Vuotava suoli

Vuotava suoli on vielä tuntematon oireyhtymä monille lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kyseessä on kuitenkin aito biokemiallinen häiriö, matala-asteinen suolistotulehdus, metabolinen endoteksemia, joka selittää ärtyneessä paksuasuolessa ja tyypin 2 diabeteksessa myllertävää kroonista matala-asteista tulehdusta sekä monia autoimmuunitauteja, tyypin 1 ja 2 diabesta, Crohnin tautia, haavaista paksusuolen tulehdusta ja monia vaikeasti diagnosoitavia ja hoidettavia vatsavaivoja ja niihin liittyviä muita tiloja. Endotoksemia voi aiheuttaa myös lihavuutta ja pahentaa tyypin 2 diabetesta. D-vitamiini, probiootit, sinkki ja berberiini korjaavat suolen limakalvon tiiviiden liitosten pettämistä, josta "vuotava suoli" johtuu.

Vuotava suoli voi aiheuttaa monia epämääräisiä oireita: vatsakipu, kaasunmuodostus, rintakipu, lihassärky, nivelkipu, krooninen väsymys, uupumus, ahdistus, mielialan vaihtelut, muistihäiriöt, atooppinen ihottuma, heikentynyt vastustuskyky ja toistuvat virtsatietulehdukset. Englanniksi vuotava suoli on "leaky gut". Sitä aiheuttavat mm. ravinnon lisäaineet, kuten sokerit, suolat, organkset liuttimet, emulgaattorit, gluteeni, leivonnassa ja lihateollisuudessa käytettävät entsyymit transglutaminaasit (mGT), nanopartikkelit ym. (Lernera ja Matthias 2015). Vuotavan suolen yleistyminen on lisännyt suuresti autoimmuunitauteja etenkin länsimaissa. Outi Vaarala Kansanterveyslaboratoriosta kirjoitti jo vuonna 2008 vuotavan suolen merkityksestä tyypin 1 diabeteksessa (Vaarala 2008). Uusi kirjallisuuskatsaus vahvistaa Vaaralan olleen oikeassa ( Li ja Atkinson 2015). Vuotavan suolen ymmärtäminen on tärkeää, sillä se vaikuttaa laajasti ihmisen fyysiseen ja henkiseen terveysteen (Kelly ym 2015). Kova fyysinen kuormitus (esim. urheilutreeni) lisäää suolen läpäisevyyttä ja voi siten aiheuttaa vatsavaivoja. Karnosiinin ja sinkin yhdistelmä ehkäisee näitä muutoksia lujittamallla tiiviitä liitoksia (Davison ym. 2016).

Koululääketiede ei ole tuntenut tätä oireyhtymää, eivätkä lääkärit ole osanneet hoitaa sitä oikein. Vasta viime vuosina on alettu ymmärtää, mistä on kysymys ja kuinka tilaa tulisi hoitaa (Lopetuso ym. 2015, Michielan ja D'Incà 2015, Kelly ym. 2015, Davison ym. 2016, Habtemariam 2016)). Biokemiallisena löydöksenä vuotavassa suolessa on suolen epiteelisolujen välisten tiiviiden liitosten proteiinien (okkludiinien ja klaudiinien) pettäminen sekä häiriöt mitokondrioiden toiminnassa (Castro-Marrero ym. 2014).

Suolen limakalvon epiteelikerroksen solujen välissä on tiiviitä liitoksia, joita tietyt proteiinit (okludiinit ja klaudiinit ym.) pitävät koossa, kuten sementti. Kun liitos pettää, alkaa suoli vuotaa. Ravintolisinä nautitut berberiini, sinkkiä sisältävä karnosiini ja probiootit kykenevät liimaamaan liitoksen uudelleen tiiviiksi.

Vuotava suoli tarkoittaa sitä, että suolen läpäisevyys on lisääntynyt. Silloin ravinnon pilkkoutumattomia vieraiden aineiden antigeenejä kulkeutuu suolen limakalvon läpi. Tällöin syntyy suolitulehdus, Inflammatory Bowel Disease (IBD), jossa sinkistä, karnosiinista ja berberiinistä näyttää olevan merkittävää apua (Li ym. 2015, Valenzano ym. 2015, Davison ym. 2016, Gong ym. 2017). Nämä ravintolisät voivat tuoda avun tuhansille vuotavasta suolesta kärsiville ihmisille.

vuotava suoli

Kuva: Vasemmalla terve, oikealla ärtynyt paksusuoli (IBD), joka limakalvolla näkyy auenneita liitoksia. Niistä pääsee läpi bakteereita ja endokoksiineja, jotka aiheuttavat kroonisen tulehdustilan ja sekoittavat immuunijärjestelmän toiminnan. Tuledus ilmenee mm. tulehdusytokiinien lisääntymisenä veressä.

Lisää kuvia tiiviistä liitoksista

Tiesitkö: Diabeetikon suoli vuotaa!
Englantilainen Royal Surrey County Hospital julkaisi vuonna 2013 Britannian diabetesliiton lehdessä ensimmäisen tieteellisen tutkimuksen, jonka mukaan myös tyypin 2 diabeetikoilla voi olla vuotava suoli. Tutkittujen diabeetikkojen suolen läpäisevyys oli suurentunut tilastollisesti merkitsevästi (P = 0.002), jolloin suolesta vuoti vereen endotoksiineja, mikä aiheutti matala-asteisen kroonisen tulehduksen. Se ilmeni lisääntyneinä tulehdusmarkkereina veressä (CRP, IL-6 ja TNF-alfa).

Tämä on ensimmäinen näyttö lisääntyneestä suolen läpäisevyydestä ihmisen tyypin 2 diabeteksessä”, kirjoittivat tutkijat (Horton ym. 2013). Tutkimus tukee koe-eläimillä aikaisemmin tehtyjä havaintoja. Havainto selittää uudella tavalla myös sitä, että berberiini on hyödyksi diabeteksessä, sillä berberiini korjaa vuotavaa suolta (Gong ym. 2017). Tähän asti berberiinin käyttöä diabeteksessa on perusteltu sillä, että se parantaa veren sokeri- ja rasvatasapainoa.

Vuotavan suolen aiheuttajana pidetään antibiootteja, toksiineja, parasiitteja, hiivaa (esim. Candida albicans) ja muita infektioita, keliakiaa sekä kehnoa ruokavaliota, jotka voivat lisätä suolen limakalvon epiteelikerroksen läpäisevyyttä. Silloin limakalvon läpi pääsee vereen myrkyllisiä yhdisteitä (toksiineja), mikrobeja, sulamatonta ruokaa ja ruoansulatusjätettä tai normaalia suurempia makromolekyylejä. Myös kova fyysinen kuormitus esim. urheilussa tai armeijassa voi nostaa ruumiinlämpoä ja aiheuttaa suolen vuotamista ja siitä seuraavia oireita. Sinkkiä sisältävän karnosiinin ja ternimaidon yhdistelmä kuitenkin ehkäistä ongelmia (Davison ym. 2016).

Lisääntynyt läpäisevyys johtuu siitä, että suolen epiteeliin syntyy vuotavia rakoja (ks kuva yllä). Tämä saattaa kuulostaa oudolta väitteeltä, mutta asia on osoitettu tieteellisin tutkimuksin. Terveen limakalvon epiteelisolujen välillä on tiivis valkuaisaineiden muodostama saumarakenne, ns. tiivis liitos (engl. tight junction). Sen tarkoitus on estää erilaisten liuenneiden aineiden kulkeutuminen (diffuusio) solujen välistä. Tiiviitä liitoksia on erityisesti sellaisissa paikoissa, joissa epiteelien täytyy erityisen tarkasti rajoittaa aineiden kulkua kyseisten kudosten normaalitoiminnan takaamiseksi. Tiiviit liitokset kiinnittävät vierekkäiset epiteelisolut toisiinsa tiukasti, jolloin ne pysyvät yhdessä. Näin ne muodostavat esteen, jolloin molekyylit eivät pääse kulkeutumaan epiteelin läpi. Samoin ne estävät myös molekyylien kulkeutumisen solujen välistä, jolloin aineiden kuljetuksen on tapahduttava solun läpi ja solu voi hallita ja säätää aineiden kulkua.

Joidenkin tutkijoiden mukaan nämä aineet vaikuttavat suoraan haitallisesti elimistöön, toisten mielestä ne käynnistävät virheellisen immunologisen reaktion, joka aiheuttaa oireet, esimerkiksi ruoka-aineallergian tai allergisen ihottuman. Tilaa tutkitaan testillä, jossa potilaalle annetaan juotavaksi kahta sokeria (laktuloosi ja mannitoli). Ne eivät hajoa ohutsuolessa. Jos näitä aineita erittyy virtsaan, katsotaan että potilaan ohutsuolen läpäisevyys on lisääntynyt tai että hänellä on imeytymishäiriöitä.

vuotava suoli ja neuroinflammaatio

Vuotava suoli voi aiheuttaa aivoissa tulehduksen, neuroinflammaation, josta voi seurata psykiatrisia oireita (stressiä, masennusta ym.).

Hoito

Vuotava suoli -oireyhtymää yritetään hoitaa monenlaisilla dieeteillä, kuten gluteenittomalla ja kaseiinittomalla dieeteillä, hiiva- ja sienilääkkeillä (esim. nystatiinilla) ja -ruokavalioilla, VHH-dieetillä ja erilaisin ravintolisin, kuten B12- ja D-vitamiineilla, glutamiinilla ja probiooteilla (maitohappobakteereilla). Potilaan D-vitamiinin pitoisuus seerumissa (S-D-25) tulee ehdottomasti mitata ja nostaa se D-vitamiinilisällä tasolle 150–160 nmol/l.

Potilaat saavat tietoa näistä hoitokeinoista pääasiassa toisiltaan, internetistä ja mediasta. Vain harva terveydenhuollon ammattilainen osaa antaa päteviä hoito-ohjeita.

Berberiini – joka tehoaa erityisen hyvin Candida albicans -hiivaan – parantaa tiiviitä liitoksia ja voi siten ehkäistä ja parantaa "vuotavaa suolta" ja sen aiheuttamia oireita. Berberiiini lievittää tulehdussytokiinien (IFN-γ:n, TNF-α:n ym.) aiheuttamaa suolen epiteelin toimintahäiriötä (Li ym. 2015). Tiiviitä liitoksia sitovat proteiinit lisääntyvät berberiiniä saavilla rotilla, joilla vastaavasti tulehdussytokiinit tuumorinekroositekijä α (TNF-α) ja interleukiini-6 (IL-6) vähenevät verrokkeihin nähden (Gu ym. 2013. Li ym. 2014, 2015, Habtemariam 2016). Tutkimukset puoltavat berberiinin käyttöä vuotavan suolen ja suolistotulehdusten (IBD) hoidossa.

Probiootit ehkäisevät vuotavaa suolta - itävaltalaistutkimus

Tsonuliini (engl. zonulin) on monenlaisten solujen tuottama säätelyproteiini. Suolistossa tsonuliinin tehtävänä on säädellä solujen välisten liitoskohtien läpäisevyyttä. Suuri tsonuliinin määrä heikentää tiiviitä liitoksia, jolloin suoli alkaa vuotaa. Tsonuliinin määrää ja suoliston tulehdusta voidaan vähentää nauttimalla maitohappobakteereita, osoittaa uusi itävaltalainen tutkimus (Lamprecht ym. 2012). Aineistona oli 23 hyvin treenattua miestä, joista 11 söi 14 viikkoa maitohappobakteerivalmistetta ja 12 lumetta.

Turun yliopiston tutkijoiden mukaan raskaana olevien naisten suoliston maitohappobakteerien runsaus, omega-3-rasvahappojen sekä vitamiinien ja hivenaineiden riittävä saanti vähentävät liiallista tsonuliinin pitoisuutta ja ehkäisevät suolen liiallista läpäisevyyttä. Näin voidaan parantaa sekä odottavan äidin että syntyvän lapsen terveyttä, päättelevät turkulaistutkijat (Mokkala ym. 2016).

Tulokset puoltavat maitohappobakteeri- ja vitamiini- ja hivenainevalmisteiden käyttöä kuntoilijoiden ja urheilijoiden sekä raskaana olevien naisten ravintolisänä. PubMed-tietokannassa on tuhansia dokumentteja haulla "tight junction" ja kymmeniä dokumentteja haulla "leaky gut". Ne ovat vapaasti kaikkien luettavissa.


Kirjallisuusviitteitä

Gong J, Hu M, Huang Z, ert al. Berberine Attenuates Intestinal Mucosal Barrier Dysfunction in Type 2 Diabetic Rats. Frontiers in Pharmacology. 2017 Feb 3;8:42. doi: 10.3389/fphar.2017.00042.
Habtemariam S. Berberine and inflammatory bowel disease: A concise review.  Pharmacological Research. 2016 Sep 30. pii: S1043-6618(16)30615-6. doi: 10.1016/j.phrs.2016.09.041.
Davison G, Marchbank T, March DS, et al. Zinc carnosine works with bovine colostrum in truncating heavy exercise–induced increase in gut permeability in healthy volunteers. Am J Clin Nutr 2016 104: 526-536; First published online June 29, 2016. doi:10.3945/ajcn.116.134403
Mokkala K, Röytiö H, Munukka E, Pietilä S, Ekblad U, Rönnemaa T, Eerola E, Laiho A, Laitinen K. Gut Microbiota Richness and Composition and Dietary Intake of Overweight Pregnant Women Are Related to Serum Zonulin Concentration, a Marker for Intestinal Permeability.
Journal of Nutrition. 2016 Jul 27. pii: jn235358.

Davison G, Marchbank T, March DS, ert al. Zinc carnosine works with bovine colostrum in truncating heavy exercise-induced increase in gut permeability in healthy volunteers. American Journal of Clininical Nutrition. 2016 Jun 29. pii: ajcn134403. [Epub ahead of print]
Lernera A, Matthias B. Changes in intestinal tight junction permeability associated with industrial food additives explain the rising incidence of autoimmune disease. doi:10.1016/j.autrev.2015.01.009 Free Full Text

Michielan A, D'Incà R. Intestinal Permeability in Inflammatory Bowel Disease: Pathogenesis, Clinical Evaluation, and Therapy of Leaky Gut. Mediators of Inflammation. 2015:628157. doi: 10.1155/2015/628157. Free Full Text

Lopetuso LR, Scaldaferri F, Bruno G, et al. The therapeutic management of gut barrier leaking: the emerging role for mucosal barrier protectors.
European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2015;19(6):1068-76. Review.

Kelly JR, Kennedy PJ, Cryan JF, et al. Breaking down the barriers: the gut microbiome, intestinal permeability and stress-related psychiatric disorders.
Frontiers in Cellular Neurosciences. 2015 Oct 14;9:392. doi: 10.3389/fncel.2015.00392. eCollection 2015. Review. Free Full Text

Li C, Xi Y, Li S, et al. Berberine ameliorates TNBS induced colitis by inhibiting inflammatory responses and Th1/Th17 differentiation. Molecular Immunology. 2015 Jul 26. pii: S0161-5890(15)30021-3. doi: 10.1016/j.molimm.2015.07.013.

Li X, Atkinson MA. The role for gut permeability in the pathogenesis of type 1 diabetes--a solid or leaky concept? Pediatric Diabetes. 2015 Nov;16(7):485-92. doi: 10.1111/pedi.12305.

Valenzano MC, DiGuilio K, Mercado J, et al. Remodeling of Tight Junctions and Enhancement of Barrier Integrity of the CACO-2 Intestinal Epithelial Cell Layer by Micronutrients. PLoS One. 2015 Jul 30;10(7):e0133926. doi: 10.1371/journal.pone.0133926. eCollection 2015. Free Full Text pdf

Li GX, Wang XM, Jiang T, et al. Berberine Prevents Intestinal Mucosal Barrier Damage During Early Phase of Sepsis in Rat through the Toll-Like Receptors Signaling Pathway. Korean Journal of Physiology and Pharmacology. 2015 Jan;19(1):1-7. doi: 10.4196/kjpp.2015.19.1.1. Free Full Text

Castro-Marrero J, Cordero MD, Segundo MJ, et al. Does Oral Coenzyme Q10 Plus NADH Supplementation Improve Fatigue and Biochemical Parameters in Chronic Fatigue Syndrome? Antioxid Redox Signal. 2014 Nov 11. Abstract / Free Full Text pdf
Li GX, Wang XM, Jiang T, et al. Berberine prevents damage to the intestinal mucosal barrier during early phase of sepsis in rat through mechanisms independent of the NOD-Like Receptors signaling pathway. European Journal of Pharmacology. 2014 Feb 13. pii: S0014-2999(14)00124-1. doi: 10.1016/j.ejphar.2014.02.006.

Horton F, Wright J, Smith L, et al. Increased intestinal permeability to oral chromium (51Cr) -EDTA in human Type 2 diabetes. Diabetetes Medicine. A journal of the British Diabetic Association. 2013 Nov 16. doi: 10.1111/dme.12360.
Gu L, Li N, Yu W, Gong J, Li Q, Zhu W, Li J. Berberine reduces rat intestinal tight junction injury induced by ischemia-reperfusion associated with the suppression of inducible nitric oxide synthesis. American Journal of Chinese Medicine 2013;41(6):1297-312. doi: 10.1142/S0192415X13500870.
Cao M, Wang P, Sun C, et al. Amelioration of IFN-γ and TNF-α-Induced Intestinal Epithelial Barrier Dysfunction by Berberine via Suppression of MLCK-MLC Phosphorylation Signaling Pathway. PLoS One. 2013 May 3;8(5):e61944. doi: 10.1371/journal.pone.0061944. Print 2013. Free Full Text

Piya MK, Harte AL, McTernan PG. Metabolic endotoxaemia: is it more than just a gut feeling? Current Opinion in Lipidology. 2013 Feb;24(1):78-85. doi: 10.1097/MOL.0b013e32835b4431.
Lamprecht M, Bogner S, Schippinger G, et al. Probiotic supplementation affects markers of intestinal barrier, oxidation, and inflammation in trained men; a randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 2012, 9:45 doi:10.1186/1550-2783-9-45 Published: 20 September 2012 Free Full Text

Gu L, Li N, Gong J, Li Q, Zhu W, Li J. Berberine Ameliorates Intestinal Epithelial Tight-Junction Damage and Down-regulates Myosin Light Chain Kinase Pathways in a Mouse Model of Endotoxinemia. The Journal of Infectious Diseases. 2011;203(11):1602-12. Free Full Text pdf

Amasheh M, Fromm A, Krug SM, et al. TNF{alpha}-induced and berberine-antagonized tight junction barrier impairment via tyrosine kinase, Akt and NF{kappa}B signaling. Journal of Cell Science, 2010;123, 4145-55. Free Full Text
Li N, Gu L, Qu L, et al. Berberine Attenuates Pro-inflammatory Cytokine Induced Tight Junction Disruption in an In Vitro Model of Intestinal Epithelial Cells. European Journal of Pharmacological Sciences, 2010;10(1)1–8. Abstract + figures
Vaarala Outi. Leaking gut in type 1 diabetes. Current Opinion in Gastroenterology. Review 2008 Nov;24(6):701-6. doi: 10.1097/MOG.0b013e32830e6d98. Review. doi: 10.1097/MOG.0b013e32830e6d98. 
Maes M, Leunis JC. Normalization of leaky gut in chronic fatigue syndrome (CFS) is accompanied by a clinical improvement: effects of age, duration of illness and the translocation of LPS from gram-negative bacteria. Neuro Endocrinol Lett. 2008;29(6):902-10. Free Full Text pdf
Sturniolo GC, Di Leo V, Ferronato A, et al.. Zinc supplementation tightens "leaky gut" in Crohn's disease. Inflamm. Bowel Dis. 2001;7 (2): 94–8. PubMed