Ubikinoni (CoQ10) ja syöpätaudit

Ubikinoni on suositeltava ravintolisä paitsi sydän- myös syöpäpotilaille. Jo vuonna 1961 havaittiin, että syöpäpotilaiden veren ubikinonipitoisuus on usein pienempi kuin terveillä. Uudet tutkimukset osoittavat, että ubikinoni ehkäisee DNA-vaurioita ja hapetusstressiä, jotka vallitsevat syöpätaudeissa. Ubikinoni suojaa munuaisia sisplatinan aiheuttamilta vaurioilta. Ubikinonin nauttiminen ravintolisänä on siis hyödyksi. Jokainen kolesterolia alentavia lääkkeitä, statiineja, käyttävä henkilö tarvitsee ubikinonia suojaksi sivuvaikutuksia vastaan.

1990-luvulla alettiin julkaista raportteja, joiden mukaan ubikinonin käyttö ehkäisi rintasyövän etäpesäkkeitä (1) ja että syöpäpotilailla oli ubikinonin puutetta (2). Äskettäin kävi ilmeiseksi, että melanomaa sairastavien potilaiden veren ubikinonipitoisuus on pienempi kuin terveillä verrokeilla ja että etäpesäkkeitä saaneiden melanomapotilaiden ubikinonimäärä oli pienempi kuin niiden, joille ei tullut metastaaseja. Näin ollen tutkijat päättelivät, että veren vähäinen ubikinonipitoisuus ennusti syövän leviämistä (3).

Eräässä tutkimuksessa postmenopausaalisille rintasyöpäpotilaille annettiin ubikinonia (100 mg/vrk), niasiinia (50 mg/vrk) ja tamoksifeenia (hormonihoitoa, 10 mg kahdesti päivässä), jolloin tamoksifeeni ei aiheuttanut veren rasvahäiriötä, kuten muutoin yleensä tapahtuu (4). Toisessa tutkimuksessa 84 rintasyöpäpotilasta sai joko tavanomaisen tamoksifeenihoidon tai lisäksi edellä mainitut vitamiinit. Vitamiiniryhmässä havaittiin patologisen uudisverisuonten muodostumisen eli angiogeneesin vähentyneen, mikä parantaa ennustetta (9).

Ubikinoni suojaa sydäntä antrasykliinin myrkyllisiltä vaikutuksilta (5, 8) ja voi parantaa immuunijärjestelmän toimintaa (6). Ubikinoni suojaa mitokondrioita solumyrkkyjen haittavaikutuksilta ja ehkäisee syöpäpotilaan väsymystä (10). Ubikinoni ehkäisee DNA-vaurioita ja vapaiden radikaalien aiheuttamaa hapetusstressiä (11). Ubikinoni suojaa munuaisia sisplatinan haitoilta (Sawicka ym. 2014). Ubikinoni ehkäisee myös doksorubisiinin (Adriamysiinin) haittavaikutuksia sydämessä (14). Nämä ovat tärkeitä puoltolauseita ubikinonin käytölle kemoterapian aikana vielä sen jälkeenkin. Suosittelen nauttimaan vä'hintään 200 mg päivässä.

Joidenkin syöpälääkkeiden kanssa ubikinoni ei ehkä sovi; tällaisia lääkkeitä ovat kampotetesiini, etoposidi, doksorubisiini ja metotreksaatti (7).

Yhdysvaltain Syöväntutkimuslaitos (NCI) vastaa verkkosivuillaan ubikinonia koskeviin kysymyksiin. Vastaukset puoltavat ubikinonin käyttöä syöpätautien tukihoitona. Kolesterolia alentavat lääkkeet, statiinit, estävät ubikinonin synteesiä maksassa ja alentavat veren ubikinonia jopa yli 40 %. Jokainen statiineja käyttävä henkilö tarvitsee suojaksi ubikinonia purkista.

Syöpätautien ravitsemushoito
Statiinien haitat (2009)

1. Lockwood K, Moesgaard S, Yamamoto T, Folkers, K. Progress on therapy of breast cancer with vitamin Q10 and the regression of metastases. Biochem Biophys Res Commun. 1995;212:172–7. PubMed

2. Folkers K, Osterborg A; Nylander, et al. Activities of,vitamin Q10 in animal models and a serious deficiency in patients with cancer. Biochem Biophys Res Commun. 1997;234:296–9 PubMed

3. Rusciani L, Proietti I, Rusciani A, et al. Low plasma coenzyme Q10 levels as an independent prognostic factor for melanoma progression. J Am Acad Dermatol. 2006;54:234–41. PubMed

4. Yuvaraj S, Premkumar VG, Vijayasarathy K, et al. Ameliorating effect of coenzyme Q10, riboflavin and niacin in tamoxifen-treated postmenopausal breast cancer patients with special reference to lipids and lipoproteins. Clin Biochem. 2007;40:623–8. PubMed

5. Iarussi D, Auricchio U, Agretto A, et al. Protective effect of coenzyme Q10 on anthracyclines cardiotoxicity: control study in children with acute lymphoblastic leukemia and non- Hodgkin lymphoma. Mol Aspects Med. 1994;15(Suppl):S207–12. PubMed

6. Folkers K, Morita M, McRee J Jr. The activities of coenzyme Q10 and vitamin B6 for immune responses. Biochem Biophys Res Commun. 1993;193:88–92. PubMed

7. Brea-Calvo G, Rodríguez-Hernandez A, Fernández- Ayala, DJ, et al. Chemotherapy induces an increase in coenzyme Q10 levels in cancer cell lines. Free Radic Biol Med. 2006;40:1293–302. PubMed
8. van Dalen EC, Caron HN, Dickinson HO, Kremer LC. Cardioprotective interventions fro cancer patients receiving anthracyclines. Cochrane Database Syst Rev. 2008;(2):CD003917. Review. PubMed

9. Premkumar VG, Yuvaraj S, Sathish S, et al. Anti-angigenic potential of CoernzymeQ10, riboflavin and niacin in breast cancer patients undegoing tamoxifen therapy. Vascul Pharmacol. 2008; 48(4-6):191-201. PubMed

10. Nicolson GL, Conklin KA. Reversing mitochondrial dysfunction, fatigue and the adverse effects of chemotherapy of metastatic disease by molecular therapy. Clin Exp Metastasis. 2008;25(2):161-9. Epub 2007 Dec 5. Review. PubMed

11. Reiter M, Rupp K, Baumeister P, et al. Antioxidant effects of quercetin and coenzyme Q10 in mini organ cultures of human nasal mucosa cells. Anticancer Res. 2009;29(1):33-9. PubMed
12. Kim JM, Park E. Coenzyme Q10 attenuated DMH-induced precancerous lesions in SD rats. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2010;56(2):139-44. Free Full Text

13. Sawicka E, Długosz A, Rembacz KP, Guzik A. The effects of coenzyme Q10 and baicalin in cisplatin-induced lipid peroxidation and nitrosative stress. Acta Poloniae Pharmaceutica. 2013;70(6):977-85 Abstract
14. Kuchmenko O, Burlaka A, Ganusevich I. P147Protective effect of ubiquinone-10 and complex of precursors and modulator of its biosynthesis on heart under doxorubicin treatment. Cardiovascular Reseach. 2014 Jul 15;103 Suppl 1:S26. doi: 10.1093/cvr/cvu082.86. Epub 2014 Jun 27.

Hakusanat: Ubikinoni, koentsyymi Q10, syöpä, syöpätaudit, ravintolisät, Tolonen