Krooninen matala-asteinen tulehdus

Krooninen matala-asteinen tulehdus on kaikkien pitkäaikaisten sairauksien ja kipujen äiti. Sillä voi olla useita syytekijöitä, kuten kudosvauriot ja mikrobi-infektioiden jälkitilat, joiden resoluutio ei onnistu täysin. Mutta myös länsimaisen ruokavalion liian suuri omega-6/omega-3-rasvahappojen suhde lisää tulehdusta. Tällä suhteella tarkoitetaan sitä, että saamme ruuasta liikaa omega-6-rasvahappoja suhteessa omega-3-rasvahappoihin. Suhteen pitäisi olla mielellään 2:1, enintään 4:1, mutta suomalaisilla se on yleensä noin 7-8:1 ja amerikkalaisilla jopa 17–20:1. Omega-6/omega-3-suhteen korjaaminen – vähentämällä linolihapon (LA, omega-6) saantia ja lisäämällä kalaöljyn (omega-3) käyttöä – ehkäisee ja hoitaa lääkkeettömästi valtaosaa kiputiloista ja elintasosairauksista. Ubikinoni + seleeni on erinomainen anti-inflammatorinen yhdistelmä (Alehagen ym. 2019). Samoin ubikinoni (Martelli ym. 2020), berberiini (Tew ym. 2020, Song ym. 2020) ja karnosiini (Caruso ym. 2019 a ja 2019 b) ovat ihanteellisia ravintolisiä diabeetikoille ja sydänpotilaille.

Krooninen matala-asteinen tulehdus johtuu monista eri syistä (katso alla olevan kuvion vasemmalla oleva keltainen laatikko). Tulehdusta tuottavat myös muutokset biologisissa järjestelmissä, mm. HPA-akselissa, RAAS-järjestelmässä ja serotoniini/kynureniiinireitissä. Tulehdus (inflammaatio) aiheuttaa ja ylläpitää sekä masennusta (depressiota) (Woodward ym. 2019) että sydän- ja verisuonitauteja (CVD).

tulehdus, masennus, sydäntaudit

Lähde. Mattina GF, Van Lieshout RJ, Steiner M. Inflammation, depression and cardiovascular disease in women: the role of the immune system across critical reproductive events. Therapeutic Advances in Cardiovascular Diseases. 2019; 13: 1753944719851950. Published online 2019 May 30. doi: 10.1177/1753944719851950 Free Full Text (229 kirjallisuusviitettä)

Alla oleva kuvio kertoo yksityiskohtaisemmin kroonisen matala-asteisen tulehduksen biologisista syytekijöistä.

Kroonisen matala-asteisen tulehduksen synty

Monet seikat vaikuttavat kroonisen matala-asteisen tulehduksen syntyyn ja pahenemiseen. Kaavakuvio osoittaa vapaiden radikaalien (ROS, oxidative stress) aiheuttaman hapetusstressin ja kroonisen tulehduksen yhteyksiä. Niiden vaimentaminen ja sammuttaminen edellyttää kalaöljyä ja muita ravintolisiä. Lähde: Gammone ym. 2018

Krooniseen matala-asteiseen tulehdukseen on monia erilaisia syytekijöitä, ja sitä voidaan mitata verestä mm. uudella GlycA-analyysilla. Jotkut tutkijat pitävät sitä jopa parempana sydäntaudin riskimittarina kuin perinteistä hs-CRP:tä (Connolly ym. 2017).

Runsas kasvin siemenöljyjen – kuten auringonkukka-, maissi -, rypsi- ja safloriöljyjen ja margariinien – linolihapon (omega-6, LA) syöminen nostaa verenpainetta (Lahoz ym. 1997), aiheuttaa ja ylläpitää matala-asteista tulehdusta (Ishihara ym. 2019, Simonetto ym. 2019) sekä sen ”rikoskumppania”, hapetusstressiä. Yhdessä ne aiheuttavat ahdistusta, astmaa, masennusta, sarkopeenista lihavuutta, sydäninfarkteja, valtimonkovetustautia ja monia muita vaikeasti hoidettavia sairauksia. Biokemiallisesti se tapahtuu niin, että arakidonihappo (AA,18:2n-6) tuottaa elimistössä tulehdusta aiheuttavia eikosanoideja ja hapettuneita LA:n metaboliitteja (OXLAMs). Näyttää siltä, että rypsiöljyn ja siitä valmistettujen levitteiden runsas käyttö onkin omiaan lisäämään kroonista matala-asteista tulehdusta. Harvardin yliopiston uusi hiirittukimus vahvistaa, että länsimaisen ravitsemuksen liiallinen omega-6/omega-3-suhde altistaa  elintasosairauksille (Kaliannan ym. 2019)

OXLAM

Kuvio. Linolihaposta (engl. Linoleic acid, omega-6) syntyy hapettumalla elimistössä metaboliitteja (OXLAMs), jotka aiheuttavat mm. maksan vaurioita, kuten rasvamaksaa. TRPV1 = Transient Receptor Potential Vanilloid 1.

Neljä pahinta OXLAMia ovat nimeltään 9- ja 13-hydroksioktadekanieenihappo (9-HODE ja 13-HODE) sekä 9- ja 13- okso-oktadekadieenihappo (9- ja 13-oxoODE9) (ks. kuvio alla). Niillä on pleiotrooppisia (laaja-alaisia) haitallisia vaikutuksia, jotka liittyvät kroonisiin kiputiloihin (mm. päänsärkyyn), valtimoiden ”kalkkiutumiseen” ja sen myötä sepelvaltimotautiin, rasvamaksaan sekä Alzheimerin tautiin. Sepelvaltimotauti johtuu pääasiassa tulehduksesta, eikä suinkaan kolesterolista, kuten pitkään on virheellisesti kuviteltu (katso CANTOS-tutkimus). Vähentämällä omega-6:n saantia 6,7:sta 2,4 prosenttiin kalorimäärästä vähenevät haitalliset OXLAMit dramaattisesti 12 viikossa, ks taulukko 2 (Ramsden ym. 2012).

Linolihapon metaboliitteja

Kuvio: Linolihaposta (omega-6) syntyy hapettumalla elimistössä monia haitallisia metaboliitteja (aineenvaihduntatuotteita), jotka aiheuttavat ja ylläpitävät kroonisia kiputiloja ja monia pitkäaikaissairauksia. Niitä voidaan ehkäistä ja lievittää väkevöidyllä kalaöljyllä (omega-3), kunhan päiväannos on kyllin suuri, 2-4 grammaa.

Runsas omega-6-rasvahappojen (LA, DGLA ja AA) saanti ravinnossa altistaa myös astmalle, kun sitä vastoin EPA- ja DHA-rasvahapot (omega-3) ehkäisevät sitä (Adams ym. 2018). Näyttää siis siltä, etteivät rypsiöljy ja sitä valmistetut levitteet ole hyväksi astmaatikoille. Alla oleva kuva selventää, kuinka omega-6-rasvahapoista syntyy tulehdusta (inflammation) ja kuinka omega-3:sta (DHA ja EPA) syntyvät metaboliitit (resolviinit, protektiinit ja maresiinit) estävät sitä.

Krooninen tulehdus ja rasvahapot

Kuvan lähde: Ishihara ym. 2019.

Kalaöljy

Merelliset omega-3-rasvahapot (EPA ja DHA) estävät COX- ja LOX-yhdisteiden syntyä, jolloin tulehdus vaimenee ja voi jopa sammua (ks yllä oleva kaavakuva). Verrattaessa auringonkukkaöljyn (3,5 g/vrk) ja kalaöljyn omega-3:n syöntiä (3,5 g/vrk) omega-3 vähensi merkittävästi tulehdusta aiheuttavia ja ylläpitäviä biomarkkereita elimistössä. Kalaöljy aktivoi monia biokemiallisia yhdisteitä, lipoksiineja ja resolviineja, jotka suojaavat muun muassa valtimonkovetustautia ja sydäninfarktia vastaan (Pirault ja Bäck 2018).

omega-6 ja omega-3 metaboliaa

Kuvio kertoo, kuinka arakidonihaposta (omega-6) syntyy elimistössä tulehdusta aiheuttavia proinflammatorisia yhdisteitä ja omega-3-rasvahapoista, EPA ja DHA, puolestaan syntyy tulehdusta ehkäiseviä ja sammuttavia anti-inflammatorisia yhdisteitä protektiineja, maresiineja ja resolviineja. Ne selittävät suurelta osin kalaöljyn laajoja ja monipuolisia terveysvaikutuksia.

Vuonna 2002 professori Charles Serhanin työryhmä Harvardin yliopistossa osoitti ensimmäisenä, että EPA-rasvahaposta syntyy elimistössä tulehdusta vaimentavia ja sammuttavia nanomolekyylejä, E-luokan resolviineja (RvE) (Serhan ym. 2002).

Resolviinien synty

Nämä resolviinit selittävät kardiologien mielestä suureksi osaksi E-EPAn erinomaiset valtimoita ja sydäntä suojaavat vaikutukset. Yhdysvaltain lääkeviraston FDA:n Endocrinologic and Metabolic Drugs Advisory -komitea antoikin 14.11.2019 suosituksen E-EPAn käytöstä kolesterolia alentavien statiinilääkkeiden lisänä, koska E-EPA vähentää merkittävästi sairastumisia sydän- ja valtimotauteihin ja niiden aiheuttamia kuolemia. FDA hyväksyikin E-EPAn sydänlääkkeeksi 13.12.2019. Lue lisää alla olevista linkeistä.

FDA:n komitea suositteleli statiinien lisänä E-EPAa, joka ehkäisee dramaattisesti sydäntauteja verrattuna pelkkään statiinihoitoon

FDA myönsi 13.12.2019 E-EPA-valmisteelle lääkestatuksen sydän- ja verisuonitautien ehkäisyyn ja hoitoon

DHA:sta syntyy myös tulehdusta sammuttavia nanomolekyylejä, neuroprotektiini 1:tä (NPD1), maresiineja ja oksilipiinejä. Ne estävät IL8:aa ja useita muitakin "pahoja" sytokiineja (Norris ym. 2018). Kullakin näistä nanomolekyyliryhmistä on oma ainutlaatuinen kemiallinen rakenteensa, ja ne ehkäisevät, vaimentavat ja sammuttavat tulehdusta kukin omalla tavallaan. Lue lisää TÄSTÄ.

Kuvio. EPA-rasvahaposta syntyy valtimon endoteelisoluissa COX-2- ja sytokromi P450-entsyymien katalysoimana 18R-hydroksyylieikosapentaeenihappoa (18R-HEPE). Siitä 5-LOX-entsyymi (kuvassa 5-LO) valmistaa E-sarjan resolviinia E1. EPA vaimentaa valtimoita tulehduttavaa ja ahtauttavaa endoteliiniä ja myeloperoksisaasia. Resolviini E1 (RvE1) ja sen reseptori sammuttavat tulehdusta. Resolviinin tuotto E-EPAsta selittää mm. JELIS- ja REDUCE-IT-tutkimusten erinomaisia tuloksia.

EPA-rasvahaposta syntyy elimistössä 5-LOX-entsyymin avulla tulehdusta sammuttavaa resolviini E1:tä (RvE1):EPAsta syntyy tulehdusta sammutavia yhdisteitä (SPMs)

Kuvan lähde: Leuti ym. 2019

Etyyliesteröidyt kalaöljyt vähentävät omega-6-oksilipiinejä noin 20 % ja lisäävät veren omega-3-oksilipiinin pitoisuutta. Omega-3:sta hapettumalla syntyvät oksilipiinit ovat voimakkaita tulehduksen estoaineita, raportoivat Harvardin yliopiston tutkijat jo kymmenen vuotta sitten (Shearer ym. 2009). Oksilipiinien löytyminen tarjoaa uusia selityksiä etyyliesteröityjen kalaöljyjen terveysvaikutuksille. Saksalaisten Leipzigin ja Wuppertalin yliopistojen tutkimukset vahvistavat Harvardin tiedemiesten havainnot (Schuchardt ym. 2013, Osterman ym. 2017).

Kuinka kalaöljyn omega-3-rasvahapot vaikuttavat terveiden elimistössä?

Espanjalaiset tutkijat ovat todenneet, että geneettiset tekijät (skoori) vaikuttaa eri ihmisillä eri tavoin krooniseen tulehdukseen (proinflammatoristen geenien ilmentymiseen ja sytokiinien tuotantoon), lihomiseen ja metaboliseen oireyhtymään. Tutkijat kehittivät Low Grade Inflammation-Obesity scoren näiden asioiden tutkimiseen. Suuren geneettisen skoorin ihmisillä kalaöljyn omega-3-rasvahapoilla on heikompi vaikutus kuin matalan geneettisen skoorin ihmisillä. Suuren skoorin ihmiset tarvinnevat suurempia päiväannoksia omega-3:a (ja hyvälaatuisia tuotteita), jotta päästään toivottuun tulokseen.

Galmés S, Cifre M, Palou A, Oliver P, Serra F. A Genetic Score of Predisposition to Low-Grade Inflammation Associated with Obesity May Contribute to Discern Population at Risk for Metabolic Syndrome. Nutrients. 2019 Jan 30;11(2). pii: E298. doi: 10.3390/nu11020298.

Kalaöljy stimuloi G-proteiinikytkentäistä reseptoria, solun viestimolekyyliä GRP120, joka ehkäisee lihomista, tehostaa insuliinin toimintaa sekä ehkäisee, vaimentaa ja sammuttaa tulehdusta (Saltiel 2010, Oh ym. 2010, Karakuła-Juchnowicz ym. 2017). Kalaöljyn omega-3-rasvahapot vaimentavat ja sammuttavat myös aivohalvauksessa (aivojen verenkiertohäiriössä) syntynyttä kroonista tulehdusta (Ren ym. 2018). Tulos selittää mm. JELIS-tutkimuksen havaintoa, jonka mukaan E-EPA (1 800 mg/vrk) ehkäisi aivohalvausten uusimisia peräti 20 % (paremmin kuin mikään lääke).

Kalaöljyn EPA- ja DHA-rasvahapot ehkäisevät ja vaimentavat myös syövän hoidossa käytettävien sytostaattien, mm. doksorubisiinin (Adriamysiinin), sivuvaikutuksia, neuroinflammaatiota ja sen aiheuttamia häiriöitä synapseissa, muistihäiriöitä ja masennusta (Orchard ym. 2018). Kalaöljystä näyttää olevan hyötyä mm. mahasyöpää sairastaville potilaille: kalaöljy ehkäisee kakeksiaa (sairaalloista laihtumista) ja vaimentaa tulehdusta (Feijó ym. 2019). Alla oleva kaavakuva esittää mitä kaikkea krooniseen matala-asteiseen tulehdukseen ja sen resoluutioon (sammuttamiseen) eli homeostaasiin (tasapainotilaan) pääsemiseen liittyy:

matala-asteinen tulehdus

Kuvan lähde. Hansen ym. 2019.

Tulehduksesta homeostaasiin

Tulehduksen (inflammaation) sammuttaminen (resoluutio) johtaa elimistön tasapainotilaan, homeostaasiin. Tässä prosessissa kalaöljyn omega-3-rasvahapoilla (joista synty resolviineja, protektiieja ja muita nanomolekyylejä) , karnosiinilla, berberiinilä, D-vitamiinila, ubikinonilla ja maitohappobakteereilla on keskeinen merkitys. Sen tähden kaikissa kronisissa sairauksissa tarvitaan ravintolisiä. Kuvan lähde. Hansen ym. 2019. Katso myös artikkelin kuva 4.

Berberiini

Berberiini on erinomainen luonnon ravintolisä kroonisen matala-asteisen tulehduksen ehkäisyyn, vaimennukseen ja sammuttamiseen (Lin ym. 2019, Li ym. 2020, Song ym. 2020). Berberiini vaimentaa nivelreumassa myllertäviä tulehdusytokiineja (Dinesh ja Rosool 2019). Berberiini alentaa CRP:tä keskimäärin 0,64 mg/l, mikä on erityisen tärkeää diabeetikoille ja sydänpotilaille (Beba ym. 2019). Alla oleva kuva kertoo, kuinka berberiini lievittää kokeellista niveltulehdusta (aktivoi AMKP:ta ja estää tulehdussytokiinejä) (Zhou ym. 2019).

Berberiini auttaa niveltulehdukseen

Kuvan lähde Zhou ym. 2019

Ubikinoni

Ubikinoni ehkäisee ja vaimentaa kroonista matala-asteista tulehdusta

Ubikinoni tulehduksessa

Kuva esittää, kuinka ubikinoni (CoQ10) estää ja vaimentaa tulehdusta aiheuttavia sytogeenejä ja geenejä, ja suojaa siten kroonisilta sairauksilta ja niiden pahenemiselta. Induces = aiheuttaa, lisää, Inhibition = estää. Lähde: Vahi 2019.

Ubikinoni on erinomainen tulehdusta ja hapetusstressiä ehkäisevä ja vaimentava ravintolisä. Alla olevat kuvat kertovat tiivistetysti sen vaikutuksista

Ubikiononin käytön hyötyjä

Kuvio kertoo, mitä hyötyä ubikinonin käytöstä on ravintolisänä.Se parantaa solujen energiantuottoa, ehkäisee ja vaimentaa hapetusstressiä sekä kroonista matala-asteista tulehdusta (inflammaatiota) ja ehkäisee ja hillitsee sydän- ja verisuonitauteja, tyypin 2 diabetesta lisätauteineen sekä maksasairauksia (mm. rasvamaksaa). Lähde: Mantle ja Hargreaves 2019.

Ubikinoni hidastaa vanhenemismuutoksia, kirjoittavat Kalifornian yliopiston neurotieteilijät erinomaisessa katsauksessaan, jossa he selostavat perusteellisesti ubikinonin biologisia vaikutuksia (Barcelos ja Haas 2019). Artikkelissa on peräti 163 kirjallisuuviitettä linkkeineen alkuperäistöihin. Alla oleva kuvakaappaus artikkelista kertoo ubikinonin monipuolisista biologisista vaikutuksista.

Ubikinonin biologisia vaikutusmekanismeja

Kuvan lähde: Barcelos IP, Haas RH. CoQ10 and Aging. Review. Biology (Basel). 2019 May 11;8(2). pii: E28. doi: 10.3390/biology8020028. Free Full Text

Sydänpotilaat tarvitsevat runsaasti kalaöljyn omega-3:a

Sepelvaltimotautia potevilla on yleensä veressään liian vähän omega-3:a ja liikaa linolihapon (LA, omega-6) hapettuneita metaboliitteja. Kun rotille syötetään linolihappoa, lisääntyvät plasman tulehdussytokiini tuumorinekroositekijä alfa (TNF-α) ja verisuonten solujen adheesiomolekyyli (VCAM-1), intrasellulaarinen adheesiomolekyyli-1 (ICAM-1) sekä NF-kB aortassa. Linolihappo (LA) aktivoi valtimoiden endoteelimuutoksia enemmän kuin tyydytetty maaeläinrasva (voi, kerma, läski yms), jota on turhaan demonisoitu vuosikymmeniä.

E-EPAlla tehdyissä suurissa kliinisissä tutkimuksissa (MARINE ja ANCHOR) 2 tai 4 gramman päiväannos korjasi tehokkaasti ja turvallisesti potilaiden kohonneita triglyseridejä (4 g/vrk alensi keskimäärin  21,5 % ja 2 g/vrk alensi 10,1 %) ja muita häiriintyneitä veren rasva-arvoja (joita pidetään valtimotautien riskitekijöinä). Lisäksi huomionarvoista on, ettei E-EPA suurentanut seerumin LDL-kolesterolia, kuten DHA-rasvahappoa sisältävät valmisteet voivat tehdä. Monet kardiologit pitävätkin E-EPAa ihanteellisena valmisteena ehkäisemään LDL-kolesterolin hapettumista ox-LDL:ksi (joka tarttuu hanakasti valtimoiden sisäpinnalle ja kasvattaa siihen plakkia) ja suojaamaan siten sydäntaudeilta. OXLAMit ovat ox-LDL:n ja vaahtosolujen merkittävä rakenneosa, joka selittää niiden aterogeenisuutta.

Kaksi uutta tutkimusta vahvistaa, että E-EPA-kalaöljy (2–4 g/vrk) vaimentaa merkitsevästi aterogeenisia (valtimoita kovettavia) tulehdussytokiineja ja muita sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä (Miller ym. 2019, Vijayaraghavan ym. 2019). Jälkimmäinen näistä tutkimuksista koskee kroonista munuaistautia sairastavia.

Suomen lääkärilehti uutisoi E-EPAlla tehdyn REDUCE-IT-tutkimuksen 18.1.2019 otsikolla
Kalaöljy ehkäisee sydäntapahtumia

Paljonko kalaa pitäisi syödä, jotta omega-3-indeksi nousee riittäväksi?

Pelkkä DHA (3 g/vrk) voi vähentää kolmessa kuukaudessa tulehduksen biomarkkereita (interleukiini-6 (IL-6), hsCRP ja granulosyyttikoloniaa stimuloivaa tekijää miehillä, joiden seerumin triglyseridit ovat koholla. Samalla vähenee tulehdusta aiheuttava matriksin metalloproteiini-2 (MMP-2).

Niinpä EPA ja DHA ehkäisevät ja vaimentavat kroonista matala-asteista tulehdusta. Asiaa tutkineet kardiologit pitävätkin kalaöljyn tärkeimpänä vaikutusmekanismina sydänterveydelle nimenomaan tulehduksen vaimennusta, mikä näkyi erinomaisina tuloksina statiineja syövillä potilailla japanilaisessa JELIS-tutkimuksessa ja kansainvälisessä REDUCE-IT-tutkimuksessa. Sydäntapahtumat vähenivät kummassakin suurtutkimuksessa E-EPAlla merkitsevästi pelkkään käypään hoitoon (statiineihin) verrattuna.

Systemaattisen 26 satunnaistetun kliinisen tutkimuksen (RCT) mukaan omega-3-rasvahapot alentavat veriplasman tulehdusmarkkereita, mikä heijastaa sydän- ja muiden potilaiden tulehduksen vaimenemista ja endoteelin toiminnan korjaantumista ja paranemista. Näihin muihin potilaisiin kuului muun muassa ”verenmyrkytystä” (sepsis), munuaistauteja ja akuuttia haimatulehdusta sairastavia henkilöitä.

Toisen, 18 erillistutkimuksen meta-analyysin mukaan kalaöljyn käyttö ravintolisänä alensi merkitsevästi intrasellulaarista adheesiomolekyyli-1:tä, mikä merkitsee, että ateroskleroosi estyy tai vähenee, kun sitä vastoin LA (omega-6) aktivoi endoteelin ateroskleroosia lisääviä soluja.

Omega-3-indeksi on kääntäen verrannollinen tulehdusmarkkereihin (CRP ja IL-6) potilailla, jotka sairastavat ääreisverenkierron häiriöitä. Kun omega-3-indeksi on 6,8 %, CRP-lukema on huomattavasti pienempi kuin niillä, joiden omega-3-indeksi on 3,7–4,5 %. Kalaöljyn nauttiminen suurentaa nopeasti omega-3-indeksiä, jolloin tulehdus vaimenee ja ääreisverenkierto kohenee. Ihanteellinen indeksi on 8–11 %, mikä antaa lähes täydellisen suojan sydäntauteja vastaan.

Matala omega-3-indeksi (alle 4 %) on itsenäinen sydänkuoleman riskitekijä, ja se on kääntäen verrannollinen CRP- ja Il-6-arvoihin stabiilia sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla. Lisäksi reilu päivittäinen kalaöljyannos parantaa insuliiniherkkyyttä, mikä auttaa pitämään verensokerin kurissa. Kasvien siemenöljyn omega-3-rasvahappo (alfalinoleenihappo, ALA) ei ole biologisesti läheskään yhtä tehokasta kuin kalaöljyn omega-3:t (EPA ja DHA). Kalaöljyn omega-3-rasvahapoista syntyy elimistössä myös resolviineja (RvE1, RvE2), jotka ehkäisevät hermoja rappeuttavia sairauksia (Chamani ym. 2020).

Resolviinien tuotanto elimistössä

Kuvio kertoo, kuinka DHA:sta ja EPAsta syntyy elimistössä tulehdusta ehkäiseviä ja sammuttavia nanomolekyylejä, resolviineja (RvD1, RvD1, RvE1 ja RvE2). Lähde: Chamoni ym. 2020.

Alla oleva taulukko osoittaa, kuinka monet ravintolisät suojaavat tulehdusta aiheuttvilta sytokiineilta (Ruiz-León ym. 2019)Immunonutrienttien vaikutuksia

Sarkopeeninen lihavuus

Sarkopeeninen lihavuus vaivaa yhä useampia ikääntyviä ihmisiä. Tällä tarkoitetaan sitä, että lihasmassa ja -kunto heikkenevät ja rasvakudos lisääntyy – tila johtaa vanhuus-raihnaisuusoireyhtymään eli gerasteniaan. Siinäkin myllertää krooninen matala-asteinen tulehdus (katso kuvio alla). Tilaa voidaan ehkäistä ja korjata säännöllisellä kuntoliikunnalla (exercise), eritoten kävelyllä (esdim. golf) ja kevyiden painojen nostelulla, sekä ravitsemuksella (nutrition), erityisesti proteiinilla (haaraisilla aminohapoilla, BCAA) ja muilla ravintolisillä.

sarkopeeninen lihavuus

Kuvio sarkopeenisesta lihavuudesta. Mustat nuolet osoittavat noidankehään johtavia muutoksia, punaiset nuolet taas ehkäiseviä ja parantavia toimenpiteitä. Sarcopenia = vanhuus-raihnaisuusoireyhtymä eli geriastenia. Obesity = lihavuus.

Mielenterveys

Aivot muodostuvat suureksi osaksi rasvasta, siis rasvahapoista. Mielenterveyshäiriössä (ahdistus, masennus, ADHD, skitsofrenia jne) aivoissa vallitsee rasvahappojen ja niistä syntyvien oksilipiinien epätasapaino. Runsas linolihapon (LA, omega-6) saanti lisää aivojen kuorikerroksen OXLAMien määrää ja vähentää omega-3:n pitoisuuksia (Ramsden ym. 2018), koska omega-6 ja omega-3 ovat toistensa vastavaikuttajia. LA:n runsas saanti siis lisää entisestään aivojen kroonista matala-asteista tulehdusta, joka myllertää kaikissa psyykkisissä häiriöissä.

Kalaöljyn EPA- ja DHA-rasvahappojen saannin lisääminen korjaa aivotursoissa (hippokampuksissa) vallitsevaa oksilipiinien epätasapainoa (Rey ym. 2018), mikä selittää omega-3-hoidon erinomaisia tuloksia psykiatrisissa taudeissa (katso taulukko).

D-vitamiinin ja magnesium vaje ovat yleisiä mielenterveyspotilailla, ja nämä puutokset liittyvät toisiinsa (Woodward ym. 2019). Kun vaje todetaan verikokeessa, se on tietenkin syytä korjata ravintolisillä.

Tulehduskipulääkkeet vs. kalaöljy

Suomalaiset syövät suuria määriä aspiriinia, ibuprofeenia, naprokseenia ja muita tulehduskipulääkkeitä, jotka kylläkin vaimentavat hetkellisesti tulehdusta, mutta joilla pitkäaikaisessa käytössä on ikäviä haittavaikutuksia. Väkevöityä kalaöljyä syömällä voi saada samat edut ja enemmänkin, ilman sivuvaikutuksia. Suositteln kalaöljyä mm. lihavuuteen, reumatauteihin, valtimonkovetustautiin, sydänsairauksiin, veren rasvahäiriöihin ja diabetekseen. Runsaalla omega-6-rasvahappojen syönnillä (auringonkukka-, maissi-, rypsi- ja safloriöljyt, margariinit) voi olla päinvastainen vaikutus.

Karnosiini

Karnosiini ehkäisee hapetusstressiä ja kroonista matala-asteista tulehdusta mm. aivoissa, joissa se estää amyloidi-beetan myrkyllisiä vaikutuksia. Näin karnosiini suojaa aivoja mm. Alheimerin tautia ja muita muistisairauksia vastaan (Caruso ym. 2019). Jokaisen ikääntyvän ihmisen kannattaisi nauttia karnosiinia ravintolisänä. Itse otan sitä 3 x 600 mg tabletteina, jotka sisältävät myös 15 mg sinkkiä. Se lisää karnosiinin tehoa. E-EPAn ja karnosiinin yhteisvaikutus edistää terveyttä monin tavoin.

Berberiini

Berberiini ehkäisee tehokkaasti sekä paikallista että systeemistä (koko elimistön) tulehdusta, osoittaa uusi eteläkorealainen hiiritutkimus (Kim ym. 2019). Kiinalainen solututkimus vahvistaa asiaa (Gong ym. 2019). Berberiini onkin maailman käytetyin ravintolisä (eniten ja parhaiten tutkittuja, joa lähes 6000 tieteellistä tutkimusta).

VHH-ruokavalio

Vähähiilihydraattinen (vhh)ruokavalio vaimentaa diabeetikkojen kroonista matala-asteista tulehdusta, osoitti ruotsalaistutkimus (Jonasson ym. 2014).

Kirjallisuusviitteet. HUOM! Uusimmat viitteet ovat luettelon lopussa.

Serhan CN, Hong S, Gronert K, et al. Resolvins : A Family of Bioactive Products of Omega-3 Fatty Acid Transformation Circuits Initiated by Aspirin Treatment that Counter Proinflammation Signals The Journal of Experimental Medicine 2002;196 (8), 1025-1037 [Free full text]
Shearer GC, Harris WS, Pedersen TL, Newman JW. Detection of omega-3 oxylipins in human plasma and response to treatment with omega-3 acid ethyl esters. Journal of Lipid Research. 2009;51(8):2074-81.Free Full Tex pdf
Saltiel AR. Fishing Out a Sensor for Anti-inflammatory Oils. (Editorial) Cell 2010;142(5) 672-674 Free Full Text pdf

Oh, DY, Talukdar S, Bae EJ, et al. GPR120 Is an Omega-3 Fatty Acid Receptor Mediating Potent Anti-inflammatory and Insulin-Sensitizing Effects. Cell 2010;142(5) 687-698. Free Full Text 
Connelly MA, Otvos JD, Shalaurova I et al. GlycA, a novel biomarker of systemic inflammation and cardiovascular disease risk Journal of Translational Medicine. 2017; 15: 219. Published online 2017 Oct 27. doi: 10.1186/s12967-017-1321-6 Free Full Text
Karakuła-Juchnowicz H, Róg J, Juchnowicz D, Morylowska-Topolska J. GPR120: Mechanism of action, role and potential for medical applications. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2017 Nov 19;71(0):942-953. doi: 10.5604/01.3001.0010.5809.

Schuchardt JP, Schmidt S, Kressel G,et al. Modulation of blood oxylipin levels by long-chain omega-3 fatty acid supplementation in hyper- and normolipidemic men. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2013 Dec 27. pii: S0952-3278(13)00249-4. doi: 10.1016/j.plefa.2013.12.008.
Jonasson L. Guldbrand H, Lundberg AK, Nyströn FH. Advice to follow a low-carbohydrate diet has a favourable impact on low-grade inflammation in type 2 diabetes compared with advice to follow a low-fat diet. Annals of Medicine, 2014; 46: 182–187 DOI: 10.3109/07853890.2014.894286 Free Full Text
Ostermann AI, Schebb NH. Effects of omega-3 fatty acid supplementation on the pattern of oxylipins: a short review about the modulation of hydroxy-, dihydroxy-, and epoxy-fatty acids. Review. Food and Function. 2017 Jul 6. doi: 10.1039/c7fo00403f.
Ramsden CE, Ringel A, Feldstein AE, et al. Lowering dietary linoleic acid reduces bioactive oxidized linoleic acid metabolites in humans. Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 2012 Oct-Nov;87(4-5):135-41. doi: 10.1016/j.plefa.2012.08.004. Free Full Text

DiNicolantonio JJ, O'Keefe JH. Importance of maintaining a low omega-6/omega-3 ratio for reducing inflammation. Open Heart. 2018 Nov 26;5(2):e000946. doi: 10.1136/openhrt-2018-000946. ECollection 2018. Free Full Text

Rey C, Delpech JC, Madore C, et al. Dietary n-3 long chain PUFA supplementation promotes a pro-resolving oxylipin profile in the brain. Brain, Behavior and Immunity. 2018 Aug 4. pii: S0889-1591(18)30397-0. doi: 10.1016/j.bbi.2018.07.025.
Ramsden CE, Hennebelle M, Schuster S, et al. Effects of diets enriched in linoleic acid and its peroxidation products on brain fatty acids, oxylipins, and aldehydes in mice. Biochimica et Biophysica Acta. Molecular and Cell Biology od Lipids. 2018 Oct;1863(10):1206-1213. doi: 10.1016/j.bbalip.2018.07.007. Free Ful Text pdf
Norris PC, Skulas-Ray AC, Riley I, et al. Identification of specialized pro-resolving mediator clusters from healthy adults after intravenous low-dose endotoxin and omega-3 supplementation: a methodological validation. Scientific Reports. 2018 Dec 21;8(1):18050. doi: 10.1038/s41598-018-36679-4. Free Full Text

Orchard TS, Gaudier-Diaz MM, Phuwamongkolwiwat-Chu P, et al. Low Sucrose, Omega-3 Enriched Diet Has Region-Specific Effects on Neuroinflammation and Synaptic Function Markers in a Mouse Model of Doxorubicin-Based Chemotherapy. Nutrients. 2018 Dec 18;10(12). pii: E2004. doi: 10.3390/nu10122004. Free Full Text pdf

Adams S, Lopata AL, Smuts CM, et al. Relationship between Serum Omega-3 Fatty Acid and Asthma Endpoints. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018 Dec 25;16(1). pii: E43. doi: 10.3390/ijerph16010043. Free Full Text

Pirault J, Bäck M. Lipoxin and Resolvin Receptors Transducing the Resolution of Inflammation in Cardiovascular Disease. Review
Frontiers in Pharmacology. 2018 Nov 14;9:1273. doi: 10.3389/fphar.2018.01273. eCollection 2018. Free Full Text
Trouwborst I, Verreijen A, Memelink R, et al. Exercise and Nutrition Strategies to Counteract Sarcopenic Obesity. Nutrients. 2018 May 12;10(5). pii: E605. doi: 10.3390/nu10050605. Free Full Text

Gammone MA, Riccioni G, Parrinello G, D'Orazio N. Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids: Benefits and Endpoints in Sport. Review. Nutrients. 2018 Dec 27;11(1). pii: E46. doi: 10.3390/nu11010046. Free Full Text pdf

Ren Z, Chen L, Wang Y, et al. Activation of the Omega-3 Fatty Acid Receptor GPR120 Protects against Focal Cerebral Ischemic Injury by Preventing Inflammation and Apoptosis in Mice. Journal of Immunology. 2018 Dec 31. pii: ji1800637. doi: 10.4049/jimmunol.1800637.
Lin J, Cai Q, Liang B, et al.  Berberine, a Traditional Chinese Medicine, Reduces Inflammation in Adipose Tissue, Polarizes M2 Macrophages, and Increases Energy Expenditure in Mice Fed a High-Fat Diet. Medicine Science Monitor. 2019 Jan 4;25:87-97. doi: 10.12659/MSM.911849.

Caruso G, Fresta CG, Musso N, et al. Carnosine Prevents Aβ-Induced Oxidative Stress and Inflammation in Microglial Cells: A Key Role of TGF-β1. Cells. 2019 Jan 17;8(1). pii: E64. doi: 10.3390/cells8010064. Free Full Text
Czuczejko J, Sielski Ł, Woźniak B, et al. Melatonin supplementation improves oxidative and inflammatory state in the blood of professional athletes during the preparatory period for competitions Free Radical Resarch. 2019 Jan 16:1-12. doi: 10.1080/10715762.2018.1563688.
Feijó PM, Rodrigues VD, Viana MS,  et al. Effects of ω-3 supplementation on the nutritional status, immune, and inflammatory profiles of gastric cancer patients: A randomized controlled trial. Nutrition. 2018 Nov 24;61:125-131. doi: 10.1016/j.nut.2018.11.014.
Hansen TV, Vik A, Serhan CN. The Protectin Family of Specialized Pro-resolving Mediators: Potent Immunoresolvents Enabling Innovative Approaches to Target Obesity and Diabetes. Review. Frontiers in Pharmacology. 2019 Jan 17;9:1582. doi: 10.3389/fphar.2018.01582. Free Full Text
Ishihara T, Yoshida M, Arita M. Omega-3 fatty acid-derived mediators that control inflammation and tissue homeostasis. International Immunology. 2019 Feb 17. pii: dxz001. doi: 10.1093/intimm/dxz001. Free Full Text

Zhou J, Yu Y, Yang X, et al. Berberine attenuates arthritis in adjuvant-induced arthritic rats associated with regulating polarization of macrophages through AMPK/NF-кB pathway. European Journal of Pharmacology. 2019 Feb 20. pii: S0014-2999(19)30134-7. doi: 10.1016/j.ejphar.2019.02.036.
Dinesh P, Rasool M. Berberine mitigates IL-21/IL-21R mediated autophagic influx in fibroblast-like synoviocytes and regulates Th17/Treg imbalance in rheumatoid arthritis. Apoptosis. 2019 May 20. doi: 10.1007/s10495-019-01548-6.
Alehagen U, Alexander J, Aaseth J, Larsson A. Decrease in inflammatory biomarker concentration by intervention with selenium and coenzyme Q10: a subanalysis of osteopontin, osteoprotergerin, TNFr1, TNFr2 and TWEAK. Journal of Inflammation (Lond). 2019 Mar 18;16:5. doi: 10.1186/s12950-019-0210-6. eCollection 2019.
Ruiz-León AM, Lapuente M, Estruch R, Casas R. Clinical Advances in Immunonutrition and Atherosclerosis: A Review. Frontiers in Immunology. 2019 Apr 24;10:837. doi: 10.3389/fimmu.2019.00837. eCollection 2019.
Dong J, Zuo Z, Yan W, Liu W, Zheng Q, Liu X. Berberine ameliorates diabetic neuropathic pain in a rat model: involvement of oxidative stress, inflammation, and μ-opioid receptors. Naunyn Schmiedeber`s Archives of Pharmacology. 2019 May 12. doi: 10.1007/s00210-019-01659-6.

Vafa M. Can coenzyme Q10 supplementation effectively reduce human tumor necrosis factor-α and interleukin-6 levels in chronic inflammatory diseases? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Review. Pharmacological Research. 2019 Jun 8:104290. doi: 10.1016/j.phrs.2019.104290.

Caruso G, Fresta CG, Grasso M, et al. Inflammation as the common biological link between depression and cardiovascular diseases: Can carnosine exert a protective role? Current Medical Chemistry. 2019 Jul 11. doi: 10.2174/0929867326666190712091515. a)

Vijayaraghavan K, Szerlip HM, Ballantyne CM, et al. Icosapent Ethyl Reduces Atherogenic Markers in High-Risk Statin-Treated Patients With Stage 3 Chronic Kidney Disease and High Triglycerides. Postgraduate Medicine. 2019 Jul 15. doi: 10.1080/00325481.2019.1643633.

Miller M, Ballantyne CM, Bays HE, et al. Effects of Icosapent Ethyl (Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester) on Atherogenic Lipid/Lipoprotein, Apolipoprotein, and Inflammatory Parameters in Patients With Elevated High-Sensitivity C-Reactive Protein (from the ANCHOR Study). American Journal of Cardiology. 2019 Jun 6. pii: S0002-9149(19)30637-X. doi: 10.1016/j.amjcard.2019.05.057. Full Free Text pdf

Leuti A, Maccarrone M, Chiurchiù V. Proresolving Lipid Mediators: Endogenous Modulators of Oxidative Stress. Review. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2019 Jun 18;2019:8107265. doi: 10.1155/2019/8107265. eCollection 2019. Free Full Text

Caruso G, Fresta CG, Fidilio A, et al. Carnosine Decreases PMA-Induced Oxidative Stress and Inflammation in Murine Macrophages. Antioxidants (Basel). 2019 Aug 6;8(8). pii: E281. doi: 10.3390/antiox8080281. b)
Beba M, Djafarian K, Shab-Bidar S. Effect of Berberine on C-reactive protein: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Complementary Therapies in Medicine. 2019 Oct;46:81-86. doi: 10.1016/j.ctim.2019.08.002.

Woodward G, Wan JCM, Viswanath K, Zaman R. Serum Vitamin D and Magnesium levels in a psychiatric cohort. Psychiatria Danubina. 2019 Sep;31(Suppl 3):221-226. Free Full Text
Simonetto M, Infante M, Sacco RL, et al. A Novel Anti-Inflammatory Role of Omega-3 PUFAs in Prevention and Treatment of Atherosclerosis and Vascular Cognitive Impairment and Dementia. Review. Nutrients. 2019 Sep 23;11(10). pii: E2279. doi: 10.3390/nu11102279. Free Article
Kim DG, Choi JW, Jo IJ, et al. Berberine ameliorates lipopolysaccharide‑induced inflammatory responses in mouse inner medullary collecting duct‑3 cells by downregulation of NF‑κB pathway. Molecular and Medicine Reports. 2019 Nov 19. doi: 10.3892/mmr.2019.10823.

Gong J, Li J, Dong H, Chen G, et al. Inhibitory effects of berberine on proinflammatory M1 macrophage polarization through interfering with the interaction between TLR4 and MyD88. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2019 Nov 19;19(1):314. doi: 10.1186/s12906-019-2710-6. Free Article
Souza PR, Marques RM, Gomez EA, et al. Enriched Marine Oil Supplements Increase Peripheral Blood Specialized Pro-Resolving Mediators Concentrations and Reprogram Host Immune Responses: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Study [published online ahead of print, 2019 Dec 12]. Circulation Research. 2019;10.1161/CIRCRESAHA.119.315506. doi:10.1161/CIRCRESAHA.119.315506

Kwon Y. Immuno-Resolving Ability of Resolvins, Protectins, and Maresins Derived from Omega-3 Fatty Acids in Metabolic Syndrome [published online ahead of print, 2019 Dec 3]. Molecular and Nutritional Food Research. 2019;e1900824. doi:10.1002/mnfr.201900824
Bäck M, Hansson GK. Omega-3 fatty acids, cardiovascular risk, and the resolution of inflammation. FASEB Journal. 2019 Feb;33(2):1536-1539. doi: 10.1096/fj.201802445R.

Kaliannan K, Li XY, Wang B, et al. Multi-omic analysis in transgenic mice implicates omega-6/omega-3 fatty acid imbalance as a risk factor for chronic disease. Communications Biology. 2019;2(1):276. Published 2019 Jul 26. doi:10.1038/s42003-019-0521-4 Free Access

Tew XN, Xin Lau NJ, Chellappan DK, et al. Immunological axis of berberine in managing inflammation underlying chronic respiratory inflammatory diseases [published online ahead of print, 2020 Jan 19]. Chemico-Biological Interactions. 2020;108947. doi:10.1016/j.cbi.2020.108947

Li S, Liu X, Chen X, Bi L. Research Progress on Anti-Inflammatory Effects and Mechanisms of Alkaloids from Chinese Medical Herbs. Evidence Based Complementary and Alternattive Medicine. 2020;2020:1303524. Published 2020 Mar 18. doi:10.1155/2020/1303524 Free Access

Chamani S, Bianconi V, Tasbandi A, et al. Resolution of Inflammation in Neurodegenerative Diseases: The Role of Resolvins. Mediators of Inflammation. 2020;2020:3267172. Published 2020 Mar 25. doi:10.1155/2020/3267172 Free Access
Martelli A, Testai L, Colletti A, Cicero AFG. Coenzyme Q10: Clinical Applications in Cardiovascular Diseases. Antioxidants (Basel). 2020;9(4):E341. Published 2020 Apr 22. doi:10.3390/antiox9040341Free Access

Song D, Hao J, Fan D. Biological properties and clinical applications of berberine [published online ahead of print, 2020 Apr 25]. Frontiers in Medicine. 2020;10.1007/s11684-019-0724-6. doi:10.1007/s11684-019-0724-6