Skitsofrenia ja sen ravitsemushoito

Joka sadas ihminen sairastuu elämänsä varrella skitsofreniaan. Sen syitä etsitään nyt geeneistä, ravinnosta ja solukalvojen rasvahapoista. Psykiatrian johtavissa lehdissä on julkaistu useita lupaavia hoitotuloksia vitamiineilla, karnosiinilla ja kalaöljyllä, eritoten E-EPA:lla tai E-EPAn ja E-DHA:n yhdistelmävalmisteella. Myös berberiinistä, karnosiinista ja muista antioksidanteista (mm. C-, D- ja E-vitamiineista sekä ubikinonista) näyttää olevan apua niin skitsofreniassa kuin muissakin neuropsykiatrisissa tiloissa. Potilaat käyttävät mielellään ravintolisiä, koska ne eivät aiheuta sivuvaikutuksia, kuten lääkkeet. Berberiini ehkäisee olantsapiinin aiheuttamaa lihomista.

Noin 21 miljoonaa ihmistä maailmassa sairastaa skitsofreniaa, ja tautia sirastavat kuolevat 15–20 vuotta nuorempina kuin väestö keskimäärin. Sairastuneilla on olut usein jo pitkään foolihapon, B12- ja D-vitamiinin puutos, joka on myötävaikuttanut sairastumiseen (Firth ym. 2018). Ultrasuuressa psykoosin riskissä ovat oerinöllistä 22q11DS delition muunnoksen kantajat. [22q11DS is a genetic disorder. It results from a small missing piece of genetic material (DNA) on chromosome 22. This is called a deletion]. Heillä kalaöljyn omega-3-rasvahapot (eritoten E-EPA, 2 gr/vrk) vähentää psykoosin riskiä, kertoo uusi sveitsiläisten. australialaisten ja italialaiset psykiatrien tutkimus (Armando ym. 2020).

Psykoosilääkkeet vaikuttavat haitallisesti aineenvaihduntaan siten, että ne lisäävät rasvan kertymistä elimistöön ja heikentävät insuliinin vaikutusta vi 12 viikossa. Näin olen lääkitys lihottaa ja voi aiheuttaa tyypin 2 diabeteksen puhkeamisen. Tässä tutkimuksessa uusille psykoosipotilaille (n=144, ikähaarukka 6–18 v) oli annettu aripipratsolia, olantsapiinia tai risperidonia (Slomski 2018). Tämäkin tieto puoltaa diabetesta ehkäisevien ravintolisien käyttöä täydentävänä hoitona.

Tutkijat ovat löytäneet jo yli 100 geenivirhettä, jotka liittyvät tavalla tai toisella skitsofreniaan (The Independent 22.7.2014). Copy number variants (CNVs) vaikuttavat haitallisesti sekä vaimentaviin (inhibitory) GABAergisiin että kiihottaviin  (excitatory) hermovälittäjäaineisiin, ja voivat näin myötävaikuttaa skitsofrenian puhkeamiseen (Pocklington ym. 2015). Monet ravintolisät vaimentavat näitä geenejä. Suomen lääkärilehti (17/2017, sivu 1071) selostaa meta-analyysia, jonka mukaan B-vitamiinien nauttiminen ruuan lisänä voi lievittää skitsofrenian oireita. Ennen lääkärilehti ja Duodecim vähättelivät ja pilkkasivat vitamiinien ja muiden ravintolisien käyttöä sairauksien hoidossa "uskomushoidoksi".

Skitsofreenikoilla on usein D-vitamiinivaje, joka olisi syytä tutkia ja korjata (Zhu ym. 2020, ks. myös Vitamin D Blog 2014). Asian vahvistaa myös espanjalaistutkimus (Salavert ym. 2017).  D-vitamiinivaje nopeuttaa naispotilaiden solujen ennenaikaista vanhenemista ja pahentaa skitsofrenian oireita (Cieslak ym. 2014). Potilaan seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) on siis syytä mitata ja nostaa se D-vitamiinilisällä 125–150 nmoliin/l. Turvallinen yläraja on yli 350 nmol/l. THL:n väite, että 50 nmol/l muka riittäisi kaikille on täysin virheellinen!

Ravitsemushoito tulisi aloittaa heti ensimmäisten (prodromaali)oireiden tai niiden epäilyn ilmaannuttua – silloin hoidon teho on suurin. Meta-analyysi (koontitutkimus) jossa analysoitiin kymmenen erillistä kaksoissokkotutkimusta osoitti, että kalaöljyn omega-3-rasvahapot ehkäisevät taudin puhkeamista suuren riskin potilailla ja vähentävät oireita skitsofrenian esiasteessa (prodomaalivaiheessa) ja taudin alussa. Omega-3-rasvahapot vähentävät myös lääkkeiden tarvetta. Sitä vastoin kroonisissa tapauksissa kalaöljy ei enää auta samalla tavalla, päättelivät psykiatrit (Chen ym. 2015). Skitsofrenian omega-3-rasvahappohoitotutkimuksista on juuri julkaistu erinomainen katsaus, joka valottaa tukimuksiin liittyviä ongelmia (Berger 2016).

Koska skitsofrenia kulkee suvuittain, suosittelen riskille alttiille sukulaisille (myös lapsille) ennalta ehkäisevässä mielessä D-vitamiinia, E-EPAa, berberiininä ja karnosiinia. Ne vähentävät myös riskiä lihoa, sairastua veren rasvahäiriöihin, sydänkohtaukseen, diabeteksen ja muihin skitsofrenian liitännäistauteihin ja lääkityksen sivuvaikutuksiin. E-EPA ei aiheuta suurinakaan päiväannoksina sivuvaikutuksia (Schlögelhofer ym. 2014, Amminger ym. 2015). Norjalaistutkimus puoltaa E-EPAn (2 g/vrk), C-vitamiinin (1000 mg/vrk) ja E-vitamiinin (364 mg/vrk) yhdistelmän antoa skitsofreenikoille (Bentsen ym. 2013). Skitsofreenikoila on pienempi omega-3-indeksi kuin terveellä väestöllä (Parletta ym. 2016). Havainto puoltaa kalaöljyhoitoa. Tähän mennessä psykiatrit ovat julkaisseet 14 kliinistä kaksoissokkotutkimusta skitsofrenian lisähoidosta kalaöljyllä; omega-3-annos on ollut 1–4 g/vrk ja vaikutusjakso useimmiten 8–16 viikkoa (Bozzatello ym. 2016, Behdani ym. 2017). Kalaöljystä ja monista muistakin ravintolisistä saattaa olla merkittävää apua niin skitsofreniassa kuin masennuksessa (Balanzá Martínez 2017, Olivera-Pueyo ym. 2017, Martínez-Cengotitabengoa 2017 ja González-Pinto 2017). Ravintolisien käyttö skitsofrenian hoidossa on saavuttamassa psykiatrien yleisen hyväksynnän.

Tri Tolonen Duodecimissa: Nuorten ensipsykoosi ja E-EPA (2012)
Pittsburghin yliopisto tutki karnosiinin vaikutusta skitsofreniassa

Ultrasuuren psykoosiriskin nuorilla on usein omega-3-rasvahappojen puutetta (Heinimaa ja Svirskis 2005, Kim ym. 2014, Amminger ym. 2015, Lavoie ym. 2015, Pawełczyk ym. 2016, Deas ym. 2016, Mossaheb ym. 2017, Qurashi ym. 2017, Bolt ym. 2018, Berger ym. 2019, Alqarni ym. 2019. Amminger ym. 2019), joka altistaa psykoosin puhkeamiselle. Riskipotilaiden omega-3-indeksi on noin 30 % tavallista pienempi, mutta sitä voidaan suurentaa helposti väkevöidyllä kalaöljyllä (tavoitetaso on yli 8 %) .Matalan omega-3-indeksin suureneminen kalaöljyhoidolla on eduksi suuren psykoosiriskin potilaille, osoittaa uusi kansainvälinen psykiartien julkaisema artikkeli (Amminerg ym. 2019).

Omega-3- rasvahapot ovat elintärkeitä aivojen normaaleille toiminnoille. Kliiniset tutkimukset puoltavat E-EPAn tai E-EPA+E-DHA:n antoa ultrasuuren psykoosiriskin potilaille (Heinimaa ja Svirskis 2005, Amminger ym. 2012, 2015. Kim ym. 2014, Porcelli ym. 2012, Lavoie ym. 2015, Guo ym. 2020). Kalaöljy on turvallisin vaihtoehto psykoosiriskissä oleville nuorille (Schlögelhofer ym. 2014, Amminger ym. 2015), se vähentää psykoosin puhkeamisen riskiä (Lavoie ym. 2015, Deas ym. 2016. Mossaheb ym. 2017, Alqarni ym 2019) ja nopeuttaa puhjenneen psykoosin paranemista (Pawełczyk ym. 2016). Kalaöljyn omega-3-rasvahapot ovat lupaavia aineista skitsofrenian hoidossa, totesivat myös Heidelbergin yliopiston tutkijat katsauksessaan (Bumb ym. 2015). Pakistanissa on käynnissä kliininen kaksoissokkotutkimus, jossa 320:lle psykoosiriskissä olevalle ihmisille annetaan ennaltaehkäisevästi monisykliiniä + omega-3-happoja (Qurashi ym. 2017).

E-EPA-painotteinen kalaöljy on hyödyllistä suuren riskin potilailla (Amminger ym. 2012, 2015, Mossaheb ym. 2013, 2017, Deas ym. 2016, Berger ym. 2019) sekä ensimmäiseen psykoosiinsa sairastuneiden nuorten ihmisten hoidossa (Schlögelhofer ym. 2014, Pawełczyk ym. 2015). Suuren riskin potilaista sairastui 27,5 %, mutta E-EPAa saaneista vain 4,9 % (Amminger ym. 2010). Havaintoa tukee se tosiasia, että skitsofreniaan sairastuvien ja sitä potevien henkilöiden plasmassa ja punasoluissa on usein EPA- ja DHA-rasvahappojen puute (McNamara ym. 2013, Schlögelhofer ym. 2014; Satogami ym. 2017). Mitä enemmän solukalvon omega-3-rasvahappojen (lähinnä EPAn) pitoisuus nousee, sitä parempi on teho kliinisesti, kertoo etelä-afrikkalainen tutkimus. Eri henkilöiden päiväannoksen tarve voi siis olla erilainen. Kannattaa varmistaa riittävä saanti, 2 g/vrk. Tosin pienemmälläkin päiväannoksella (740 mg EPAa plus 400 mg DHA:ta) voidaan 16 viikossa vähentää psykoosiin sairastuneiden, rispedidonia käyttävien potilaiden masennusta, ahdistusta, ärtyvyyttä ja  väsymystä, osoittaa uusi amerikkalaiseten psykiatrien juuri julkaisema kliininen tutkimus (Robinson ym. 2018). Itse suosittelen kyllä enemmän, 2000 mg päivässä.

Kiinalaisessa kliinisessä tutkimuksessa annettiin väkivaltaisille skitsofreenikoille lääkityksen lisänä joko etyyliesteröity kalaöljykapseli ((360 mg DHA+540 mg EPA) tai lumekapseli. Kalaöljy vähensi väkivaltaisuutta, mutta ei vaikuttanut muihin muuttujiin (Qiao ym. 2018). Ilmeisesti EPAn päiväannos oli liian pieni (tarve on 2000 mg/vrk).

Amerikkalaisten psykiatrien julkaisema kliininen tutkimus osoitti, että kalaöljyn omega-3-rasvahappojen (740 mg EPAa + 400 mg DHA:ta päivässä) parantaa risperidonia saavien, äskettäin psykooosiin ja kaksisuuntaisseen  mielialahäiriöön sairastuneiden potilaiden sekavuutta, ahdistusta, masennusta, ärtyisyyttä ja väsymystä (Robinson ym. 2019). Tutkimussuunitelman voi lukea maksutta Clinical trial registeristä: NCT01786239.

Kalaöljy parantaa metabolista oireyhtymän sairastavien skitsofreenikkojen kognitiivisia toimintoja, osoittaa uusi kiinalainen kliininen tutkimus. Muisti ja muut henkiset toiminnot kohenivat ja tulehduksen merkkiaineet vähenivät selvästi 12 viikossa (Tang ym. 2020).

Myös berberiinistä, karnosiinista, foolihaposta ja muista B-vitamiineista voi olla hyötyä skitsofreniassa. Näitä ravintolisiä voi nauttia yhtaikaa, sillä niillä on yhreis- ja vuorovaikutus (mm. hapetusstressin ja tulehduksen vaimennuksessa).

Eräs koontitutkimus (meta-analyysi) käsitti 167 EPAa saanutta skitsofreenikkoa ja 168 lumevalmistetta saanutta potilasta, keski-iältään noin 37 v. Tässä aineistossa ei voitu havaita EPAsta olleen merkittävää hyötyä taudin hoidossa. Tutkijat huomauttavat kuitenkin, että koska tutkimukset olivat lyhytkestoisia (vain muutamia kuukausia), ei niiden perusteella ei voida päätellä mitään EPAn keskipitkän ja pitkän ajan vaikutuksista skitsofreniassa eikä sulkea pois sitä mahdollisuutta, että EPA voisi ehkäistä etenkin nuorten uudelleen sairastumisia (relapseja).
Fusar-Poli P, Berger G. J. Clin Psychopharmacol. 2012 Feb 23.

Kalaöljy ehkäisee psykoosiriskissä olevien nuorten sairastumista
Omega-3:n puute on skitsofrenian riskitekijä
Berberiini mielenterveyshäiriöissä


E-EPA-kalaöljy voi olla hyödyksi skitsofreniaa sairastavaille henkilöille, ilmenee Harvardin, Arizonan ja Pittsburghin ylipistojen kliinisestä tutkimuksesta (Reddy ym. 2011). E-EPAa annettiin 2 grammaa päivässä 24 viikon ajan 27 potilaalle, joiden skitsofrenia oli kestänyt keskimäärin 4,2 vuotta. Kaikki potilaat saivat käyvän hoidon mukaisia atyyppisiä psyykelääkkeitä, myös koko E-EPA-hoidon ajan. Vaikutusta tutkittiin Wisconsin Card Sort Test (WCST)-testillä, joka tehtiin vaikutusjakson alussa sekä 4, 12 ja 24 viikon kuluttua. Testin tekemiseen kuluu 12–20 minuuttia ja se selvittää koehenkilön henkistä suorituskykyä.

E-EPA vähensi toistuvia tai pysyviä virheitä (Perseverative errors) – WCSTin avainlöydöstä – merkitsevästi: Niitä ilmeni keskimäärin 28,2 hoidon alussa ja 18,4 lopussa. Myös positiiviset oireet paranivat merkitsevästi. Löydös viittaa siihen, että EPA-rasvahapolla on positiivisia vaikutuksia skitsofreniapotilaiden kognitiiviseen suorituskykyyn. Tässä tutkimuksessa ei ollut verrokkiryhmää, mutta tulokset tukevat yksittäisiä tapausselostuksia ja pieniä kliinisiä kaksoissokkokokeita, joissa E-EPA (2 g/vrk) on antanut myönteisiä tuloksia, mutta vain silloin, kun sairaus ei ole kestänyt vuosikymmeniä. Italialaiset psykiatrit suosittavat uudessa katsauksessaan omega-3:a skitsofrenian täydentäväksi hoidoksi, johon lääkäreiden tulisi suhtautua vakavasti (Marano ym 2013).

Egyptiläisten tutkijain julkaisema rottatutkimuskin puoltaa omega-3-rasvahappojen käyttöä skitsofrenian täydentävänä hoitona (El-Sayed El-Sisi ym. 2016).

Kalaöljy ehkäisee väkivaltaisten skitsofreenikkojen väkivaltaista käyttäymistä, verraten pienenä päiväannoksena (360 mg DHA + 540 mg EPA), osoittaa klininen kaksoissokkotutkimus. Nämä potilaat (28 sai kalaöljyä ja 22 lumetta) saivat antispykoottista lääkitystä (Qiao ym. 2017).

Meksikolaisen skitsofreenikon tila parani kuukaudessa merkittävästi sen jälkeen kun hän alkoi nauttia 4 grammaa kalaöljyä päivittäin, EPAa 2 936 mg/vrk + DHA:ta 1 068 mg/vrk (Cuéllar-Barboza ym. 2017).

Jonathanin vaikea skitsofrenia parani E-EPA:lla
Nuorten ensipsykoosi ja kalaöljy

Foolihappo ja B12-vitamiini
Amerikkalaisten psykiatrian klinikoiden yhteinen kliininen tutkimus osoittaa, että foolihappo ja B12-vitamiini, lääkkeellisinä päiväannoksina, livittää skirfofrenian negatiivisia oireita: apatiaa, eristäytymistä ja tunneköyhyyttä. Aineistona oli 140 potilasta (Roffman ym. 2013).

Pittsburghin yliopistossa on meneillään uusi tutkimus, jossa skitsofreenikoille ja masentuneille annetaan päivittäin joko 2 grammaa E-EPAa tai lumetta. Tarkoitus on selvittää, kuinka tämä kalaöljy vaikuttaa sepelvaltimotaudin riskiin, joka on koholla mielenterveyspotilailla (Clinical Trials).

Pittsburghin yliopiston psykiatrin professori Kadiamada Nanaiah Roy Chengappa on tutkinut karnosiinin vaikutusta skitsofrenian lisähoitona. Kokeeseen osallistui 70 potilasta, karnosiiniannos oli 1600 mg/vrk, ja sitä annettiin 4 kk. Tulokset puoltavat karnosiinin käyttöä skitsofrenian hoidossa (lue lisää). Karnosiini on monipuolinen ja tehokas antioksidantti, joka vaimentaa potilaiden aivoissa vallitsevaa hapetusstressiä. Se ilmenee mm. aivosoluja vaurioittavan proteiinin S100 B lisääntymisenä (Sarandol ym. 2007).

Iranilainen kaksoissokkotutkimus osoittaa, että karnosiinin anto risperidonin lisänä parantaa skitsofrenian oireita (Gjahar ym. 2018). Toinen uusi irlaintilainen raportti osoittaa,. että myös ubikinonista on apua moniin skitsofrenian oireisiin (Maguire ym. 2018).

Muistakin antioksidanteista, kuten C- ja E-vitamiinista ja omega-3-:sta voi olla merkittävää apua skitsofrenian täydentävänä hoitona, etenkin koska taudin lääkitys (haloperidolilla) lisää hapetusstressiä. Ravintolisät vaimentavat tautia aiheuttavia ja ylläpitäviä geenivirheitä.

Nutrigenomiikka eli nutrigenetiikka tutkii ravitsemuksen ja ravintolisien ja geenien vuorovaikutusta ja tarjoaa uusia selitymalleja mm. sille, miksi ravintolisistä – eritoten E-EPAsta, antioksidanteista ja B-vitamiineista – saattaa olla merkittävää hyötyä skitsofrenian lisähoitona. Nuorena skitsofreniaan sairastuneiden aivoissa on alentunut N-asetyyliaspartaatin (NAA) pitoisuus, mikä heikentää aivosolujen ravinnonsaantia ja toimintakuntoa. E-EPA lisää NAA:n pitoisuutta, mikä saattaa selittää E-EPAlla satuja rohkaisevia hoitotuloksia.

Skitsofrenia on perinnöllinen sairaus, jonka syy on geeneissä 70–80 %:ssa tapauksista. Ihmisen genomin (geenistön) kartoitus on avannut aivan uusia mahdollisuuksia selvittää taudin periytyvyyttä. Työ on kuitenkin vasta alkutaipaleella, sillä ihmisen noin 30 000 geenin sisältämien 3,3 miljardin emäsparin joukossa on monenlaisia muunnoksia (polymorfismia), noin 0.1 % koko genomista. Virheitä näyttää olevan useissa eri geeneissä, joita on löytynyt mm. kromosomissa 22. Geenimuunnos 22q11.2 microdeletion, jota esiintyy yhdellä ihmisellä 4 000:sta aiheuttaa skitsofrenian tai muun mielisairauden joka kolmannella geenin kantajalla (lue lisää). Muita skitsofreniaan myötävaikuttavia geenivirheitä ovat mm. NRG1, DTNBP1, AKT1, ZDHHC8, PCM1 (geeni 8:ssa) (lue lisää). Myös aivoperäisen hermokasvutekijän (BDNF) tuotantoon vaikuttavilla geeneillä näyttää olevan merkitystä etenkin skitsofrenian erilaisten oireiden (mm. kognitiivisten häiriöiden) ilmenemisessä (lue lisää). "Kymmenen vuoden kuluttua meillä saattaa olla vastaus kysymykseen, mikä on geenien osuus skitsofreniassa", sanoi genetiikan ja psykiatrian professori Patrick F. Sullivan Yhdysvaltain psykiatriyhdistyksen (APA) vuosikokouksessa Torontossa 24.5.2006.

Aivojen kuvantaminen paljastaa huomattavia rakenteellisia muutoksia skitsofreniassa verrattuna terveisiin verrokkeihin. Edinburghin yliopiston meta-analyysissa (27 tutkimusta) verrattiin 928 skitsofreenikon ja 867 verrokin aivokuvia (MedScape 2012). Tulokset vahvistavat Jonathanin tapauksen löydöksiä. Hänen kohdallaan E-EPA-hoito korjasi aivomuutoksia.
Jonathanin vaikea skitsiofrenia parani E-EPAlla

Skitsofreenikkojen – etenkin nuorten miespotilaiden – homokysteiinipitoisus on koholla (Haidemenos ym. 2007). Miespotilaiden homokysteiinin pitoisuus on 65 % ja naispotilaiden 25 % suurempi kuin terveiden verrokkien (Neeman ym. 2005). Löydös viittaa foolihapon ja B6- ja B12-vitamiinien puutteeseen ja niiden lisääntyneeseen tarpeeseen. Tilannetta on vaikea, käytännössä mahdotonta, korjata pelkällä ruokavalio-ohjeella. Havainto puoltaa foolihapon ja B6-vitamiinin käyttöä lääkkellisinä annoksina, sillä ne toimivat homokysteiinin vastavaikuttajina. Raskauden aikana nautittu foolihappo vähentää lapsen riskiä sairastua myöhemmin elämässään skitsofreniaan; foolihappo ehkäisee myrkyllisen aminohapon, homokysteiinin, kertymistä lapsen aivoihin.

Samanaikaiset muut taudit

Skitsofrenian, sydäninfarktin, insuliiniresistenssin, metabolisen oireyhtymän ja diabeteksen välillä vallitsee merkittävä yhteys, jota vielä psyykelääkkeet saattavat lisätä. Asiasta on julkaistu satoja tutkimuksia, esimerkiksi tämä. Siinä hollantilaiset psykiatrit tukevat Horrobinin teoriaa rasvahappojen epätasapainon merkityksestä. Skitsofreenikon aivoissa myllertävät hapetusstressi ja krooninen tulehdus, jotka estävät haimaa tuottamasta riittävästi insuliinia. Kahdeksalla prosentilla skitsofreenikoista on suuri riski sairastua sepelvaltimotautiin; miehillä riski on kaksi kertaa suurempi kuin naisilla (lue lisää). Nämäkin havainnot puoltavat E-EPAn, karnosiinin, kromin, vihreän teen ja muiden ravintolisien käyttöä skitsofreniassa. Muita raportteja voi lukea PubMedistä kirjoittamalla hakusanapariksi "schizophrenia; diabetes". Myös keliakian ja skitsofrenian syy-yhtyettä tutkitaan.

Hoito tehoaa parhaiten ensimmäisen psykoosin jälkeen. Siksi myös ravitsemushoito tulisi aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kahdenkymmenen vuoden kuluttua aloitettu hoito ei enää ehkä anna toivottua vastetta.

Skitsofrenian syytä haetaan solukalvojen fosfolipideistä ja vapaista radikaaleista
Vuonna 1976 saksalaissyntyinen, Englannissa vaikuttanut neurofarmakologi Wilhelm Feldberg ja vuonna 1977 englantilainen neuroendokrinologi David Horrobin (1939–2003), toisistaan tietämättä, esittivät uuden teorian, jonka mukaan skitsofrenia johtuisikin solukalvojen fosfolipidien epätasapainosta. Tätä näkemystä vastutstettiin vuosikymmemiä, mutta nyt se tukea psykiatreilta ja ravitsemustutkijoilta eri puolilla maailmaa. Rasvahappohäirö voidaan todeta heti taudin alussa, jo ennen kuin hoito edes aloitetaan (Reddy ym. 2004). Postmortem tutkimukset tukevat magneettikuvausten ja geenitutkimusten antamaa käsityksiä siitä, että skitsofreenikon aivosolujen rasvahapot hajoavat tavallista nopeammin, mikä johtaa myeliinikatoon ja oligopdenrosytti-solujen toiminnan heikenemiseen.

Horrobin toimi parikymmentä vuotta Ison-Britannian skitsofreniayhdistyksen asiantuntijana ja puheenjohtajana, ja hän julkaisi yli 500 tieteellistä tutkimusta johtavissa tiedelehdissä. Hänellä oli siis näkemystä siitä, mikä skitsofrenia on ja kuinka sitä tulisi hoitaa. Hänen mukaansa psykiatria on käsittänyt väärin skitsofrenian syyn ja myös hoitaa tautia väärin. Horrobin piti taudin perimmäisenä syynä yhden tai useamman geenin muunnosta, joka on tullut ihmiskuntaan ennen kuin rodut erosivat toisistaan. Geenivirheet aiheuttavat muutoksia tiettyjen entsyymien toiminnoissa, jotka johtavat solujen rasvahappojen epätasapainoon. Monet psykiatrit kannattavat Horrobinin näkemystä. Esimerkiksi Sheffieldin yliopiston psykiatrian apulaisprofessorin Malcom Peetin mielestä psykiatria on laiminlyönyt pahasti ravitsemushoidon tarjoamat mahdollisuudet täydentävänä hoitona. Jokaisen skitsofreniaa hoitavan lääkärin tulisi perehtyä Peetin seikkaperäiseen katsaukseen rasvahappohoidon tieteellisistä perusteista.

Aivojen rasvahapot
Skitsofreenikkojen aivojen monet rasvahapot ovat epätasapainossa terveisiin verrattuna. Antipsykoottinen lääkitys näyttää osittain korjaavan tilannetta, mutta ei täysin. Rasvahappohäiriön syitä voi olla monia: Huonot ruokatavat, runsas tupakointi ja alkoholinkäyttö sekä geenivirheet.

Fosfolipaasi A2 -nimiset entsyymit (PLA2) – joita on kokonainen perhe – hajottavat aivosolujen kalvoilta rasvahappoja, tuottavat suuria määriä varaita radikaaleja ja häiritsevät solujen keskinäistä tiedonsiirtoa. Kotonaan asuvien skitsofreenikkojen ruokatavoissa ei ole niin merkittäviä eroja terveisiin verrokkeihin, että ne selittäisivät rasvahappojen puutostiloja. Syyn täyty siis olla "sisäinen"; vika on solukalvojen rasvahappoja hajottavissa entsyymeissä. Nämä entsyymit toimivat solujen sisällä, ja ne kuuluvat solujenvälisen tiedonsiirron mekanismeihin. Entsyymien liiallinen aktiivisuus näkyy myös poikkeavana ihon niasiinitestissä. Entsyymit "sahaavat" irti solukalvojen DHA- ja AA-rasvahappoja, jotka hapettuvat ja tuotavat vapaita radikaaleja ja tulehdussytokiineja (mm. isoprostaaneja). Hapettajina toimivat pääasiassa 12- ja 15-lipoksigenaasi-nimiset entsyymit (12/15-LOX). Ne ovat syypäitä myös Alzheimerin taudin syntyyn ja etenemiseen sekä eturauhassyöpään (lue lisää). Koska psyykenlääkkeet – joiden on uskottu vaikuttavan solujen reseptoreissa – näyttävät auttavan jossakin määrin, on herännyt kysymys, voisivatko lääkkeet kenties säädellä itse solukalvon toimintoja, esimerkiksi fosfolipaasien aktiivisuutta, eikä siis vain reseptoreiden. Vastaus näyttää olevan kyllä (Skrede ja Holmsen 2003). Tämän perusteella rasvahappo- ja lääkehoito vaikuttaisivat soluissa samaan paikkaan, solukalvoihin. Australialais-saksalais- itävaltalainen psykiatriryhmä esittää E-EPA-hoidolle biokemialliset perusteet alla olevissa linkeissä:

E-EPAn edullinen vaikutus skitsofreniassa perustuu siis ainakin osaksi sellaisten geenien rakenteiden ja toimintojen säätelyyn, jotka vaikuttavat PLA2-entysyymien tuotantoon ja aktiivisuuteen sekä LOX-entsyymien (5-LOX ja 12/15-LOX) aktiiviteettiin. Geenitutkimuksen ansiosta ravitsemushoito nähdään nyt aivan uudessa valossa; kysymys ei olekaan "uskomushoidosta".

Skitsofreniassa on havaittu myös toisen entsyymin toiminnan häiriö: rasvahappokoentsyymi A ligaasi (FACL) nimittäin toimii liian vähäisellä teholla. Sen tehtävänä on asettaa takaisin solukalvon molekyyliin siitä irronnut rasvahappo ja korjata näin vaurio.

Skitsofreniaan sairastuneen henkilön veriplasman, punasolujen ja aivojen rasvahappojen neurokemia poikkeaa normaalista, ja se aiheuttaa aivosolujen rappeutumista. Tutkimukset viittaavat siihen, että skitsofreenikoille tulisi aina antaa ruoan lisänä niin antioksidantteja kuin välttämättömiä rasvahappoja, erityisesti EPAa (noin 2 000 mg/vrk)

Kuinka rasvahappojen puute vaikuttaa välittäjäaineisiin? Tutkimukset ovat osoittaneet, että kun solukalvojen omega-3-rasvahappojen pitoisuus lisääntyy, elpyy solukalvon joustavuus ja samalla paranee myös serotoniinin kuljetus endoteelisoluissa. Näin rasvahapot auttavat aivojen välittäjäaineiden toimintaa. Kalaöljyn rasvahapoista syntyy aivoissa sekä serotoniinia että dopamiinia.

Skitsofreeniaan nuorena sairastuneen henkilön aivojen N-asetyyliaspartaatti (NAA) -nimisen aminohapon pitoisuus on normaalia pienempi. Sen tehtävänä on ravita aivosoluja ja pitää niitä elossa. E-EPAn käyttö(2 g/vrk) lisää NAA:n määrää, mikä osaltaan selittää E-EPAn suotuisaa vaikutusta skitsofreniassa.

Tutkimukset tukevat myös sellaista käsitystä, että skitsofrenia johtuisi osittain myös vapaista radikaaleista, niiden aiheuttamasta hapetussressistä ja neuronien (aivosolujen) vaurioista. Siksi antioksidanttien (esim. karnosiinin) käyttö hoidossa – kalaöljyn ja lääkityksen lisänä – on perusteltua. Näyttää siltä, että myös etyyli-EPA hillitsee hapetusstressiä sekä tulehdusta (jota esiinty kaikissa kroonisiissa sairauksissa). Uuden tutkimuksen mukan negatiivisista oireista kärsivien potilaiden veren foolihapppopitoisuus on tavallista pienempi. Syynä voivat olla epäterveet ruokatavat ja runsas tupakointi. Foolihappoa voidaan sis suositella täydentäväksi hoidoksi.

Skitsofreenikoilla on usein heikentynyt insuliiniherkkyys (insuliiniresistenssi), alentunut sokerinsieto, kohonnut verensokeri ja insuliini sekä kortisolipitoisuus. Zyprexa heikentää vielä lisää insuliiniherkkyyttä, mikä altistaa potilaan diabetekselle ja sen lisätaudeille (lue lisää). Näistäkin syistä insuliiniherkkyyttä parantavat ja glykaatiota ehkäisevät ravintolisät (E-EPA, karnosiini, berberiini, orgaaninen kromi, vihreä tee) ovat suositeltavia.

Aivojen tutkiminen magneettiresonanssin (MRI) ja PETin avulla osoittaa, että skitsofreniapotilaiden aivojen fosfolipidien aineenvaihdunta on epänormaalia. Aivokuvissa näkyy poikkeamia jo ensimmäisten kliinisten oireiden ilmaantunessa. Aivojen rappeutuminen on ollut käynnissä yleensä jo pitkään ennen kliinisten oireiden alkamista. Myös skitsofreenikkojen oireettomien lähisukulaisten aivojen otsalohkoissa näkyy rappeumaa, joskin lievempänä. Potilaiden aivojen hippokampus-alueet ovat usein surkestuneet molemmin puolin, mutta mantelitumake (amygdala) on suurentunut. Sen yliaktiivisuus aiheuttaa monenlaisia seurannasvaikutuksia.

Psykiatrinen lääkitys ei estä aivojen surkastumisen etenemistä, vaikka se näyttää osittain normalisoivan rasvahappohäiriöitä. Ravintolisähoito (E-EPA, karnosiini, foolihappo, C- ja E-vitamiinit) tulisi aloittaa aina niin pian kuin epäillään skitsofrenian riskiä. Täydentävän hoidon laiminlöynti heikentää potilaan ennustetta.

MRI-kuvien mukaan skitsofreenikon (ja yllättäen myös heidän terveiden lähisukulaistensa) aivoihin kehittyy tyypillisiä poikkeamia: aivokammiot laajenivat hitaasti, mutta vääjäämättömästi. Kun tyhjät, nesteen täyttämät aivokammiot suurenevat, se merkitsee sitä, että itse aivokudos surkastuu. Uuden tutkimuksen mukaan myös talamuksen alue surkastuu n. 7 %. Kaikkien skitsofreenikkojen aivot eivät välttämättä surkastu, mutta monien kylläkin. Mitä suurempi lateraalisten aivokammioiden suurenema on, sitä kehnompi on potilaan ennuste. EPAn päivittäinen nauttiminen (2 g/vrk) ehkäisee aivojen surkastumista ja voi suorastaan palauttaa aivojen rakennetta ennalleen, kuten Jonathanin ja muiden potilaiden aivokuvaukset todistavat.

Skitsofreenikoilla on usein myös vähäisiä erikoisia fyysisiä poikkeamia, kuten velo-cardio-facial syndrome (VCFS), joita syntyy jo sikiökehityksen aikana. Nämä uudet havainnot vahvistavat epäilyjä siitä, että skitsofrenian "siemen", syntyy jo varhaisessa vaiheessa sikiökehityksen aikana. Poikkeamien riskiä voidaan todennäköisesti vähentää, jos äiti saa riittävästi omega-3-rasvahappoja odotusaikana. Ne edistävät sikiön aivojen ja silmien normaalia kehitystä.

Skitsofreenikot tupakoivat usein runsaasti. Tämän ilmiön uskotaan johtuvan siitä, että tupakan nikotiini lievittää lääkkeiden ikäviä sivuvaikutuksia. Toisaalta tupakointi lisää aivojen hapetusstressiä, mikä lisää fosfolipaasientsyymin aktiivisuutta. Se puolestaan tuhoaa aivojen solukalvoilta rasvahappoja.

EPA-hoitoa tutkitaan vilkkaasti eri puolila maailmaa
Kalaöljystä tunnettu rasvahappo EPA (20:5n-3) näyttää auttavan skitsofreniassa, etenkin tuoreissa rapauksissa, mutta tavallista suurempina annoksina (n. 2 g/vrk) EPAn etyyliesterinä etyyli-EPAna eli E-EPAna, joka on biologisesti tehokkaampaa kuin tavallinen kalaöljy ja EPA-tiiviste. Tulokset paranevat todennäköisesti vielä, kun etyyli-EPAn lisäksi otetaan karnosiinia ja muita antioksidantteja, sillä skitsofreenikon aivoissa vallitsee voimakas hapetusstressi. Karnosiini toimii antioksidanttina ja vaikuttaa myös GABA-nimisen välittäjäaineen kautta.

Etyyli-EPA ehkäisee PLA2:n aktiviteettia ja suojaa siten aivosoluja ja pitää yllä niiden normaalia tiedonsiirtoa. Häiriöiden korjaaminen etyyli-EPAn avulla avaa uusia mahdollisuuksia hoitaa skitsofreniaa jopa ilman synteettisiä lääkkeitä (Vaddadi ym 1996, Peet 2003) tai niiden täydennyksenä.

Cochrane-tutkimuslaitoksen meta-analyysit rohkaisevat kokeilemaan ja tutkimaan lisää E-EPAa skitsofrenian hoidossa, joskin lisää tutkimusta tarvitaan suuremmilla potilasaineistoilla. Kontaxakis ym.  (2005) toteavat, että E-EPA parantaa klotsapiini-nimisen lääkkeen vaikutusta. Yhdysvaltain psykiatriyhdistyksen (APA) hoitosuositus helmikuulta 2004 esittää että potilaille annettaisiin E-vitamiinia (400–800 mg/vrk) (sivulla 24) ja myös omega-3-rasvahappoja käsitelllään myönteisesti (sivulla 67).

E-EPAn vaikutusmekanismeja skitsofreniassa

Tapausselostuksia

Lääketieteessä ei nykyään yleensä arvosteta tapausselostuksia, mutta jos vuosikausia kestänyt hoitoresistentti skitsofrenia paranee uuden hoidon avulla, se herättää taatusti huomiota. Ja hoito alkaa kiinnostaa vielä enemmän, jos muutkin alkavat raportoida samanlaisia paranemisia.

Professori David F. Horrobin kuvaa kirjassaan tapauksen, jossa nuori mies, Jonathan, parantui rasvahappohoidon avulla dramaattisesti syvästä vuosikausia kestäneestä skitsofreniasta, johon mikään lääkitys ei ollut tehonnut. Sama Jonathanin parantuminen on kuvattu myös Yhdysvaltain lääkäriliiton kustantamassa psykiatrian alan ammattilehdessä. Jonathan oli sairastanut 7 vuotta yhteen menoon vaikeaa masennusta, jossa oireina oli muun muassa unettomuutta, jännitystä, sosiaalisia pelkotiloja, pessimismiä, letargiaa, ruokahaluttomuutta ja itsemurha-ajatuksia. Häntä yritettiin lääkitä 19-vuotiaana, mutta siitä ei tullut mitään. 21-vuotiaana potilas suostui kokeilemaan etyyli-EPA-hoitoa (2 g/vrk), ja kuukauden kuluessa hänen sosiaaliset pelkonsa hävisivät ja muutkin oireet alkoivat lieventyä. Yhdeksän kuukauden kuluttua hän oli käytännössä parantunut.
Jonathanin uskomaton paraneminen

Tohtorien Basant Puri ja Alexandra Richardson johtama tutkijaryhmä on julkaissut toisenkin vastaavanlaisen tapausselostuksen (Puri ym. 2000). Lääkeresistentin ja huumeita käyttäneen miespotilaan punasolujen ja fosfolipidien rasvahapot olivat ennen hoitoa "ihan sekaisin", mutta alkoivat korjaantua kuukauden kuluessa ja vakiintuivat vähitellen normaalitasolle EPA-hoidossa (2g/vrk). Oireet alkoivat lievetä kahdessa kuukaudessa ja vuoden kuluttua mies oli käytännössä parantunut. Kahden vuoden seurannassa hän oli edelleen oireeton.

Tapausselostukset johtivat satunnaistettuihin kliinisiin tutkimuksiin (taulukko).

Niinkin pieni väkevöidyn kalaöljyn paiväannos kuin 840 mg EPAa and 560 mg DHA:ta suurentaa ultrasuuressa psykoosiriskissä olevien potilaiden omega-3-indeksiä kuudessa kuukaudessa keskimäärin 3,0 prosentista 4,12 prosenttiin (mikä on edelleen liian pieni), joka saattaa vähentää psykoosin riskiä (Alqarni ym. 2019). Suosittelen toki suurampaa päiväanniosta, 2000 mg E-EPAa/vrk.

Lääkkeistä diabetesta

Klotsapiinin, olantsapiinin ja risperidonin käyttö lisää riskiä sairastua diabetekseen. Olantsapiini heikentää insuliinin tehoa ja aiheuttaa insuliiniresistenssiä. Ravintolisät ovat perusteltuja, sillä ne vähentävät sivuvaikutusten riskiä.

Omega-3-rasvahapot parantavat klotsapiinia käyttävien potilaiden veren rasvaprofiilia. Tässäkin suhteessa tehokkain omega-3-valmiste on E-EPA. Siitä elimistö valmistaa tehokkaita tulehdusta ehkäiseviä, vaimentavia ja sammuttavia yhdisteitä (resolviineja, maresiineja ja omega-3-oksilipiinejä). Etyyliesteröidyt kalaöljyt vaikuttavat suotuisasti myös tulehdukseen osallistuviin neutrofiilisiin valkosoluihin. Tulehduksen vaimennus on tärkeä osa skitsofrenian hoitoa, sillä "skitsofreenikon aivot ovat tulessa", kuten eräs suomalainen psykiatri asian minulle ilmaisi. Brasilialaiset tutkijat pyrkivät selvittämään skitsofrenian hiirimallissa, mihin kalaöljyn positiivinen vaikutus perustuu. Ainakin aivoperäinen hermokasvutekijä BDNF lisääntyi, mikä voi selittää vaikutusta (Gama ym. 2012). Turkkilainen rottatutkimus vahvistaa, että kalaöljyn omega-3-rasvahapoilla on antipsykoottinen vaikutus (Kokocya ym. 2015). Tutkimustulokset tukevat Duodecimissä maaliskuussa 2012 julkaisemaani kirjoitusta nuorten ensipsykoosin ehkäisystä ja hoidosta E-EPAlla.

Skistofreniaa sairastavan potilaan avioissa ja koko elimistössä valitsee krooninen matala-asteinen tulehdus (Fond ym. 2020), jota voidaan ehkäistä, vaimentaa ja sammuttaa tässä artikkelissa mainituilla ravintolisillä.

EPA sammuttaa ja vaimentaa tulehdusta

Uusinta kirjallisuutta (jota lääkärisi tuskin on ennättänyt lukea, ainakaan kaikkea)

Guo C, Liu Y, Fang MS, et al. ω-3PUFAs Improve Cognitive Impairments Through Ser133 Phosphorylation of CREB Upregulating BDNF/TrkB Signal in Schizophrenia [published online ahead of print, 2020 May 4]. Neurotherapeutics. 2020;10.1007/s13311-020-00859-w. DOI: 10.1007/s13311-020-00859-w
Zhu JL, Luo WW, Cheng X, Li Y, Zhang QZ, Peng WX. Vitamin D deficiency and Schizophrenia in Adults: A Systematic Review and Meta-analysis of Observational Studies [published online ahead of print, 2020 Apr 18]. Psychiatry Res. 2020;288:112959. doi:10.1016/j.psychres.2020.112959
Tang W, Wang Y, Xu F, et al. Omega-3 fatty acids ameliorate cognitive dysfunction in schizophrenia patients with metabolic syndrome [published online ahead of print, 2020 Apr 15]. Brain, Behavior, and Immununity. 2020;S0889-1591(20)30069-6. doi:10.1016/j.bbi.2020.04.034
Fond G, Lançon C, Korchia T, Auquier P, Boyer L. The Role of Inflammation in the Treatment of Schizophrenia. Front Psychiatry. 2020;11:160. Published 2020 Mar 18. doi:10.3389/fpsyt.2020.00160 Free Access
rmando M, Ciampoli M, Padula MC, et al. Favorable effects of omega-3 polyunsaturated fatty acids in attentional control and conversion rate to psychosis in 22q11.2 deletion syndrome [published online ahead of print, 2020 Feb 10]. Neuropharmacology. 2020;107995. doi:10.1016/j.neuropharm.2020.107995
Amminger GP, Nelson B, Markulev C,  et al. The NEURAPRO Biomarker Analysis: Long-Chain Omega-3 Fatty Acids Improve 6-Month and 12-Month Outcomes in Youths at Ultra-High Risk for Psychosis. Biological Psychiatry. 2019 Sep 18. pii: S0006-3223(19)31704-4. doi: 10.1016/j.biopsych.2019.08.030

Alqarni A, Mitchell TW, McGorry PD, et al. Supplementation with the omega-3 long chain polyunsaturated fatty acids: Changes in the concentrations of omega-3 index, fatty acids and molecular phospholipids of people at ultra high risk of developing psychosis. Schizophrenia Research. 2019 Oct 9. pii: S0920-9964(19)30389-5. doi: 10.1016/j.schres.2019.08.033.

Alqarni A, Mitchell TW, McGorry PD, Berger M,  Amminger GP et al. Comparison of erythrocyte omega-3 index, fatty acids and molecular phospholipid species in people at ultra-high risk of developing psychosis and healthy people. Schizophrenia Research. 2019 Jul 10. pii: S0920-9964(19)30241-5. doi: 10.1016/j.schres.2019.06.020.

Berger M, Nelson B, Markulev C, et al. Relationship Between Polyunsaturated Fatty Acids and Psychopathology in the NEURAPRO Clinical Trial. Frontiers in Psychiatry. 2019 Jun 6;10:393. doi: 10.3389/fpsyt.2019.00393. eCollection 2019. Free Full text

Robinson DG, Gallego JA, John M, et al. A potential role for adjunctive omega-3 polyunsaturated fatty acids for depression and anxiety symptoms in recent onset psychosis: Results from a 16 week randomized placebo-controlled trial for participants concurrently treated with risperidone. Schizophrenia Research 2019, 204,295-303 https://doi.org/10.1016/j.schres.2018.09.006

Bolt LK, Amminger GP, Farhall J, et al.Bolt LK, Amminger GP, Farhall J, et al. Neurocognition as a predictor of transition to psychotic disorder and functional outcomes in ultra-high risk participants: Findings from the NEURAPRO randomized clinical trial. Schizophreria Research. 2018 Dec 14. pii: S0920-9964(18)30701-1. doi: 10.1016/j.schres.2018.12.013.
Firth J, Carney R, Stubbs B, et al. Nutritional Deficiencies and Clinical Correlates in First-Episode Psychosis: A Systematic Review and Meta-analysis. Schizophrenia Bulletin 2018;44 (6) 1275–1292, https://doi.org/10.1093/schbul/sbx162 Free Full Text

Maguire Á, Hargreaves A, Gill M. Coenzyme Q10 and neuropsychiatric and neurological disorders: relevance for schizophrenia. Nutritional Neuroscience. 2018 Dec 12:1-14. doi: 10.1080/1028415X.2018.1556481.
Qiao Y, Mei Y, Han H,  et al. Effects of Omega-3 in the treatment of violent schizophrenia patients. Schizophrenia Research. 2018 May;195:283-285. doi: 10.1016/j.schres.2017.08.026.
Slomski A. Antipsychotics May Affect Metabolism. JAMA. 2018;320(12):1231. doi:10.1001/jama.2018.13871
Robinson DG, Gallego JA, John M,  et al. A potential role for adjunctive omega-3 polyunsaturated fatty acids for depression and anxiety symptoms in recent onset psychosis: Results from a 16 week randomized placebo-controlled trial for participants concurrently treated with risperidone. Schizophrenia Research. 2018 Sep 18. pii: S0920-9964(18)30556-5. doi: 10.1016/j.schres.2018.09.006.
Ghajar A, Khoaie-Ardakani MR, Shahmoradi Z, et al. L-carnosine as an add-on to risperidone for treatment of negative symptoms in patients with stable schizophrenia: A double-blind, randomized placebo-controlled trial. Psychiatry Research. 2018 Feb 3;262:94-101. doi: 10.1016/j.psychres.2018.02.012.
Behdani F, Roudbaraki SN, Saberi-Karimian M, Tet al. Assessment of the efficacy of omega-3 fatty acids on metabolic and inflammatory parameters in patients with schizophrenia taking clozapine and sodium valproate. Psychiatry Research. 2017 Dec 12;261:243-247. doi: 10.1016/j.psychres.2017.12.028.
Balanzá Martínez V. Nutritional supplements in psychotic disorders. Actas Españolas de Psiquiatria. 2017 Sep;45(Supplement):16-25.

Olivera-Pueyo J, Pelegrín-Valero C. Dietary supplements for cognitive impairment. Actas Españolas de Psiquiatria 2017 Sep;45 (Supplement):37-47.

Martínez-Cengotitabengoa M, González-Pinto A. Nutritional supplements in depressive disorders. Actas Españolas de Psiquiatria 2017 Sep;45 (Supplement):8-15.
Qurashi I, Chaudhry IB, Khoso AB,  et al. A randomised, double-blind, placebo-controlled trial of minocycline and/or omega-3 fatty acids added to treatment as usual for at-risk mental states (NAYAB): study protocol. Trials. 2017 Nov 9;18(1):524. doi: 10.1186/s13063-017-2275-y.
Qurashi I, Chaudhry IB, Khoso AB, Qiao Y, Mei Y, Han H, et al. Effects of Omega-3 in the treatment of violent schizophrenia patients. Schizophrenia Research. 2017 Aug 19. pii: S0920-9964(17)30501-7. doi: 10.1016/j.schres.2017.08.026.
Mossaheb N, Schäfer MR, Schlögelhofer M, Klier CM, Smesny S, McGorry PD, Berger M, Amminger GP.
Predictors of longer-term outcome in the Vienna omega-3 high-risk study. Schizophrenia Research. 2017 Aug 17. pii: S0920-9964(17)30484-X. doi: 10.1016/j.schres.2017.08.010.
Satogami K, Takahashi S, Yamada S, Ukai S, Shinosaki K. Omega-3 fatty acids related to cognitive impairment in patients with schizophrenia. Schizophrenia Research. Cognition. 2017 May 18;9:8-12. doi: 10.1016/j.scog.2017.05.001. eCollection 2017 Sep. Free Full Text pdf
Cuéllar-Barboza AB, Sánchez-Ruiz JA, Corral PM. Use of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids as Augmentation Therapy in Treatment-Resistant Schizophrenia. Primary Care Companion for CNS Disorders. 2017 May 4;19(3). doi: 10.4088/PCC.16l02040. Free Full Text
Salavert J, Grados D, Ramiro N, et al. Association Between Vitamin D Status and Schizophrenia: A First Psychotic Episode Study. Journal of Nervous and Mental Disease. 2017 May;205(5):409-412. doi: 10.1097/NMD.0000000000000670.
Deas G, Kelly C, Hadjinicolaou AV, Holt C, Agius M, Zaman R. An update on: meta-analysis of medical and non-medicaltreatments of the prodromal phase of psychotic illness in at risk mental states. Psychiatria Danubina. 2016 Sep;28(Suppl-1):31-38.
Berger G. Comments on Bozzatello et al. Supplementation with Omega-3 Fatty Acids in Psychiatric Disorders: A Review of Literature Data. J. Clin. Med. 2016, 5, 67. Journal of Clinical Medicine. 2016 Aug 3;5(8). pii: E69. doi: 10.3390/jcm5080069.

El-Sayed El-Sisi A, Sokkar SS, El-Sayed El-Sayad M, Sayed Ramadan E, Osman EY. Celecoxib and omega-3 fatty acids alone and in combination with risperidone affect the behavior and brain biochemistry in amphetamine-induced model of schizophrenia. Biomedicine andPharmacotherapy. 2016 Jun 1;82:425-431. doi: 10.1016/j.biopha.2016.05.024.

Bozzatello P, Brignolo E, De Grandi E, Bellino S. Supplementation with Omega-3 Fatty Acids in Psychiatric Disorders: A Review of Literature Data. Review. Journal of Clinical Medicine. 2016 Jul 27;5(8). doi:10.3390/jcm5080067pii: E67. Free Full Text pdf.
Parletta N, Zarnowiecki D, Cho J, et al. People with schizophrenia and depression have a low omega-3 index. Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 2016 Jul;110:42-7. doi: 10.1016/j.plefa.2016.05.007. Epub 2016 May 13.
Pawełczyk T, Grancow-Grabka M, Kotlicka-Antczak M, et al. A randomized controlled study of the efficacy of six-month supplementation with concentrated fish oil rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids in first episode schizophrenia. Journal of Psychiatric Research 2016; 73: 34e44 Free Full Text pdf


Chen AT, Chibnall JT, Nasrallah HA. A meta-analysis of placebo-controlled trials of omega-3 fatty acid augmentation in schizophrenia: Possible stage-specific effects. Annals of Clinical Psychiatry. 2015 Nov;27(4):289-96. PubMed
Vesco AT, Lehmann J, Gracious BL, et al. Omega-3 Supplementation for Psychotic Mania and Comorbid Anxiety in Children. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. Abstract ahead of print. doi:10.1089/cap.2013.0141.
Amminger GP,  Schäfer MR, Schlögelhofer M, et al. Longer-term outcome in the prevention of psychotic disorders by the Vienna omega-3 study. Nature Communications. 6:7934 doi: 10.1038/ncomms8934 (2015). Free Full Text
Schlögelhofer M, Amminger GP, Schaefer MR, et al. Polyunsaturated fatty acids in emerging psychosis: a safer alternative? Early Intervention in Psychiatry. 2014 May 27. doi: 10.1111/eip.12151 FullText, pdf
Kokacya MH, Inanir S, Copoglu US, et al. The Antipsychotic Effects of Omega-3 Fatty Acids in Rats. American Journal of Medical Sciences. 2015 Jul 21. Epub ahead of print
Pocklington AJ, Rees E, Walters JTR, et al. Novel findings from CNVs implicate inhibitory and excitatory signaling complexes in schizophrenia. Neuron 2015; DOI: 10.1016/j.neuron.2015.04.022. Abstract

Bumb JM, Enning F, Leweke FM. Drug repurposing and emerging adjunctive treatments for schizophrenia. Expert Opinion on Pharmacotherapy. 2015 Apr 12:1-19. [Epub ahead of print]

Lavoie S, Whitford TJ, Benninger F, et al. Correlates of electroencephalographic resting states and erythrocyte membrane docosahexaenoic and eicosapentaenoic acid levels in individuals at ultra-high risk of psychosis. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. 2015 Feb 17. pii: 0004867415571168.

Amminger GP, Mechelli A, Rice S, Kim SW, Klier CM, McNamara RK, Berk M, McGorry PD, Schäfer MR. Predictors of treatment response in young people at ultra-high risk for psychosis who received long-chain omega-3 fatty acids. Translational Psychiatry. 2015 Jan 13;5:e495. doi: 10.1038/tp.2014.134. Free Full Text pdf

Cieslak K, Feingold J, Antonius D, et al. Low Vitamin D levels predict clinical features of schizophrenia. Schizophrenia Research. 2014 Oct 10. pii: S0920-9964(14)00507-6. doi: 10.1016/j.schres.2014.08.031.
Kim SW, Schäfer MR, Klier CM, et al. Relationship between membrane fatty acids and cognitive symptoms and information processing in individuals at ultra-high risk for psychosis. Schizophrenia Research. 2014 Jul 24. pii: S0920-9964(14)00324-7. doi: 10.1016/j.schres.2014.06.032.

Vitamin D Blog: Low D Levels in Schizophrenia. MedPage.com 22.7.2014
DNA hope on schizophrenia: Research breakthrough points at over 100 genes. The Independent 22.7.2014
Schlögelhofer M, Amminger GP, Schaefer MR, et al. Polyunsaturated fatty acids in emerging psychosis: a safer alternative? Early Intervention in Psychiatry. 2014 May 27. doi: 10.1111/eip.12151 (FullText, pdf)
Bentsen H, Osnes K, Refsum H, et al. A randomized placebo-controlled trial of an omega-3 fatty acid and vitamins E+C in schizophrenia. Translational Psychiatry. 2013 Dec 17;3:e335. doi: 10.1038/tp.2013.110. Free Full Text
Marano G, Traversi G, Nannarelli C, Mazza S, Mazza M. Omega-3 fatty acids and schizophrenia: evidences and recommendations. La Clinica Terapeutica. 2013 Nov-Dec;164(6):e529-37. doi: 10.7417/CT.2013.1651
Mossaheb N, Schäfer MR, Schlögelhofer M, et al. Effect of omega-3 fatty acids for indicated prevention of young patients at risk for psychosis: When do they begin to be effective? Schizophrenia Research. 2013 Jun 15. doi:pii: S0920-9964(13)00282-X. 10.1016/j.schres.2013.05.027
McNamara RK, Jandacek R, Rider T, et al. Adult medication-free schizophrenic patients exhibit long-chain omega-3 Fatty Acid deficiency: implications for cardiovascular disease risk. Cardiovascular Psychiatry and Neurology. 2013;2013:796462. doi: 10.1155/2013/796462
Roffman JL, Lamberti JS,  Achtyes E, et al. Randomized Multicenter Investigation of Folate Plus Vitamin B12 Supplementation in Schizophrenia. JAMA Psychiatry. 2013;():1-9. doi:10.1001/jamapsychiatry.2013.900 Free Full Text

Fleischhacker WW, Simma AM. Managing the prodrome of schizophrenia.
Handbook of Experimental Pharmacology. 2012;(212):125-34. doi: 10.1007/978-3-642-25761-2_5.
Keller WR, Kum LM, Wehring HJ, et al. A review of anti-inflammatory agents for symptoms of schizophrenia. Journal of Psychopharmacolpgy. 2012 Nov 13. Epub ahead of print
Gama CS, Canever L, Panizzutti B, et al. Effects of omega-3 dietary supplement in prevention of positive, negative and cognitive symptoms: A study in adolescent rats with ketamine-induced model of schizophrenia. Schizophrenia Research. 2012 Sep 3.
Referenssit

Tolonen M. Nuorten ensipsykoosi ja kalaöljy. Duodecim 2012:128:543 pdf

Reddy R, Fleet-Michaliszyn S, Condray R, et al. Reduction in perseverative errors with adjunctive ethyl-eicosapentaenoic acid in patients with schizophrenia: Preliminary study. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2011;84(3-4):79-83. Free Full Text

Amminger GP, McGorry PD. Update on Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids in Early-Stage Psychotic Disorders. Neuropsychopharmacology 2012;37:309–10

Amminger GP, Schäfer MR, Klier CM et al. Decreased nervonic acid levels in erythrocyte membranes predict psychosis in help-seeking ultra-high-risk individuals Molecular Psychiatry 2012 In print. doi:10.1038/mp.2011.167

Amminger GP, Schäfer M, Papageorgiou K, et al. Long-Chain -3 Fatty Acids for Indicated Prevention of Psychotic Disorders: A Randomized, Placebo-Controlled Trial. Arch Gen Psychiatry 2010;67:146–54.
Peet M. Omega-3 polyunsaturated fatty acids in the treatment of schizophrenia. The Israel Journal of Psychiatry and Relatated Sciences. 2008;45(1):19-25. Review.
Berger GE, Proffit TM, McConchie M, et al. Ethyl-eicosapentaenoic acid in first-episode psychosis: a randomized, placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry 2007;68:1867–75.

Heinimaa M, Svirskis T. Kuinka hoitaa psykoosiriskissä olevaa? Suomen Lääkärilehti 2005;60:3003–8.

Mees L, Zdanowicz N, Reynaert C, Jacques D. Adolescents and young adults at ultrahigh risk of psychosis: detection, prediction and treatment. A review of current knowledge. Psychiatr Danub 2011;23 Suppl 1: S118–22.

Mossaheb N, Schloegelhofer M, Schaefer MR, et al. Polyunsaturated Fatty Acids in Emerging Psychosis. Curr Pharm Des 2012, julkaistu verkossa 10.1.2012.

Ruhrmann S, Klosterkötter J, Bodatscha M, et al. Pharmacological Prevention and Treatment in Clinical at-Risk States for Psychosis. Curr Pharm Des 2012, julkaistu verkossa 10.1.2012.

Porcelli S, Balzarro B, Serretti A. Clozapine resistance: Augmentation strategies. Eur Neuropsychopharmacol. 2012 Mar;22(3):165-82. Abstract

Hakusanoja: Skitsofrenia, psykoosi, masennus, ahdistus, kalaöljy, omega-3