B12-vitamiini ehkäisee dementiaa

Julkaistu 19.11.2007

Oxfordin yliopistossa seurattiin 1648 ihmistä 10 vuoden ajan. Tulosten mukaan B12-vitamiinin käyttö ravintolisänä näyttää ehkäisevän ikääntyvien ihmisten älyllisten toimintojen heikkenemistä ja dementiaa. Tulokset julkaisi johtava ravitsemuslääketieteen lehti.

Veren homokysteiinin nousu yli 14 µmol/l heikentää älyllisiä taitoja ja kaksinkertaistaa dementian riskin. Fooolihappo ja B12-vitamiini ehkäisevät homokysteiinin kertymistä kudoksiin, joten ne saattavat ehkäistä homokysteiinin haittoja aivoissa, oli tutkimuksen hypoteesina.

Tutkituilta mitattiin 1995–2003 verestä B12-vitamiinia ja sen vähenemistä osoittavaa holotranskobalamiinia (holoTC), homokysteiiniä, metyylimalonihappoa (MMA) ja foolihappoa ja niiden muutoksia seurattiin ja verrattiin psykologisiin testeihin (Mini-Mental State Examination), joita tehtiin kolmasti seurannan aikana.

Joidenkin yksilöiden älylliset toiminnat heikkenivät nopeasti, kun taas toisilla ne säilyivät hyviä korkeaan ikään. B12-vitamiinin käytön aiheuttama holoTC:n nousu kaksinkertaiseksi 50 –> 100 pikomooliin/l vähensi älyllisten taitojen heikkenemistä 30 %:lla. Tämän mukaan B12-vitamiini suojaa muistia. Homokysteiinin nousu 10:stä 20 mikromoliin litrassa ja MMA:n nousu 0,25 -> 0,50 mikromooliin litrassa assosioituivat älyllisten toimintojen heikkenemiseen yli 50 %:lla.

Veren matala B12-vitamiinipitoisuus liittyy älyllisten toimintojen heikkenemiseen ja dementoitumiseen, tulkitsevat tutkijat. Sitä vastoin foolihapon pitoisuus ei korreloinut älyllisiin taitoihin tässä aineistossa.

Tällä hetkellä on käynnissä ainakin 12 suurta homokysteiinitutkimusta, joissa pyritään alentamaan kohonnutta homokysteiiniä ja tutkimaan sen vaikutuksia älyllisiin toimintoihin. Näihin 5–7 vuoden seurantakokeisiin osallistuu noin 50 000 henkilöä, joilla on sydän- tai munuaistauti. B12-vitamiinia on ainoastaan eläinperäisessä ruoassa, kuten lihassa, maidossa ja kananmunissa, huomauttavat tutkijat.

Clarke R, Birks J, Nexo E, et al. Low vitamin B-12 status and risk of cognitive decline in older adults. American Journal of Clinical Nutrition 2007;86(5) 1384-1391 [Abstract]

Tohtori Tolosen kommentti

Tämäkin tutkimus osoittaa, kuinka väärässä ovat ne, jotka kuvittelevat, ettei länsimaissa enää esiinny vitamiinien puutostiloja ja ettei ravintolisistä ole mitään hyötyä. Alla on linkkejä muihin aiheeseen liittyviin tutkimuksiin.


B12-vitamiinin saantisuositusta nostettava
Foolihappo nuorentaa muistia
Foolihappo ehkäisee kuulon heikkenemistä
Foolihappo (800 µg/vrk) alentaa homokysteiiniä
Ajankohtainen foolihappo - katsausartikkeli
Homokysteiini - katsausartikkeli
Kuinka ihmisen muisti toimii?