AMPK - adenosiinimonofosfaattiriippuvainen proteiinikinaasi

AMPK on elimistömme entsyymijärjestelmä, keskeinen jokaisen solumme energiatalouden ja aineenvaihdunnan tasapainon tunnustelija ja säätäjä. AMPK:ta voidaan verrata aineenvaihdunnan pääkatkaisimeen, joka tunnustelee solujen stressiä ja pyrkii korjaamaan tasapainon häiriöitä. AMPK:n aktiivisuus vähenee iän myötä ja erityisesti monissa aineenvaihduntasairauksissa – luukato, lihavuus, diabetes, sydän-, verisuoni- ja munuaistaudit sekä syöpä – ja kääntäen, AMPK:n aktivointi esim. berberiinillä parantaa niiden ennustetta. AMPK muodostuu kolmesta alayksiköstä (kuva), joita esiintyy elollisissa olennoissa hiivasta ihmiseen. AMPK:ta on maksassa, aivoissa, lihaksissa ja muissa kudoksissa. AMPK säätää mm. sokerin- ja rasvojen aineenvaihduntoja maksassa sekä ehkäisee lihomista (Zhang ym. 2015, Xu ym. 2017) ja hidastaa solujen vanhenemista. AMPK:n keskeinen asema aineenvaihdunnassa tekee siitä kiinnostavan kohteen elintasosairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Tällaisia sairauksia ovat mm. lihavuus, insuliiniresistenssi, diabetes, alkoholista riippumaton rasvamaksa, metabolinen oireyhtymä, sydän- ja verisuoni- sekä syöpätaudit. Berberiini kuuluu luonnollisiin AMPK:n säätäjiin, mikä selittää tämän ravintolisän monia hyviä terveysvaikutuksia mm. diabeteksessa (Yerra ym. 2017, Bai ym. 2018, Lyons ja Roche 2018, Francini ym. 2018), Wu ym. 2019, Xhou ym. 2019). Berberiini suojaa hermostoa, maksaa, valtimoita, paksusuolta ja erityisesti diabeetikon munuaisia juuri AMPK:n välityksellä. AMPK:n aktivointi lisää myös pitkäikäisyyttä (Salminen ja Kaarniranta 2012) ja estää syövän kasvua ja leviämistä (Zhang ym. 2017. Berberiini ehkäisee silmän verkkokalvon rappeumaa (Li ym. 2018) ja lievittää kroonista paksusuolen tulehdusta (Takahari ym. 2019).


Kuva. AMPK:lla on keskeinen merkitys aineenvaihdunnassa. AMPK tunnustelee ja korjaa mm. rasva- ja sokeriaineenvaihduntaa sekä lämpötaloutta. Lisäksi AMPK säätää myös luuston aineenvaihduntaa ja ehkäisee mm. luukatoa. Suuressa yläkuvasssa on AMPK-molekyyli.


AMPK on aktiivinen käytännössä kaikissa maapallolla olevissa elävissä soluissa, kasveissa, eläimissä ja ihmisissä. Sitä on
monissa verisuonten soluissa, mukaan luettuina endoteelisolut, syöjäsolut eli makrofagit ja valtimoiden seinämien sileät lihassolut. Berberiini aktivoi AMPK:ta muun muassa näissä soluissa, mikä selittää berberiinin suotuisia vaikutuksia diabeteksessa ja sydän- ja verisuoniterveydessä (Liu ym. 2015, Pang ym. 2015, Fan ym. 2015. Ai ym. 2015, Dutta ym. 2016, Bai ym. 2018) sekä syöpätaudeissa (Farooqi ym. 2019). AMPK tunnistaa ravintoaineiden puutetta ja AMP/ATP-suhdetta (McCarthy 2013. Lyons ja Roche 2018). Berberiini aktivoi AMPK:ta (Francini ym. 2019. Li ym-2019), mikä hillitsee kroonisen munuaisvian etenemistä (Rajani ym. 2017). Berberiini aktivoi myös neuroblastoomasolujen ja neuronien AMPK:ta (Zhang ym. 2017). Berberiini aktivoi AMPK:ta ja hillitsee siten glukoosin hapettumista (Bai ym. 2018, Lions ja Roche 2018) ja ehkäisee maksatulehdusta (hepatiittia) (Wang ym. 2017). Berberiini aktivoi sepelvaltimotautipotilaiden AMPK:ta ja vaimentaa tulehdussytokiineja, jolloin valtimoiden tulehdus vaimenee (Quing ym. 2018) ja energian (ATP:n) tuotanto lisääntyy soluissa (Lyons ja Roche 2018). Syöpäsolut huonontavat AMPK:n aktiivisuutta, jolloin glykolyysi (sokerin hajoaminen) lisääntyy ja syöpäsolujen kasvu ja jakautuminen kiihtyvät. Siksi syöpäptilaan kannatta noudattaa vhh-ruokavaliota ja nauttia AMPK:ta aktivoivia ravintolisiä (berberiini, flavonoidit, kurkumiini, resveratroli ym.)

AMKP:n vaikutuksia

Kuva: AMPK:n aktivointi ravintotekijöillä vaikutaa edulisesti sokerin aineenvaihduntaan (glucose metabilism), rasvojen aineenaavihduntaan (lipid metabolism) ja mitokondrioiden aineenvaihduntaan. Lähde: Lyons ja Roche 2018.

AMPK:n aktivoituminen vaikuttaa edullisesti maksaan, jossa se

 • tunnustelee solujen stressiä (Bungard ym. 2010)
 • stimuloi rasvahappojen hapetusta ja ketogeneesiä
 • estää LDL-kolesterolin hapettumista ja triglyseridien synteesiä
 • lipogeneesiä (rasvan muodostusta hiilihydraateista)
 • ehkäisee luukatoa (osteoporoosia)
 • ehkäisee hepatiittia (maksatlehdusta).


Lisäksi AMPK

 • aktivoi entsyymejä, jotka hajottavat triglyseridejä rasvasoluista (adiposyyyteistä) ja auttaa siten painon hallinnassa (Jiang ym. 2016)
 • stimuloi lihassoluissa rasvahappojen palamista
 • stimuloi sokerin sisäänottoa lihassoluihin
 • säätää insuliinin eritystä haiman beeta-soluissa
 • lisää insuliiniherkkyyttä (inkretiinien tavoin)
 • edistää valtimoiden endoteelin toimintaa (Diabetes 2009)
 • suojaa sydänsoluja kohonneen verensokerin aiheuttamilta vaurioilta (Han ym. 2018)
 • estää syöpäsolujen kasvua (mm. multippelia myelomaa ja paksusuolen syöpää, Li ym. 2015)
 • ehkäisee diabeettista munuaistautia (nefropatiaa (Zhao ym. 2014, Rajani ym. 2017)
 • ehkäisee lihomista (Zhang ym. 2015) ja
 • lisää pitkäikäisyyttä (Mair ym. 2011).

  AMKN:n aktivaation vaikutuksia aineenvaihdunnassa
AMK:N aktivaatiolla (keskellä kuvaa) on monia terveellisiä biokemiallisia vaikutuksia aineenvaihdunassa. Se lisää mm. sokerin ottoa lihaksiin sekä rasvahappojen beetaoksidaatiota. Näis aktivaatio ehkäisee ja hoitaa h'iriintynyttä sokeri- ja rasvatasapainoa.

Kalaöljy aktivoi AMPK:ta ja ehkäisee lihaskatoa
Kalaöljy aktivoi AMPK:ta

Kalaöljy (FIsh Oil) estää ja korjaa liian rasvaisen ruoan aiheuttamaa rasva-ainennvaihdunnan häiriötä ja lihaskatoa. Skeletal Muscle=Luurankolihas. Reversed = kääntäminen, ennalleen palauttaminen. Lähde: Liu ym. 2019.

AMPK:n toimita pähkinänkuoressa

AMPK toimii kuin liikennepoliisi. AMPK ohjaa aineenvaihduntaa (metaboliaa) niin, että liika rasva ja sokeri poltetaan soluissa energiaksi. Nuorena AMPK pitää aineenvaihdunnan vauhdissa; olemme hoikkia ja terveitä. Vanhetessa AMPK:n aktiivisuus vähenee, veren sokeripitoisuus suurenee ja vyötärölle, pakaroihin ja muualle alkaa kertyä rasvaa. AMPK:n aktiivisuuden väheneminen johtaa kroonisiin sairauksiin. AMKP aktivoi mm. sirtuiini-entsyymiä (SIRT1), joka vähentää kroonista matala-asteista tulehdusta, rasvan ja sokerin kertymistä soluihin  ja lisää tervettä pitkäikäisyyttä. Siksi on tärkeää aktivoida AMPK:tä ravintolisillä, joista berberiini on erityisen tehokas. [Sirtuinnit ovat geeniperhe, joka säätää solujen energiataloutta ja glukoosin aineenvaihduntaa eli metaboliaa sekä solujen elinikää.]

AMPK:n heikkenemisen vaikutuksia
Kuva: AMPK-vajeen (AMPK deficit) haitallisia vaikutuksia elimistössä.

Diabetes heikentää kaikkien ravintoaineiden (mm. rasvahappojen) hapetusta ja vähentää niistä saatavaa ATP:n (adenosiinitrifosfaatin) määrää. Tällöin solujen energian saanti vähenee. AMPK:n aktivointi liikunnalla, lääkkeillä ja ravintolisillä (berberiini, ubikinoni) korjaa tilannetta ja ehkäisee diabeteksen lisätautien riskiä ja jarruttaa niiden etenenemistä. Ubikinonin puute, joka on yleistä muun muassa statiinien käyttäjillä ja fibromyalgiaa ja kroonista väsymysoireyhtymää potevilla, inaktivoi AMPK:ta. Runsas ja säännöllinen alkoholin käyttö inaktivoi AMPK:ta, mikä huonontaa mm. insuliiniherkkyyttä ja sitä kautta sokerin aineenvaihduntaa (Fen ym. 2010).

AMPK on aineenvaihdunnan "pääkatkaisija", joka tunnustelee ja säätää useita solunsisäisten järjestelmien tasapainoa (Hardie 2011, Krishnan ym. 2014), mukaan luettuina sokerin otto soluun, rasvahappojen beeta-oksidatio sekä sokerinkuljettaja-4:n (GLUT4) ja mitokondrioiden biogeneesi. AMPK on solujen sisäinen tunnistin, sensori, joka aistii AMP/ATP-suhteen (adenosiinimono- ja trifosfaatin suhteen) vaihtelut levossa ja kuormituksessa. Lihastyön aikana AMP lisääntyy ja ATP vähenee, mikä saa aikaan AMPK:n aktivoitumisen kinaasikompleksin (AMPKK) avulla tai fosforyloitumalla. Myös AMPKK on kolmen proteiinin muodostama kompleksi. Liikuntapyrähdyksen aikana AMKP:n aktiivisuus lisääntyy, jolloin lihas kokee metabolista stressiä ja sen ATP:n tarve kasvaa. Aktivoitumalla AMPK lisää solun energiatasoa estämällä anabolisia energiaa kuluttavia teitä (rasvahappojen ja proteiinien synteesiä, ym.) ja stimuloimalla energiaa tuottavia, katabolisia teitä (rasvahappojen hapettumista, sokerin kuljetusta ym.).

Tyypin 2 diabeteksen peruslääke metformiini aktivoi AMPK:ta, jolloin maksa tuottaa vähemmän sokeria (glukoneogeneesissä) ja insuliiniresistenssi lihaksissa vähenee (Wang ym. 2018). Toisin sanoen, insuliiniherkkyys lisääntyy ja veren sokeritasapaino paranee. Metformiini ei kuitenkaan aina riitä yksinään. Liikunta, berberiini, E-EPA ja muut ravintolisät tulevat apuun.

AMPK:n aktivaation edut sokeriaineenvaihdunnassa
Metformiinin ja tiatsolidinedionien lisäksi myös berberiini ja liikunta aktivoivat AMPK:ta, jolloin insuliiniherkkyys paranee. Berberiini (ravintolisä) tehostaa synergisesti mainittujen diabeteslääkkeiden vaikutusta, jolloin lääkettä tarvitaan vähemmän ja sivuvaikutusten riski pienenee. Lihassupistus hydrolysoi ATP:tä, jolloin syntyy ADP:tä. Se tuottaa uudelleen ATP:tä ja AMP:tä luovuttamalla fosforiryhmän toiselle ADP-molekyylille. Kun lihaksen supistuessa syntyy AMP:tä, kasvaa AMP/ATP-suhde, jonka AMPK aistii ja sen seurauksena itse aktivoituu. Berberiini aktivoi AMPK:ta ja suojaa siten sydänsoluja kohonneen verensokerin aiheuttamilta vaurioilta (Hang ym. 2018). Diabeetikkojen kannattaa siis nauttia ruuan lisänä berberiiniä.

Aktivoituna AMPK voi lisätä ATP:n tuotantoa mitokondrioissa stimuloimalla rasvahappojen hapetusta fosforylaation kautta ja inaktivoimalla asetyylikoentsyymi-A-karboksylaasia (ACC). Fosforylaatiossa proteiinin tyrosiini- tai seriiniaminohappoon liitetään fosfaattiryhmä. Fosforylointi yleensä aktivoi tai inhiboi kohdeproteiinin, joka voi olla esimerkiksi jonkun metaboliareitin entsyymi, fosfataasi (poistaa fosfaattiryhmiä eli defosforyloi proteiineja) tai seuraavan tason proteiinikinaasi, joka puolestaan fosforyloi uusia proteiineja.

AMPK on kiinnostava tyypin 2 diabeteksen hoidossa, sillä tämän entsyymin (AMPK:n) aktivaatio vähentää sokerin tuotantoa (glukoneogeneesiä) maksassa ja lisää glukoosin siirtoa verestä lihaksiin sekä in vitro että in vivo. Berberiini aktivoi AMPK:ta ja pitää kunnossa munuaiskeräsen podosyyttisoluja jotka suojaavat munuaisia kohonneen verensokerin aiheuttamilta muutoksilta (Jin ym. 2016). Tämä selittää paljolti myös diabeetikkojen hyvä kokemuksia berberiinin käytöstä ravintolisänä. Yöllinen glukoneogeneesi on usein syynä korkeisiin veren sokerilukemiin aamulla (jo ennen aamiaista).

AMPK liikunnassa ja urheilussa
Lyhytaikaisessa spurtissa ja pitkäkestoisessa treenauksessa lihaksen AMPK:n aktiivisuus lisääntyy samalla kun äärimmäinen ATP:n tarve ja tuotto aiheuttavat lihaksessa metabolisen stressin. AMPK:n aktivaatio lisää solun energiatasoa estämällä anaerobisia energiaa kuluttavia tapahtumia (mm. rasvahappojen ja proteiinien synteesiä) ja stimuloimalla energiaa tuottavia, katavbolisia tapahtumia (rasvahappojen hapetusta, sokerinkuljetusta ym.). Mitokondrioiden biogeneesi ja toimintakapasiteetti lisääntyvät, glykogeenin, glukoosikuljettajien (GLUT4) ja heksokinaasi II:n lisääntyvät aktivoituneen AMPK:n välityksellä. Lisäksi AMPK parantaa verenvirtausta – ja siten hapen saantia – treenatussa lihaksessa.

Nämä sopeutumismuutokset ovat seurausta AMPK:n hetkellisestä tai pysyvästä aktivoitumisesta, joka johtuu AMP/ATP-suhteen noususta liikunta- tai urheilusuorituksen ja harjoittelun aikana.

Lyhytkestoisessa spurtissa AMPK auttaa supistuvaa lihasta sopeutumaan lisääntyneeseen energian tarpeeseen lisäämällä heksokinaasi II:n ilmentymistä ja GLUT4:n siirtymistä solukalvoille ja auttamaa niissä sokerin ottoa soluihin ja stimuloimalla sokerin hajoamista (glykolyysiä). Kun liikuntasuoritus kestää pitkään AMPK ja muut signaalit osallistuvat hapetusreaktioihin (glykolyysin vastakohtana).

Lihavuuden, diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien ja niiden lisäsairauksien ehkäisyn ja hoidon kannalta on kiinnostavaa, että kaksi hormonia, adiponektiini ja leptiini säätävät AMPK:n aktiivisuutta. Molemmat hormonit lisäävät rasvahappojen ja sokerin (glukoosin) polttoa (oksidaatiota) aktivoimalla AMPK:ta.

AMPK ja rasva-aineenvaihdunta
Liikunta tehostaa rasvahappojen aineenvaihduntaa (palamista), mikä tuottaa soluille energiaa. Pitkissä ja raskaissa kilpailuissa, kuten Giro Italia ja Ranskan ympäriajo, pyöräilijät saavat suuren osan energiasta polttamalla rasvaa. AMPK osallistuu rasvan polttoon fosforyloimalla ja inaktivoimalla asetyyli-koentsyymi-A-karboksilaasia (ACC). Se muuttaa asetyylikoentsyymi-A:ta (asetyyli-CoA) malonyylikoentsyymi A:ksi (malonyyli-CoA), joka on karnosiini-parmitoyylitransferaasin (CPT-1) estäjä. CPT-1 kuljettaa rasvahappoja mitokondrioihin hapetettavaksi. Niinpä ACC:n esto lisää rasvahappojen kuljetusta ja hapetusta. AMPK säätää malonyyli-CoA-dekarboksylaasia (MCD), joka vähentää malonyyli-CoA:ta. MCD on ACC:n vastavaikuttaja, joka dekarboksyloi malonyyli-CoA:ta asetyyli-CoA:ksi, jolloin malonyyli-CoA väheneeja CPT-1 ja rasvahappojen hapetus lisääntyvät.

AMPK on tärkeä tekijä myös maksan rasva-aineenvaihdunnassa. AMPK fosforyloi ja inaktivoi kolesterolisynteesin avainentsyymiä 3-hydroksi-3-metyyli-glutaryyli-CoA-readuktaasia (HMGR). Se muuntaa 3-hydroksi-3-metyyliglutaryyli-CoA:n (jota valmistetaan asetyyli-CoA:sta) mavalonihapoksi, joka sitten monen välivaiheen kautta muuttuu kolesteroliksi. AMPK siis osallistuu maksassa kolesterolisynteesin ehkäisyyn. Tämä selittää osaltaan sitä, miksi berberiini ravintolisänä (1–1,5 g/vrk) alentaa veren kohonnutta kolesterolipitoisuutta.

AMPK ja sokerin kuljetus verestä lihassoluihin
Insuliini on haiman erittämä hormoni, joka säätää veren ja koko elimistön sokeritasapainoa. Verensokerin noustessa haiman Langerhansin saarekkeet alkavat erittää ja vapauttaa insuliinia. Vapauttaminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Insuliinilla on monia vaikutuksia, joista yksi on helpottaa glukoosin sisäänottoa soluihin sokerinkuljettajan (GLUT4:n) avulla. Verensokerin noustessa GLUT4:n määrä veressä lisääntyy. Fyysisessä kuormituksessa (liikunta, urheilu, raskas lihastyö) verensokeri ei nouse välttämättä, eikä insuliinin eritys silloin aktivoidu. Siitä huolimatta lihakset kykenevät ottamaan sokeria soluihinsa ja tuottamaan siitä energiaa. AMPK näyttää olevan vastuussa ainakin osittain tästä kuormituksen aiheuttamasta glukoosin sisäänotosta lihassoluihin. Kuormituksen aikana GLUT4 lisääntyy solukalvoilla, mutta vähenee mitokondrioiden kalvoilla. Tästä on päätelty, että kuormitus helpottaa rakkuloiden (vesikkeleiden) erittämän GLUT4:n siirtymistä solukalvoille. Akuutti kuormitus lisää GLUT4:n siirtymistä, kun taas kestävyysliikunta lisää elimistön käytettävissä olevan GLUT4-proteiinin kokonaismäärää. Lihaksen sähköärsytys ja AICARin anto injektiona lisäävät AMPK:n aktivoitumista, sokerin ottoa soluihin ja GLUT4:n siirtymistä (translokaatiota) solukalvoille. Näin fyysisen kuormituksen aiheuttama glukoosin lisääntynyt otto soluihin liittyy AMPK:hon. AICAR-ruiskeiden toistuva anto lisää GLUT4-proteiinin kokonaismäärää lihassoluissa, mikä tehostaa energian tuotantokykyä simuloiden kestävyysharjoituksen vaikutuksia. Tästä syystä AICARin käyttö urheilussa julistettiin dopingiksi vuonna 2009.

Kaksi proteiinia on välttämättömiä GLUT4:n ilmentymiselle – myosyytti-enhancer-factor (MEF2) ja GLUT-enhancer-factor (GEF) (enhance = lisätä, tehostaa). AMPK fosforyloi suoraan GEF:ää, mutta ei aktivoi MEF2:ta. AICAR-hoito sitä vastoin lisää kummankin proteiinin siirtymistä tumaan ja myös kummankin kiinnittymistä GLUT4-promoottorialueeseen (promoottori on DNA:n alue, joka helpottaa tietyn geenin transkriptiota).

Hiilihydraattien aineenvaihduntaan liittyy myös entsyymi nimeltään heksokinaasi. Se katalysoi suurienergiaisen fosfaattiryhmän siirtymistä ATP-molekyylistä glukoosiin. Glykolyysin ensimmäisessä vaiheessa heksokinaasi fosforyloi 6-hiilisokeria, joka useimmiten on rypälesokeri eli glukoosi. Tällöin syntyy glukoosi-6-fosfaattia. Fosforylaatio estää sokeria pääsemästä ulos solusta, ja muuttamalla fosforylaatiossa glukoosimolekyylin rakennetta solulle tulee mahdollisuus ottaa lisää sisään glukoosia. AICAR-hoito lisää heksokinaasi II transkriptiota sekä punaisissa että valkeissa lihassäikeissä. Toistuvat AICAR-injektiot lisäävät proteiinin heksokinaasi II:n kokonaismäärää rotan luurankolihaksessa.

AMPK ja mitokondriot
Mitokondriot ovat solujen pienoisvoimalaitoksia, jotka tuottavat energiaa. Glukoosi siirtyy mitokondrioihin poltettavaksi energiaksi. Ensin siitä muodostuu sytoplasmassa glykolyysissä palorypälehappoa (pyruvaattia), jonka jälkeen se siirtyy mitokondrioihin. Siellä se hapetetaan asetyyli-CoA:ksi, joka siirtyy Krebsin syklukseen (solun hengitysketjuun). Oksidatiivisessa fosforylaatiossa hapetetaan NAHD ja FAD2 (fatty acid desaturase 2), ja happo pelkistyy. Tämä prosessi tuottaa protonigradientin (protoni = vetyioni), jota tarvitaan ATP-syntetaasin käyttövoimana ja ATP:n tuotantoon. Tämä prosessi tuottaa energiaa solun tarpeisiin, ja koska ATP on välttämätöntä lihaksen supistumiselle, myös mitokondriot ovat sille välttämättömiä. Ubikinoni aktivoi mitokondrioita ja AMPK:ta, mikä puoltaa ubikinonin käyttöä diabeteksen, sydäntautien ja syvän ehkäisyssä ja hoidossa (Tsai ym. 2016).

Kuormituksessa mitokondrioiden entsyymit (sytokromi c, sukkinaattidehydrogenaasi, malaattidehydrogenaasi, ketoglutaraattidehedrogenaasi ja sitraatisyntetaasi) lisääntyvät ja aktivoituvat. AICAR stimuloi AMPK:ta, mikä lisää sytokromia C:tä ja aminolevulinatisyntetaasia (ALAS), joka osallistuu hemin tuotantoon. AICAR-injektio lisää myös malaattidehydrogenaasia ja sukkinaattidehydrogenaasia, samoin kuin sitraattisyntetaasin aktiivisuus.

Entsyymi nimeltään peroksisomin proliferator-activated receptor gamma coactivator-1 säätää geenejä, jotka osallistuvat mitokondrioiden biogeneesiin, rasvahappojen hapetukseen ja sokerin synteesiin (glukoneogeneesiin) maksassa. Voidakseen tehdä kaikkea tätä se tarvitsee transkripriotekijöiden aktiivisuutta. Tällaisia tekijöitä ovat mm. nukleaarinen hengitystekijä 1 (nuclear respiratory factor 1 eli NRF-1), myosyyttiä lisäävä tekijä 2 (myocyte enhancer factor 2 eli MEF2), isäntäsolutekijä (host cell factor eli HCF). Sillä on myös positiivinen palautelenkki (positive feedback loop), joka lisää sen omaa ilmentymistä. Toisin sanoen PGC-1; lisää itse itseään. Sekä MEF2 että CRE (camp response element) ovat välttämättömiä lihassupistuksen aikaansaamalle PGC-1:n promoottorin aktiivisuudelle. AMPK:ta tarvitaan lisäämään PGC-1:n ilmentymistä lihassolussa kun sen kreatiini vähenee.

AMPK säätää sellaisten geenien ilmentymistä, jotka osallistuvat luurankolihasten energia-aineenvaihduntaan toimimalla yhteistyössä toisen metabolisen tunnistimen (kytkimen tai sensorin) SIRT1:n kanssa. Se on NAD1-riippuvainen tyypin III desasetylaasi -entsyymi (tai -geeni). AMPK lisää SIRT1:n aktiivisuutta nostamalla solun NAD1-pitoisuutta, mikä johtaa deasetylatioon ja SIRT1:n kohteiden modulaatioon. Tällaisia kohteina ovat m. FOXO1 ja FOXO3. AMPK:n aiheuttama SIRT1.n deasetylatio näissä kohteissa selittää monia AMPK:n ja SIRT1:n biologisia vaikutuksia energia-aineenvaihdunnassa. Mielenkiintoista on se, että myös karnosiini aktivoi SIRT1:tä! SIRT1 tukee AMPK:n kykyä lisätä soluhengitystä mitokondrioissa. Berberiini aktivoi AMPK:ta (Chen ym. 2014, Lee ym. 2014) ja SIRT3:a, mikä selittää tämän luonnonaineen laaja-alaisia vaikutuksia aineenvaihdunnan tasaajana (Teodoro ym. 2013) ja syövän kasvun ja leviämisen ehkäisijänä.

Berberiini aktivoi AMPK:ta

Berberiini aktivoi soluissa sirtuitiini 3:a (STRT3), joka puoletsaan vaikuttaa monella tavalla. Se mm parantaa autofagiaa (solujen siivousjärjesteltmää) ja aktivoi apoptoosia ja AMPK;ta, mikä parantaa sokerinottoa soluihin. Lähde Li ym. 2019.

Sirtuiini (SIRT1) parantaa muistia ja oppimiskykyä

AMPK ja luuston aineenvaihdunta
AMPK stimuloi uutta luukudosta tuottavien osteoblastien erilaistumista ja lisääntymistä (proliferaatiota). Berberiini ja mut AMPK:n aktivaattorit voivat siten ehkäistä luukatoa (osteoporoosia) (Lee ym. 2010) Raportti vahvistaa siten Bostonin yliopiston tutkimusta, jonka mukaan berberiini voi ehkäistä luukatoa.

AMPK on energian puutteessa kriittinen mitokondrioiden biogeneesin säätäjä (Yerra ym.2017). Suomeksi sanottuna tämä merkitsee sitä, että energian puutostilassa solut lisäävät mitokondrioiden uudistuotantoa. Vielä ei täysin tunneta mitokondrioiden geenien ekspressiota (ilmentymistä) joko suoraan tai fosforylaatiota lisäämällä. [Huom! mitokondrioilla on oma genominsa, joka on peritty äidiltä.] Berberiini ehkäisee haimasyöpäsolujen kasvua ja leviämistä ja voi siten parantaa tämän vaikean sairauden huonoa ennustetta (joka muutoin on pessimistinen: vain 6 % potilaista elää yli 5 vuotta) (Ming ym. 2014). Amerikkalaiset ja kiinalaiset syöpätutkijat osoittivat hiirikokeessa, että berberiini estää paksusuolisyövän kasvua ja hillitsee sen leviämistä (Li ym. 2015). Berberiini voi tehostaa hoitoresistenttien syöpätautien hoitoa; vaikutus perustuu AMPK:n aktivointiin (Ke ym. 2018).

Berberiini vaimentaa niveltulehduksia aktivoimalla AMPK:ta ja vaimentamalla NF-κB:tä (Zhou ym. 2019). Ks alla oleva kuva.

Berberiini auttaa niveltulehdukseen

Berberiini ja monet muutkin ravitsemustekijät aktivoivat AMPK:ta, kuten alla oleva kaavakuva osoittaa

AMPK activation by nutrients

Ylensyönti. lihominen ja tyypin 2 diabetes vähentävät AMPK:n aktiivisuutta, mikä lisää insuliiniresistenssiä, maksan rasvoittumista, kroonista matala-asteista tulehdusta ym. (↑ nuodet kuvion yläosassa). AMPK:n aktivointi ravintotekijöillä parantaa koko elimistön aineenvaihduntaa..ALA, berberiini, resveratroli, kurkumiini, flavonoidit korjaavat tilannetta luononmukaisesti, lääkkeittä.
AMPK = AMP-Activated Protein Kinase, MUFA = Monounsaturated fatty acids, OA = Oleic acid, PO = Palmitoleic acid, ALA = α linoleic acid, SREBP1 = Sterol regulatory element-binding protein 1c, FAO = fatty acid oxidation. Lähde Lyons ja Roche 2018.

Amerikkalaiset Central Michigan Univeristyn tutkijat ovat osoittaneet, että berberiini vaimentaa monia tulehdussytokiineja ja aktivoi AMPK-α:a, sirtuiini-1:ä (SIRT-1) ja PPAR-γ koaktivaattori 1-α:a (PGC-1α:a ja vähentää mm NF-kB:tä. Nämäkin havainnot selittävät berberiinin monipuolisia positiivisia vaikutuksia mm. lihavuudessa ja aineenvaihdunta- eli elintasosairauksissa (Poudel ym. 2019).

Berberiini ehkäisee silmänpohjan rappeumaa
, makuladegeneraatiota, osoittaa kiinalaisten tutkijoiden raportti. Vaikutusmekanismina on vapaiden radikaalien vaimennus ja AMPK:n aktivointi. Tutkijat suosittelevat berberiiniä tämän ikäihmisiä vaivaavan silmätaudin hoitoon (Li ym. 2018). Silmänpohja rappeutuu kaikilla, jotka elävät vanhoiksi.

Berberinin vaikutusmekanismi

Kuaaviokuva: Berberiini aktivoi AMPK:ta, mikä puolestaan ehkäisee hapetusstressin aiheuttamia vaurioita solujen mitokondrioissa ja sitä kautta apoptoosia eli solujen kuolemaa (lähde: Li ym. 2018).

Berberiini on vallan erinomainen, hyvin tutkittu ja dokumentoitu ravintolisä tyypin 2 diabeteksen hoitoon. (joka muuta väittää, osoittaa vain oman tietämättömyytensä). Berberiini aktivoi AMPK:ta (kuvan vasemmassa yläkulmassa) ja vaikuttaa muutoinkin laaja-alaisesti diabeetikon aineenvaihdunnassa, kute alla olevasta kaavakuvasti ilmenee. Berberiini alentaa koholla olevaa veren sokeria 20–40 % ja sen lisäksi se ehkäisee ja ja jarruttaa diabeteksen lisätauteja, kute sydän- ja verisuonisairauksia, neuropatiaa ja nefropatiaa (hermo- ja munuaismuutoksia) (Ma ym. 2018). Berberiini aktivoi tehokkaasti AMPK:ta (DiNicolantonio ym. 2019).

berberiinin biokemiallisia vaikutuksia

Kuten kaavakuvasta näemme, on berberiinillä valtavasti hyviä biokemiallisia/farmakologisia vaikutuksia, jotka ehkäisevät, vaimentavat ja sammuttavat sekä hapetusstressiä (ROS) että kroonista matala-asteista tulehdusta (inflammation). Ne ovat "rikoskumppaneita" diabeteksessa ja muissa pitkäaikaisissa sairauksissa. Lähde Ma ym. 2018.

Berberiini aktivoi AMPK:ta, mikä ehkäisee ja korjaa insuliiniresistenssiä joka on sydän- ja verisuonitautien riskitekijä (DiNicoantonio ym. 2019). Berberiini ehkäisee tyypin 2 diabeteksen aiheuttamia kivuliaita hermostovaurioita (diabeettista neuropatiaa) (Zhou ym. 2019).

TMAO
Kaavakuva havainnollistaa insuliiniresistenssin merkitystä sydän- ja verisuonitautien (vascular risk) riskissä. Fenofibraatti, astaksantiini, omega-3-rasvahapot, metformiini ja berberiini alentavat veren suurentuneen TMAO- ja FMO3-pitoisuutta ja pienentävät siten valtimotautien riskiä ja taudin pahenemista. GLP-1 = glukagonin kaltainen peptidi. Adiponektiini on rasvasolujen erittämä hormoni, jonka puute liityy insuliiniresistenssiin ja valtimotauteihin. Kohonnut TMAO alentaa sekä GLP-1:tä että adiponektiiniä.

Ubikinoni aktivoi myös AMPK:ta ja ehkäisee maksaa rasvoittumasta. Näin ollen ubikinoni on erinomainen ravintolisiä ehkäisemään ja hoitamaan alkoholista riippumatonta rasvamaksaa (Chen ym. 2019).

Kirjallisuutta:

Li W, Li D, Kuang H,  et al. Berberine increases glucose uptake and intracellular ROS levels by promoting Sirtuin 3 ubiquitination.
Biomedicine and Pharmacotherapy. 2019 Nov 6;121:109563. doi: 10.1016/j.biopha.2019.109563. Free Article
DiNicolantonio JJ, McCarty M, OKeefe J. Astaxanthin plus berberine: a nutraceutical strategy for replicating the benefits of a metformin/fibrate regimen in metabolic syndrome. Open Heart. 2019 Aug 5;6(2):e000977. doi: 10.1136/openhrt-2018-000977. eCollection 2019 Free Full Text
Takahara M, Takaki A, Hiraoka S, et al. Berberine improved experimental chronic colitis by regulating interferon-γ- and IL-17A-producing lamina propria CD4+ T cells through AMPK activation. Scientific Reports. 2019 Aug 15;9(1):11934. doi: 10.1038/s41598-019-48331-w. Free Full Text
Zhou G, Yan M, Guo G, Tong N. Ameliorative Effect of Berberine on Neonatally Induced Type 2 Diabetic Neuropathy via Modulation of BDNF, IGF-1, PPAR-γ, and AMPK Expressions. Dose Response. 2019 Jul 16;17(3):1559325819862449. doi: 10.1177/1559325819862449. eCollection 2019 Jul-Sep. Free Full Text
Wu L, Xia M, Duan Y, et al. Berberine promotes the recruitment and activation of brown adipose tissue in mice and humans
Cellular Death and Disease. 2019 Jun 13;10(6):468. doi: 10.1038/s41419-019-1706-y. Free Full Text
Poudel A, Zhou J, Mekala N, Welchko R, Rosca M, Li L. Berberine protects against cytokine-induced inflammation through multiple pathways in undifferentiated C2C12 myoblast cells. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2019 Apr 26. doi: 10.1139/cjpp-2018-0653.
DiNicolantonio JJ, McCarty M, OKeefe J. Association of moderately elevated trimethylamine N-oxide with cardiovascular risk: is TMAO serving as a marker for hepatic insulin resistance. Open Heart. 2019 Feb 27;6(1):e000890. doi: 10.1136/openhrt-2018-000890. eCollection 2019. Free Full Text pdf
Farooqi AA, Qureshi MZ, Khalid S, et al. Regulation of Cell Signaling Pathways by Berberine in Different Cancers: Searching for Missing Pieces of an Incomplete Jig-Saw Puzzle for an Effective Cancer Therapy. Review. Cancers (Basel). 2019 Apr 4;11(4). pii: E478. doi: 10.3390/cancers11040478. Free Full Text
Joshi T, Singh AK, Haratipour P, et al. Targeting AMPK signaling pathway by natural products for treatment of diabetes mellitus and its complications. Review. Journal of Cellular Physiology. 2019 Mar 27. doi: 10.1002/jcp.28528.


Viollet B, Lantier L, Levin-Leclerc J, et al. Targeting the AMPK pathway for the treatment of Type 2 diabetes. PDF
 INSERM

Coughlan KA, Valentine RJ, Ruderman NB, Saha AK. AMPK activation: a therapeutic target for type 2 diabetes?  Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity. 2014; 7: 241–253. Abstarct
Zhou J, Yu Y, Yang X, et al. Berberine attenuates arthritis in adjuvant-induced arthritic rats associated with regulating polarization of macrophages through AMPK/NF-кB pathway. European Journal of Pharmacology. 2019 Feb 20. pii: S0014-2999(19)30134-7. doi: 10.1016/j.ejphar.2019.02.036.
Chen K, Chen X, Xue H,  et al. Coenzyme Q10 attenuates high-fat diet-induced non-alcoholic fatty liver disease through activation of the AMPK pathway. Food and Function. 2019 Jan 24. doi: 10.1039/c8fo01236a.
Francini F, Schinella GR, Ríos JL. Activation of AMPK by Medicinal Plants and Natural Products: Its Role in Type 2 Diabetes Mellitus.
Mini Reviews in Medicinal Chemistry. 2018 Nov 28. doi: 10.2174/1389557519666181128120726.
Lyons CL, Roche HM. Nutritional Modulation of AMPK-Impact upon Metabolic-Inflammation. Review. International Journal of Molecular Sciences. 2018 Oct 9;19(10). pii: E3092. doi: 10.3390/ijms19103092. Free Full Text pdf
Hang W, He B, Chen J, et al. Berberine Ameliorates High Glucose-Induced Cardiomyocyte Injury via AMPK Signaling Activation to Stimulate Mitochondrial Biogenesis and Restore Autophagic Flux. Frontiers in Pharmacology. 2018 Oct 3;9:1121. doi: 10.3389/fphar.2018.01121. eCollection 2018.
Ma X, Chen Z, Wang L, et al. The Pathogenesis of Diabetes Mellitus by Oxidative Stress and Inflammation: Its Inhibition by Berberine. Review. Frontiers in Pharmacology. 2018 Jul 27;9:782. doi: 10.3389/fphar.2018.00782. eCollection 2018. Free Full Text
Qing Y, Dong X, Hongli L, Yanhui L.Berberine promoted myocardial protection of postoperative patients through regulating myocardial autophagy. Biomedicine and Pharmacotherapy. 2018 Sep;105:1050-1053. doi: 10.1016/j.biopha.2018.06.088
Li S, Gaur U, Chong CM, et al. Berberine Protects Human Retinal Pigment Epithelial Cells from Hydrogen Peroxide-Induced Oxidative Damage through Activation of AMPK. International Journal of Molecular Sciences. 2018 Jun 12;19(6). pii: E1736. doi: 10.3390/ijms19061736. Free Full Text pdf
Ke R, Vishnoi K, Viswakarma N, et al. Involvement of AMP-activated protein kinase and Death Receptor 5 in TRAIL-Berberine-induced apoptosis of cancer cells. Scientific Reports. 2018 Apr 3;8(1):5521. doi: 10.1038/s41598-018-23780-x. Free Full Text
Wang H, Zhu C, Ying Y, et al. Metformin and berberine, two versatile drugs in treatment of common metabolic diseases. Oncotarget. 2018; 9:10135-10146. doi: 10.18632/oncotarget.20807. eCollection 2018 Feb 9. Free Full Text pdf
Bai M, Liu Y, Zhou F,  et al. Berberine inhibits glucose oxidation and insulin secretion in rat islets. Endocrine Journal. 2018 Feb 22. doi: 10.1507/endocrj.EJ17-0543.
Wang Y, Zhou L, Li Y, et al. The Effects of Berberine on Concanavalin A-Induced Autoimmune Hepatitis (AIH) in Mice and the Adenosine 5'-Monophosphate (AMP)-Activated Protein Kinase (AMPK) Pathway. Medical Science Monitor. 2017 Dec 28;23:6150-6161. PubMed
Yerra VG, Kalvala AK, Sherkhane B, et al. Adenosine monophosphate activated protein kinase modulation by berberine attenuates mitochondrial deficits and redox imbalance in experimental diabetic neuropathy. Neuropharmacology. 2017 Dec 19. pii: S0028-3908(17)30626-3. doi: 10.1016/j.neuropharm.2017.12.029.
Zhang H, Zhao C, Cao G, et al. Berberine modulates amyloid-β peptide generation by activating AMP-activated protein kinase.
Neuropharmacology. 2017 Aug 16. pii: S0028-3908(17)30380-5. doi: 10.1016/j.neuropharm.2017.08.013.
Rajani R, Pastor-Soler NM, Hallows KR. Role of AMP-activated protein kinase in kidney tubular transport, metabolism, and disease. Current Opinion Nephrology and Hypertension. 2017 Jun 12. doi: 10.1097/MNH.0000000000000349.
Xu G, Huang K, Zhou J. Hepatic AMP Kinase as a Potential Target for Treating Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Evidence from Studies of Natural Products. Current Medicinal Chemistry. 2017 Apr 4. doi: 10.2174/0929867324666170404142450.
Jiang D, Wang D, Zhuang X, et al. Berberine increases adipose triglyceride lipase in 3T3-L1 adipocytes through the AMPK pathway. Lipids in Health and Disease. 2016 Dec 9;15(1):214. Free Full Text
Jin Y, Liu S, Ma Q, Xiao D, Chen L. Berberine enhances the AMPK activation and autophagy and mitigates high glucose-induced apoptosis of mouse podocytes. European Journal of Pharmacology. 2016 Nov 22;794:106-114. doi: 10.1016/j.ejphar.2016.11.037.
Dutta D, Kalra S, Sharma M. Adenosine monophosphate-activated protein kinase-based classification of diabetes pharmacotherapy. Review.  Journal of Postgraduate Medicine. 2016 Sep 21. doi: 10.4103/0022-3859.191007.


Tsai HY, Lin CP, Huang PH, et al. Coenzyme Q10 Attenuates High Glucose-Induced Endothelial Progenitor Cell Dysfunction through AMP-Activated Protein Kinase Pathways. Journal of Diabetes Research. 2016;2016:6384759. doi: 10.1155/2016/6384759. Free Full Text
Ai F, Chen M, Yu B,  et al. Berberine regulates proliferation, collagen synthesis and cytokine secretion of cardiac fibroblasts via AMPK-mTOR-p70S6K signaling pathway. International Journal of Clinical and Experimental Pathology. 2015 Oct 1;8(10):12509-16. eCollection 2015. Free Full Text pdf
Li W, Hua B, Saud SM, et al. Berberine regulates AMP-activated protein kinase signaling pathways and inhibits colon tumorigenesis in mice. Molecular Carcinogenesis. 2015 Oct;54(10):1096-109. doi: 10.1002/mc.22179.
Liu SJ, Yin CX, Ding MC, Wang YZ, Wang H. Berberine inhibits tumor necrosis factor‑α‑induced expression of inflammatory molecules and activation of nuclear factor‑κB via the activation of AMPK in vascular endothelial cells.
Molecular Medicine Reports. 2015 Jul 8. doi: 10.3892/mmr.2015.4061.
Zhang J, Tang H, Deng R, et al. Berberine Suppresses Adipocyte Differentiation via Decreasing CREB Transcriptional Activity. PLoS One. 2015 Apr 30;10(4):e0125667. doi: 10.1371/journal.pone.0125667. eCollection 2015. Free Full Text
Fan X, Wang J, Hou J, et al. Berberine alleviates ox-LDL induced inflammatory factors by up-regulation of autophagy via AMPK/mTOR signaling pathway. Journal of Translational Medicine. 2015 Mar 15;13(1):92. Free Full Text
Pang B, Zhao LH, Zhou Q, et al. Application of Berberine on Treating Type 2 Diabetes Mellitus. Review. Intertnational Journal of Endocrinology. 2015;2015:905749. Free Full Text
Liu L, Liu J, Huang Z, et al. Berberine improves endothelial function by inhibiting endoplasmic reticulum stress in the carotid arteries of spontaneously hypertensive rats. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2015 Feb 13. pii: S0006-291X(15)00245-4. doi: 10.1016/j.bbrc.2015.02.028.
Robbins J. AMPK. The Cellular Enzyme That Promotes Longevity And Reduces Fat Storage. Life Extension Magazine Joulukuu 2014 (106 referenssiä).

Ming M, Sinnett-Smith J, Wang J, et al. Dose-Dependent AMPK-Dependent and Independent Mechanisms of Berberine and Metformin Inhibition of mTORC1, ERK, DNA Synthesis and Proliferation in Pancreatic Cancer Cells. PLoS One. 2014 Dec 10;9(12):e114573. doi: 10.1371/journal.pone.0114573. eCollection 2014.
Krishan S, Richardson DR, Sahni S. Adenosine Monophosphate Activated Kinase (AMPK) and its Key Role in Catabolism: Structure, Regulation, Biological Activity and Pharmacological Activation. Molecular Pharmacology. 2014 Nov 24. pii: mol.114.095810.

Zhao L, Sun LN, Nie HB, et al. Berberine Improves Kidney Function in Diabetic Mice via AMPK Activation. PLoS One. 2014 Nov 19;9(11):e113398. doi: 10.1371/journal.pone.0113398. eCollection 2014. Free Full Text
Lee KH, Lo HL, Tang WC, et al. A gene expression signature-based approach reveals the mechanisms of action of the Chinese herbal medicine berberine.
Scientific Reports. 2014 Sep 17;4:6394. doi: 10.1038/srep06394.
Chen S, Zhu X, Lai X, et al. Combined Cancer Therapy with Non-Conventional Drugs: all Roads Lead to AMPK. Mini Reviews in Medical Chemistry. 2014 Aug 19. Epub ahead of print, Free Full Text
McCarty MF. AMPK activation--protean potential for boosting healthspan. Review.Age (Dordr). 2014 Apr;36(2):641-63. doi: 10.1007/s11357-013-9595-y.

McCarthy MF. AMPK activation-protean potential for boosting healthspan. Age (Dordr). 2013 Nov 19. Abstract

Teodoro JS, Duarte FV, Gomes AP, et al. Berberine reverts hepatic mitochondrial dysfunction in high-fat fed rats: a possible role for SirT3 activation. Mitochondrion. Available online 14 September 2013 doi:pii: S1567-7249(13)00246-8. 10.1016/j.mito.2013.09.002. / Free Full Text pdf
Chang W, Zhang M, Li J, et al.  Berberine improves insulin resistance in cardiomyocytes via activation of 5'-adenosine monophosphate-activated protein kinase. Metabolism. 2013 Mar 25. doi:pii: S0026-0495(13)00054-1. 10.1016/j.metabol.2013.02.007
O'Neill LAJ, Hardie DG. Metabolism of inflammation limited by AMPK and pseudo-starvation Nature 2013;493, 346-355 doi:10.1038/nature11862

Park JJ, Seo SM, Kang SB, et al. Berberine inhibits human colon cancer cell migration via AMP-activated protein kinase-mediated downregulation of integrin β1 signaling. Biochemical and Biophysical Research Commununications. 2012 Aug 25. Epub ahead of print

Salminen A, Kaarniranta K. AMP-activated protein kinase (AMPK) controls the aging process via an integrated signaling network. Ageing Research Reviews. 2012;11(2):230–41. Free Full Text
Wang Q, Zhang M, Liang B, et al. Activation of AMP-Activated Protein Kinase Is Required for Berberine-Induced Reduction of Atherosclerosis in Mice: The Role of Uncoupling Protein 2. PLoS One. 2011;6(9):e25436. Epub 2011 Sep 27. Free Full Text pdf

Li Y, Wang P, Zhuang Y, et al. Activation of AMPK by berberine promotes adiponectin multimerization in 3T3-L1 adipocytes. FEBS Lett. 2011 Apr 29. PubMed
Mair W, Morantte I, Rodrigues APC, et al. Lifespan extension induced by AMPK and calcineurin is mediated by CRTC-1 and CREB. Letter. Nature 470, 404-408 (16 February 2011) doi:10.1038/nature09706

Hardie DG. Sensing of energy and nutrients by AMP-activated protein kinase. American Journal of Clinical Nutrition. 2011 Feb 16. Epub ahead of print
Zhang Q, Xiao X, Feng K, et al. Berberine Moderates Glucose and Lipid Metabolism through Multipathway Mechanism. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2011, Article ID 924851, 10 pages doi:10.1155/2011/924851 Free Full Text pdf
López M, Varela L, Vásquez MJ, et al. Hypothalamic AMPK and fatty acid metabolism mediate thyroid regulation of energy balance. Nature Medicine 2010;16:1001–1008 doi:10.1038/nm.2207
Lee YS, Kim YS, Lee SY, et al. AMP kinase acts as a negative regulator of RANKL in the differentiation of osteoclasts. Bone. 2010 Aug 6. Epub ahead of print

Bungard D, Fuerth BJ, Zeng PY et al. Signaling Kinase AMPK Activates Stress-Promoted Transcription via Histone H2B Phosphorylation. Science. Published Online July 15, 2010 DOI: 10.1126/science.1191241 Physorg.com

Hwang JT, Kwon DY, Yoon SH. AMP-activated protein kinase: a potential target for the diseases prevention by naturally occurring polyphenols. N Biotechnol. 2009 Oct 1;26(1-2):17-22. Abstract

Gruzman A, Babai G, Sasson S. Adenosine Monophosphate-Activated Protein Kinase (AMPK) as a New Target for Antidiabetic Drugs: A Review on Metabolic, Pharmacological and Chemical Considerations. Rev Diabet Stud. 2009 Spring;6(1):13-36. Abstract

Cantó C, Auwerx J. PGC-1alpha, SIRT1 and AMPK, an energy sensing network that controls energy expenditure. Curr Opin Lipidol. 2009 Apr;20(2):98-105. Abstract

Cantó C, Gerhart-Hines Z, Feige JN et al. AMPK regulates energy expenditure by modulating NAD(+) metabolism and SIRT1 activity. Nature 2009 doi:10.1038/nature07813
Wang Y, Huang Y, Lam KSL, et al. Berberine prevents hyperglycemia-induced endothelial injury and enhances vasodilatation via adenosine monophosphate-activated protein kinase and endothelial nitric oxide synthase. Cardiovascular Research 2009; 82, 484–492 Full Free Text

Jeong HW, Hsu KC, Lee JW, et al. Berberine suppresses proinflammatory responses through AMPK activation in macrophages. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2009;296(4):E955-64. Abstract

Kim WS, Lee YS, Cha SH, Berberine improves lipid dysregulation in obesity by controlling central and peripheral AMPK activity. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2009;296(4):E812-9. Abstract

Liang KW, Yin SC, Ting CT, Berberine inhibits platelet-derived growth factor-induced growth and migration partly through an AMPK-dependent pathway in vascular smooth muscle cells.Eur J Pharmacol. 2008;590(1-3):343-54. Abstract

Zhou L, Wang X, Shao L,, et al. Berberine Acutely Inhibits Insulin Secretion from β-Cells through 3',5'-Cyclic Adenosine 5'-Monophosphate Signaling PathwayEndocrinology. Endocrinology 2008;149:9 4510-4518 Free Full Text

Yin J, Zhang H, Ye J. Traditional chinese medicine in treatment of metabolic syndrome. Endocr Metab Immune Disord Drug Targets. 2008;8(2):99-111. Review.

Zhou L, Wang X, Shao L, et al. Berberine acutely inhibits insulin secretion from beta-cells through 3',5'-cyclic adenosine 5'-monophosphate signaling pathway. Endocrinology. 2008 Sep;149(9):4510-8. Abstract

Turner N, Li JY, Gosby A, et al. Berberine and its more biologically available derivative, dihydroberberine, inhibit mitochondrial respiratory complex I: a mechanism for the action of berberine to activate AMP-activated protein kinase and improve insulin action. Diabetes. 2008;57(5):1414-8. Free Full Text

Kim SH, Shin EJ, Kim ED, et al. Berberine activates GLUT1-mediated glucose uptake in 3T3-L1 adipocytes. Biol Pharm Bull. 2007;(11):2120-5. Full Free Text

Cheng Z, Pang T, Gu M, et al. Berberine-stimulated glucose uptake in L6 myotubes involves both AMPK and p38 MAPK. Biochim Biophys Acta. 2006;1760(11):1682-9. Abstract

Lee YS, Kim WS, Kim KH, et al. Berberine, a natural plant product, activates AMP-activated protein kinase with beneficial metabolic effects in diabetic and insulin-resistant states. Diabetes. 2006;55(8):2256-64. Free Full Text

Brusq JM, Ancellin N, Grondin P, et al. Inhibition of lipid synthesis through activation of AMP kinase: an additional mechanism for the hypolipidemic effects of berberine. J Lipid Res. 2006 Jun;47(6):1281-8. Full Free Text

Kuvagalleria: AMKP aineenvaihdunnassa
AMPK-kirjallisuutta Naturessa
AMPK Wikipediassa englanniksi