Omega-3-rasvahapot ja masennus

Kalaöljyn omega-3-rasvahapot ovat vitamiinien jälkeen suosituimpia ravintolisiä. Niitä käyttävät niin lapset kuin aikuisetkin. Omega-3-rasvahappojen merkitystä mielenterveydelle on tutkittu jo yli 35 vuotta, mutta vieläkään psykiatrit eivät ole täysin yksimielisiä niiden käytöstä masennuksen, kaksisuuntaisen mielialahäiriön, psykoosien ja skitsofrenian hoidossa. Niinpä kalaöljyä ei ole vielä otettu mukaan Käypä hoito -suosituksiin, vaikka Suomessakin psykiatri Mauno Rauramo on sitä ehdottanut (15.11.2009). Tieteellisessä kirjallisuudessa julkaistaan kuitenkin kaiken aikaa uusia tutkimuksia, jotka puoltavat kalaöljyn käyttöä masennuksen ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön ehkäisyyn ja hoitoon.

Väestötutkimukset osoittavat vakuuttavasti, että kalaöljyn runsas saanti vähentää masennuksen riskiä – myös raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen – samoin kuin kaksisuuntaisen mielialahäiriön riskiä. Yksittäisten ravintoaineiden, kuten omega-3-rasvahappojen merkityksen selvittäminen tietyissä sairauksissa on kuitenkin haasteellista, sillä asiaan liittyy monia sekoittavia tekijöitä. Tällaisia ovat yksilöiden väliset erot (geenit, ruokatavat) ja tutkittavan yhdisteen koostumus ja annostelu (Freeman ja Rapaport 2011, Grosso ym. 2014).

Myös muiden rasvahappojen (eritoten omega-6:n) saanti vaikuttaa omega-3:lla tehtyjen tutkimusten tuloksiin, sillä ne kilpailevat omega-3:n kanssa paikasta solukalvoilla ja solujen välisessä viestinnässä. Omega-6:n saanti on lisääntynyt valtavasti suhteessa omega-3:en saantiin. Valitettavasti myös kalan (mm. lohen) omega-3-rasvahappojen pitoisuus on vähentynyt puoleen viljellyn kalan ruokinnan muutosten vuoksi. Korkea omega-6/omega-3-suhde tuottaa elimistössä runsaasti tulehdussytokiineja. Kuten tiedetään, lisää hiljainen matala-asteinen tulehdus (inflammaatio) kaikkien kroonisten sairauksien – myös mielitautien – riskiä ja huonontaa niiden ennustetta. Tästä syystä oikean omega-3-annoksen löytäminen kullekin yksilölle on vaikeaa.

Monet satunnaistetut kliiniset tutkimukset, joissa masennusta on yritetty hoitaa omega-3-valmisteilla, ovat olleet aineistoiltaan melko pieniä ja lyhytkestoisia, ja ne ovat antaneet ristiriitaisia tuloksia. Useimmissa kokeissa omega-3:a on annettu muun hoidon (mielialalääkkeiden ja psykoterapian) lisänä, ja valmisteiden koostumus ja annostelu ovat olleet vaihtelevia. Tähän mennessä kalaöljyllä on julkaistu ainakin viisi satunnaistettua kaksoissokkotutkimusta masennuksen monoterapiana (ainoana hoitona). Kaksi näistä tutkimuksista, yksi aikuisten synnytyksen jälkeisessä masennuksessa ja yksi lasten masennuksessa, osoitti kalaöljyn lumetta tehokkaammaksi. Eri tutkimuksissa kalaöljyä on annettu hyvin erilaisina päiväannoksina, 1–9 grammaa. Parhaat tulokset on saatu sellaisilla valmisteilla, joissa on enemmän EPAa kuin DHA:ta tai pelkästään EPAa (E-EPA). Päiväannoksen suurentaminen yli 2 gramman ei näytä lisäävän hyötyä.

Omega-3-tutkimuksia masennuksessa (taulukko)

Psykiatrit korostavat kalaöljyn tärkeyttä raskauden aikana, sillä kohdussa oloajan ravitsemus vaikuttaa synnytyksen jälkeen vielä pitkälle lapsen tulevaisuuteen ja voi vähentää myöhemmin elämässä hänen taipumustaan lihoa ja sairastua metaboliseen oireyhtymään. Omega-3:t parantavat immuunijärjestelmän toimintoja, mikä on tärkeää myös neuropsykiatrisissa sairauksissa.

Omega-3-rasvahapot vaikuttavat solujen kalvoilla ja osallistuvat solujen väliseen tietojensiirtoon. Omega-3-rasvahapot vaikuttavat suotuisasti hermovälittäjäaineiden tuotantoon ja toimintaan ja edistävät mielialalääkkeiden vaikutuksia. Omega-3:t lisäävät aivotursojen (hippokampusten) neurogeneesiä eli uusien hermosolujen kasvua, mikä parantaa muistia ja oppimiskykyä ja mielenterveyttä.

Kysymyksiä, jotka kaipaavat vielä selvittämistä:
1. Ovatko omega-3:t tehokkaita masennuksen monoterapiana?
2. Mitkä ovat ihanteelliset annokset masennuksessa ja muissa neuropsykiatrisissa tiloissa? Mikä on valmisteiden ihanteellinen EPAn ja DHA:n suhde?
3. Mitkä ovat omega-3:n pitkäaikaisvaikutukset kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa?
4. Voimmeko identifioida potilaissa alaryhmiä, jotka reagoisivat erityisen hyvin omega-3-hoitoon?
5. Mikä on omega-3-rasvahappojen merkitys masennuksen ja muiden neuropsykiatristen sairauksien ennalta ehkäisyssä?
6. Onko valmisteiden EPA:DHA-suhdetta "räätälöitävä" yksilöiden ja heidän ruokatapojensa ja omega-3:n aineenvaihduntaa vaikuttavien geneettisten ominaisuuksiensa mukaan?

Ravitsemuksella on jo pitkään tiedetty olevan suuri merkitys mielitaudeissa. Kuitenkin asiasta on julkaistu vasta vähän spesifisten ravintoaineiden tutkimuksia. Omega-3-rasvahappoja pitää tutkia lisää sekä eläinmalleissa että ihmisillä. Samoin pitää selvittää erilaisten biomarkkereiden ja geenien merkitystä hoidon räätälöimiseksi yksilön tarpeiden mukaan. Kalaöljyn edulliset vaikutukset on jo osoitettu sydän- ja verisuoniterveydessä ja muilla lääketieteen aloilla, joten omega-3:n saannin lisääminen ruoassa ja ravintolisien muodossa on vähäriskinen strategia, jolla voi täydentää psykiatristen sairauksien käypää hoitoa, päättelevät kirjoittajat.

Australialainen tutkimus vahvistaa edellä esitettyjä näkemyksiä. Australiassa analysoitiin punasolun kalvon rasvahapot 50 muistihäiriöistä ja/tai masennusoireista kärsivältä ja 29 terveeltä verrokilta. Kaikki tutkitut olivat ≥65-vuotiaita. Muistisairaudessa ja masennuksessa EPAn pitoisuus oli matalampi (0,94 %) kuin terveillä (1,26 %) ja omega-6-pitoisuudet olivat vastaavasti suuremmat kuin terveillä. Suuriin omega-6-pitoisuuksiin liittyi myös masennusoireita. Muistihäiriöt altistavat masennukselle, toteavat tutkijat (Milte ym. 2011).

Korealainen tutkimus osoittaa, että kalaöljy parantaa vakavaa masennusta (Park ym. 2015). Japanilainen rottatutkimus kertoo, että runsas omega-6-rasvahappojen ja vähäinen omega-3-rasvahappojen saanti ruaskuaden aikana lisää poikasten ahdistusta myöhemmin elämässä aikuisena ja heikentää aivojen normaalia toimintaa (Sakayori ym. 2015). Tulokset puoltavat kalaöljyn nautimista raskauden aikana.

Italialaiset psykiatrit suosittavat kalaöljyä masennuksen ehkäisyyn ja hoitoon (Mazza ym. 2015).

Peruskalaöljyn ja E-EPAn omega-3-osuudet

Kuva. Peruskalaöljy sisältää noin 50 erilaista rasvahappoa. Vain 21 % on EPAa (punainen viipale) ja 9 % DHA:ta (sininen viipale). Ruskea viipale kuvaa tyydytettyjä rasvahappoja, loput värit muita turhia ja haitallisia rasvahappoja. Muut kuin omega-3-rasvahapot haittaavat biologisia vaiktuksia, jolloin ei saadakaan toivottua tulosta. E-EPA ja muut puhdistetut ja väkevöidyt kalaöljyvalmisteet sisältävät 70 tai 90 % omega-3:a ja mukana on D3-vitamiinia, joka tehostaa toivottua vaikutusta.
Sakayori N, Kikkawa T, Tokuda H, et al. Maternal dietary imbalance between omega-6 and omega-3 polyunsaturated fatty acids impairs neocortical development via epoxy metabolites. Stem Cells. 2015 Nov 18. doi: 10.1002/stem.2246. [Epub ahead of print]

Park Y, Park YS, Kim SH, et al. Supplementation of n-3 Polyunsaturated Fatty Acids for Major Depressive Disorder: A Randomized, Double-Blind, 12-Week, Placebo-Controlled Trial in Korea. Annals of Nutrition and Metabolism. 2015;66(2-3):141-148. DOI:10.1159/000377640
Mazza M, Marano G, Traversi G, et al. The complex interplay of Depression, Inflammation and Omega-3: state of the art and progresses in research. La Clinica Terapeutica. 2015 May-Jun;166(3):e242-7. doi: 10.7417/T.2015.1859.
Grosso G, Galvano F, Marventano S,  et al. Omega-3 Fatty Acids and Depression: Scientific Evidence and Biological Mechanisms. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2014;2014:313570. Epub 2014 Mar 18. Review. Free Full Text
Siwek M, Sowa-Kućma M, Dudek D, et al. Oxidative stress markers in affective disorders. Pharmacological Reports. 2013;65(6):1558-71. Free Full Text
Marlene P. Freeman, Mark H. Rapaport. Omega-3 Fatty Acids and Depression: From Cellular Mechanisms to Clinical Care J Clin Psychiatry 2011;72(2):258–259 Free Full Text
Milte CM, Sinn N, Street SJ, et al. Erythrocyte polyunsaturated fatty acid status, memory, cognition and mood in older adults with mild cognitive impairment and healthy controls. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2011 Mar 8. Epub ahead of print