Berberiini ja mielenterveys

Berberiini on mainio kasviperäinen luontaistuote täydentäväksi hoidoksi diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin, ikääntymiseen liittyviin muistihäiriöihin ja dementiaan (Alzheimerin tautiin), Als-tautiin, Parkinsonin ja Alzheimerin tauteihin, ahdistukseen, masennukseen, skitsofreniaan ja kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön eli maanis-depressiiviseen mielisairauteen sekä psykoosiin. Berberiini (kuten myös D-vitamiini, E-EPA ja karnosiini) edistää toipumista aivohalvauksesta. Berberiinin etuna on hyvä siedettävyys ja turvallisuus tavanomaiseen lääkitykseen verrattuna. Berberiini ei aiheuta vieroitusoireita, kuten psyykelääkkeet. Berberiinimolekyyli on niin pieni, että se läpäisee hyvin vesiaivoesteen ja pääsee siten aivoihin, joita se suojaa ehkäisemällä ja vaimentamalla hapetus- ja nitrosatiivisia stressejä, kroonista matala-asteista tulehdusta (neuroinflammaatiota) ja tuottamalla hermovälittäjäaineita ja sirtuiini 1:tä sekä edistämällä autofagiaa.

Suolisto-aivot

Berberiinin monet hyvät vaikutukset aivoissa välittyvät suolistoflooran kautta. Suolisto on "toiset aivot".

Masennus

Berberiini lisää serotoniiniin ja dopamiinin tuotantoa ja mitokondrioiden toimintaa
Berberiini lisää merkittävästi serotoniinin tuotantoa aivosoluissa. Eräässä tutkimuksessa lisäys oli 19–53 %, annoksen mukaan. SSRI-lääkkeet eivät lisää serotoniinin tuottoa (vaikka moni niin luulee), vaan ainoastaan vähentävät sen kulumista. Berberiini on suositeltava yrttivalmiste masennuksen täydentävään hoitoon (Bahramsoltani ym. 2015, Xu ym. 2018, Fan ym. 2018).Tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa mieliin, että myös D-vitamiini ja kalaöljyn omega-3-rasvahapot tuottavat yhdessä serotoniinia ja ehkäisevät ja hoitavat siten masennusta.

Berberiini ja masennus

Kaavio: Berberiinin vaikutusmekanismeja masennuksen ehkäisyssä. Lyhenteiden selityksiä: D1: dopamine 1 receptor; D2: dopamine 2 receptor; NE: norepinephrine; 5‐HT: serotonin; DA: dopamine; ROS: reactive oxygen species; NOX: nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidase; AMPK: adenosine monophosphate‐activated protein kinase; eNOS: endothelial nitric oxide synthase; NO: nitric oxide; IDO: indoleamine‐ 2,3‐dioxygenase; BDNF: brain‐derived neurotrophic factor; eEF2: eukaryotic elongation factor 2; cAMP: cyclic adenosine monophosphate; CREB: cAMP‐response element binding protein (Lähde: Fan ym. 2018).

Amerikkalainen tutkimuslaitos (Avera Institute for Human Behavioral Genetics, Avera Behavioral Health Center, Sioux Falls, SD) kertoo, että berberiini ja evodiamiini, kumpikin erikseen ja molemmat yhdessä lisäävät serotoniinia tuottavan geenin 5-HTT ilmentymistä Yllä olevassa kuvassa 5-HT). ”Tämä tutkimus antoi vakuuttavaa näyttöä siitä, kuinka kasvisperäiset valmisteet vaikuttavat yhteen kaikkein intensiivisimmin tutkittuun mielenterveyteen vaikuttavaan geeniin, serotoniininkuljettajaan”, kirjoittivat tutkijat Pharmacogenomics-lehdessä (Hu ym. 2011). 

TCM-antidepressantit

Berberiini ja monet muutkin perinteisen kiinalaisen lääketieteen (TCM) käyttämät kasvipohjaiset valmitseet ehkäisevät ja hoitavat masennusta (lähde Wang ym. 2019).

Berberiini lisää myös dopamiinin (DA) tuotantoa aivoissa, mikä antaa lisää "virtaa". Tässä mielessä berberiini on jopa parempaa kuin synteettiset masennuslääkkeet. Entuudestaan tiedetään, että polyspesifiset orgaaniset kationin kuljettajat hOCT2 ja hOCT3 ilmentyvät aivoissa ja ovat merkittäviä postsynaptisia determinantteja masennusta säätäviin hermovälittäjäaineisiin noradrenaliiniin (norepinefriiniin NE) ja serotoniiniin (5-HT) (Molecular Psychiatry 2012;17, 926-939 | doi:10.1038/mp.2011.87).

Berberiini ehkäisee stressin aiheuttamaa liiallista kortisonin eritystä ja sitä johtuvaa masennusta, osoittaa uusi kiinalainen hiiritutkimus (Gong ym. 2019).

Berberiini estää (inhiboi) hOCT2:a ja hOCT3:a, mikä puolestaan vaikuttaa NE:n- ja 5-HT:n sisäänottoon hermosoluissa ja sitä kautta neurotransmissioon. Tämä saattaa olla merkittävä vaikutustapa, jolla berberiini ehkäisee ja hoitaa masennusta, kirjoittavat tutkijat (Sun ym. 2013).

Vaikutus sigmareseptoreihin
Berberiinin masennusta ehkäisevä ja hoitava vaikutus perustuu osittain sen sitoutumiseen sigmareseptoreihin. Ne löydettiin vuonna 1976 ja niiden merkitystä on tutkittu siitä lähtien erityisesti psykofarmakologiassa. Sigmareseptorit ovat eritoten keskus- ja ääreishermoston solukalvoilla sijaitsevia vastaanottimia (Science 2009), jotka sitovat monia lääke- ja muita yhdisteitä (mm. fluvoksamiini, fluoksetiini, sitaloprami, sertraliini, klorgyliini, venlafaksiini ja imipramiini, berberiini, kokaiini, heroiini, PCP, dextrometorfaani). Sigmareseptoreihin sitoutuvat lääkeaineet ja berberiini ehkäisevät ja hoitavat masennusta. Sigmareseproteihin vaikuttaminen voi auttaa suuresti neurologisissa sairauksissa (Nguyen ym. 2014). Berberiini ehkäisee myös morfiinin käyttöön (ja sen lopettamiseen) liittyvää masennusta ja ahdistusta (Lee ym. 2012).

Berberiinin masennusta ehkäisevä vaikutus perustuu myös aivoperäisen hermokasvutekijän (kuvassa BDNF) aktivointiin aivoturvoissa eli hippokampuksissa (Shen ym. 2016).

Kaksisuuntainen mielialahäirö, skitsofrenia

Skitsofrenian hoitoon käytetty lääke olantsapiini (Zyprexa, Olanzapin ratiopharm, Solazin) lihottaa: yli 11 kk käytön aikana 64 prosenttia potilaista lihoo vähintään 7 %, 32 prosenttia vähintään 15 % ja 12 prosenttia vähintään 25 %.  Berberiini ehkäisee olantsapiinin aiheuttamaa lihomista, osoittaa uusi tutkimus (Li ym. 2016). Se puoltaa berberiinin käyttöä olantsapiinin lisänä. Sopiva ja turvallinen päiväannos on 3 x 500 mg:n tabletti.

Li Y, Zhao X, Feng X, Liu X, Deng C, Hu CH. Berberine Alleviates Olanzapine-Induced Adipogenesis via the AMPKα-SREBP Pathway in 3T3-L1 Cells. International Journal of Molecular Science. 2016 Nov 9;17(11). pii: E1865. Free Full Text

Berberiinin estää haitallista POP-entsyymiä
Prolyylioligopeptidaasi (POP) on solulimassa vaikuttava seriinipeptidaasi, jota esiintyy laajasti elimistön eri puolilla, muun muassa aivoissa. POPin pitoisuus on suurentunut psykiatrisilla ja muistihäiröistä kärsivillä potilailla. "POP pilkkoo useita muisti- ja oppimistoimintoihin vaikuttavia elimistön omia pieniä aminohappoketjuja, ja se on yhdistetty ikääntymisen lisäksi useisiin eri sairauksiin kuten Alzheimerin ja Parkinsonin tauteihin sekä mielialahäiriöihin", sanoo proviisori Timo Myöhänen väitöskirjassaan (2008). POPin uskotaan olevan tärkeä hoitokohde neuropsykiatrisissa sairauksissa, kuten masennuksessa, kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä ja skitsofreniassa. Lisäksi POP on yliaktiivinen verenpainetaudissa ja tyypin 2 diabeteksessa, mikä selittää osittain berberiinin edullisia vaikutuksia näissä tiloissa.

Barcelonalainen tutkijaryhmä käyttää orgaanisen kemian, erityisesti peptidien, tutkimiseen fluori-magneettiresonanssilaitetta (Nuclear Magnetic Resonance, 19F NMR spectroscopy). Työryhmän tutkimusten mukaan berberiinin vaikutusmekanismina mielialahäiriöissä on nimenomaan POPin vaimennus. Sen tähden berberiini vaikuttaa lupaavalta aineelta neuropsykiatristen häiriöiden hoitoon.

Berberiini estää POPia annoksesta riippuvalla tavalla, joten tämän ravintolisän uskotaan lieventävän taudin oireita (Wang ym. 2014). Berberiinin IC50 on verrattain pieni, eli aine vaimentaa tehokkaasti POP-entsyymin aktiivisuutta. Aineen IC50 eli "half maximal inhibitory concentration" ilmoittaa kuinka paljon kyseistä ainetta tarvitaan estämään puolet tutkitun tekijän (tässä tapauksessa POP-entsyymin) biologisesta tai biokemiallisesta toiminnasta.

Berberiini estää psykoosilääkkeiden (koltsapiini, risperidoni) aiheuttamaa rasvan kertymistä soluihin, eli siis lihomista (Hu ym. 2010). Berberiini ehkäisee sisäsynteisen (endogeenisen) glutamaatinhaittavaikutuksia aivosoluissa, mikä selittää uudella tavalla berberiinin aivoja suojaavia vaikutuksia. Tällä tavoin berberiini voi ehkäistä ja jarruttaa Alzheimerin ja Parkinsonin tauteja sekä ALS-tautia (Lin ym. 2013).

Alzheimerin tauti

Alzheimerin taudissa vaurioituvat ensimmäiseksi asetyylikoliinia välittäjäaineena käyttävät hermosolut. Suuri osa muistin kannalta tärkeistä hermoradoista käyttää välittäjäaineena juuri asetyylikoliinia. Tämän vuoksi sen vaikutusta lisääviä lääkkeitä käytetään lievän ja keskivaikean Alzheimerin taudin hoidossa. Nämä lääkkeet, asetyylikoliiniesteraasin inhibiittorit, estävät asetyylikoliinin hajoamista elimistössä, jolloin asetyylikoliinin määrä aivoissa lisääntyy. Myös berberiini ja sen johdannaiset toimivat samalla tavoin (Huang ym. 2009; Xiang ym. 2009, Yu ym. 2010, Brunhofer ym. 2012, Mak ym. 2013, Yuan ym. 2019). Berberiini vaikuttaakin lupaavalta aineelta Alzheimerin taudin ehkäisyyn ja hidastamiseen (Chen ym. 2014, Kim ym. 2014, Jiang ym. 2015, Ahmed ym. 2015, Kaufmann ym. 2016, Huang ym. 2017, Zhang ym. 2017, Fan ym. 2018, Yuan ym. 2019).

Berberiini rajoittaa solun ulkopuolisten amyloidipaakkujen sekä solunsisäisten neurofobrillaaristen takkujen syntyä, ja sen lisäksi berberiini alentaa kohonnutta veren sokeripitoisuutta, jolloin valtimonkovetustaudin ja Alzheimerin taudin riski pienenee, kirjoittavat intialaiset farmalologit uudessa katsauksessaan (Singh ym. 2019). He selostavat kuinka berberiinillä voidaan ehkäistä ja vaimentaa hapetusstressiä ja kroonista matala-asteista tulehdusta (inflammaatiota), jotka myllertävät Alzheimerin tautia sairastavan potilaan aivoissa. Näin berberiini voi hidastaa taudin etenemistä ja kohentaa potilaan elämänlaatua.

Brasilialaisten biokemistien ja eläinlääkäreiden julkaisema rottatutkimus vahvistaa, että berberiini ehkäisee muistinmenetystä, ahdistustunutta käyttäytymistä ja lisää asetyylikoliiniesteraasin aktiivisuutta. Näin berberiini voi toimia hermostoa suojaavana aineena, päättelevät tutkijat (de Oliveira ym. 2016). Berberiini ehkäisee ja jarruttaa Alzheimerin tautia, kirjoittavat myös kiinalaiset neurologit katsauksessaan (Cai ym. 2016. Huang ym. 2017). Berberiini suojaa Alzheimerin tautia vastaan ympäristön raskasmetallien aiheuttamalta kuormitukselta, kirjoittavat egyptiläiset tutkijat (Hussien ym. 2017).

Berberiini parantaa merkitsevästi spatiaalista oppimista ja muistia rotilla, joille on aiheutettu kokeellinen aivojen verenkiertohäiriö. Berberiini ehkäisee ja vaimentaa aivotursojen (hippokampusten) hapetusstressiä ja matala-asteista tulehdusta ja parantaa hermovälitysaineiden toimintoja aivokuoressa. Berneriinin paras vaikutus saatiin aikaan annoksella 60 mg/kg. (Wang ym. 2019).

Berberiini estää Alzheimerin taudille tyypillisiä muutoksia, amyloidipaakkuja aivoissa. Näin olen berberiini on lupaava aine Alzheimerin taudin ehkäisyyn ja jarruttamiseen (Liu ym. 2014, Wang ym. 2014, Amat-Ur-Rasool ja Ahmed 2015, Liang ym. 2017, Yaun ym. 2019, Ge ym. 2020). Myös turkulaiset Åbo Akademin tutkijat pitävät berberiiniä lupaavana luonnonaineena taudin ehkäisyyn ja hoitoon (Jung ym. 2009, Shan ym. 2011 Brunhofer ym. 2012). Berberiinin yksi vaikutusmekanismi on solulimakalvoston (endoplasmisen retikulumin) liiallisen stressin ehkäisy. Silloin se ehkäisee ja hidastaa amyloidin (Aβ1-42-peptidien) muodostusta aivosoluissa (Schartner ym. 2017).

Alzheimerin taudissa vallitsee neuroinflammaatio ja hapetusstressi, jotka tuhoavat aivosoluja. Berberiini ehkäisee näitä muutoksia blokeeraamalla NF-κB:ta, jonka liiallinen aktiivisuus tuhoaa aivosoluja (Seo ym. 2017). Berberiini ehkäisee ja jarruttaa Alzheimerin tautia prekliinisten tutkimustenvalossa (Yuan ym. 2019).

Berberiini ehkäisee Alzheimerin tautia

Berberiini ehkäisee solulimakalvoston stressiä

Kolme uutta koostetutkimusta berberiinin vaikutuksista Alzheimerin tautiin (2019)

Kalifornian yliopiston tutkimus osoittaa, että D-vitamiinin ja (berberiinille läheistä sukua olevan) kurkumiinin yhdistelmä ehkäisee ja poistaa aivoista Alzheimerin taudille ominaisia paakkuja (plakkeja). Berberiinillä ja kurkumiinilla on monia yhteisiä biokemiallisia ja farmakologisia vaikutuksia, mm. tulehduksen ja syövän ehkäisy. Berberiini suojaa tummatumakkeen (substantia nigran) dopamiinia tuottavia aivosoluja tuhoutumiselta (Bae ym. 2013, Kim ym. 2014). Näin berberiini voi suojata Parkinsonin tautia sairastavien muistin heikkenemistä ja motorisia häiriöitä vastaan. Berberiini on lupaava aine lähes kaikkien neuropsykiatristen kroonisten tautien, kuten dementian, ehkäisyyn ja hoitoon (Jiang ym. 2015, Huang ym. 2015). Berberiiniä suositellaan Intiassa Alzheimerin taudin ehkäisyyn ja hoitoon (Patil ym. 2019).

Intialaiset tutkijat ovat osoittaneet berberiinillä ja muilla fytoteraopeuttisilla yhdisteillä olevan suotuisa vaikutus ATP-binding cassette (ABC) transporters -nimiseen geenijärjestelmään, joka potää yllä aivojen normaalia toimintaa ja torjuu myrkyllisten peptidien (kuten  amyloidi-β:n [Aβ]) ja muiden haitallisten – endo- ja eksogeenisten – aineiden vaikutuksia aivoissa.

Berberiinin etuna on myös se, että aineesta on käyttökokemusta itämaisessa ja Amerikan intiaanien lääketieteessä jo yli 2000 vuotta. Sen vaikutuksia on tutkittu paljon myös länsimaissa, ja tutkimusten tuloksia on julkaistu johtavissa lääketieteen lehdissä ja kansainvälisissä kongresseissa. Alla oleva kuva esittää berberiinin dementiaa ehkäiseviä vaikutuksia (Huang ym. 2015).

Berberiini ehkäisee dementiaa

ALS-tauti ja Frontotemporaalinen lobaarinen dementia(FTLD)

Berberiini ehkäisee ALS-taudille ja FTLD:lle tyypillisiä muutoksia aivoissa (Chang ym. 2016).

Berberiinin vaikuttava päiväannos ihmisille on 1–1,5 grammaa (2–3 tablettia). Berberiini sopii yleensä hyvin yhteen lääkehoidon kanssa tai jopa sen sijasta. Meilasin tutkimuksen tiedoksi Muistiliitolle, jossa ei näytetä tuntevan berberiiniä.Berberiini ehkäisee dementiaa

Kuva. Berberiini ehkäisee aivoja vanhentavien proteiinien rappeutumista (Chang ym. 2016).

Berberiini suojaa hermostoa vaurioilta aktivoimalla proteiinikinaasi C:tä (PKC), osoittaa kiinalaisten farmakologien hiiritutkimus (Liu ym. 2019). PKC on tärkeä hermosolujen toimintoja ja elossa pysymistä säätelevä entsyymi. PKC:n aktivointi berberiinillä selittää berberiinin lääkkeenomaisia vaikutuksia neurologisissa sairauksissa. Farmakologisten vaikutusmekanismien tutkiminen ja tunteminen auttaa ymmärtämään berberiinin hermostoa suojaavaa lääkkeellistä vaikutusta. Katso kuva alla.

Berberiinin aktivoi PKC:tä

Kuva. Berberiini aktivoi proteiinikinaasi C:rä (PKC), joka vuorostaan vaimentaa tulehdussytokiinejä (TNF‐ɑ, IL‐1β ja IL‐18) ja ehkäisee ja vaimentaa neuroinflammaatiota ja hermoston rappeutumista (neurodegeneraatiota). ERK= extracellular signal-regulated kinases), CREB BDNF=aivoperäinen hermoston kasvutekijä. GSK3β = solujen transrkiptiotekijä (se vaimenee berberiinillä). Lähde: Liu ym. 2019

Huntingtonin tauti

Berberiini voi olla tutkimusten mukaan (E-EPAn lisäksi) hyödyllinen ravintolisä myös Huntingtonin tautia sairastaville. Berberiini vaimentaa potilaiden aivoissa myllertävää hapetusstreesiä ja kroonista matala-asteista tulehdusta (Huang ym. 2019, Ahmed ym.2015, Jiang ym. 2015)

Yhteiskäyttö psyykelääkkeiden kanssa

Berberiini ehkäisee psykoosilääkkeiden (klotsapiinin ja risperidonin) aiheuttamaa lihomista. "Nämä rohkaisevat tulokset puoltavat berberiinin yhteiskäyttöä psykoosilääkkeiden kanssa", kirjoittavat Hu ym. (2010). Berberiini inhiboi (estää) eräiden mielialalääkkeiden, kuten agomelatiinin (Valdoxan) metaboliaan vaikuttavia sytokromi P450 (CYP) -entsyymejä (CYP1A2). Berberiini inhiboi myös CYP3A4:ää ja P-glycoproteiinia. Nämä seikat on syytä ottaa huomioon.

Berberiini edistää toipumista aivohalvauksesta, osoittaa hiiritutkimus (Maleki ym. 2017). Toinen hiiritutkimus osoittaa elegantisti kuinka berberiini ehkäisee kaulavaltimon ahtaumasta johtuvaa aivotursojen (hippikampusten) vaurioita ja vaskulaarista dementiaa (Aski ym. 2018). Kolmas tutkimus osoitti, että berberiini estää hiirillä postraumaattista stressiä ja ahdistusta (Lee ym. 2018). Berberiinin hermostoa suojaavia biokemiallisia vaikutuksia selostetaan uudessa kirjallisuuskatsauksessa (Lin ja Chang 2018).

Turvallisuus: Berberis aristata -kasvista eritetty berberiini on hyvin hyvin turvallista käyttää. Sen LD50 on yli 5 000 mg/kg eli 5 grammaa painokiloa kohti (Joshi ym. 2010).

Kirjallisuutta

Ge Y, Song X, Liu J, Liu C, Xu C. The Combined Therapy of Berberine Treatment with lncRNA BACE1-AS Depletion Attenuates Aβ25-35 Induced Neuronal Injury Through Regulating the Expression of miR-132-3p in Neuronal Cells [published online ahead of print, 2020 Jan 2]. Neurochemical Research. 2020;10.1007/s11064-019-02947-6. doi:10.1007/s11064-019-02947-6
Gong Q, Yan XJ, Lei F, et al. Proteomic profiling of the neurons in mice with depressive-like behavior induced by corticosterone and the regulation of berberine: pivotal sites of oxidative phosphorylation. Molecular Brain. 2019;12(1):118. Published 2019 Dec 30. Free Access

Patil P, Thakur A, Sharma A, Flora SJS. Natural products and their derivatives as multifunctional ligands against Alzheimer's disease. Drug Development Research. 2019;10.1002/ddr.21587. doi:10.1002/ddr.21587
Wang YS, Shen CY, Jiang JG. Antidepressant active ingredients from herbs and nutraceuticals used in TCM: pharmacological mechanisms and prospects for drug discovery. Pharmacological Research. 2019 Nov 6:104520. doi: 10.1016/j.phrs.2019.104520.
Wang RH, Zhou R, Ding Y, Zhou ZX. [Effects of berberine on learning and memory ability in vascular cognitive impairment rats].
Zhongguo Ying Yong Sheng Li Xue Za Zhi. 2019 Jul 28;35(4):359-362. doi: 10.12047/j.cjap.5797.2019.076. Chinese.
Singh AK, Singh SK, Nandi MK, et al. Berberine: A plant derived alkaloid with therapeutic potential to combat Alzheimer's disease. Central Nervous System Agents in Medicinal Chemistry. 2019 Aug 20. doi: 10.2174/1871524919666190820160053.
Liu P1, Li Y1, Qi X1 et al. Protein kinase C is involved in the neuroprotective effect of berberine against intrastriatal injection of quinolinic acid-induced biochemical alteration in mice. Journal of Cellular and Molecular Medicine. 2019 Jul 18. doi: 10.1111/jcmm.14522. Free Full Text

Huang C, Wu J, Chen D, Jin J, Wu Y, Chen Z. Effects of sulforaphane in the central nervous system. Review.
European Journal of Pharmacology. 2019 Jun 15;853:153-168. doi: 10.1016/j.ejphar.2019.03.010.

Ahmed T, Gilani AU, Abdollahi M, Daglia M, Nabavi SF, Nabavi SM. Berberine and neurodegeneration: A review of literature. Pharmacological Reports. 2015 Oct;67(5):970-9. doi: 10.1016/j.pharep.2015.03.002.

Jiang W, Wei W, Gaertig MA, Li S, Li XJ. Therapeutic Effect of Berberine on Huntington's Disease Transgenic Mouse Model. PLoS One. 2015 Jul 30;10(7):e0134142. doi: 10.1371/journal.pone.0134142. eCollection 2015. Free Full Text

Yuan NN, Cai CZ, Wu MY, Su HX, Li M, Lu JH. Neuroprotective effects of berberine in animal models of Alzheimer's disease: a systematic review of pre-clinical studies. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2019 May 23;19(1):109. doi: 10.1186/s12906-019-2510-z. Free Full Text
Zhao C, Su P, Lv C, Guo L, Cao G, Qin C, Zhang W. Berberine Alleviates Amyloid β-Induced Mitochondrial Dysfunction and Synaptic Loss. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2019 May 2;2019:7593608. doi: 10.1155/2019/7593608. eCollection 2019. Free Full Text
Jha NK, Kar R, Niranjan R. ABC transporters in neurological disorders: an important gateway for botanical compounds mediated neuro-therapeutics. Current Topica in Medicinal Chemistry. 2019 Apr 12. doi: 10.2174/1568026619666190412121811.
Cai ZY, Wang CL, Lu TT, Yang WM. Berberine alleviates amyloid-beta pathogenesis via activating LKB1/AMPK signaling in the brain of APP/PS1 transgenic mice. Current Molecular Medicine. 2019 Mar 15. doi: 10.2174/1566524019666190315164120.
Sadraie S, Kiasalari Z, Razavian M,  et al. Berberine ameliorates lipopolysaccharide-induced learning and memory deficit in the rat: insights into underlying molecular mechanisms. Metabolic Brain Diseases. 2018 Nov 20. doi: 10.1007/s11011-018-0349-5.
Chu M, Chen X, Wang J,  Polypharmacology of Berberine Based on Multi-Target Binding Motifs. Frontiers in Pharmacology. 2018 Jul 24;9:801. doi: 10.3389/fphar.2018.00801. eCollection 2018.
Lin X, Zhang N. Berberine: Pathways to protect neurons. Review. Phytotherapy Research. 2018 May 6. doi: 10.1002/ptr.6107.
Xu F, Yang J, Meng B, et al. [The effect of berberine on ameliorating chronic inflammatory pain and depression].
Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2018 Apr 10;98(14):1103-1108. doi: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2018.14.011.
Fan D, Liu L, Wu Z, Cao M. Combating neurodegenerative diseases with the plant  alkaloid berberine: molecular mechanisms and therapeutic potential.Current Neuropharmacology. 2018 Apr 19. doi: 10.2174/1570159X16666180419141613.


Jiang W-X, Li S-H, Li X-J. Therapeutic potential of berberine against neuro degenerative diseases. Sci China Life Sci. 2015 Jun; 58(6): 564–569.Published online 2015 Mar 6. doi: 10.1007/s11427-015-4829-0 Free Full Text
Lee B, Shim I, Lee H, Hahm DH. Berberine alleviates symptoms of anxiety by enhancing dopamine expression in rats with post-traumatic stress disorder. Korean Journal of Physiology and Pharmacology. 2018 Mar;22(2):183-192. doi: 10.4196/kjpp.2018.22.2.183. Epub 2018 Feb 23. Free Full Text pdf
Aski ML, Rezvani ME, Khaksari M, et al. Neuroprotective effect of berberine chloride on cognitive impairment and hippocampal damage in experimental model of vascular dementia. Iran Journal of Basic Medical Sciences. 2018 Jan;21(1):53-58. doi: 10.22038/IJBMS.2017.23195.5865. Full Tree Text pdf
Seo EJ, Fischer N, Efferth T. Phytochemicals as inhibitors of NF-κB for treatment of Alzheimer's disease. Review. Pharmacology Research. 2017 Nov 24. pii: S1043-6618(17)31134-9. doi: 10.1016/j.phrs.2017.11.030.
Hussien HM, Abd-Elmegied A, Ghareeb DA, et al. Neuroprotective effect of berberine against environmental heavy metals-induced neurotixicity and Alzheimer's-like disease in rats. Food and Chemical Toxicology. 2017 Nov 20. pii: S0278-6915(17)30693-2. doi: 10.1016/j.fct.2017.11.025.
He W, Wang C, Chen Y, He Y, Cai Z. Berberine attenuates cognitive impairment and ameliorates tau hyperphosphorylation by limiting the self-perpetuating pathogenic cycle between NF-κB signaling, oxidative stress and neuroinflammation. Pharmacology Reports. 2017 Jun 15;69(6):1341-1348. doi: 10.1016/j.pharep.2017.06.006.
Zhang H, Zhao C, Cao G, et al. Berberine modulates amyloid-β peptide generation by activating AMP-activated protein kinase. Neuropharmacology. 2017 Aug 16. pii: S0028-3908(17)30380-5. doi: 10.1016/j.neuropharm.2017.08.013.
Schartner J, Nabers A, Budde B, et al. An ATR-FTIR Sensor Unraveling the Drug Intervention of Methylene Blue, Congo Red, and Berberine on Human Tau and Aβ. ACS Medicinal Chemistry Letters. 2017 Jun 11;8(7):710-714. doi: 10.1021/acsmedchemlett.7b00079.
Liang Y, Huang M, Jiang X, Liu Q, Chang X, Guo Y. The Neuroprotective Effects of Berberine Against Amyloid β-protein-induced apoptosis in primary cultured hippocampal neurons via mitochondria-Related caspase pathway. Neuroscience Letters. 2017 Jun 28. pii: S0304-3940(17)30540-2. doi: 10.1016/j.neulet.2017.06.048.
Maleki SN, Aboutaleb N, Souri F. Berberine confers neuroprotection in coping with focal cerebral ischemia by targeting inflammatory cytokines. Journal of Chemical Neuroanatpmy. 2017 May 8. pii: S0891-0618(17)30033-9. doi: 10.1016/j.jchemneu.2017.04.008. Free Full Text
Huang M, Liang Y, Liu Q, Chang X, Guo Y. Berberine attenuates Aβ25-35-induced apoptosis in primary cultured hippocampal neurons. Review. Biochemical and Biophysical Research Commununications. 2016 Dec 26. pii: S0006-291X(16)32238-0. doi: 10.1016/j.bbrc.2016.12.166.
Chang CF, Lee YC, Lee KH, Lin HC, Chen CL, Shen CJ, Huang CC. Therapeutic effect of berberine on TDP-43-related pathogenesis in FTLD and ALS. Journal of Biomedical Science. 2016 Oct 21;23(1):72. Free Full Text

Cai Z, Wang C, Yang W. Role of berberine in Alzheimer's disease. Review. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2016 Oct 3;12:2509-2520. PubMed
de Oliveira JS, Abdalla FH, Dornelles GL, et al. BERBERINE PROTECTS AGAINST MEMORY IMPAIRMENT AND ANXIOGENIC-LIKE BEHAVIOR IN RATS SUBMITTED TO SPORADIC ALZHEIMER's-LIKE DEMENTIA: INVOLVEMENT OF ACETYLCHOLINESTERASE AND CELL DEATH. Neurotoxicology. 2016 Oct 13. pii: S0161-813X(16)30212-1. doi: 10.1016/j.neuro.2016.10.008.
Kaufmann D, Kaur Dogra A, Tahrani A, et al. Extracts from Traditional Chinese Medicinal Plants Inhibit Acetylcholinesterase, a Known Alzheimer's Disease Target. Molecules. 2016 Aug 31;21(9). pii: E1161.

Shen JD, Ma LG, Hu CY, et al. Berberine up-regulates the BDNF expression in hippocampus and attenuates corticosterone-induced depressive-like behavior in mice. Neuroscience Letters. 2016 Jan 7. pii: S0304-3940(16)30002-7. doi: 10.1016/j.neulet.2016.01.002.

Ahmed T, Gilani AU, Abdollahi M, et al. Berberine and neurodegeneration: A review of literature. Pharmacological Reports. 2015 Oct;67(5):970-979. doi: 10.1016/j.pharep.2015.03.002. Free Full Text

Amat-Ur-Rasool H, Ahmed M. Designing Second Generation Anti-Alzheimer Compounds as Inhibitors of Human Acetylcholinesterase: Computational Screening of Synthetic Molecules and Dietary Phytochemicals. PLoS One. 2015 Sep 1;10(9):e0136509. doi: 10.1371/journal.pone.0136509. eCollection 2015.

Huang M, Chen S, Liang Y, Guo Y. The role of berberine in the multi-target treatment of senile dementia. Current Topics in Medicinal Chemistry. 2015 Aug 26. [Epub ahead of print]

Bahramsoltani R, Farzaei MH, Farahani MS, Rahimi R. Phytochemical constituents as future antidepressants: a comprehensive review. Reviews in Neuroscience. 2015 Jul 4. pii: /j/revneuro.ahead-of-print/revneuro-2015-0009/revneuro-2015-0009.xml. doi: 10.1515/revneuro-2015-0009.

Jiang W1, Li S, Li X. Therapeutic potential of berberine against neurodegenerative diseases. Science China, Life Sciences. 2015 Mar 6. [Epub ahead of print]

Nguyen L, Kaushal N, Robson MJ, Matsumoto RR. Sigma receptors as potential therapeutic targets for neuroprotection. European Journal of Pharmacology. 2014 Sep 23. pii: S0014-2999(14)00674-8. doi: 10.1016/j.ejphar.2014.09.022.
Kim MH, Kim SH, Yang WM. Mechanisms of Action of Phytochemicals from Medicinal Herbs in the Treatment of Alzheimer's Disease. Planta Medica. 2014 Sep 11. Free Full Text
Chen M, Tan M, Jing M, et al. Berberine protects homocysteic acid-induced HT-22 cell death: involvement of Akt pathway. Metabolic Brain Disease. 2014 Jul 23. Abstract
Mak S, Luk WW, Cui W, et al. Synergistic Inhibition on Acetylcholinesterase by the Combination of Berberine and Palmatine Originally Isolated from Chinese Medicinal Herbs. Journal of Molecular Neuroscience. 2014 May 4. Abstract

Wang C-M, Liang W, Yew DT. Comparison of Two Old Phytochemicals versus Two Newly Researched Plant-Derived Compounds: Potential for Brain and Other Relevant Ailments. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. Review. 2014 Article ID 682717, 9 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/682717 Free Full Text

Liu X, Zhou J, Abid MD, et al. Berberine attenuates axonal transport impairment and axonopathy induced by calyculin a in n2a cells. PLoS One. 2014;9(4):e93974. doi: 10.1371/journal.pone.0093974. eCollection 2014. Free Full Text pdf

Kim M, Cho KH, Shin MS, et al. Berberine prevents nigrostriatal dopaminergic neuronal loss and suppresses hippocampal apoptosis in mice with Parkinson's disease. International Journal of Molecular Medicine. 2014 Feb 13. doi: 10.3892/ijmm.2014.1656

Sun S, Wang K, Lei H,  et al. Inhibition of organic cation transporter 2 and 3 may be involved in the mechanism of the antidepressant-like action of berberine. Progress in Neuropsychopharmacological Biology and Psychiatry. 2013 Nov 15. doi:pii: S0278-5846(13)00248-0. 10.1016/j.pnpbp.2013.11.005

Lin TY, Lin YW, Lu CW, et al. Berberine Inhibits the Release of Glutamate in Nerve Terminals from Rat Cerebral Cortex. PLoS One. 2013 Jun 19;8(6):e67215
Shailendra Kapoor: Comment on "Berberine and Its Emerging Benefits in Psychiatric Conditions Especially Alzheimer's Disease". Letter to the Editor. The Scientific World Journal 2013;2013. Article ID 612684, 1 page http://dx.doi.org/10.1155/2013/612684
Bae J, Lee D, Kim YK, et al. Berberine protects 6-hydroxydopamine-induced human dopaminergic neuronal cell death through the induction of heme oxygenase-1. Molecules and Cells. 2013 Jan 16 Abstract
Lee B, Sur B, Yeom M, et al. Effect of berberine on depression- and anxiety-like behaviors and activation of the noradrenergic system induced by development of morphine dependence in rats. Korean J Physiol Pharmacol. 2012 Dec;16(6):379-86. doi: 10.4196/kjpp.2012.16.6.379. Epub 2012 Dec 10. Free Full Text pdf

Brunhofer G, Fallarero A, Karlsson D, Batista-Gonzalez A, Shinde P, Gopi Mohan C, Vuorela P. Exploration of natural compounds as sources of new bifunctional scaffolds targeting cholinesterases and beta amyloid aggregation: The case of chelerythrine. Bioorg Med Chem. 2012 Nov 15;20(22):6669-79. doi: 10.1016/j.bmc.2012.09.040
Jia L, Liu J, Song Z, et al. Berberine suppresses amyloid-beta-induced inflammatory response in microglia by inhibiting nuclear factor-kappaB and mitogen-activated protein kinase signalling pathways. Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2012 Oct;64(10):1510-21. doi: 10.1111/j.2042-7158.2012.01529.x.
Fawver JN, Duong KT, Wise-Scira O, Schall HE, Coskuner O, Zhu X, Colom LV, Murray IV. Probing and Trapping a Sensitive Conformation: Amyloid-β Fibrils, Oligomers, and Dimers. Journal of Alzheimers Disease. 2012 Jul 11. [Epub ahead of print]

Durairajan SS, Liu LF, Lu JH, et al. Berberine ameliorates β-amyloid pathology, gliosis, and cognitive impairment in an Alzheimer's disease transgenic mouse model. Neurobiology of Aging. 2012 Mar 26. Abstract

Ji HF, Shen L. Molecular Basis of Inhibitory Activities of Berberine against Pathogenic Enzymes in Alzheimer's Disease. ScientificWorldJournal. 2012;2012:823201. Free Full Text

Jiang H, Wang X, Huang L, et al. Benzenediol-berberine hybrids: Multifunctional agents for Alzheimer's disease. Bioorg Med Chem. 2011 Oct 8. [Epub ahead of print]

Shan WJ, Huang L, Zhou Q, et al. Synthesis, biological evaluation of 9-N-substituted berberine derivatives as multi-functional agents of antioxidant, inhibitors of acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase and amyloid-β aggregation. Eur J Med Chem. 2011 Oct 5. [Epub ahead of print]

Tolonen M. Berberin – stoffet fra berberisplanter har helbredende evner. Helsemagasinet VOF 5/2011 August. Published online before print. Free Full Text, pdf

Ji HF, Shen L. Berberine: a potential multipotent natural product to combat Alzheimer's disease. Molecules (Basel Switzerland) 2011 Aug 9;16(8):6732-40. PubMed
Hu Y, Ehli EA, Hudziak JJ, Davies GE. Berberine and evodiamine influence serotonin transporter (5-HTT) expression via the 5-HTT-linked polymorphic region. Pharmacogenomics J. 2011 Jun 7. Abstract
Vuddanda PR, Chakraborty S, Singh S. Berberine: a potential phytochemical with multispectrum therapeutic activities. Expert Opinion on Investigational Drugs. 2010;19(10):1297-1307. PubMed Free Full Text pdf
Yu CJ, Zheng MF, Kuang CX, et al. Oren-Gedoku-to and Its Constituents with Therapeutic Potential in Alzheimer's Disease Inhibit Indoleamine 2, 3-Dioxygenase Activity In Vitro. Journal of Alzheimer´s Disease. 2010 Aug 30. Epub ahead of print
Hu Y, Kutscher E, Davies GE. Berberine inhibits SREBP-1-related clozapine and risperidone induced adipogenesis in 3T3-L1 cells. Phytother Res. 2010;24(12):1831-8. Abstract
Wang ZS, Lu FE, Xu LJ, Dong H. Berberine reduces endoplasmic reticulum stress and improves insulin signal transduction in Hep G2 cells. Acta Pharmacol Sin. 2010 Apr 12. PubMed
Wang WJ, Li DJ, Li J, Zhou WJ. An in vitro study on neuroprotective effects of serum containing Gengnianchun decoction and its main monomers against amyloid beta protein-induced cellular toxicity. Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao. 2010 Jan;8(1):67-73. Free Full Text [Chinese)

Ye M, Fu S, Pi R, He F. Neuropharmacological and pharmacokinetic properties of berberine: a review of recent research. The Journal of pharmacy and pharmacology 2009; 61(7) 831-837 Abstract + 2 sivua
Huang L, Shi A, He F, Li X. Synthesis, biological evaluation, and molecular modeling of berberine derivatives as potent acetylcholinesterase inhibitors. Bioorg Med Chem. 2009 Dec 16; Epub ahead of print

Xiang J, Yu C, Yang F. Conformation-activity studies on the interaction of berberine with acetylcholinesterase: Physical chemistry approach. Progress in Natural Science. 2009 Dec 10;19(12)1721-1725 doi:10.1016/j.pnsc.2009.07.010

Jung HA, Min BS, Yokozawa T, et al. Anti-Alzheimer and Antioxidant Activities of Coptidis Rhizoma Alkaloids. Biol Pharm Bull. 2009;32(8):1433-1438. Free Full Text

Kulkarni SK, Dhir A. Berberine: a plant alkaloid with therapeutic potential for central nervous system disorders. Phytother Res. 2009 Dec 8. Abstract

Kulkarni SK, Dhir A. Expert review of neurotherapeutics. 2009;9(7):1021-34 Abstract

Kulkarni SK, Dhir A. Current investigational drugs for major depression. Expert Opin Investig Drugs. 2009 Jun;18(6):767-88. Abstract

Kulkarni SK, Dhir A. On the mechanism of antidepressant-like action of berberine chloride. Eur J Pharmacol. 2008 Jul 28;589(1-3):163-72. Abstract

Wongbutdee J. Physiological Effects of Berberine. Review. Thai Pharm Health Sci J 2008;4(1):78-83 Free Full Text pdf

Psychoactive compound activates mysterious receptor. Wisconsin-Madison Universityn tiedote 2/2009

Myöhänen T. Distribution of prolyl oligopeptidase and its colocalizations with neurotransmitters and substrates in mammalian tissues. 2008. 101 p. Väitöskirja 2008. Kuopion yliopisto.

Tarrago T, Kichik N, Seguí J, Giralt E. The natural product berberine is a human prolyl oligopeptidase inhibitor. ChemMedChem. 2007 Mar;2(3):354-9. Abstract

Tarragó T, Frutos S, Rodriguez-Mias RA, Giralt E. Identification by 19F NMR of traditional Chinese medicinal plants possessing prolyl oligopeptidase inhibitory activity. Chembiochem 2006 May; 7(5):827-33. Abstract

Hayashi T, Su T-P. Understanding the Role of Sigma-1 Receptors in Psychotic Depression. Psychiatric Times. 2005;22(11) Free Full Text

Bermack JE, Debonnel G. The Role of Sigma Receptors in Depression. Journal of Pharmacological Sciences 2005;97:3, 317-336 Free Full Text

Venäläinen JI, Juvonen RO, Forsberg MM, et al. Substrate-dependent, non-hyperbolic kinetics of pig brain prolyl oligopeptidase and its tight binding inhibition by JTP-4819. Biochem Pharmacol 2002 Aug 1; 64(3):463-71. Abstract

Hakusanoja: Berberiini, masennus, dementia, Alzheimerin, kaksisuuntainen mielialahäiriö, bipo, skitsofrenia, sigmareseptorit, Tolonen