Fosfatidyyliseriini parantaa muistia

(julkaistu Suomen Apteekkarilehdessä 2/98)

Fosfatidyyliseriini (fosfoseriini) on erittäin hyvin tieteellisesti tutkittu ravintolisä, joka ehkäisee tärkeimpiä ikääntymiseen liittyviä kognitiivisia häiriöitä: muistin heikkenemistä ja muuta henkisen tason laskua. Yli 60-vuotiaiden "muistikelloa" voidaan vetää jopa 12 vuotta taaksepäin. Samalla kun muisti virkistyy ja selviytyminen arkiaskareista paranee, vähenee myös ahdistus, apatia ja masennus, jotka usein liittyvät vanhenemiseen. Fosfoseriinistä saattaa tulla lähivuosien merkittävin ravintolisä.

Aivojen ikääntyminen alkaa noin 50-vuotiaana, jolloin aivosolut alkavat menettää fosfoseriiniä ja muita fosfolipidejä sekä sfingomyeliinejä. Samalla muisti alkaa heiketä ja henkinen suoritustaso alkaa laskea. Normaalin ikääntymiseen liittyvän huonomuistisuuden lisäksi vaikeaa dementiaa sairastaa Suomessa noin 70.000 ja keskivaikeaa dementiaa noin 30.000 ihmistä. Väestön vanhetessa muistihäiriöiden ja dementian merkitys korostuu entisestään paitsi elämän laadussa myös hoitokustannuksissa. Soijalesitiinistä valmistettava fosfoseriini vaikuttaa lupaavalta ja turvalliselta ravintolisältä, sillä sen on osoitettu ehkäisevän vanhenemiseen liittyvää henkisen tason laskua.

Hyvin dokumentoitu ravintolisä

Fosfoseriinin vaikutusta muistiin on tutkittu jo yli 30 vuoden ajan koe-eläimillä sekä ihmisellä. Fosfoseriiniä voidaankin nyt pitää tieteellisesti hyvin dokumentoituna ravintolisänä, sillä sen vaikutuksesta muistiin on tällä hetkellä Google Scholarissa 1 720 dokumenttia ja 34:sta kliinisestä tutkimuksesta 14 on tehty kaksoissokkomenetelmällä. Arvostetuissa tiedelehdissä julkaistut neuropsykologiset ja -psykiatriset tutkimukset Euroopasta ja Yhdysvalloista osoittavat kaikki johdonmukaisesti, että fosfoseriini parantaa paitsi normaalia ikääntymiseen liittyvää muistin heikkenemistä jopa jossakin määrin myös tavallista seniiliä dementiaa sekä alkavaan Alzheimerin ja Parkinsonin tautiin liittyvää dementiaa.

Tutkimusten mukaan fosfoseriini parantaa monia kognitiivisia toimintoja: numero-, nimi- ja kasvomuistia sekä muuta lähimuistia (missä tavarat ovat, mitä lehdessä luki jne), päättely- ja oivaltamis- sekä oppimiskykyä. Fosfoseriini lisää myös ikääntyvien ihmisten henkistä vireyttä ja keskittymiskykyä sekä vähentää eristäytymistä ja apatiaa. Fosfoseriinillä on osoitettu myös muita edullisia vaikutuksia: se vähentää epileptisiä kohtauksia (annettuna yhdessä gamma-aminobutyyrihapon, GABA:n kanssa) ja estää urheilijoiden stressihormonien (ACTH ja kortisonin) tuotantoa rasituksessa ja nopettaa palautumista. Uusi saksalainen tutkimus vahvistaa näitä havaintoja (lue lisää).

Tärkein fosfoseriinin vaikutus on kuitenkin muistin parantaminen. Tutkimusten mukaan se kykenee siirtämään "ikäkelloa" taaksepäin jopa 12 vuotta; arvovaltaisessa Neurology-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa 64-vuotiaiden henkilöiden kognitiivinen ikä palautui 52-vuotiaiden tasolle!

Fosfoseriinin suotuisat vaikutukset aivoissa on osoitettu myös objektiivisin "konetutkimuksin", kuten aivosähkökäyrän (EEG) sekä positroniemissiotomografian (PET) avulla. Fosfoseriini normalisoi vanhusten EEG:a lisäämällä alfa-rytmiä 15-20 %, mikä merkitsee aivojen asetyylikoliiniaktiviteetin tuntuvaa paranemista. Ikääntyessä asetyylikoliniini vähenee, mikä puolestaan heikentää kognitiivisia toimintoja. Myös PET korreloi aivosolujen aineenvaihduntaan sekä kognitiiviiin aivotoimintoihin. Fosfoseriini parantaa aktivaatio-PET:n löydöksiä, ja samalla paranevat psykologisten testien tulokset.

Mitä fosfatidyyliseriini on?

Fosfoseriini on yksi viidestä kaikissa solukakalvoissa esiintyvästä fosfolipidistä. (Muut fosfolipidit ovat fosfatidyylikoliinit, -etanolaminit, -inositolit ja sfingomyeliinit). Erityisen runsaasti fosfoseriiniä on aivosoluissa. FS-molekyyli muodostuu glyserolista, fosfaatista, seriinistä sekä kahdesta rasvahaposta (vasemmalla kuvassa lopussa).

Seriinin rakennekaava

Fosfoseriinin vaikutukset aivo- ja hermosoluissa tunnetaan jo melko hyvin. Se huolehtii lähes kaikista hermosolujen keskeisestä toiminnoista, kuten ravinteiden kulusta solukalvon läpi solun sisään, kuona-aineiden poistosta, solujen normaalista aineenvaihdunnasta, välittäjäaineiden vapauttamisesta, hermoimpulssien kulusta synapseissa sekä hermosolujen keskinäisestä tiedonvälityksestä.

Varhaisimmat tutkimukset on tehty antamalla koe-eläimille ja -henkilöille naudan aivojen kuorikerroksesta eritettyä fosfoseriinia. Hullun lehmän taudin (BSE) vaaran vuoksi naudan aivoista valmistetun lisäravinteen anto on nyt käynyt mahdottomaksi. Nykyisin fosfoseriini eristetään soijalesitiinistä, jolloin tuote on täysin vaaratonta. Suun kautta nautittu fosfoseriini imeytyy hyvin vereen, jossa sen pitoisuus nousee jo 30 minuutin kuluttua; sen jälkeen fosfoseriini lisääntyy maksassa ja myöhemmin aivoissa.

Kliinisesti havaittava edullinen vaikutus muistiin ja käyttäytymiseen alkaa ilmetä noin kuuden (6) viikon kuluessa, kunhan alkuannos on 200-300 mg/vrk. Ylläpitoon riittää 100 mg/vrk; käytössä ei pidetä taukoja. Pitkäaikaisessakaan käytössä ei ole havaittu mitään merkittäviä sivuvaikutuksia (ei eläimillä eikä ihmisillä); eräässä kokeessa koirille annettiin peräti 70 g/vrk, eikä havaittu vakavia sivuvaikutuksia. Fosfoseriiniä ei suositella nautittavaksi tyhjään vatsaan, sillä se lisää dopamiinin eritystä (joillekin saattaa siitä tulla huono olo), vaan mieluiten aterian kera. Fosfoseriini virkistää aivoja ja saattaa siten myös viivästyttää unen tuloa, joten päiväannos on parasta nauttia aamulla tai päivällä. Fosfoseriinin käytölle ei ole osoitettu kontraindikaatioita, eikä sillä ole raportoitu haitallisisa interaktioita lääkeaineiden kanssa. Fosfoseriini on täysin turvallista suurinakin annoksina, kuten alla olevasta linkistä ilmenee.

Jorissen BL, Brouns F, Van Boxtel MP, Riedel WJ. Safety of soy-derived phosphatidylserine in elderly people. Nutricional Neuroscience 2002;5(5):337-43 [Abstract]

Kuva: Fosfoseriini aivosolujen kalvoilla

Vasemmalla kuvassa: Fosfoseriini rakenteessa on reriini, fosfaattia, glysroli ja kaksi rasvahappoketjua. Oikealla kuvassa: Fosfoseriini (PS) on tärkeä osa solukalvon fosfolipidirakennetta.

Lisäyksiä v. 2006

Kuva. Aivosulut syntetisoivat fosfoseriiniä (PS), jota astroglian vapauttama DHA-rasvahappo aktivoi. PS inkorporoituu solukalvoon, mikä helpottaa Akt-translokaatiota ja johtaa fosforylaatioon ja Akt:n aktivaation sekä kaspaasi-3:n vaimennukseen ja sitä tietä pitää neuroneja elossa (ehkäisee siis apoptoosia eli solujen ohjelmouitua kuolemaa). Lähde: Akbar et al PNAS Journal 2005.

Kuva synapsista osoittaa, kuinka vapautuneesta DHA:sta voi syntyä prostaglandiineja, vapaita radikaaleja tai dokosanoideja. DHA:n vapautuminen edistää hermosolun huoltoa ja elossapitoa. Fosfoseriini tehostaa DHA:n toimintaa.

Päivitys 1.3.2014

Fosfoseriini lievittää lasten ADHD:n oireita ja parantaa lähimuistia, osoittaa uusi japanilais-amerikkalais-saksalainen kaksoissokkotutkimus (Hirayama ym. 2013). Kalaöljyllä terästetty fosfoseriini parantaa ikäihmisten muistia, osoittaa israelilaisten neurologien kliininen tutkimus (Vakhapova ym. 2014).

Hirayama S, Terasawa K, Rabeler R, et al. The effect of phosphatidylserine administration on memory and symptoms of attention-deficit hyperactivity disorder: a randomised, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Journal of Human Nutrition and Dietetics.- Article first published online: 17 MAR 2013 DOI: 10.1111/jhn.12090

Vakhapova V, Cohen T, Richter Y, et al. Phosphatidylserine Containing Omega-3 Fatty Acids May Improve Memory Abilities in Nondemented Elderly Individuals with Memory Complaints: Results from an Open-Label Extension Study. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. 2014 Feb 20;38(1-2):39-45. Abstract