Rasvamaksa

Peräti 25–30 % länsimaalaisista aikuisista (ja 15 % lapsista) potee rasvamaksaa, diabeetikoista ja lihavista yli puolet. Alkoholikin rasvoittaa maksaa, mutta alkoholista riippumaton rasvamaksa on yleisin taudin muoto, joka lisääntyy sitä mukaa kun vyötärölihavuus, metabolinen oireyhtymä ja tyypin 2 diabetes yleistyvät. Syynä ovat lihominen ja vääränlaiset ruokatavat. Erityisesti fruktoosin (jota taloussokerissa on puolet) ja muiden nopeiden hiilihydraattien syöminen rasvoittaa maksaa. Ylipainoisilla sokeripitoisen kolavirvoitusjuoman runsas käyttö lisää jo puolessa vuodessa maksan rasvamäärää. Moni diabeetikko ja psoriaatikko kantaa rasvamaksaa tietämättään. Amerikkalaiset, italialaiset ja sveitsiläiset gastroenterologit kehottavat lääkäreitä tutkimaan potilaidensa vitamiini- ja hivenainetilanteen ja korjaamaan havaitut puutteet. Erityisesti D-vitamiinin puute on yleinen rasvamaksassa, kertoo Amerikan gastroenterologien vuosikokouksessa esitetty tutkimus. Myös berberiini, B3-vitamiini, kurkumiini, maarianohdake, kalaöljyn omega-3-rasvahapot, D- ja E-vitamiinit, pre- ja probiootit sekä ubikinoni ehkäisevät ja korjaavat rasvamaksaa, ilmenee pätevistä uusista tutkimuksista ja kirjallisuuskatsauksista. Minusta on tuiki merkillistä, etteivät suomalaiset lääkärit (mm. professori Hannele Yki-Järvinen) ja kuopiolainen ravitsemusterapian professori, agronomi Ursula Schwab tunne tai eivät osaa taikka halua kertoa näiden ravintolisien eduista rasvamaksan ehkäisyssä ja hoidossa.

Alkoholista riippumaton rasvamaksa on yleistynyt suuresti viimeisten 20 vuoden kuluessa: tauti on jo joka neljännellä amerikkalaisella ja suomalaisella, mukana myös lapsia. Eniten on yleistynyt taudin vakava muoto, joka voi johtaa kirroosiin sekä maksasyöpään. Syynä on liika hiilihydraattien (erilaisten sokereiden) syönti ja sen seurauksena lihominen. Vaurio on terveydelle haitallinen, sillä maksalla on ainakin 150 elintärkeää tehtävää elimistössä. Rasvamaksa suurentaa ALAT-entsyymin lukemia. Arvot kaunistuvat, kun ylipainoinen laihduttaa.

Alkohoista riippumaton rasvamaksa on etenevien maksasairauksien tautikirjo, alkaen yksinkertaisesta maksan rasvoittumisesta, steatootista, vakavampiin maksan fibroosiin ja kirroosiin. Eniten tautia esiintyy tyypin 2 diabeetikoilla, joista sitä sairastaa yli puolet. Rasvamaksa lisää maksasyövän riskiä. Maksasyöpä on tappavin syöpätauti. Berberiini ehkäisee rasvamaksan aiheuttamaa maksasyöpää estämällä kroonista matala-asteista tulehdusta ja angiogeneesigeenejä, jotka liittyvät p38MAPK/ERK-COX2-reitteihin (Luo ym. 2019).

Välimeren dieetti

Tutkimus: Välimeren ruokavalio voi ehkäistä ylensyöntiä ja rasvamaksaa

Aterogeeninen indeksi, AIP

Verestä mitattu plasman aterogeeninen indeksi, AIP, kertoo valtimoiden kalkkiutumisen riskistä, erityisesti lihavilla ihmisillä (Wang ym. 2018). AIP on määritelmän mukaan plasman triglyseridien (TG) ja HDL-pitoisuuksien suhteen logaritmi [log] kolesteroliin (HDL-C). AIP:n laskin ilmoittaa tuloksen, kun kirjoitat siihen TG:n ja HDL-C:n pitoisuutesi. AIP kuvastaa aterogeenisten ja suojaavien lipoproteinien suhdetta. AIP korreloi myös pro- ja antiaterogeenisten lipoproteiinihiukkasten kokoon. Kliinisten tutkimusten mukaan AIP ennustaa sekä sydäntaudin että rasvamaksan riskiä. AIP kertoo myös kuinka hyvin ruokavalion muutos ja lääke- ja ravintolisähoito ovat tehonneet. AIP ilmoitetaan mmol/l tai mg/dl -yksikköinä.

E-EPA ( 2g/vrk) alentaa tyypin 2 diabeetikkojen AIP:tä

VHH-ruokavalio

Rasvamaksaa voidaan ehkäistä ja hoitaa vähähiilihydraattisella (vhh) ruokavaliolla, säännöllisellä kuntoliikunnalla ja ravintolisillä, joista tehokkaimpia ovat D-vitamiini, kalaöljyn omega-3-rasvahapot (Chen ym. 2015), eritoten E-EPA. DHA:kin näyttää olevan tehokas ainakin rotilla (Jump ym. 2015). Monet muutkin ravintolisät ehkäisevät ja hoitavat rasvamaksaa, kuten berberiini ja karnosiini (Kalaz ym. 2015). Karnosiini on erityisen tehokasta yhdessä E-vitamiinin ja sinkin kanssa. Klikkaa viereisellä palstalla oleviin uutisiin.

Vhh-ruokavalio laihduttaa ja pienentää ylipainoisten ihmisten sydäntautiriskiä paremmin kuin vähärasvainen ruokavalio, ilmenee meta-analyysista, jossa käytiin läpi tutkimukset vuosilta 1966–2014 (Sackner-Bernstein ym. 2015). Analyysissa verrattiin yli 1 700 ylipainoisen ihmisen ruokatapoja. Seitsemässä tutkimuksessa vhh oli tehokkaampi - yhdessäkään vähärasvainen ei ollut tehokkaampi kuin vhh. Vhh laihdutti keskimäärin 8 kg ja vähärasvainen 6 kg. Vhh-ruokavalion tulisi olla laihduttajille ensisijainen valinta, sanoo tutkimusta johtanut tohtori Jonathan Sackner-Bernstein. Tulokset kumoavat mm. Suomen Sydän- ja Diabetesliittojen virheelliset ohjeet laihduttajille ja sydänpotilaille.

D-vitamiini

D-vitamiinin piilevä puute on todennäköisesti tärkeä tekijä taudin synnyssä, jonka syynä on krooninen matala-asteinen tulehdus (inflammaatio). D-vitamiini hillitsee sitä sekä myös sidekudoksen kertymistä maksaan, sisätautilääkäri Alexander Potashinsky (Long Island Jewish Medical Center, North Shore-LIJ Health System in Manhasset, N.Y.) sanoo MedPage Todayn haastattelussa. Rasvamaksa aiheuttaa monia oheistauteja, kuten insuliiniresistenssiä, diabetesta ja sydän- ja verisuonisairauksia sekä maksasyöpää.

Tutkimusaineistona oli 33 217 potilasta, joilla oli diagnosoitu alkoholista riippumaton rasvamaksa. Heistä yli 3 000:lla todettiin verikokeessa D-vitamiinin puute.

Työryhmä keräsi verinäytteitä potilailta, jotka olivat joutuneet taudin vuoksi sairaalahoitoon. D-vitamiinin puutteen rajana pidettiin lukemaa 50 nmol/l (vajetta olisi ollut useammalla, jos raja olisi asetettu 75 nmoliin). Rasvamaksapotilaista noin yhdellä prosentilla, mutta vain 0,3 prosentilla terveistä verrokeista, oli D-vitamiinivaje (50 nmolin kriteerin mukaan). Rasvamaksapotilaat olivat verrokkeja lihavampia ja heillä oli useammin diabetes, metabolinen oireyhtymä, dyslipidemia (veren rasvahäiriö) tai verenpainetauti ja he tupakoivat. Tulokset tukevat vuonna 2013 julkaistua 17 tutkimuksen meta-analyyysia, jonka mukaan rasvamaksapotilailla on usein D-vitamiinin puutos.

"Meidän tutkimuksessamme yhteys [D-vitamiinivajeen ja rasvamaksan välillä] oli vielä voimakkaampi", sanoo Potashinsky. Tässä tutkimuksessa ei annettu D-vitamiinilisää, joten sen vaikutusta taudin hoitoon pitää vielä tutkia, hän huomauttaa. Joka tapauksessa jo nyt tulee kaikkien rasvamaksapotilaiden mikroravinteiden [vitamiinien ja hivenaineiden] pitoisuus selvittää. Potashinsky ennustaa, että D-vitamiinianalyysi tulee vakiotutkimukseksi maksasairauksissa. Näin kaikista lääkäreistä tulee vähitellen "vitamiinilääkäreitä".

Maailman ensimmäinen lapsista ja nuorista rasvamaksapotilaista julkaistu meta-analyysi osoittaa merkitsevän tilastollisen yhteyden liian niukan D-vitamiinin sanniin, matalan S-D-25:n ja rasvamaksan välillä (Zhu ym. 2019).

PubMedissä on yli 215 tieteellistä tutkimusta D-vitamiinista ja alkoholista riippumattomasta rasvamaksasta.

E-vitamiini

E-vitamiinikin korjaa alkoholista riippumattoman rasvamaksan rakennetta (histologiaa), ilmenee kahdesta amerikkalaisesta tutkimuksesta, PIVENS ja FLINT. Tohtori Kris Kowdley työtovereineen (Swedish Medical Center in Seattle) esitti ne juuri American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) meetingissä. Tuloksia selotetaan MedPage-sivustolla. Valitettavasti sieltä ei käy ilmi, mitä E-vitamiinin analogeja oli käytetty ja mitkä olivat päiväannokset.

PIVENS-tutkimukseen (2005–2009) osallistui 247 potilasta, jotka saivat 96 viikkoa joko E-vitamiinia tai pioglitatsonia taikka lumetta. Vain E-vitamiini oli tehokasta. Kenelläkään potilaista ei ollut diabetesta. Tässäkin tutkijat korostavat, kuinka tärkeää on kohdistaa hoito hapetusstressiin ja krooniseen matala-asteiseen inflammaatioon.

FLINT studyyn (2011–2014) osallistui 283 potilasta, joista osalla (n=149) oli diabetes. 61 potilasta otti E-vitamiinia jo kokeen alkaessa ja jatkoi sitä kokeen jatkuessa. Vaikutusjakso oli 72 viikkoa. Yhteensä näissä tutkimuksissa 153 diabeetikkoa ja 197 ei-diabeetikkoa söi E-vitamiinia. Maksan rakenne parani E-vitamiinilla sekä diabeetikoilla että ei-diabeetikoilla. Viimemainituilla maksan fibroosi väheni merkitsevästi. Sydäntapahtumiin ja veren rasvatasapainoon E-vitamiinilla ei ollut merkittävää vaikutusta. Kowdley pitää kuitenkin E-vitamiinia hyödyllisenä rasvamaksapotilaille.

PubMedissä on yli 330 tieteellistä tutkimusta E-vitamiinista ja rasvamaksasta.

Ubikinoni

Sata milligrammaa (100 mg) ubikinonia päivittäin nautittuna vähentää 12 viikossa rasvamaksasta kärsivän potilaan elimistön tulehdusta ja tautiin liittyviä maksaentsyymien muutoksia (Farsi ym. 2015). Uusi seeprakalatutkimus vahvistaa näitä havaintoja. Ubikinoni estää rasvaa maksoittumasta, osoittavat uudet tutkimukset (Chen ym. 2019, Ke ja Wenhua 2019). Ubikinoni on ravintolisä, erinomainen antioksidantti ja tulehdusta vaimentava yhdiste, jota saa vapaasti terveyskaupoista, apteekeista ja markettien luontaistuoteosastoilta. [Toin ubikinonin Suomeen 1980-luvun puolivälissä.]

PubMedissä on 11 tieteellistä tutkimusta ubikinonista ja alkoholista riippumattomasta rasvamaksasta.

Berberiini

Berberiini vähentää maksan triglyseridien tuottoa ja parantaa rasvamaksaa aktivoimalla aineenvaihdunnan AMPK-SREBP-1c-SCD1 reittiä (Zhu ym. 2019). AMKP on aineenvaihduntaa tarkkaileva ja säätävä elimistömme entsyymijärjestelmä ja SCD1 (Stearyl-coenzyme A desaturase 1) on endoplasmisen retikulumin entsyymi, joka säätää maksan rasva-aineenvaihduntaa. Rasvamaksapotilaiden SCD1 on koholla terveisin verrokkieih vähden. Berberiini vähentää SCD1:n ilmenemistä maksassa ja lieventää siten rasvamaksaa. Koska berberiinin vaikuttaa suotuisasti sekä AMOK:hon että SCD1:een, se ehkäisee ja parantaa tehokkaasti alkoholista riippumatonsa rasvamaksaa ja vähentää se aiheuttamaa maksasyövän riskiä..

Berberiini parantaa alkoholista riippumatonta rasvamaksaa myös ehkäisemällä maksassa glukoneogeneesiä eli neoglukogeneesiä (sokerin uudelleenmuodostumista) parantamalla veren rasvaprofiilia ja laihduttamalla. Berberiini voi olla hyvä valinta potilaille, jotka potevat rasvamaksaa (Zhao ym. 2017, Wu ym. 2019). Berberiinin hoitava vaikutusmmekanismi rasvamaksassa on SIRT3:n aktivointi (Xu ym. 2019), samoin kuin AMPK:n aktivointi (Wu ym. 2019).

Berberiinistä rasvamaksan ehkäisyssä ja hoidossa on tällä hetkellä PubMedissä jo 41 tieteellistä tutkimusta.

Monista ravintolisistä voi olla hyötyä alkoholista riipumattomassa rasvamaksassa, johon ei ole olemassa mitään täsmälääkitystä, kirjoittavat italialaiset ja sveitsiläiset lääkärit ja farmakologit kirjallisuuskatsauksessaan Nutrients-lehdessä (Cicero ym. 2018). Tällaisia ravintolisiä ovat, oikein annosteltuina ja riittävän pitkään käytettyinä – elintapamuutosten (lue: vhh-ruokavalion) kanssa – maarianohdake (silymariini), D- ja E-vitamiinit, ubikinoni (Q10), berberiini, kurkumiini ja omega-3-rasvahapot. 

Artikkelin taulukko 4 kertoo ravintolisien kliiniset ja mahdolliset sivuvaikutukset ja biokemialliset vaikutusmekanismit alkoholista riippumattomassa rasvamaksassa. (Klikkaa alla olevaan linkkiin.)

Kalaöljyn omega-3-rasvahapot

Uudet kirjallisuuskatsaukset puoltaat omega-3-rasvahappojen käyttöä ravintolisänä lasten ja aikuisten rasvamaksan ehkäisyssä ja hoidossa (Spooner ja Jump 2018, Clerc ym. 2019). Kanadassa 15 prosentilla lapsista on rasvamaksa! Erityisesti EPA_rasvahappo (jota on eniten E-EPAssa) parantaa maksan aineenvaihduntaa ja vähentää tulehdusta alkoholista riippumattomassa rasvamaksassa (Albracht-Schulte ym. 2019).

Amerikkalais-norjalaisessa kliinisessä tutkimuksessa sekä vahvaa puhdistettua kalaöljyä että oliiviöljyä saaneiden henkilöiden, etenkin diabeetikkojen, rasvamaksa väheni merkittävästi. Koehenkilöt (n=87) nauttivat 24 viikkoa päivittäin 3 yhden gramman etyyliesteröityä kalaöljykapselia, jotka sisälsivät 460 mg EPAa ja 380 mg DHA:ta, siis yhteensä 1 380 mg EPAa ja 1 140 mg DHA:ta päivässä. Tällaista määrää on mahdotonta saada pelkästään ravinnosta. Verokkeina oli 89 kaltaistettua henkilöä, jotka saivat vastaavan kapselimäärän oliiviöljyä. Kaikki osallistujat saivat ravitsemusneuvontaa, jonka tavoitteena oli myös korjata rasvamaksaa. Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli mitata kalaöljyn vaikutusta omega-3-indeksiin ja omega-6:omega-3-suhteeseen. Molemmat muuttujat paranivatkin merkittävästi. Tietenkin myös ravitsemusneuvonnalla saattoi olla tärkeä vaikutus muutoksiin.

Siitä huolimatta tutkijat päättelivät näin: "Rasvamaksapotilailla on puutetta omega-3:sta [...] Tämä satunnaistettu lumekontrolloitu tutkimus tukee omega-3-valmisteen käyttöä rasvamaksapotilaiden omega-3-indeksin suurentamiseksi, koska se antaa paramman tuloksen kuin ravitsemusneuvonta yksin. Tämä tutkimus on näin ollen linjassa viimeaikaisten muiden tutkimusten kanssa, joissa rasvamaksapotilaille suositellaan omega-3:n käyttöä."

Koko artikkelin voi lukea maksutta alla olevasta linkistä (Tobin ym. 2018). Suomesta saa lähes samanlaista väkevöityä etyyliesteröityä E-EPAn ja E-DHA:n yhdistelmää kuin tässä tutkimuksessa annettu kalaöljy oli.

PubMedissä on tällä hetkellä yli 260 tieteellistä tutkimusta kalaöljystä alkoholista riippumattoman rasvamaksan ehkäisyssä ja hoidossa.

Kalaöljyn omega-3-rasvahapoista on apua myös alkoholin aiheuttamassa rasvamaksassa, osoittavat uudet kirjalllisuuskatsaukset (Wang, Ma ym. 2018).

E-EPA ( 2g/vrk) alentaa tyypin 2 diabeetikkojen AIP:tä

B3-vitamiini

B3-vitamiinin muoto, nikotiiniamidiribosidi on nyt suuren tutkimusmielenkiinnon kohteena, koska siitä voi olla apua metabolisen oireyhtymän, rasvamaksan, sydäntautien ja muiden kansantautien torjunnassa.

Sinkki ja magnesium

Sinkin merkityksestä rasvamaksan ehkäisyssä ja hoidossa on PubMedissä yli 50 tieteellistä tutkimusta. Magnesiumista on vastaavasti 15 tutkimusta.

Probiootit (maitohappobakteerit)

PubMedissä on yli 220 tietellistä tutkimusta probiooteista ja alkoholista riippumattomasta rasvamaksasta.

Suolistofloora ja rasvamaksa

Kuva kertoo kuinka suoliston terve bakteerofloora (pro- ja prebiootit) suojaavat maksan rasvoittumiselta (NASH) ja koko ihmisen sairastumiselta. Homeostasis = tasapainotila. Dysbiosis: suoliston häiriötila. Kuvan lähde: Koopman ym. 2019.

Lue lisää suomeksi.

Koopman N, Molinaro A, Nieuwdorp M, Holleboom AG. Review article: can bugs be drugs? The potential of probiotics and prebiotics as treatment for non-alcoholic fatty liver disease. Alimentary Pharmacology and Therapeutics. 2019 Aug 2. doi: 10.1111/apt.15416. Free Full Text

Zhu S, Wang Y, Luo F, et al. The Level of Vitamin D in Children and Adolescents with Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Meta-Analysis. Review. Biomed Research International. 2019 Jul 14;2019:7643542. doi: 10.1155/2019/7643542. eCollection 2019. Free Full Text
Ke C, Wenhua L. Coenzyme Q10 Attenuates High-fat Diet-induced Non-alcoholic Fatty Liver Disease Through Activation of AMPK Pathway (P06-060-19). Current Devopments in Nutrition. 2019 Jun 13;3(Suppl 1). pii: nzz031.P06-060-19. doi: 10.1093/cdn/nzz031.P06-060-19. eCollection 2019 Jun.
Zhu X, Bian H, Wang L,et al. Berberine attenuates nonalcoholic hepatic steatosis through the AMPK-SREBP-1c-SCD1 pathway.
Free Radicals Biology and Medicine. 2019 Jun 18. pii: S0891-5849(19)30544-1. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2019.06.019.
Luo Y, Tian G, Zhuang Z, et al. Berberine prevents non-alcoholic steatohepatitis-derived hepatocellular carcinoma by inhibiting inflammation and angiogenesis in mice. American Journal of Translational Research. 2019 May 15;11(5):2668-2682. eCollection 2019.
Wu L, Xia M, Duan Y, et al. Berberine promotes the recruitment and activation of brown adipose tissue in mice and humans
Cellular Death and Disease. 2019 Jun 13;10(6):468. doi: 10.1038/s41419-019-1706-y. Free Full Text
Albracht-Schulte K, Gonzalez S, Jackson A, et al. Eicosapentaenoic Acid Improves Hepatic Metabolism and Reduces Inflammation Independent of Obesity in High-Fat-Fed Mice and in HepG2 Cells. Nutrients. 2019 Mar 12;11(3). pii: E599. doi: 10.3390/nu11030599. Free Full Text
Xu X, Zhu XP, Bai JY, Xia P, Li Y, Lu Y, Li XY, Gao X. Berberine alleviates nonalcoholic fatty liver induced by a high-fat diet in mice by activating SIRT3. FASEB Journal. 2019 Mar 8:fj201802316R. doi: 10.1096/fj.201802316R.
Clerc P, Mouzaki M, Goldman RD. Omega-3 for nonalcoholic fatty liver disease in children. Canadian Family Physician. 2019 Jan;65(1):34-38. Free Full Text pdf
Chen K, Chen X, Xue H,  et al. Coenzyme Q10 attenuates high-fat diet-induced non-alcoholic fatty liver disease through activation of the AMPK pathway. Food and Function. 2019 Jan 24. doi: 10.1039/c8fo01236a.
Spooner MH, Jump DB. Omega-3 fatty acids and nonalcoholic fatty liver disease in adults and children: where do we stand?
Current Opinion on Clinical Nutrition and Metabolic Care. 2018 Dec 28. doi: 10.1097/MCO.0000000000000539.
Kalaz EB, Aydın AF, Doğan-Ekici I, Çoban J, Doğru-Abbasoğlu S, Uysal M. Protective effects of carnosine alone and together with alpha-tocopherol on lipopolysaccharide (LPS) plus ethanol-induced liver injury. Environ Toxicol Pharmacol. 2015 Dec 31;42:23-29. doi: 10.1016/j.etap.2015.12.018.

Potashinsky A, et al. Increased risk of vitamin D deficiency among patients with non-alcoholic fatty liver disease. American College of Gastroenterology 2015; Abstract 1147.

Kowdley KV, et al. Efficacy and safety of vitamin E in NASH patients with and without diabetes: Pooled analysis from the PIVENS and FLINT NIDDK NASH CRN trials. American Association for the Study of Liver Diseases AASLD 2015; Abstract 107.

Sackner-Bernstein J, Kanter D, Kaul S. Dietary intervention for overweight and obese adults: comparison of low-carbohydrate and low-fat diets: a meta-analysis. PLoS ONE 2015; DOI: 10.1371/journal.pone.0139817. Free Full Text
Jump DB, Depner CM, Tripathy S, Lytle KA. Potential for Dietary ω-3 Fatty Acids to Prevent Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Reduce the Risk of Primary Liver Cancer. Review. Advances in Nutrition. 2015 Nov 13;6(6):694-702. doi: 10.3945/an.115.009423. Print 2015 Nov.
Nobili V, Alisi A, Musso G, et al. Omega-3 fatty acids: Mechanisms of benefit and therapeutic effects in pediatric and adult NAFLD. Critical Review in Clinical Laboratory Sciences. 2015 Oct 14:1-15. [Epub ahead of print]
Farsi F, Mohammadshahi M, Alavinejad P, et al.  Functions of Coenzyme Q10 Supplementation on Liver Enzymes, Markers of Systemic Inflammation, and Adipokines in Patients Affected by Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Double-Blind, Placebo-Controlled, Randomized Clinical Trial. Journal of American College of Nutrition. 2015 Jul 9:1-8. [Epub ahead of print]

Chen Y, Xu C, Yan T, Yu C, Li Y. ω-3 Fatty acids reverse lipotoxity through induction of autophagy in nonalcoholic fatty liver disease. Nutrition. 2015 Nov-Dec;31(11-12):1423-1429.e2. doi: 10.1016/j.nut.2015.05.022.
Zhao L, Cang Z, Sun H, Nie X, Wang N, Lu Y. Berberine improves glucogenesis and lipid metabolism in nonalcoholic fatty liver disease. BMC Endocrine Disorders. 2017 Feb 28;17(1):13. doi: 10.1186/s12902-017-0165-7.
Cicero AFG, Colletti A, Bellentani S. Nutraceutical Approach to Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD): The Available Clinical Evidence. Rieview. Nutrients. 2018 Aug 23;10(9). pii: E1153. doi: 10.3390/nu10091153. Free Full Text pdf
Tobin D, Brevik-Andersen M, Qin Y, Innes JK, Calder PC. Evaluation of a High Concentrate Omega-3 for Correcting the Omega-3 Fatty Acid Nutritional Deficiency in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (CONDIN).Nutrients. 2018 Aug 20;10(8). pii: E1126. doi: 10.3390/nu10081126. Free Full Text
Wang Q, Zheng D, Liu J et al. Atherogenic index of plasma is a novel predictor of non-alcoholic fatty liver disease in obese participants: a cross-sectional study. Lipids in Health and Disease 2018 17:284 Free Full Text
Wang M, Ma LJ, Yang Y, Xiao Z, Wan JB. n-3 Polyunsaturated fatty acids for the management of alcoholic liver disease: A critical review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2018 Dec 22:1-14. doi: 10.1080/10408398.2018.1544542.