. Uusi amerikkalainen kliininen tutkimus vahvistaa, että etyyliesteröity kalaöljy (4 g/vrk) nopeuttaa toipumista sydäninfarktista.

Professorien Luigi Tavazzi ja Gianni Tognoni johtama tutkijaryhmä antoi neljä vuotta päivittäin vakavasti sairaille sydänpotilaille lääkityksen lisänä joko yhden kapselin etyyliesteröityä kalaöljyä (860 mg EPAa + DHA:ta) tai tehotonta lumevalmistetta. Kalaöljyä saaneet tarvitsivat harvemmin sairaalahoitoa, ja heidän keskuudessaan kuolleisuus oli vähäisempää. Kuolleisuudessa ero oli yhdeksän prosenttia ja sairaalahoidon tarpeessa kahdeksan prosenttia kalaöljyhoidon eduksi. Kalaöljy oli tehokkaampa kuin rosuvastatiini (10 mg Crestor), jolla ei ollut mitään suojavaikutusta sydänkuolleisuuteen.

Tutkimus on osa maailmakuulua GISSI-tutkimusta (Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto miocardico), johon osallistuu yli 11000 henkilöä ja lähes kaikki Italian sydäntutkimusyksiköt. Hanke osoitti jo 1990-luvulla, että yksi gramma päivässä 85-prosenttista etyyliesteröityä kalaöljyä (E-EPA + E-DHA) ehkäisee tehokkaasti sydäntauteja ja -kuolemia.

"Kalaöljyhoito on "tehokasta, yksinkertaista ja halpaa", sanoi hanketta johtanut professori Luigi Tavazzi lehdistölle. "Omega-3-rasvahapot hillitsevät tulehdusta, vähentävät endoteelin aktivaatiota ja sytokiinien tuotantoa ja verihiutaleitten kokkaroitumista ja alentavat kohonnutta verenpainetta ja parantavat sydämen kammioiden toimintoja ja autonomisen hermoston toimintoja", hän selitti. Tutkijalääkäreiden mukaan tieteellinen näyttö on nyt niin vahva, että sydänpotilaille tulee suositella vähintään 85-prosenttista etyyliesteröityä kalaöljyä. Italialaisutkimuksesta kirjoittivat mm. useat Britannian valtalehdet, muiden muassa The Times ja The Guardian.

Näin tutkimus tehtiin

Neljän vuoden seurantaan valittiin 6975 potilasta, joilla oli todettu krooninen sydäntauti (toiminnanvajaus). Kaikki saivat luonnollisesti ns. käypää hoitoa (statiineja). Heidät jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai lisäksi päivittäin kapselin, joka sisälsi etyyliesteröityä EPAa ja DHA:ta (yhteenlaskettuina 850–882 mg) ja verrokit saivat lumekapselin. Kyseessä oli huolellisesti kontrolloitu satunnaistettu kaksoissokkokoe.

Seurannan kuluessa omega-3-ryhmässä sattui 995 ja verrokkiryhmässä 1014 sydänkuolemaa. Erotus merkitsee yhdeksän prosentin riskin vähennystä kalaöljyä saaneilla. Lisäksi kävi ilmi, että sairaalan piti passittaa sydänoireiden vuoksi 1981 henkilöä (54 %) kalaöljyä saaneista ja 2053 (59 %) verrokeista. Ero on kahdeksan prosenttia kalaöljyn hyväksi.

"Tutkimuksemme mukaan pitkäaikainen [etyyliesteröidyn] omega-3:n anto vähensi tehokkaasti kuolleisuutta ja tarvetta lähettää sydänpotilaita sairaalahoitoon", kirjoittavat tutkijat Lancetissa.

Tulokset PowerPoint slideina (2 diaa)

Kalaöljykapselin nauttiminen päivittäin suurensi omega-3-indeksiä kolmessa kuukaudessa keskimäärin 4,75 (sd 1,68) → 6,73 (sd 1,93) prosenttiin. Lumeryhmän indeksi säilyi entisellään (4,77 %). Tällä kalaöljyvalmisteella ei päästy tavoitteeseen (8–11 %), mutta se paransi kuitenkin merkitsevästi potilaiden sydänterveyttä ja vähensi kuolemia ja sairaalahoidon tarvetta.

Lancetin artikkeliin liittyy kommentti, jonka on laatinut tohtori Gregg Fonarow (Ahmanson-UCLA Cardiomyopathy Center, Los Angeles, USA). Hän kirjoittaa muun muassa: Vaikka kliininen paraneminen [kalaöljyllä] oli vaatimatonta, kalaöljy tehostaa sydäntaudin vakiohoitojen vaikutusta. [Kalaöljy]hoito oli turvallista ja hyvin siedettyä".

“Vaikka omega-3:n kaikkia vaikutusmekanismeja ja ihanteellista annostelua ei vielä tunneta, pitäisi kalaöljy lisätä näyttöön perustuvien elämää pidentävien hoitomuotojen listaan sydämen toiminnanvajavuudessa", Fonarow kirjoittaa.

Italialaisen Bolognan yliopiston tutkimus osoittaa, että etyyliesteröity kalaöljy alentaa kohonnutta verenpainetta ja suojaa siten sydäntä. Kanalalainen rottatutkimus puolestaan kertoo, että kalaöljyn omega-3-rasvahapot pienentävät sydäninfarktin kokoa, jolloin toipuminen on nopeampaa ja täydellisempää.

Málagan yliopistossa on tutkittu etyyliesteröityä kalaöljyä diabeetikkojen hoidossa statiinilääkityksen lisänä. Tulokset ovat erinomaisia: valtimoita tukkivat apolipoproteiinit vähenevät merkittävästi kun lääkitykseen lisätään uusi kalaöljy. Etyyliesteröity kalaöljy alentaa tehokaasti myös triglysridejä, jotka ovat sydäntautien riskitekijöitä.

Hollantilainen yli 21 000 henkilön 11 vuotinen seurantatutkimus osoitti, että kalaöljy voi puolittaa sydänkuoleman riskin.

GISSI-HF investigator. Effect of n-3 polyunsaturated fatty acids in patients with chronic heart failure (the GISSI-HF trial): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet. Published online ahead or print, 31 August 2008, doi:10.1016/S0140-6736(08)61239-8 Theheart.org

Fonarow GC. Statins and n-3 fatty acid supplementation in heart failure. The Lancet. Published online ahead or print, 31 August 2008, doi: 10.1016/S0140-6736(08)61241-6