Sarkopenia

Sarkopenia eli vanhuus-raihnaisuusoireyhtymä uhkaa jokaista ikääntyvää ihmistä. Sarkopeniassa ikääntyneen terveydentila heikentyy ilman, että syyksi pystytään osoittamaan mitään erityistä sairautta. Sarkopenia lisää muistihäiriöitä, lihaskatoa, leikkauskomplikaatioita ja ennenaikaisen kuoleman riskiä sekä vähentää lihasvoimaa ja fyysistä toimintakykyä. Lihasmassa ja -voima heikkenevät keski-iän jälkeen 3-8 prosenttia vuosikymmenessä ja vauhti vain kiihtyy 60. ikävuoden jälkeen. Sarkopeniaa esiintyy 2-20 prosentilla kotonaan asuvista ikäihmisistä ja jopa joka kolmannella pitkäaikaissairaalla.

Sarkopenia eli geriastenia heikentää ikääntyvien kuntoa, terveyttä ja elämänlaatua, lisää sairastumisen riskiä ja suurentaa valtavasti terveydenhuollon kuluja ja resurssien tarvetta. Sarkopenian syitä ovat mm. kuntoliikunnan väheneminen, D-vitamiinin puute, liian vähäinen proteiinien syöminen, krooninen matala-asteinen tulehdus, hapetusstressi ja ennen kaikkea solujen pienoisvoimalaitosten, mitokondrioiden, toiminnan heikkeneminen, mikä johtaa tiettyjen lihasten ja mitokondrioiden proteiinien synteesin vähenemiseen (artikkelin kuva 2 ja kuva 5a), ilmenee Singapore sarcopenia -tutkimuksesta, jonka julkaisi arvostettu tiedelehti Nature Communications.

mitokondrio

Kuvassa mitokondrio, joita ihmisen lihaksistossa on satamäärin. Ne tuottavat adenosiinitrifosfaattia (ATP), joka puolestaan antaa tarvitsemamme energian. Kun mitokondrioiden toiminta häiriintyy, kuten sarkopeniassa tapahtuu, energian tuotanto kärsii ja ihminen alkaa rappeutua.

Siinä tutkijat analysoivat lihasbiopsioista mitokondrioiden geenejä ja proteiineja (179 geeniä, jotka koodasivat 150 proteiinia ja 29 ei-koodaavaa RNA:ta, artkkelin kuvat 1a, 1 b, 1 c, 1 d ja 1 e).

mtikokondrio sarkopeniassa

Sarkopeniassa mitokondrioiden ATP:n ja energian tuotanto heikkenevät, lihakset väsyvät, niiden massa ja suorituskyky heikkenevät, ihminen raihnaistuu.
Migliavacca E, Tay SKH, Patel HP, et al. Mitochondrial oxidative capacity and NAD+ biosynthesis are reduced in human sarcopenia across ethnicities. Nature Communications 10, 5808 (2019). doi.org/10.1038/s41467-019-13694-1 Open Access

Tohtori Tolosen kommentti

Tässä tutkimuksessa ei pyritty korjaamaan mitokondrioiden heikentynyttä toimintaa, ainoastaan löytämään niiden syitä. Nyt kun ne on löydetty, on helppo esittää ehkäisy- ja hoitoehdotuksia. Suomessakin on juuri uusittu ikääntyvien ravitsemusohjeet. Niissä suositellaan joka aterialla proteniinin lähdettä, jota proteiinia tulisi riittävästi 1,2–1,4 g/painokilo. Itse otan aamiaisella desilitran mittakupillisen heraproteiinia ja teelusikallisen haaraisia aminihappoja (BCAA). Brasilialaiset tutkijat suosittelevat sarkopenian ehkäisyyn ja hoitoo heraproteiinia, joka kohentaa yleistilaa, ehkäisee sydän- ja metabolisia tauteja sekä ei-akoholista tippuvaista rasvamakaa ja nopeuttaa topimpumista sairauksista (Camargo ym. 2020).

Sarkopeniaa kuvaavia biomarkkereita on paljon (Kameda ym. 2020, Xie ym. 2020). Niistä tärkeimpiä on hapetusstressi, joka yltyy vanhemmiten. Tästä syystä kannattaa käyttää antioksidantteja, mm. karnosiinia. E-EPAa ja ubikinonia, ruuan lisänä. Ne pitävät yllä ja parantavat sekä fyysistä että henkistä kuntoa.

Camargo L, Doneda D, de Oliveira VR. Whey protein ingestion in elderly diet and the association with physical, performance and clinical outcomes [published online ahead of print, 2020 Apr 11]. Experimental Gerontology. 2020;110936. doi:10.1016/j.exger.2020.110936

Kameda M, Teruya T, Yanagida M, Kondoh H. Frailty markers comprise blood metabolites involved in antioxidation, cognition, and mobility [published online ahead of print, 2020 Apr 15]. Proceedings of the National Academy of Sciences U S A. 2020;201920795. doi:10.1073/pnas.1920795117 Free Access

Italialaiset tutkijat suosittelevat kirjallisuuskatsauksessaan sarkopeniaan ja siihen liittyvien kroonisten lihas- ym. kipujen ehkäisyyn ja lääkkeettömään hoitoon D-vitamiinia, magnesiumia, proteiineja, välttämättömiä aminohappoja, kalaöljyä, kurkumiinia, ubikinonia ja muita ravintolisiä (Perna ym. 2020, Guescini ym. 2017). Artikkelit voi lukea maksutta kokonaan alla olevista linkeistä.

Perna S, Alalwan TA, Al-Thawadi S, et al. Evidence-Based Role of Nutrients and Antioxidants for Chronic Pain Management in Musculoskeletal Frailty and Sarcopenia in Aging. Geriatrics (Basel). 2020;5(1):E16. Published 2020 Mar 6. doi:10.3390/geriatrics5010016. Open Access
Guescini M, Tiano L, Genova ML, et al. The Combination of Physical Exercise with Muscle-Directed Antioxidants to Counteract Sarcopenia: A Biomedical Rationale for Pleiotropic Treatment with Creatine and Coenzyme Q10. Oxid Med Cell Longev. 2017;2017:7083049. doi:10.1155/2017 Free Acces

Kolmas italialaisten tutkijoiden ryhmä esittää sarkopenian ehkäisyksi runsasta rasvaisen kalan syöntiä: vähintään 3 kala-ateriaa joka viikko. Tällainen dieetti sisältää 4–4,5 g omega-3-rasvahappoja päivää kohti ja 50 g proteiineja. Ellet syö näin paljon rasvaista kalaa, suosittelen väkevöityä etyyliesteröityä kalaöljyä, esimerkiksi E-EPAa.

Sarkopenia lisää leikkausten jälkeisiä komplikaatiota ja heikentää syöpäpotilaiden elossaolon ennustetta. Syöpäpotilaile kannattaa ethdä tietokonekuvas (CT), joka antaa arvokasta tietoa potilaan ravitsemustilasta(Xie ym. 2020).

Rondanelli M, Rigon C, Perna S, et al. Novel Insights on Intake of Fish and Prevention of Sarcopenia: All Reasons for an Adequate Consumption. Nutrients. 2020;12(2):E307. Published 2020 Jan 24. doi:10.3390/nu12020307 Open Access
Xie H, Gong Y, Kuang J, et al. Computed-Tomography-Determined Sarcopenia is a Useful Imaging Biomarker for Predicting Postoperative Outcomes in Elderly Colorectal Cancer Patients [published online ahead of print, 2020 Apr 17]. Cancer Research and Treatment. 2020;10.4143/crt.2019.695. doi:10.4143/crt.2019.695

Omat korjaustoimenpide-ehdotukseni sarkopeniaan esitän alla lisätiedoissa olevissa linkeissä. Alla oleva kuvio esittää sarkopenian syytekijöitä, joita voidaan ehkäistä ja korjata liikunnalla, proteiineilla, kreatiniinilla ja muilla ravintolisillä.

Sarkopenian syitä

Sarkopeniaa aiheuttavat: Vapaat radikaalit (ROS) ja niiden tuottama hapetusstressi, tulehdussytokiinit, krooninen tulehdus, ubikinonin (Q10) puute, kreatiinin (Cr) vaje ja ennen kaikkea mitokondrioiden vajaatoiminta. Oikeassa yläkulmassa olevaan lihaksen "tropismiin" vaikuttavat suoraan Q10 ja kreatiniini. Tropismi tarkoittaa suurta määrää pieniä tekijöitä, joilla on yhteisvaikutus.

Isossa-Britanniassa Birminghamin alueella tutkitaan parhaillaan D-vitamiinilisän ja tehostetun kunto-ohjelman yhteisvaikutusta 127 kotonaan asuvanmiehen ja naisen (≥65 vuotta) sarkopenian ehkäisyssä (EXVID-tutkimus, Welford ym. 2020). Vaikutusjakso kestää 6 kuukautta. Minusta D-vitamiinin päiväannos on turhan pieni; sen pitäisi olla 100 µg ja lisäksi pitäisi antaa väkevöityä etyyliesteröityä kalaöljyä vähintään 2 grammaa päivässä. Mutta minkäs teet, britit ovat niin konservatiivisia.

Syöpäpotilaiden sarkopenian ehkäisssä ja hoidossa kannattaa käyttää monenlaisia ravintolisiä, kirjoittavat kanadalaiset, amerikkalaiset ja italialaiset asiantuntijat uudessa kirjallisuuskatsauksessaan. He suosittelevat proteiinia (1,0-1,5 g/kg/vrk), haaraisia aminohappoja (2–4 g/vrk), β-hydroksi-β-metyylibutyraattia (3 g/vrk), glutamiinia (0,3 g/kg/vrk), karnitiinia (4-6 g/vrk), kreatiinia  (5 g/vrk), EPAa( 2,0-2,2 g/vrk) ja DHA:ta (1,5 g/vrk) sekä vitamiineja ja kivennäisaineita. Sekä tietenkin kuntoliikuntaa lihaskunnon ja -voiman ylläpitoon (Prado ym. 2020).

Xie H, Gong Y, Kuang J, et al. Computed-Tomography-Determined Sarcopenia is a Useful Imaging Biomarker for Predicting Postoperative Outcomes in Elderly Colorectal Cancer Patients [published online ahead of print, 2020 Apr 17]. Cancer Research and Treatment. 2020;10.4143/crt.2019.695. doi:10.4143/crt.2019.695
Welford AE, Lanham-New S, Lord J, et al. Influence of combined vitamin D3 supplementation and resistance exercise training on musculoskeletal health in older men and women (EXVITD): protocol for a randomised controlled trial. BMJ Open. 2020;10(3):e033824. Published 2020 Mar 18. doi:10.1136/bmjopen-2019-033824 Open Access

Prado CM, Purcell SA, Laviano A. Nutrition interventions to treat low muscle mass in cancer. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle. 2020;11(2):366–380. doi:10.1002/jcsm.12525