Vuotava suoli

Vuotava suoli on vielä tuntematon oireyhtymä monille lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kyseessä on kuitenkin aito biokemiallinen häiriö, matala-asteinen suolistotulehdus, metabolinen endoteksemia, joka selittää tyypin 2 diabeteksessa myllertävää kroonista matala-asteista tulehdusta sekä Crohnin tautia, haavaista paksusuolen tulehdusta ja monia vaikeasti diagnosoitavia ja hoidettavia vatsavaivoja ja niihin liittyviä muita tiloja. Endotoksemia voi aiheuttaa myös lihavuutta ja pahentaa tyypin 2 diabetesta. D-vitamiini, probiootit, sinkki ja berberiini korjaavat suolen limakalvon tiiviiden liitosten pettämistä, josta "vuotava suoli" johtuu.

Vuotava suoli voi aiheuttaa monia epämääräisiä oireita: vatsakipu, kaasunmuodostus, rintakipu, lihassärky, nivelkipu, krooninen väsymys, uupumus, ahdistus, mielialan vaihtelut, muistihäiriöt, atooppinen ihottuma, heikentynyt vastustuskyky ja toistuvat virtsatietulehdukset. Englanniksi vuotava suoli on "leaky gut".

Koululääketiede ei ole tuntenut tätä oireyhtymää, eivätkä lääkärit ole osanneet hoitaa sitä oikein. Vasta aivan viime aikoina pätevät tutkijat ovat selvittäneet, mistä on kysymys ja kuinka tilaa tulisi hoitaa. Biokemiallisena löydöksenä vuotavassa suolessa on suolen epiteelisolujen välisten tiiviiden liitosten proteiinien (okkludiinien ja klaudiinien) pettäminen sekä häiriöt mitokondrioiden toiminnassa (Castro-Marrero ym. 2014).

Suolen limakalvon epiteelikerroksen solujen välissä on tiiviitä liitoksia, joita tietyt proteiinit (okludiinit ja klaudiinit ym.) pitävät koossa, kuten sementti. Kun liitos pettää, alkaa suoli vuotaa. Berberiini kykenee liimaamaan liitoksen uudelleen tiiviiksi.

Kuvia tiiviistä liitoksista

Vuotava suoli tarkoittaa sitä, että suolen läpäisevyys on lisääntynyt. Silloin ravinnon pilkkoutumattomia vieraiden aineiden antigeenejä kulkeutuu suolen limakalvon läpi. Tällöin syntyy suolitulehdus, Inflammatory Bowel Disease (IBD), jossa sinkistä ja berberiinistä näyttää olevan merkittävää apua (Li ym. 2015, Valenzano ym. 2015). Nämä ravintolisät voivat tuoda avun tuhansille vuotavasta suolesta kärsiville ihmisille.

Tiesitkö: Diabeetikon suoli vuotaa!
Englantilainen Royal Surrey County Hospital on julkaisut Britannian diabetesliiton lehdessä ensimmäisen tieteellisen tutkimuksen, jonka mukaan tyypin 2 diabeetikoilla voi olla vuotava suoli. Tutkittujen diabeetikkojen suolen läpäisevyys oli suurentunut tilastollisesti merkitsevästi (P = 0.002), jolloin suolesta vuoti vereen endotoksiineja, mikä aiheutti matala-asteisen kroonisen tulehduksen. Se ilmeni kohonneina tulehdusmarkkereina veressä (CRP, IL-6 ja TNF-alfa).

Tämä on ensimmäinen näyttö lisääntyneestä suolen läpäisevyydestä ihmisen tyypin 2 diabeteksessä”, kirjoittavat tutkijat (Horton ym. 2013). Havainto selittää uudella tavalla myös sitä, että berberiini on hyödyksi diabeteksessä, sillä berberiini korjaa vuotavaa suolta. Tähän asti berberiinin käyttöä diabeteksessa on perusteltu sillä, että se parantaa veren sokeri- ja rasvatasapainoa.

Vuotavan suolen aiheuttajana pidetään antibiootteja, toksiineja, parasiitteja, hiivaa (esim. Candida albicans) ja muita infektioita, keliakiaa sekä kehnoa ruokavaliota, jotka voivat lisätä suolen limakalvon epiteelikerroksen läpäisevyyttä. Silloin limakalvon läpi pääsee vereen myrkyllisiä yhdisteitä (toksiineja), mikrobeja, sulamatonta ruokaa ja ruoansulatusjätettä tai normaalia suurempia makromolekyylejä.

Lisääntynyt läpäisevyys johtuu siitä, että suolen epiteeliin syntyy vuotavia rakoja. Tämä saattaa kuulostaa oudolta väitteeltä, mutta asia on osoitettu tieteellisin tutkimuksin. Terveen limakalvon epiteelisolujen välillä on tiivis valkuaisaineiden muodostama saumarakenne, ns. tiivis liitos (engl. tight junction). Sen tarkoitus on estää erilaisten liuenneiden aineiden kulkeutuminen (diffuusio) solujen välistä. Tiiviitä liitoksia on erityisesti sellaisissa paikoissa, joissa epiteelien täytyy erityisen tarkasti rajoittaa aineiden kulkua kyseisten kudosten normaalitoiminnan takaamiseksi. Tiiviit liitokset kiinnittävät vierekkäiset epiteelisolut toisiinsa tiukasti, jolloin ne pysyvät yhdessä. Näin ne muodostavat esteen, jolloin molekyylit eivät pääse kulkeutumaan epiteelin läpi. Samoin ne estävät myös molekyylien kulkeutumisen solujen välistä, jolloin aineiden kuljetuksen on tapahduttava solun läpi ja solu voi hallita ja säätää aineiden kulkua.

Joidenkin tutkijoiden mukaan nämä aineet vaikuttavat suoraan haitallisesti elimistöön, toisten mielestä ne käynnistävät virheellisen immunologisen reaktion, joka aiheuttaa oireet, esimerkiksi ruoka-aineallergian tai allergisen ihottuman. Tilaa tutkitaan testillä, jossa potilaalle annetaan juotavaksi kahta sokeria (laktuloosi ja mannitoli). Ne eivät hajoa ohutsuolessa. Jos näitä aineita erittyy virtsaan, katsotaan että potilaan ohutsuolen läpäisevyys on lisääntynyt tai että hänellä on imeytymishäiriöitä.

Hoito

Vuotava suoli -oireyhtymää yritetään hoitaa monenlaisilla dieeteillä, kuten gluteenittomalla ja kaseiinittomalla dieeteillä, hiiva- ja sienilääkkeillä (esim. nystatiinilla) ja -ruokavalioilla, VHH-dieetillä ja erilaisin ravintolisin, kuten B12- ja D-vitamiineilla, glutamiinilla ja probiooteilla (maitohappobakteereilla). Potilaan D-vitamiinin pitoisuus seerumissa (S-D-25) tulee ehdottomasti mitata ja nostaa se D-vitamiinilisällä tasolle 150–160 nmol/l.

Potilaat saavat tietoa näistä hoitokeinoista pääasiassa toisiltaan, internetistä ja mediasta. Vain harva terveydenhuollon ammattilainen osaa antaa päteviä hoito-ohjeita.

Berberiini – joka tehoaa erityisen hyvin Candida albicans -hiivaan – parantaa tiiviitä liitoksia ja voi siten ehkäistä ja parantaa "vuotavaa suolta" ja sen aiheuttamia oireita. Berberiiini lievittää tulehdussytokiinien (IFN-γ:n, TNF-α:n ym.) aiheuttamaa suolen epiteelin toimintahäiriötä (Li ym. 2015). Tiiviitä liitoksia sitovat proteiinit lisääntyvät berberiiniä saavilla rotilla, joilla vastaavasti tulehdussytokiinit tuumorinekroositekijä α (TNF-α) ja interleukiini-6 (IL-6) vähenevät verrokkeihin nähden (Gu ym. 2013. Li ym. 2014, 2015). Tutkimukset puoltavat berberiinin käyttöä vuotavan suolen ja suolistotulehdusten hoidossa.

Probiootit ehkäisevät vuotavaa suolta - itävaltalaistutkimus

Tsonuliini (engl. zonulin) on monenlaisten solujen tuottama säätelyproteiini. Suolistossa tsonuliinin tehtävänä on säädellä solujen välisten liitoskohtien läpäisevyyttä. Suuri tsonuliinin määrä heikentää tiiviitä liitoksia, jolloin suoli alkaa vuotaa. Tsonuliinin määrää ja suoliston tulehdusta voidaan vähentää nauttimalla maitohappobakteereita, osoittaa uusi itävaltalainen tutkimus (Lamprecht ym. 2012). Aineistona oli 23 hyvin treenattua miestä, joista 11 söi 14 viikkoa maitohappobakteerivalmistetta ja 12 lumetta. Tulokset puoltavat maitohappobakteerivalmisteiden käyttöä kuntoilijoiden ja urheilijoiden (ja miksei muidenkin) ravintolisänä. PubMed-tietokannassa on tuhansia dokumentteja haulla "tight junction" ja kymmeniä dokumentteja haulla "leaky gut". Ne ovat vapaasti kaikkien luettavissa.


Kirjallisuusviitteitä

Li C, Xi Y, Li S, et al. Berberine ameliorates TNBS induced colitis by inhibiting inflammatory responses and Th1/Th17 differentiation. Molecular Immunology. 2015 Jul 26. pii: S0161-5890(15)30021-3. doi: 10.1016/j.molimm.2015.07.013.

Valenzano MC, DiGuilio K, Mercado J, et al. Remodeling of Tight Junctions and Enhancement of Barrier Integrity of the CACO-2 Intestinal Epithelial Cell Layer by Micronutrients. PLoS One. 2015 Jul 30;10(7):e0133926. doi: 10.1371/journal.pone.0133926. eCollection 2015. Free Full Text pdf

Li GX, Wang XM, Jiang T, et al. Berberine Prevents Intestinal Mucosal Barrier Damage During Early Phase of Sepsis in Rat through the Toll-Like Receptors Signaling Pathway. Korean Journal of Physiology and Pharmacology. 2015 Jan;19(1):1-7. doi: 10.4196/kjpp.2015.19.1.1. Free Full Text

Castro-Marrero J, Cordero MD, Segundo MJ, et al. Does Oral Coenzyme Q10 Plus NADH Supplementation Improve Fatigue and Biochemical Parameters in Chronic Fatigue Syndrome? Antioxid Redox Signal. 2014 Nov 11. Abstract / Free Full Text pdf
Li GX, Wang XM, Jiang T, et al. Berberine prevents damage to the intestinal mucosal barrier during early phase of sepsis in rat through mechanisms independent of the NOD-Like Receptors signaling pathway. European Journal of Pharmacology. 2014 Feb 13. pii: S0014-2999(14)00124-1. doi: 10.1016/j.ejphar.2014.02.006.

Horton F, Wright J, Smith L, et al. Increased intestinal permeability to oral chromium (51Cr) -EDTA in human Type 2 diabetes. Diabetetes Medicine. A journal of the British Diabetic Association. 2013 Nov 16. doi: 10.1111/dme.12360.
Gu L, Li N, Yu W, Gong J, Li Q, Zhu W, Li J. Berberine reduces rat intestinal tight junction injury induced by ischemia-reperfusion associated with the suppression of inducible nitric oxide synthesis. American Journal of Chinese Medicine 2013;41(6):1297-312. doi: 10.1142/S0192415X13500870.
Cao M, Wang P, Sun C, et al. Amelioration of IFN-γ and TNF-α-Induced Intestinal Epithelial Barrier Dysfunction by Berberine via Suppression of MLCK-MLC Phosphorylation Signaling Pathway. PLoS One. 2013 May 3;8(5):e61944. doi: 10.1371/journal.pone.0061944. Print 2013. Free Full Text

Piya MK, Harte AL, McTernan PG. Metabolic endotoxaemia: is it more than just a gut feeling? Current Opinion in Lipidology. 2013 Feb;24(1):78-85. doi: 10.1097/MOL.0b013e32835b4431.
Lamprecht M, Bogner S, Schippinger G, et al. Probiotic supplementation affects markers of intestinal barrier, oxidation, and inflammation in trained men; a randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 2012, 9:45 doi:10.1186/1550-2783-9-45 Published: 20 September 2012 Free Full Text

Gu L, Li N, Gong J, Li Q, Zhu W, Li J. Berberine Ameliorates Intestinal Epithelial Tight-Junction Damage and Down-regulates Myosin Light Chain Kinase Pathways in a Mouse Model of Endotoxinemia. The Journal of Infectious Diseases. 2011;203(11):1602-12. Free Full Text pdf

Amasheh M, Fromm A, Krug SM, et al. TNF{alpha}-induced and berberine-antagonized tight junction barrier impairment via tyrosine kinase, Akt and NF{kappa}B signaling. Journal of Cell Science, 2010;123, 4145-55. Free Full Text
Li N, Gu L, Qu L, et al. Berberine Attenuates Pro-inflammatory Cytokine Induced Tight Junction Disruption in an In Vitro Model of Intestinal Epithelial Cells. European Journal of Pharmacological Sciences, 2010;10(1)1–8. Abstract + figures
Maes M, Leunis JC. Normalization of leaky gut in chronic fatigue syndrome (CFS) is accompanied by a clinical improvement: effects of age, duration of illness and the translocation of LPS from gram-negative bacteria. Neuro Endocrinol Lett. 2008;29(6):902-10. Free Full Text pdf
Sturniolo GC, Di Leo V, Ferronato A, et al.. Zinc supplementation tightens "leaky gut" in Crohn's disease. Inflamm. Bowel Dis. 2001;7 (2): 94–8. PubMed

Jaa tämä artikkeli
Uusimmat artikkelit