Triageteoria ja ravintolisät

Maailman tunnetuimpiin tiedemiehiin lukeutuva Kalifornian yliopiston (Berkeley) biokemian ja molekyylibiologian professori Bruce N. Ames esitti 21.11. 2006 uuden hypoteesin, triageteorian (engl. Triage theory), joka luo aivan uudenlaisen pohjan ravintolisien säännölliselle käytölle terveen pitkäikäisyyden edistämisessä. Amesin artikkelin julkaisi johtava tiedelehti Proceedings of the National Academy of Sciences. Hänen työryhmänsä uusin – triageteoriaa tukeva – vitamiiniraportti ilmestyi syyskuun (2009) American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä.

Triage tarkoittaa perinteisessä kielenkäytössä potilaiden hoidon kiireellisyysjärjestystä tai priorisointia. Triage voi tarkoittaa myös erilaisiin hankkeisiin suunnattujen varojen tärkeysjärjestystä. Professori Ames antaa käsitteelle uuden merkityksen ravitsemuslääketieteen alalla: Triageteorian mukaan noin 40 eri vitamiinin, kivennäis- ja hivenaineen, rasvahapon ja aminohapon aineenvaihdunnassa tapahtuu muutoksia silloin, kun elimistössä vallitsee niistä lyhyaikaista puutetta. Lyhyellä tähtäimellä elämää suojelevat aineet ottavat ylivallan vähemmän tärkeisiin nähden. Tämä on mielekästä evoluution kannalta, mutta johtaa DNA-vaurioihin ja syöpä- ja rappeutumistautien lisääntymiseen. DNA:ta tulee suojata nauttimalla päivittäin ravintolisiä, sanoo Ames.

”Ihmiset nopeuttavat omaa vanhenemistaan syömällä epäterveellisesti. Silloin he saavat liian vähän DNA:ta suojaavia ravintotekijöitä. Olemme työskennelleet [vuosikymmeniä] DNA:n ja vanhenemisen jarruttamisen kanssa ja olemme saaneet hyviä tuloksia syöttämällä vanhoille rotille erilaisia aineita, jotka nuorentavat niiden mitokondrioita. Silloin rottien aivot alkavat toimia paremmin ja eläimistä tulee energisempiä ja muutoinkin terveempiä”, Ames selittää.

”Olen todennut jo kauan sitten, että monenlaiset vitamiinien ja kivennäis- ja hivenaineiden puutokset vaurioittavat DNA:ta ihmisten, hiirten ja muiden eläinten soluviljelmissä. Tieteellisessä kirjallisuudessa tutkimukset viittaavat siihen, että pitkäaikaiset – mutta eivät tilapäiset – puutostilat aiheuttavat syöpää ja muita kroonisia sairauksia. Olen ihmetellyt itsekseni, miksi luonto tekee näin? Kukaan ei ole [ennen minua] selvittänyt tätä kysymystä.

"Sitten minulla välähti: Luonto haluaakin sen olevan näin. Koko evoluution aikana ihmisillä on ollut tilapäisiä kivennäisaineiden puutostiloja. Entä kuinka luonto on niihin vastannut? Luonnon omalla triagella (tärkeysjärjestyksellä): Selviydy lyhytaikaisesti, niin kykenet jatkamaan sukua, Aina kun on kyse lyhyt- ja pitkäaikaisen puutteen kilpailusta, lyhytaikaiset kompensaatiomekanismit voittavat.

”Kehon eri elinten välillä vallitsee luontainen tärkeysjärjestys (triage). Jos sinulla on esimerkiksi raudan puute, maksasi luovuttaa rautaa vereen ja muiden elinten käyttöön ennen kuin sydämesi alkaa luovuttaa sitä. Jos sydän alkaisi luovuttaa rautaa ensimmäisenä, sinä kuolisit. DNA-vaurion korjaaminen elimistön omin voimin saa odottaa, sehän ei johda välittömään hengenvaaraan. Se voi kyllä aiheuttaa syövän 20 vuoden päästä, mutta elimistö ei aseta sen ehkäisyä etusijalle, jos sinulla on jonkin elintärkeän aineen akuutti puutos. Jos haluat elää maksimaalisen pitkän elämän, on sinun varmistettava riittävä suojaravinteiden jatkuva saanti läpi elämän. Älä kuitenkaan ota mitään liikaa, sillä kaikella on myös ylärajansa”, sanoo Ames.

Eikö sitten [Suomessa Valtion ravitsemusneuvottelukunan antamien] saantisuositusten noudattaminen takaa terveyttä ja pitkä ikää?

"Saantisuositukset on asetettu aivan väärin perustein, lyhytaikaisten, akuuttien tarpeiden mukaan. Ihminen saattaa näyttää päällepäin terveeltä ja tunteakin itsensä terveeksi, vaikka hänen DNA:nsa on jo vaurioitunut raudan tai jonkin muun suojaravinteen puutteen johdosta. Juuri tässä on villakoiran ydin. Ihmiset syövät aivan hirvittävän väärin. Uskon, että puutostilat ovat merkittäviä ikääntymismuutosten, syövän ja rappeutumistautien syytekijöitä. Kun riistät viljellyiltä ihmisen soluilta tiettyjä suojaravinteita solut vanhenevat nopeasti ja vanheneminen alkaa aikaisemmin. Meidän on viritettävä itseämme vitamiineilla ja hivenaineilla koko ikämme. Aina kun emme niin tee, maksamme siitä DNA-vaurioiden muodossa. Ravintolisät hidastavat vanhenemismuutoksia, mutta eivät voi kääntää ikäkelloa. Se puoli väestöstä, joka ei käytä ravintolisiä, vanhenee muita nopeammin", tulkitsee Ames.

Tämä uusi teoria on merkittävä, koska yhtäältä suojaravinteiden puutostilat ovat väestössä yleisiä ja toisaalta väestö lihoo ja vanhenee, jolloin krooniset sairaudet lisääntyvät. Ames esittää uudenlaisen tieteellisen ja johdonmukaisen strategian optimaalisen vitamiinien, hivenaineiden ja muiden suojaravinteiden saannin standardoimiseksi. Lisäksi triageteoria tarjoaa uuden tutkimusstrategian pitkäaikaistautien syntyyn ja etenemiseen vaikuttavien biomarkkereiden toteamiseksi. K-vitamiinin saanti ja tarve ovat erinomainen esimerkki triageteorian soveltamisesta kroonisiin sairauksiin (McCann ja Ames 2009).

Triageteoria on tärkeä ravintolisien käytön kannalta, sillä Suomessakin lähes puolet väestöstä täydentää ravitsemustaan ravintolisillä. Toinen puoli ei niitä käytä. Toiset uskovat ravintolisien lisäävän terveitä vuosia elämään, toiset sanovat niiden olevan turhia. Kumpi näkemys on oikea?

Amesin triageteoria selittää tutkimustuloksia, joiden mukaan ikääntymismuutokset johtuvat mitokondrioiden rappeutumisesta. Triageteorian mukaan ravintolisät voivat kääntää pitkäikäisyyden katkaisijan AMPK:n “päälle”. Lyhyesti sanoen, evoluutio on varustanut meidät triagemekanismilla, joka korjaa vioittunutta DNA:ta ja pidentää siten tervettä elinikää, selittää Ames.

Entä onko siitä tieteellistä näyttöä, että ravintolisät vähentävät syöpätauteja ja ikääntymismuutoksia ihmisillä? Aiheesta on paljon epidemiologista (väestötutkimusten) näyttöä sekä jyrsijöillä tehtyjä tutkimuksia.

Ravitsemustieteilijät väittävät, ettei ravintolisiä tarvita, kun syö monipuolisesti. Mitä Ames vastaa tähän? "Niinhän ne sanovat, mutta tieteellinen näyttö ei tue tätä väitettä. Ihmiset uskovat syövänsä monipuolisesti, mutta silti heillä on huomattavia suojaravinteiden puutostiloja. Itsekin otan monivitamiinin varmuuden vuoksi [vaikka todennäköisesti osaan syödä terveellisesti]. DNA-vauriot kiihdyttävät vanhenemista, joten en usko minkään ruokavalion riittävän niiden suojaamiseen."

Entä onko ruoan ja ravintolisien sisältämien suojaravinteiden biologisessa hyväksikäytössä eroja? "Ei ole, en olisi siitä huolissani", sanoo Ames.

Kalorien rajoitus edistää eläinten pitkäikäisyyttä, vai kuinka? Kyllä, mutta kalorirajoitusdieettejä täydennetään antamalla runsaasti vitamiineja ja hivenaineita. Koe-eläinten tarve tyydytetään huolellisesti.

Ames sanoo itse syövänsä terveellisesti ja liikkuvansa paljon. Lisäksi hän ottaa päivittäin monivitamiini-hivenainetabletin, magnesium-kalkkitabletin, kalaöljyä, alfalinoleenihappoa (ALA) ja ALCARia. [Suomessa ei tiettävästi myydä ALCARia, mutta berberiini toimii elimistössä hyvin samalla tavalla aktivoiden AMPK:ta. ALCAR kiellettiin vuonna 2009 urheilussa doping-aineena. Berberiinin ja karnosiinin käyttö on sallittua urheilussa.]

Bruce N. Amesin haastattelu 1.1.2007
ScienceDaily 23.9.2009
Vitamiinien puute voi nopeuttaa ikääntymistauteja

Uusi tutkimus osoittaa, että vähäinenkin B6-vitamiinin puute, joka on tavallinen ikääntyvillä, altistaa sydänvaurioille (Kunrungsee ym. 2018). Tutkimus tukee Amesin triageteoriaa.

Ames BN et al. Low micronutrient intake may accelerate the degenerative diseases of aging through allocation of scarce micronutrients by triage. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2006;103 (47):17589–94 Free Full Text pdf
McCann JC, Ames BC. Vitamin K, an example of triage theory: is micronutrient inadequacy linked to diseases of aging? American ournal of Clinical Nutrition 2009 90: 889-907. doi:10.3945/ajcn.2009.27930
Kumrungsee T, Nirmagustina DE, Arima T,  et al. Novel metabolic disturbances in marginal vitamin B6-deficient rat heart
Journal of Nutritional Biochemistry. 2018 Dec 4;65:26-34. doi: 10.1016/j.jnutbio.2018.11.004.