Kaikkivoipaiset omega-3:t

Kalaöljyn omega-3:t pitävät yllä ja parantavat kuntoa, sydän- ja verisuoniterveyttä, muistia, mielialaa, joustavaa älykkyyttä (engl. fluid intelligence) eli yleistä tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisukykyä ja sosiaalista käyttäytymistä. Omega-3:t ehkäisevät reumatauteja, astmaa, masennusta, insuliiniresistenssiä, metabolista oireyhtymää, glaukoomaa ja jopa syöpää ja syöpälääkkeiden sivuvaikutuksia ja parantavat taudin ennustetta. Kalaöljyn omega-3-rasvahapot lisättiin keväällä 2009 Suomessa ja muualla EU:ssa veren rasvahäiriöiden (dyslipidemioiden) Käypä hoito -suosituksiin, joiden mukaan lääkäreiden tulee hoitaa potilaitaan. Australiassa kalaöljyt on lisätty sydämen vajaatoiminnan hoito-ohjeisiin (Australian heart failure guidelines). USA:n FDA:n lääkekomitea suosittelee E-EPAa statiinien syöjille. Kalaöljy on tarpeellista muun muassa kaikille masentuneille, sydänpotilaille, diabeetikoille, odottaville äideille, ikääntyville ihmisille ja terveile urheilijoile ja kuntoilijoille. Kalaöljy ehkäisee silmien kuivumista (keratokonjunktiviittia) ja jopa kontaktilinssien aiheuttamaa silmien kuivumista ja epämukavuutta. Kalaöljy lievittää tupakanhimoa ja vähentää nikotiiniriippuvuutta. Kalaöljy ehkäisee selän välilevyn rappeumaa, parantaa hammas- ja suuhygieniaa ja edistää lasten luku- ja sosiaalisia taitoja. Onkohan enää mitään, mihin omega-3:t eivät kykenisi?

omega-3 vaikutuskohteet

Kalaöljy on erityisen tärkeää sydämelle, aivoille, silmille sekä sikiöille ja lapsille.

Kalaöljytutkimuksen varhaishistoriaa

Herbert Evans ja George Burr osoittivat 1920-luvun lopulla, että koe-eläimille kehittyi puutosoireita, kun niiden ravinnosta poistettiin α-linoleenihappo (kasvisiemenöljyn omega-3). Evans kuitenkin menetti kiinnostuksensa asiaan, kun kävi ilmi, ettei kyseessä ollut vitamiinin puutostauti, kuten hän oli arvellut. Onneksi Burr jatkoi tutkimuksia vaimonsa Mildredin kanssa, ja 1930-luvulla he osoittivat, että linolihappo (omega-6) on välttämätön rasvahappo.

Vasta 1970-luvulla tapahtui läpimurto, kun tanskalaiset tutkijat Dyerberg ja Bang kertoivat tehneensä 1960-luvun lopulla kuusi matkaa Grönlantiin ja tutkineensa siellä inuiittien (eskimoiden) terveydentilaa. Eskimot saivat ruoastaan (valaasta) omega-3-rasvahappoja keskimäärin 15 grammaa päivässä, eikä heillä esiintynyt juuri lainkaan sydäntauteja. Dyerberg ja Bang julkaisivat tuloksensa vuonna 1971 Lancetissa (1971;1:1143–51) ja vuonna 1975 American Journal of Clinical Nutritionissa. He raportoivat, että eskimoiden veriplasman EPA-pitoisuus oli suuri ja arakidonihapon (AA, omega-6) pitoisuus pieni. Siis EPA/AA-suhde oli suurempi kuin tanskalaisilla, ja tämä suurempi suhde esti veritulpan muodostusta. Tutkijat tulkitsivat, että siinä piili syy myös valtimotautien puuttumiseen. Nämä havainnot vahvistettiin sittemmin Alaskan ja Kanadan eskimoilla. Samoin Japanissa ja Kiinassa osoitettiin, että merelliset rasvahapot suojaavat sydäntaudeilta.

Siitä käynnistyi alati lisääntyvä EPA- ja DHA-rasvahappojen tutkimus, joka jatkuu edelleen vilkkaana kautta maailman. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että kroonisten sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa tarvitaan EPAa ja DHA:ta paljon suurempina päiväannoksina, kuin tähän asti on uskottu. Omega-3-rasvahapoille ei ole olemassa virallisia saantisuosituksia, kuten vitamiineille ja hivenaineille.

Nykyään inuiittien sydän- ja verisuoniterveys on kääntynyt huonommaksi kuin muun kanadalaisen väestön. Inuiiteilla on enemmän sydänkohtauksia, aivohalvauksia, verenpainetautia ja diabetesta, vaikka heillä on parempi veren rasvaprofiili (vähemmän kolesterolia ja muuta hyperlipidemiaa). Sekin puhuu sitä käsitystä vastaan, että valtimotaudit johtuisivat kolesterolista (katso taulukko). Inuiitit altistuvat muuta väestöä enemmän orgaanisille saasteille ja raskasmetalleille.

Tähän mennessä ihmisillä on tehty yli 4000 kliinistä tutkimusta kalaöljyillä. Tulokset osoittavat, että kalaöljyn omega-3-rasvahappojen (EPA ja DHA) tarve on paljon suurempi kuin vielä 1980-luvulla kuviteltiin. Nykyään puhutaan 2–4 gramman päiväannoksista, kun halutaan ehkäistä ja hoitaa kroonisia sairauksia, kuten diabetesta, sydän- ja verisuonitauteja, masennusta, skitsofrniaa jne. Tällaisia päiväannoksia ei ole mahdollista saada pelkästään ravinnosta.

Omega-3-rasvahapot suojaavat aivoja ilmansaasteiden haitoilta
Spector AA, Kim HY. Emergence of omega-3 fatty acids in biomedical reserch. Prostaglandins, Leukottienes and Essential Fatty Acids. 2019 Jan;140:47-50. doi: 10.1016/j.plefa.2018.11.017. Free Full Text

Hu XF, Singh K, Kenny TA, Chan HM. Prevalence of heart attack and stroke and associated risk factors among Inuit in Canada: A comparison with the general Canadian population. International Journal of Hygiene and Environmental Health. 2018 Dec 18. pii: S1438-4639(18)30653-9. doi: 10.1016/j.ijheh.2018.12.003.

REDUCE-IT-tutkimus (2018) mullisti sydänlääkäreiden käsitykset E-EPAn eduista ja tarvittavista päiväannoksista sydäntautien hoidossa. E-EPAa annettiin 4 000 mg/vrk viisi vuotta. Englantilaiset ja argentiinalaisetkin kardiologit ja farmakologit kehuvat nyt E-EPAn ylivoimaisuutta seerumin kohonneiden triglyseridien alentamisessa (Vallejo-Vaz ym. 2020). Puhdas EPA (E-EPA) vaikuttaa suotuisasti valtimoissa, kuten alla oleva kuva kertoo (Boden ym. 2020).

EPAn vaikutukset valtimoissa

Kalaöljy ehkäisee urheilijoiden lihaskipuja ja arkuutta sekä parantaa suorituskykyä ja nopeuttaa palautumista rasituksesta

Tutkimus: Kolme neljästä raskaana olevasta ja imettävästä naisesta potee omega-3-vajetta. Omega-REMODEL-tutkimus: Kalaöljy nopeuttaa toipumista sydänkohtauksesta. Italian lääkelaitos (AIFA) suosittelee akuutin sepelvaltimotautikohtauksen hoitoon 12 kuukauden ajaksi vähintään 85 % omega-3-rasvahappoja sisältävää kalaöljyä (Temporelli ym. 2016). Vain etyyliesteröidyt valmisteet ovat näin vahvoiksi puhdistettuja ja väkevöityjä.

Omega-6 vs omega-3 -kiista jatkuu

Pitkäaikainen kliininen tutkimus United States (Cardiovascular Health Study) from 1992 to 2015 vahvistaa, että ikääntyvien kannattaa nauttia kalaöljyä, koska se parantaa vointia, kuntoa ja ja elämänlaatua (BMJ 2018). Tulokset kumoavat kalaöljyä vähättelevien tahojen asenteelliset ja virheelliset väitteet. Jättisuuri kliininen kaksoissokkotutkimus REDUCE-IT osoitti, että 4 grammaa E-EPAa päivässä ehkäisee statiineja syövien sydänpotilaiden sydänkohtauksia, aivohalvauksia, angina pectorista, sairaalaan joutumista ja pallolaajennuksen tarvetta. Tutkimus osoitti samalla, että sydänpotilaiden omega-3-rasvahappojen tarve on paljon suurempi (jopa 4 g/vrk) kuin perinteisesti on ajateltu. Liian pienillä annoksilla, 1 g/vrk – kuten esim. VITAL-tutkimuksessa – ei saada kaikkia toivottuja terveysvaikutuksia.

Neurotietelijät: Kalaöljyä Parkinsonin tautiin (2020)

Väitöstutkimus: Pelkän rasvaisen kalan syöminen ei edistä sydänterveyttä

TerveysHymy (joulukuu 2018): Sydänpotilaiden jättitutkimus E-EPA-kalaöljyllä

Ravintolisätiedotus: vastine valtamedian (HS, TS, IL, AL) kalaöljyä vähätteleviin uutisiin

Luontaisterveys 1.8.2018: E-EPA ja sydän

Illinoisin yliopisto: Kalaöljyn omega-3-rasvahapot estävät syöpää (2018)

Perinteisesti on uskottu, että liian runsas omega-6-rasvahappojen saanti suhteessa omega-3:een
lisää kroonista matala-asteista tulehdusta ja voi siten lisätä muun muassa syövän riskiä. Kaikissa tutkimuksissa – muun muassa Itä-Suomen yliopiston tuoreessa raportissa – omega-6-ei liittynytkään lisääntyneeseen tulehdukseen, vaan näytti jopa suojaavan sydäntä. Nämä uudet tiedot ovat aiheuttaneet hämminkiä. Runsas omega-6:n saanti näyttää kuitenkin vastustavan omega-3:n hyviä anti-inflammatorisia ja antioksidatiivisia vaikutuksia, kirjoittavat Innes ja Calder katsauksessaan (2018).

Innes JK, Calder PC. Omega-6 fatty acids and inflammation. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2018 Mar 22. pii: S0952-3278(18)30074-7. doi: 10.1016/j.plefa.2018.03.004. Review.

Yhdysvaltain Sydänliiton (AHA) asiantuntijaraati on antanut uudet suositukset kalaöljyn käytöstä sydäntautien täydentävässä hoidossa (Siscovick ym. 2017). Niiden mukaan kalaöljystä on hyötyä sepelvaltimotaudin ja sydäninfarktin sekundaaripreventiossa sekä sydämen vajaatoiminnan hoidossa. Italialainen perusteellinen kirjallisuuskatsaus puoltaa kalaöljyn käyttöä terveiden ihmisten sydäntautien ennaltaehkäisyssä (Manuelli ym. 2017). E-EPA alentaa "pahaa" LDL-kolesterolia ja voi siten ehkäistä sydän- ja verisuonitauteja, kirjoittavat Oklahoma State Universityn sydänlääkärit uudessa kirjallisuuskatsauksessaan. Hekin odottavat REDUCE-IT-tutkimuksen tuloksia, jonka tarkoitus on selvittää E-EPAn (4 g/vrk) vaikuttavuutta statiineja syövillä sydänpotilailla (Sharp ym. 2017). Saksalaiset, amerikkalaiset ja kiinalaiset sydäntutkijat pitävät kalaöljyä monipuolisena terveystuotteena siitä elimistössä syntyvien hyvien eikosanoidien vuoksi: Ne suojaavat sydäntä ja ehkäisevät tulehdussytokiineja, allergioita ym. kroonisia sairauksia (Schunk ym. 2017, Fang ym. 2018). Lisäksi kalaöljy tehostaa antioksidanttiproteiinien toimintaa, joka suojaa hapetusstressiltä ja krooniselta matala-asteiselta tulehdukselta (inflammaatiolta) (Sakai ym. 2017). Nyt ollaan varmoja siitä, että valtimotaudit ovat tulehdustauteja.

Kalaöljy ja sydänterveys – uusi meta-analyysi (2019).

Kalaöljyn vaikutus sydämessä ja lihaksissa ei ilmene välittömästi. EPAn ja DHA:n lisääntyminen sydänlihaksessa edellyttää 1-2 kuukauden ja luurankolihasten vahvistaminen noin 2 kuukauden käyttöaikaa. E-EPA näyttää olevan sydänterveydelle paras kalaöljy, sillä se toimii sekä antioksidanttina että tulehdusta ehkäisevänä aineena, joka korjaa valtimoiden sisäseinämän vaurioita (Takenouchi ym. 2018). Tukholman Karoliinisen instituutin (KI) kardiologit korostavat uudessa katsauksessaan, että kolme uutta kalaöljytutkimusta (mukaan luettuna REDUCE-IT) osoittaa, että E-EPA ehkäisee sydäntapahtumia kolesterolista riippumatta, koska E-EPA vaimentaa kroonista matala-asteista tulehdusta (Bäck ja Hansson 2019).

Kalaöljyä valmistetaan ja myydään vuodessa koko maailmassa 15 000–20 000 tonnia. Sen valmistamiseen käytetään vuosittain noin 300 000 tonnia kalaa.

Moni kuvittelee saavansa ravinnostaan riittävästi omega-3-rasvahappoja. Totuus on kuitenkin toisenlainen, osoittaa saksalais-amerikkalainen tutkimus. Sen mukaan 99 prosentilla 200 tutkitusta aikuisesta oli liian pieni omega-3-indeksi (alle 8 %). Suuren sydäntautiriskin kategoriaan (indeksi < 4 %) sijoittui 40 % amerikkalaisista ja 10 % saksalaisista. Keskisuuren riskin luokkaan (4–8 %) kuului noin kolmannes tutkituista, 30 % amerikkalaisista ja 27 % saksalaisista, vaikka he olivat kuvitelleet syövänsä riittävästi omega-3-rasvahappoja. Tulosten mukaan lähes kaikki ihmiset tarvitsevat kalaöljyä ravintolisänä.

Global Omega-3 Status Map

Tämä maailmankartta osoittaa, missä maissa väestön omega-3-rasvahappojen saanti on riittävää (tummanvirheä), kohtalaista (keltainen), vähäistä (oranssi) ja erittäin vähäistä (punainen). Suomen väri on oranssi. Suomalaiset kuvittelevat saavansa ruuasta rittävästi omega-3:a, mikä ei pidä paikkaansa.

Kalaöljyn omega-3-rasvahapot imeytyvät eri ihmisillä hyvin erilailla, ilmenee uudesta australialaisesta tutkimuksesta. Siinä 45 naiselle annettiin ruoan lisänä kalaöljyä joko 0, 350, 700, tai 1000 mg  päivässä (Sparkes ym. 2020).

Kalaöljyn imeytyminen punasoluihin

45 naisen punasolujen (RBC) omega-3-määrät sen mukaan kuinka paljon ruoassa ja ravintolisissä oli nautittu omega-3:a. Huomaa ihmisten suuret erot.

Ranskalaisen Lyonin yliopistosairaalan geriatrien tutkimus vahvistaa, että veren vähäiset EPA- ja DHA-pitoisuudet liittyvät ikääntyvien ihmisten kognitiivisten taitojen heikkenemiseen (Haution-Bitker ym. 2018). Tulokset puoltavat väkevöidyn kalaöljyn käyttöä ikäihmisten ravintolisänä.

Haution-Bitker M, Gilbert T, Vignoles A,  Associations between Plasmatic Polyunsaturated Fatty Acids Concentrations and Cognitive Status and Decline in Neurocognitive Disorders. Journal of Nutrition, Health and Aging. 2018;22(6):718-725. doi: 10.1007/s12603-018-1010-z.

n-3 PUFAs

Kuvio kertoo omega-3-rasvahappojen (n-3 PUFAs) vaikutuksista maksaan, sydämeen ja valtimoihin. Omega-3:t alentavat kohonneita triglyseridejä ja lisäävät "hyvää" HDL-kolesterolia, alentavat sydämen syketaajuutta ja parantavat valtimoiden sisäseinämän (endoteelin) toimintaa ja korjaavat sen vaurioita. Lähde: Manuelli ym. 2017. Eri kalaöljyvalmisteilla on erilaisia vaikutustapoja, kuten tuonnempana käy ilmi.

Kalaöljy ja antioksidanttivitamiinit parantavat ikäihmisten henkistä ja fyysistä suorituskykyä sekä unen ja elämän laatua (Nikosian yliopiston tutkimus)

Kalaöljyn omega-3-rasvahappojen vaikutukset immuunijörjestelmän soluihin

E-EPA ehkäisee ja korjaa valtimoiden sisäseinämän toimintahäiriöitä

Sydänpotilaiden jättitutkimus REDUCE-IT on loppusuoralla

Kalaöljy vähentää lihavien lasten ja nuorten sairastumista elintasosairauksiin

Kalaöljy alentaa silmänpainetta

Kaitlin Samantha Roke on julkaissut kanadalaisessa Gulphin yliopistossa kalaöljystä erinomaisen nutrigenomiikan alan väitöskirjan, jonka voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä (Roke 2016). Hän kertoo siinä oleellista, ajankohtaista tietoa omega-3-rasvahappojen aineenvaihdunnasta, vaikutuksista geeneihin sekä sydän- ja verisuonitautien ja muiden kroonisten sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Väitöskirja kumoaa monia mm. Itä-Suomen yliopiston ravitsemustutkijoiden esittämiä virheellisiä väitteitä.

omega-3-molekyylit

Kuvassa omega-3-molekyylit ALA, EPA ja DHA. Lähde: Roke KS, Exploration of the perceived and actual benefits of omega-3 fatty acids and the impact of FADS1and FADS2genetic informationon dietary intake and blood levels of EPA and DHA. Thesis Presented to The University of Guelph (Canada) 2016 Free Full text

Erilaiset omega-3:t, erilaiset vaikutukset

EPAn ja DHA:n "omics"-vaikutuksia

Kalan ja kalaöljyvalmisteiden tärkeimmät omega-3-rasvahapot ovat EPA ja DHA. Niillä on "omics"-vaikutuksia, joista yllä oleva kuvio kertoo. Proteomics-puolella omega-3:t muokkaavat valkuaisaineita (proteiineja), osallistuvat rasvojen uudismuodostukseen (lipogeneesiin), sokereiden hajottamiseen (glykolyysiin), rasvahappojen hapetukseen, insuliinin signalointiin ja toimivat antioksidantteina. Lipidomics-puolella ne muokkaavat COX- ja LOX-aktiviteetteja ja tuottavat rasvavälittäjäaineita (lipid mediators), jotka vaimentavat tulehdusta. Näitä vaikutusmekanismeja, jotka parantavat diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien ja metabolisen oireyhtymän kliinisiä biomarkkereita, on alettu ymmärtää vasta viime vuosina. Lähde: Méndez ym. 2017.

Tästä aiheesta on ilmestynyt hieno kirjallisuuskatsaus erityisesti sydänterveyden kannalta (Innes ja Calder 2018). Uutta siinä on tutkimustieto, jonka mukaan vähän (vain alle 10 %) DHA:sta näyttää muuntuvan EPAksi elimistössä. DHA:sta syntyy elimistössä dokosanoidien lisäksi ennestään tuntemattomia tulehdusta ehkäiseviä ja hermostoa suojaavia yhdisteitä, elovanoideja (ELV), jotka selittävät uudella tavalla omega-3:n hyviä terveysvaikutuksia (Bazan 2018).

Innes JK, Calder PC. The Differential Effects of Eicosapentaenoic Acid and Docosahexaenoic Acid on Cardiometabolic Risk Factors: A Systematic Review. International Journal of Molecular Sciences. 2018 Feb 9;19(2). pii: E532. doi: 10.3390/ijms19020532. Free Full Text pdf

Bazan NG. Docosanoids and elovanoids from omega-3 fatty acids are pro-homeostatic modulators of inflammatory responses, cell damage and neuroprotection. Review. Molecular Aspects of Medicine. 2018 Sep 20. pii: S0098-2997(18)30100-6. doi: 10.1016/j.mam.2018.09.003.

Suomalaiset ovat Pohjolan lihavin kansa, ja lihominen on vain lisääntynyt viimeisten kuuden vuoden aikana, raportoi THL heinäkuussa 2018. Kalaöljyllä voidaan ehkäistä ja hoitaa lihavuutta ja sen aiheuttamaa insuliiniresistenssiä ja hillitä kroonista matala-asteista tulehdusta (inflammaatiota). Rasvakudos (adipose tissue) erittää adopokiineja, bioaktiivisia peptidejä ja rasvoja, jotka vaikuttavat sydämen ja rasvakudoksen toimintoihin, insuliiniherkkyyteen ja tulehdukseen. Hoikkien ihmisten rasvakudos erittää tulehdusta ehkäiseviä sytokiineja, kuten IL-10, mutta lihavien ihmisten rasvakudos tuottaa tulehdusta aiheuttavia sytokiineja, IL-1β, IL-6, monosyyttikemoattraktanttiproteiini 1:tä (MCP-1) ja tuumorinekroositekijä alfaa (TNF-α). Kalaöljy ehkäisee näitä haitallisia muutoksia. Katso alla oleva kuvio.

Kalaöljy ehkäisee lihomista ja insuliiniresistenssiä

Lihominen lisää insuliiniresistenssiä tämän kuvion esittämällä tavalla. Lihominen lisää vapaiden radikaalien (ROS) tuotantoa, mikä puolestaan lisää NF-κB:t', joka tuottaa tulehdussytokiineja (TNF-alfa, IL-6 ym.). Toisaalta kalaöljy ehkäisee näitä haitallisia muutoksia.  Lähde:
Pahlavani M, Ramalho T, Koboziev I, et al. Adipose tissue inflammation in insulin resistance: review of mechanisms mediating anti-inflammatory effects of omega-3 polyunsaturated fatty acids. Journal of Investigative Medicine. 2017 Sep 27. pii: jim-2017-000535.
doi: 10.1136/jim-2017-000535.

Kalaöljy laihduttaa

Suuret amerikkalaiset väestötutkimukset the Nurses’ Health Study (NHS), Health Professionals Follow-Up Study (HPFS) ja Women's Health Initiative (WHI) yhdistettyinä osoittavat, että kalaöljyn omega-3-rasvahapot vaimentavat lihomista aiheuttavia geenejä. Asiaa tutkittin tuhansilla aikuisilla, miehillä ja naisilla. Tulokset olivat positiiviset: kalaöljy laihduttaa, raportoi maailman johtava ravitsemuslääketieteen lehti:

Huang T, Wang T, Heianza Y, et al. Habitual consumption of long-chain n-3 PUFAs and fish attenuates genetically associated long-term weight gain. American Journal of Clinical Nutrition. 2019 Jan 9. doi: 10.1093/ajcn/nqy238.

Kalaöljyn rasvahapot EPA ja DHA estävät syöpää

Ainakin 30 vuotta on tiedetty – pääasiassa eläinkokeiden perusteella – että kalaöljyn omega-3-rasvahpot estävät syöpää, sen kasvua ja leviämistä. Vaikutus perustuu, ainakin osittain siihen, että rasvahapoista syntyy elimistössä endokannabionoidijohdannaisia, eikosapentaenoyyli-etanoliaminia (EPEAa) ja dokosaheksaenoyyli-etanoliaminia (DHEA), kirjoittavat skotlantilaiset tutkijat uudessa artikelissaan (Brown ym. 2019). Niinpä kaikkien syöpäpotilaiden kannattaa nauttia ruoan lisänä väkevöityjä, puhdistettuja kalaöljykapseleita, mieluiten E-EPAa 2 grammaa päivässä.

Brown I, Lee J, Sneddon AA, et al. Anticancer effects of n-3 EPA and DHA and their endocannabinoid derivatives on breast cancer cell growth and invasion. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2019 Oct 16:102024. doi: 10.1016/j.plefa.2019.102024.

Mitä kalaöljyvalmisteet sisältävät?

Kaupoissa ja apteekeissa myytävät omega-3-valmisteet sisältävät pääasiassa merellisiä rasvahappoja, eikosapentaeenihappoa (EPA, C20:5 n-3) ja dokosaheksaeenihappoa (DHA, C22:6 n-3). Kasvien siemenöljy sen sijaan sisältää alfalinoleenihappoa (ALA, C18:3 n-3). n-3 = Ω-3 eli omega-3. Rasvainen kala ja useimmat kalaöljyvalmisteet sisältävät PIFA-rasvahappoa 16:4 (n-3) (hexadeca-4,7,10,13-tetraenoic acid). Hollantilaiset syöpätutkijat kehottavat välttämään kalaruokia ja PIFA-valmisteita kemoterapian aikana ja lähiaikoina sen jälkeen, sillä PIFA heikentää kemoterapian vaikutusta. Hollantilaistutkijoiden testaamissa kalaöljyvalmisteissa (n=4) oli 0,2 –5,7 µM PIFAa. Jo 1 µM heikentää sisplatinan tehoa (JAMA Oncology, July 2015). E-EPAssa ei ole PIFAa, joten E-EPA sopii hyvin myös syövän tukihoidoksi kemoterapian ja sädehoidon aikana ja niiden jälkeen. Sekä EPA että DHA, erikseen annettuna, pienentävät sydäninfarktin kokoa, osoittaa kanadalainen tutkimus (Madingou ym. 2016).

Peruskalaöljyn ja E-EPAn omega-3-osuudet

Kuvio. Peruskalaöljy sisältää noin 50 erilaista rasvahappoa. Vain 21 % on EPAa (punainen viipale) ja 9 % DHA:ta (sininen viipale). Ruskea viipale kuvaa tyydytettyjä rasvahappoja, loput värit muita turhia ja haitallisia rasvahappoja. Muut kuin omega-3-rasvahapot haittaavat biologisia vaikutuksia, jolloin ei saadakaan toivottua tulosta. E-EPA ja muut puhdistetut ja väkevöidyt kalaöljyvalmisteet sisältävät 70 tai jopa 90 % omega-3:a ja mukana on yleensä D3-vitamiinia, joka tehostaa toivottua vaikutusta.

Etyyliesteröityjen (EE) kalaöljyjen imeytyminen vereen

Etyyliesteröidyt (EE) kalaöljyt imeytyvät suolesta vereen parhaiten silloin, kun niiden kera syödään muita ravintorasvoja. EE-kalaöljyt näet tarvitsevat imeytyäkseen tiettyä entsyymiä, karboksyyliesterilipaasia. Maksa valmistaa sitä ja sitä erittyy suoleen sappinesteessä. Eniten tätä lipaasia syntyy ja erittyy, kun syödään rasvaista ruokaa. Jos haluaa parhaan mahdollisen tehon, EE-kalaöljyä ei siis kannattaisi nauttia tyhjään vatsaan eikä vähärasvaisen ruuan kanssa. Itse otan ruokalusikallisen oliiviöljyä ennen kalaöljykapseleiden nauttimista. Omega-3-indeksini on 12 %.

E-EPA suurentaa veressä merkittävästi monohydroksi-eikosapentaenoihappoja (HEPEs), mukaan luettuna e-sarjan resolviinin (RvE) esiaste 18-HEPE. Vastaavaa vaikutusta ei ole esimerkiksi DPA-omega-3-rasvahapolla. Niinpä eri omega-3-rasvahapoilla on elimistössä erilaisia vaikutustapoja, jotka eivät ole päällekkäisiä (Markworth ym. 2016). Resolviinit puolestaan ehkäisevät, vaimentavat ja sammuttavat kroonista matala-asteista tulehdusta (inflammaatiota), joka myllertää syöpä- ja muissa taudeissa (Moro ym. 2016).

Kaikki omega-3:t eivät ole terveyden kannalta samanarvoisia. Kasvien siemenöljyn ALA on biologisesti heikompitehoista kuin kalaöljyn EPA ja DHA. Ihmisen on muutettava ALA maksassaan EPAksi, ennen kuin siitä on hyötyä. Valitettavasti muuntokyky on heikko, naisilla vain noin 10 % ja miehillä noin 5 % ALAsta muuntuu EPAksi. Osa EPAsta muuntuu edelleen DHA:ksi. ALAsta DHA:ksi asti muuntuu vain 0,5–9 %. Niinpä ALAn runsaskaan saanti, esimerkiksi pellavansiemenöljystä, ei nosta seerumin EPA- eikä DHA-pitoisuuksia. Suomalaiset saavat kaikista omega-3-rasvahapoistaan 80 % ALAna ja vain 20 % biologisesti tehokkaina merellisinä rasvahappoina. Tästä syystä suomalaisten veren omega-3-pitoisuudet ovat vähäiset verrattuna esimerkiksi norjalaisiin ja japanilaisiin, jotka syövät meitä enemmän rasvaista kalaa. Norjalaistutkimuksen mukaan seerumin suuri EPA-rasvahapon pitoisuus vähentää ennenaikaisen kuoleman riskiä. Havainto puoltaa E-EPAn käyttöä ravintolisänä. Kalaöljyn nauttiminen ruoan lisänä suurentaa omega-3-indeksiä, jonka tulisi olla yli 8 %. Alle 4 % indeksi ennakoi sydäntautia, masennusta ja ennenaikaista sydänkuolemaa. Euroopassa norjalaiset syövät eniten kalaa. Koko maailmassa japanilaiset syövät eniten kalaa (keskimäärin) ja meriruokia. 90 prosenttia japanilaisista syö kalaa vähintään kerran viikossa, keskimäärin 85 grammaa päivässä, josta he saavat 900 mg EPAa ja DHA:ta (yhteensä).

E-EPA alentaa jäännöskolesterolia, osoittivat japanilaiset kardiologit jo vuonna 1999 (Ando ym. 1999). Uudehko amerikkalainen tutkimus vahvistaa asian (Ballantyne ym. 2016). JELIS-tutkimuksessa EPA-E (1 800 mg/vrk) suurensi EPA/AA-suhteen ihanteelliseksi 0,6 ->1,3. EPA/AA-suhde kuvaa parhaiten omega-3/omega-6-suhdetta.

E-EPAn EPA-rasvahappo siirtyy verestä solukalvojen fosfolipidikerroksiin, jossa se toimii antioksidanttina ja tulehdusta ehkäisevänä aineena (Sakai ym. 2017). E-EPAlla on monia hyviä pleiotrooppisia vaikutuksia (Nelson ym. 2017). Se pysäyttää rasvojen hapettumisen (lipidiperoksidaation) ja ehkäisee kolesterolin syntyä solukalvolla ja solukalvon hajoamista. Kalaöljyn omega-3-rasvahapot voivat suojata valtimoiden endoteelia tupakansavun aiheuttamilta haitoilta (mm. hapetusstressiltä eli lipidiperoksidaatiolta) (Wiest ym. 2017).

Katso alla olevat kuviot.

E-EPA toimii antioksidanttina solukalvossa
EPA-rasvahappo kulkeutuu hyvin solukalvolle, jossa se pysäyttää rasvojen härskiintymisen (lipidiperoksidaation) kuin seinään. EPA ehkäisee myös kolesterolin (punaiset molekyylit) lisääntymisen solukalvolla. DHA-rasvahapolla ei ole tällaista ominaisuutta, katso seuraava kuvio.
Lähde: Mason RP, Jacob RF. Eicosapentaenoic acid inhibits glucose-induced membrane cholesterol crystalline domain formation through a potent antioxidant mechanism. Biochimica and Biophysica Acta. 2015 Feb;1848 (2) 502–509 doi: 10.1016/j.bbamem.2014.10.016.

EPA vs DHA solukalvolla

Kuvio. DHA-rasvahappo lisää kolesterolimolekyylien määrää solukalvolla. Lähde: Mason RP, Jacob RF, Shrivastava S, Sherratt SC, Chattopadhyay A. Eicosapentaenoic acid reduces membrane fluidity, inhibits cholesterol domain formation, and normalizes bilayer width in atherosclerotic-like model membranes. Biochimica et Biophysica Acta. 2016 Oct 5;1858(12):3131-3140. doi: 10.1016/j.bbamem.2016.10.002.

EPA-rasvahappo ehkäisee sarkopeniaan (vanhuus-raihnaisuus-oireyhtymään) kuuluvia haitallisia biokemiallisia muutoksia (lipotoksisuutta ja sytotoksisuutta) soluissa (Saini ym. 2016). Uusi kansainvälinen tutkimus vahvistaa, että kalaöljy parantaa 7-kymppisten kuntoilevien naisten lihaskuntoa ja suorituskykyä. Nämä havainnot puoltavat E-EPAn (tai muun väkevöidyn etyyliesteröidyn kalaöljyn) käyttöä ikääntyvien ihmisten kunnon ylläpidossa ja rappeutumisen ehkäisyssä.

Kalaöljy parantaa ikääntyneiden naisten lihaskuntoa

Monityydyttymättömien rasvahappojen (omega-6 ja omega-3) merkitys terveydelle havaittiin jo yli 85 vuotta sitten. Siitä alkaen on julkaistu yhä kiihtyvällä vauhdilla tutkimuksia, jotka osoittavat, että liian suuri omega-6/omega-3-suhde on terveydelle epäedullinen, kun taas suuri omega-3-pitoisuus punasoluissa (omega-3-indeksi) ja muualla elimistössä, eritoten aivoissa, edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäisee sairauksia. Kalaöljyn omega-3-rasvahapoilla on laaja-alaisia biokemiallisia vaikutuksia, kuten tulehduksen ehkäisy, vaimennus ja sammuttaminen, solukalvojen jouston ja kimmoisuuden (plastisuuden) ylläpito, solujen välinen tietojen kulku ja geenien ilmentyminen. Näiden vaikutusten avulla omega-3:t parantavat ihmisen ja eläinten puolustuskykyä, solujen kasvua ja kudosvaurioiden paranemista. Omega-3-rasvahapoilla on erityisen tärkeä merkitys aivojen rakenteelle ja normaaleille toiminnoille (muistille, oppimiskyvylle ja mielenterveydelle). Omega-3-rasvahapot ehkäisevät aggressiivista ja vihamielistä käyttäytymistä, ahdistusta, kognitiivisten toimintojen heikkenemistä, masennusta, ADHD:tä ja ikääntyvien ihmisten hermoston rappeutumista, kirjoittavat australialaiset professori Ross Grant ja Guest katsauksessaan (syyskuussa 2016). Kalaöljy ehkäisee ja lievittää myös kroonisia kipuja, eritoten kuukautiskipuja, toteavat espanjalaisen Santiago de Compostelan tutkijat meta-analyysissaan (Prego-Dominguez ym.2016).

Kalaöljyn edullisia terveysvaikutuksia ikääntyneillä

Kalaöljyn vaikutuksia

Omega-3-rasvahapot (ALA, EPA ja DHA) vaikuttavat edullisesti ikääntyvän ihmisen aivoihin (muistiin ja muihin henkisiin toimintoihin), sydämeen ja verisuoniin, lihaksistoon ja luustoon sekä immuunijärjestelmään (puolustuskykyyn). Lähde: Molfino ym. 2014.

Kalaöljy hidastaa valtimoiden vanhenemismuutoksia

Kalaöljyn omega-3-rasvahapoista, EPAsta ja DHA:sta syntyy elimistössä pienen pieniä nanomolekylejä, resolviineja, protektiineja ja maresiineja, jotka ehkäisevät, vaimentavat ja sammuttavat kroonista matala-asteista tulehdusta, joka myllertää kaikissa kroonisissa sairauksissa. Kalaöljyn terveysvaikutukset perustuvat suurelta osin näihin nanomolekyleihin.Omega-3:sta syntyy tulehdusta sammuttavia yhdisteitä

Kuvan lähde: Carracedo ym. 2019.

Kalaöljyn omega-3-rasvahapot vaimentavat ja sammuttavat tulehdusta traumaattisissa aivovammoissa, kuten alla oleva kuvio kertoo.

omega-3-rasvapot lievittävät tulehdusta aivovammassa

Kuvio: Traumaattinen aivovamma (kuvassa TBI) aiheuttaa valkosolujen erittämien tulehdussytokiinien lisääntymisen ja tulehduksen (inflammaation) aivokudoksessa (mikrogliassa ja neuroneissa). Omega-3-rasvahapot (kuvassa ω-3 PUFA) vaimentavat tulehdusta ja lisäävät sirtuiini 1:n (Sirt1) eritystä, suojaten siten aivokudosta ja nopeuttaen toipumista aivovammasta. Lähde: Chen ym. 2018.

Kalaöljyn biokemiaa

Kalaöljyn biokemia elimistössä on monimutkaista, eikä sitä tunneta vieläkään täydellisesti. Kalaöljyn omega-3-rasvahapoista syntyy elimistössä hapetusstressiä sekä tulehdusta ehkäiseviä, vaimentavia ja sammuttavia nanomolekyylejä, resolviineja, maresiineja ja protektiineja. Niiden lisäksi syntyy elektrofiilisiä metaboliitteja (aineenvaihduntatuotteita), jotka osallistuvat tulehduksen sammuttamiseen ja mm. syöpäsolujen kasvun hillitsemiseen ja (Wendell ym. 2015). EPA ja DHA sitoutuvat FFA4-reseptoriin, jolloin syöpäsolujen kasvu estyy (Liu ym. 2015). Nämä vaikutusmekanismit selittävät suuren osan kalaöljyn monipuolisista terveysvaikutuksista. E-EPA-kalaöljy lisää elimistössä adiponektiinin määrää jo neljän päivän kuluessa. Adiponektiini puolestaan ehkäisee ja jarruttaa aineenvaihdunta- ja syöpäsairauksia. Kalaöljyn omega-3-rasvahapot toimivat synergisesti sydämen suojana resveratrolin kanssa (Kakoti ym. 2015).
Oksilipiinit – kalaöljyn uusi salainen ase

omega-6 ja omega-3 -aineenvaihduntaa

Kuvio. Omega-6-rasvahapoista syntyy elimistössä tulehdusta aiheuttavia (proinflammatorisia) eikosanoideja (kuvassa vasemmalla), kun taas omega-3:sta syntyy tulehdusta ehkäiseviä (anti-inflammatorisia), vaimentavia ja sammuttavia yhdisteitä (kuvassa oikealla).

Välttämättömät rasvahapot elimistössä

Kaavio: Välttämättömien rasvahappojen aineenvaihduntareitit elimistössä

Omega-6/omega-3-suhteet eri väestöissä

Väestö omega-6/omega-3
Paleoliittinen 0,8
Kreikka ennen 1960 1-2
Japani nykyään 4
Suomi 7
Iso-Britannia 15
USA 17
Mitä suurempi omega-6/omega-3-suhde, sitä lihavampi väestö. Kalaöljyn omega-3-rasvahapot ehkäisevät lihomista (Simopoulos 2016 a ja b).

Entä lisäävätkö väkevöidyt etyyliesteröydyt kalaöljyt verenvuotoriskiä? Lyhyt vastaus: Eivät lisää. Asiasta on julkaistu 140 pätevää tutkimusta, joissa on tutkittu useita valmisteita erikseen ja myös yhdessä verenohennuslääkkeiden (warfariinin) ja muiden lääkkeiden kanssa: warfariini (Vascepa, Epanova); omepratsoli (Vascepa, puhdas E-EPA-valmiste); rosiglitazone (Vascepa); atorvastatin (Lovaza, Vascepa, Omtryg); rosuvastatiini (Lovaza, Omtryg) ja simvastatiini (Lovaza, Omtryg, Epanova). Mitään haitallisia yhteisvaikutuksia ei ole esiintynyt eikä veren hyytymisaika ole suurentunut merkitsevästi normaalista. Kliinisesti merkittävää verenvuotoa ei ole syntynyt. Johtopäätös: Etyyliesteröidyt kalaöljyt eivät lisää verenvuotovaaraa (Ito 2015).

HUOM! Etyyliesteröityjen kalaöljyjen kera kannattaa nauttia ravintorasvoja, esimerkiksi ruokalusikallinen oliiviöljyä, jolloin omega-3:t imeytyvät merkittävästi paremmin verenkiertoon (Maki 2018). Silloin omega-3-indeksi suurentuu parhaiten.

Omega-3 Fatty Acids. LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012-2017 Apr 8. Free Full Text
Maki KC. Long-Chain Omega-3 Fatty Acid Bioavailability: Implications for Understanding the Effects of Supplementation on Heart Disease Risk. Journal of Nutrition. 2018 Nov 1;148(11):1701-1703. doi: 10.1093/jn/nxy205.
Lindsay Brown, Bernhard Ruasch and Hemant Poudyal (Eds.  Omega 3 Fatty Acids in Health and Disease. Journal of Clinical Medicine 2016, 326 s. ISBN 978-3-03842-273-0 (PDF) Open Access
Roke KS, Exploration of the perceived and actual benefits of omega-3 fatty acids and the impact of FADS1and FADS2genetic informationon dietary intake and blood levels of EPA and DHA. ThesisPresented toThe University of Guelph (Canada) 2017 Free Full text
Ito MK. A Comparative Overview of Prescription Omega-3 Fatty Acid Products. P&T.2015 Dec;40(12):826-57. Free Full Text

Li D. Omega-3 polyunsaturated fatty acids and non-communicable diseases: meta-analysis based systematic review. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition. 2015 Mar;24(1):10-5. doi: 10.6133/apjcn.2015.24.1.21. Free Full Text

Wendell SG, Golin-Bisello F, Wenzel S, et al. 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase generation of electrophilic lipid signaling mediators from hydroxy omega-3 fatty acids. Journal of Biological Chemistry. 2015 Jan 12. pii: jbc.M114.635151. Free Full text

Mason RP, Jacob RF. Eicosapentaenoic acid inhibits glucose-induced membrane cholesterol crystalline domain formation through a potent antioxidant mechanism. Biochimica and Biophysica Acta. 2015 Feb;1848 (2) 502–509 doi: 10.1016/j.bbamem.2014.10.016. Free Full Text

Sydän- ja verisuoniterveys

Tanskalaiset tiedemiehet (lääkärit) Jørn Dyerberg, H.O. Bang  ja Aase. Nielsen osoittivat 1971 Grönlannin inuiittien keskuudessa tekemissään tutkimuksissa (Lancet 1971), että kalaöljyn omega-3-rasvahapot ehkäisevät sydän- ja verisuonitauteja. Sittemmin on käynyt ilmi, että kalaöljy hidastaa alkaneen verisuonitaudin kulkua ja EPAn etyyliesteri (E-EPA) voi suurina päiväannoksina jopa pehmittää kovettuneita valtimoita. Lisäksi on käynyt ilmi, että kalaöljy ehkäisee sydämen rytmihäiriöitä. Ennaltaehkäisyyn suositellaan vähintään 500 mg päivässä ja hoitoon vähintään 1 000 mg/vrk (kohonneiden triglyseridien alentamiseen 2–4 g/vrk) (Jain ym. 2015). Ruoasta saadaan useimmiten alle 100 mg.

Eskimot nylkevät valasta

Kuva. Grönlannin inuiitit nylkevät valasta 1900-luvun alussa. Heidän ravintonsa koostui pääasiassa valaan lihasta ja rasvasta, joka sisälsi paljon omega-3-rasvahappoja. Inuiiteilla ei esiintynyt juuri ollenkaan sydäntauteja. Havainto johti suureen kiinnostukseen kalaöljyn sydäntauteja ehkäisevistä vaikutuksista.

Japanin Chiba-ylipistossa on tutkittu 1980-luvun alusta kalarasvojen suojavaikutusta sydän- ja verisuonitaudeissa. Kalastajien omega-3:n saanti on noin 2600 mg päivässä, ja he sairastuvat ja kuolevat huomattavasti vähemmän sydäntauteihin kuin maadun asukkaaat, joiden omega-3:n saanti on kolme kertaa vähäisempää. Kalastajien seerumin triglyseridien pitoisuus on noin 40 prosenttia pienempi ja verihiutaleiten kokkaroitumistaipumus on vähäinen (ks Watanabe ja Tatsuni 2019). Havainnot ovat johtaneet Japanissa laajoihin kliinisiin kalaöljytutkimuksiin – kuten JELIS ja RESPECT-EPA – E-EPAn kehittämiseen jo 1980-luvulla.

Missourin yliopisto osoitti ensimmäisenä vuonna 2006 The American Journal of Cardiology -lehdessä (2006;97, 1127-1130), että kalaöljy ehkäisee sydäninfarktin uusimista. Maaliskuussa 2007 laatulehti The Lancet julkaisi siihen mennessä maailman suurimman kalaöljytutkimuksen, nimeltään JELIS. Siinä E-EPA-niminen kalaöljy (1 800 mg/vrk) vähensi angina pectoris -kipuja 24 % ja kliinisiä sydänkohtauksia 19 % verrattuna vakiohoitoon (statiinit ym.). Jatkoselvityksissä E-EPA ehkäisi 20 % aivohalvausten uusiutumisista ja 53 % uusista sepelvaltimotaudeista. Syyskuussa 2008 Firenzen sydäntutkimuskeskus raportoi, että pitkäaikaisesti päivittäin nautittuna yksi ainoa gramman painoinen EPAn ja DHA:n yhdistelmäkapseli – joka sisältää etyyliesteröityä EPAa ja DHA:ta – voi ehkäistä sydänkuolemia ja vähentää ja lyhentää sairaalahoidon tarvetta. Chicagon yliopiston sydänklinikan tutkijat suosittelevat uudehkossa artikkelissaan kalaöljyn käyttöä sydän- ja valtimotautien ehkäisyyn ja hoitoon (Davidson ja Benes 2016). Alla oleva kuvio osoittaa omega-3-rasvahappojen suotuisat vaikutukset sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä. Isot päiväannokset ovat pieniä tehokkaampia.

omega-3-CVD

New Yorkin Columbia-yliopiston sydänklinikassa tehdyn tutkimuksen mukaan kalaöljy (6,5 g/vrk, sisältäen 3,285 g EPAa ja 3,285 g DHA:ta) yhdessä glutamiinin kanssa (8 g/vrk) parantaa sydämen vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden elämänlaatua (Wu ym. 2015). Näin suuri päiväannos kalaöljyä voi aiheuttaa joillakin ihmisillä spontaanien mustelmien ilmestymistä. E-EPAa käytettäessä ei tarvita näin suuria annoksia. Etyyliesteröity kalaöljy parantaa veren rasvaprofiilia ja vähentää siten sydäntautien riskiä ja parantaa niiden ennustetta (Maki ym. 2016). Alla oleva kuva osoittaa selvästi, kuinka E-EPA ehkäisi aortan plakkeja hiirikokeessa, vaikutusjakso oli 13 viikkoa.

E-EPA ehkäisee valtimoplakkeja

Kuva: Aortan ateromatoottisia plakkeja verrokeilla (vasemmalla, control) ja E-EPAa saaneilla hyperkolesterolemisilla hiirillä (oikealla, EPA). Oikeanpuoleisen kuvan hiiret saivat E-EPAa 13 viikkoa, jolloin plakit hävisivät lähes kokonaan (lähde: Matsumoto ym. 2008).

Australiassa kalaöljy on lisätty sydämen vajaatoiminnan virallisiin hoito-ohjeisiin (Australian heart failure guidelines) (Hopper ym. 2019).

Etyyliesteröity kalaöljy (4 g/vrk E-EPAa) ehkäisee myös verisuonia ahtauttavien apolipoproteiinien syntyä maksassa ja vähentää niiden pitoisuutta veressä (Ballantyne ym.2016). Maailman johtavat kardiologit (sydänlääkärit) katsovat, että näyttö etyyliesteröidyn kalaöljyn tehosta on riittävä, jotta sen käyttö tulee ottaa hoitosuosituksiin. E-EPAsta vapautuva EPA-rasvahappo suojaa solukalvoja härskiintymiseltä (kuva yllä). Kalaöljy, ja eritoten E-EPA, alentaa tehokkaasti kohonneita triglyseridejä, joita pidetään valtimotautien syytekijöinä. Toistaiseksi E-EPA on rekisteröity USA:ssa lääkkeeksi käyttötarkoituksella triglyseridien alentaminen (Scherer ja Nicholls 2015). E-EPA (4 g/vrk) sopii hyvin yhteen myös statiinien kanssa (Braeckman ym. 2015). EPA-rasvahapon biologisista vaikutusmekanismeista on julkaistu erinomainen kirjallisuuskatsaus, jonka voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä (Borow ym. 2015).

Japanilaisten verisuonikirurgien kliininen tutkimus osoittaa, että E-EPA-painotteisen etyyliesteröidyn kalaöljyn (1 860 mg/vrk E-EPAa + 750 mg/vrk E-DHA:ta) anto ennen kaulavaltimon leikkausta ja stentin asennusta vähentää ahtauman uusimista. Aineistona oli 100 peräkkäin hoidettua potilasta (Nakagawa ym. 2017). Tulos puoltaa etyyliesteröidyn kalaöljyn käyttöä jo ennen stentin asennusta ja sen jälkeen.

Toinen japanilaisten kardiologien tutkimus (Combination Therapy of Eicosapentaenoic Acid and Pitavastatin for Coronary Plaque Regression Evaluated by Integrated Backscatter Intravascular Ultrasonography [CHERRY)] osoitti, että 1800 mg pelkkää E-EPAa päivässä vähentää statiineja syövien potilaiden sepelvaltimoiden paakkuja (plakkeja) (Watanabe ym. 2017).

Kaksi vuonna 2017 julkaistua artikkelia puoltaa kalaöljyn käyttöä aortan repeämän (aorttaruptuuran) leikkauksen lisähoitona (Meital ym. 2017; Akagi ym. 2017).

E-EPAn nauttiminen vähentää seplevaltimoiden pallolaajennusten tarvetta, kirjoittavat REDUCE-IT-tutkijat (Peterson ym. 2020). Näin säästyy paljon työtä ja rahaa.

Bang  HO, Dyerberg  J, Nielsen  AB.  Plasma lipid and lipoprotein pattern in Greenlandic West-coast Eskimos.  Lancet. 1971;1(7710):1143-1145. doi:10.1016/S0140-6736(71)91658-8
Hopper I, Connell C, Briffa T,  et al. Nutraceuticals in heart failure patients: A systematic review. Review.. Journal of Cardiac Failure. 2019 Nov 5. pii: S1071-9164(19)30715-8. doi: 10.1016/j.cardfail.2019
Nakagawa I, Park HS, Yokoyama S, et al. Pretreatment with and ongoing use of omega-3 fatty acid ethyl esters reduce the slow-flow phenomenon and prevent in-stent restenosis in patients undergoing carotid artery stenting. Journal of Vascular Surgery. 2017 Mar 27. pii: S0741-5214(17)30229-X. doi: 10.1016/j.jvs.2016.12.132.
Meital LT, Sandow SL, Calder PC, Russell FD. Abdominal aortic aneurysm and omega-3 polyunsaturated fatty acids: Mechanisms, animal models, and potential treatment. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2017 Mar;118:1-9. doi: 10.1016/j.plefa.2017.02.001.
Akagi D, Hoshina K, Watanabe T, Conte MS. Drug therapy for abdominal aortic aneurysms utilizing omega-3 unsaturated fatty acids and their derivatives. Current Drug Targets. 2017 Oct 13. doi: 10.2174/1389450118666171013101815.
Watanabe T, Ando K, Daidoji H, Otaki Y, Sugawara S, Matsui M, et al. A randomized controlled trial of eicosapentaenoic acid in patients with coronary heart disease on statins. Journal of Cardiology. 2017;70(6):537–544. doi: 10.1016/j.jjcc.2017.07.007.
Peterson BE, Bhatt DL, Steg PG, et al. REDUCE-IT Investigators. Reduction in Revascularization with Icosapent Ethyl: Insights from REDUCE-IT REVASC. Circulation. 2020 Nov 5. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050276. Epub ahead of print. PMID: 33148016.

E-EPA alentaa jäännöskolesterolia, osoittaa amerikkalainen tutkimus, jota johti Houstonin yliopiston professori (Ballantyne ym. 2016).

Norjalaistutkimuksen mukaan yhden prosenttiyksikön nousu omega-3-indeksissä vähentää hengenvaarallisen kammiovärinän riskin alle puoleen sydäninfarktin saaneilla potilailla (2011). Kalaöljytutkimuksissa on saatu ristiriitaisia tuloksia siksi, ettei niissä ole otettu huomioon osallistujien seerumin rasvahappojen pitoisuuksia, punasolujen omega-3-indeksiä (Upahyay 2015) eikä seerumin triglyseridien pitoisuuksia (kalaöljy alentaa kohonneita lukemia ja suojaa siten sydäntä ja aivoja) (Sperling ja Nelson 2015). Maallikollekin lienee itsestään selvää, ettei kalaöljy anto ruoan lisänä välttämättä voi auttaa niitä ihmisiä, joilla on matalat triglyserit ja jo valmiiksi maksimimäärät omega-3:a elimistössään. Sydän tarvitsee vähintään 1 000 mg kalaöljyn omega-3-rasvahappoja päivässä, ilmenee kanadalaisen Waterloon yliopiston tutkimuksesta (2015). Tällaista määrää on käytännössä vaikea tai mahdotonta saada pelkästä ruuasta.

Japanilaiset Hiroshiman ja Fukushiman yliopiston sydänlääkärit ovat selvittäneet niitä mekanismeja, joissa kalaöljyn omega-3-rasvahapot (EPA ja DHA) suojaavat valtimoita (Sakai ym. 2017). He ja muut tutkijat ovat äskettäin osoittaneet, että hapetusstressin aiheuttama DNA:n vaurioituminen valtiomoiden sisäpinnan (endoteelin) soluissa on merkittävä syytekijä valtimoplakkien synnyssä. Hapetusstressin aiheuttaman DNA-vaurion ehkäisy ja vaimennus voivat olla ensiarvoisen tärkeää valtimotautien ehkäisyssä, he kirjoittavat. Niinpä he tutkivat EPAn ja DHA:n vaikutusta ensoteelisolujen DNA-vaurioiden ehkäisyssä ja korjaamisessa. Tulosten mukaan EPA ja DHA vähensivät DNA-vaurioita peräti 47 ja 48 prosenttia. Se tapahtui lisäämällä NRF2-välitteistä antioksidanttivastetta. NRF2 tehostaa antioksidanttiproteiinien toimintaa, joka suojaa hapetusstressiltä ja krooniselta matala-asteiselta tulehdukselta (inflammaatiolta). Nyt ollaan varmoja siitä, että valtimotaudit ovat tulehdustauteja.vähentämällä vapaiden radikaalien aiheuttamaa hapetusstressiä.

"Kalaöljy ehkäisee todennäköisesti sydän- ja verisuonisairauksia genomia suojaavien ominaisuuksien perusteella", päättelevät tutkijat (Sakai ym. 2017). Englantilaisen Cambridgen yliopiston tutkijat osoittivat 22-vuotisessa seurantatutkimuksessaan, että kalaöljyn säännöllinen käyttö vähentää sydänkuolemia 26 % (Lentjes ym. 2017).  Japanilaiset tutkijalääkärit selsotavat artikkelissaan, kuinka kalaöljyn omega-3-rasvahapot suojaavat sydäntä ja verisuonia (Watanabe ja Tatsuno 2019). Kaikki kolme artikkelia voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevista linkeistä.

Sakai C, Ishida M, Ohba H, et al. Fish oil omega-3 polyunsaturated fatty acids attenuate oxidative stress-induced DNA damage in vascular endothelial cells. PLoS One. 2017 Nov 9;12(11):e0187934. doi: 10.1371/journal.pone.0187934. eCollection 2017. Free Full Text
Lentjes MAH, Keogh RH, Welch AA et al. Longitudinal associations between marine omega-3 supplement users and coronary heart disease in a UK population-based cohort. BMJ Open  November 10, 2017
Free Full Text pdf
Watanabe Y, Tatsuno I. Prevention of Cardiovascular Events with Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids and the Mechanism Involved. Journal of Atherosclerosis and Thrombosis. 2019 Oct 3. doi: 10.5551/jat.50658. Free Article pdfe

Japanilaiset sydänlääkärit testasivat kuukauden ajan 4 grammaa/vrk etyyliesteröityä kalaöljyä (E-EPA + E-DHA) 14 veren rasvahäiriötä eli dyslipidemiaa potevalla henkilöllä ja mittasivat heistä rasvahappoja sitovaa proteiinia (fatty acid-binding protein 4 [FABP4/A-FABP/aP2]), jota kiertää veressä ja esiintyy pääasiassa rasvasoluissa eli adiposyyteissä. Suurentunut FABP4-pitoisuus liittyy lihavuuteen, insuliiniresistenssiin ja ateroskleroosiin (Furunashi ym. 2016).

Kalaöljy alensi veressä kiertävää ja adiposyyttien FABP4:ää. Näin omega-3-rasvahapot voivat ehkäistä ja hillitä sydän- ja verisuonitauteja, kirjoittavat kardiologit Lipids in Health and Disease -lehdessä (2016). Tässä on hyvä huomata kalaöljyn annos, 4 grammaa päivässä 90-prosenttiseksi väkevöityä valmistetta. Peruskalaöljyillä, joissa on vain 30 % omega-3:a, ei päästä vastaavaan vaikutukseen.

Kalaöljyn omega-3-rasvahappojen suuri pitoisuus veressä ehkäisee aivohalvausta ja parantaa siihen sairastuneiden potilaiden ennustetta (Song ym. 2015). Sama seikka todettiin myös japanilaisessa JELIS-tutkimuksessa, jossa E-EPA (1 800 mg/vrk) vähensi 20 % aivohalvausten uusimisia eli paremmin kuin mikään synteettinen lääkitys. Kalaöljy ehkäisee aterianjälkeista (postprandiaalista) triglyseridien lisääntymistä veressä ja vähentää siten valtimoiden kovettemisen riskiä (Nakamura ym. 2015). Japanilaiset neurokirurgit ovat osoittaneet, että etyyliesteröity kalaöljy vähentää aivoverisuonten spasmia aivoverenvuodon (subaraknoidaalivuodon) jälkeen, jolloin potilaan ennuste paranee. Kalaöljystä ei aiheutunut potilaille mitään haittavaikutuksia (Nakagawa ym. 2016).

Etyyliesteröity kalaöljy (E-EPA + E-DHA) alentaa atyyppisten psyykelääkkeiden aiheuttamaa hypertriglyseridemiaa (kohonneita triglyseridejä), osoittaa amerikalaisten psykiatrien julkaisema kliininen tutkimus (Freeman ym. 2015). Näin kalaöljy pienentää psyykelääkkeiden aiheuttamaa sydän- ja verisuonitaudin riskiä. Kalaöljy ehkäisee ja hoitaa ensipsykooseja, osoittavat monet uudet tutkimukset.

Sydäninfarktipotilaat, jotka alkavat syödä kalaöljyä kuukauden sisällä sairaalasta päästyään eroavat merkittävästi monissa suhteissa niistä, jotka eivät ala nauttia kalaöljyä (Harris ym. 2016). Kalaöljyä nauttineet olivat muita useammin naimisissa, hyvässä taloudellisessa asemassa, hyvin koulutettuja ja söivät kalaruokia. Heidän sydämensä iskuvolyymi oli keskimäärin muita suurempi, heille oli tehty muita useammin sepelvaltimoihin interventioita (kirurgisia toimenpiteitä) ja he osallistuivat muita useammin sydänkuntoutukseen. Lisäksi kalaöljyn käyttäjillä oli muita harvemmin diabetes, alkoholin liikakäyttöä, aivohalvauksia, aikaisempia sydäninfarkteja ja sepelvaltimotautia.

Nämä erot vaikuttavat vahvasti ennusteeseen infarktin jälkeen ja ne (eroavaisuudet) ovat sekoittavia tekijöitä, joita ei ole osattu ottaa huomioon havainnoivissa kalaöljytutkimuksissa. Näiden sekoittavien tekijöiden lisäksi kalaöljystä saatavaan hyötyyn vaikuttaa aivan ratkaisevasti (ennen kalaöljyn käyttöä) vallinnut omega-3-indeksi. Onhan selvää, että jos se on entuudestaan suuri (8–11 %), lisäkalaöljy ei anna yhtä hyvää suojaa kuin jos indeksi on pieni (alle 4 %). Lisäksi on hyvä muistaa, että kalaöljyvalmisteiden laaduissa ja päiväannoksissa on suuria eroja, jotka vaikuttavat ratkaisevasti siihen, antavatko ne toivottua hoitovaikutusta vai ei.

Espanjalaisten yliopistoklinikoiden kardiologien yhteinen tutkimus 100 sydäninfarktipotilaan veren rasvahappojen pitoisuuksista osoittaa, että mitä enemmän veressä on EPAa, ja mitä pienempi on AA/EPA-suhde, sitä pienempi on infarktin koko ja sitä parempi on potilaan ennuste (Sala-Vila ym. 2016).

Amerikkalaisen Mayo Clinicin kontrolloitujen kaksoissokkotutkimusten meta-analyysi päättelee, että kalaöljy vähentää sepelvaltimotaudin riskiä (Alexander ym.2017). Puhdas, väkevöity EPA (ilman DHA:ta) on paras kalaöljyvalmiste sydän- ja verisuonitautien ehkäisyyn ja hoitoon. Puhdas EPA ei suurenna veren kolesterolipitoisuutta, kuten DHA:ta sisältävät valmisteet tekivät (Brinton ja Mason 2017). Kalaruuan runsas syönti (yli 3 kertaa viikossa) ja kalaöljyn nauttiminen ravintolisänä ehkäisevät ennenaikaisia kuolemia, osoittaa 23 erillistutkimusta ja yli miljoona ihmistä käsittävä meta-analyysi (Wan ym. 2017). Mitä suurempiväkevöidyn  kalaöljyn päiväannos (2–4 g/vrk) , sitä parempi teho (Simonetto ym. 2019, Nelson ym. 2019).

Tulokset puoltavat väkevöidyn ja puhdistetun E-EPAn käyttöä ikääntyvien ihmisten ja eritoten sydänpotilaiden ravintolisänä. E-EPA vähentää myös kronista munuaistautia potevien henkilöiden sydän- ja verisuonitautien riskiä (Vijayaraghavan ym. 2019).

Kaikkien yli 55-vuotiaiden kalaöljyn käyttö säästäisi EU:ssa viidessä vuodessa 1,328 miljardia euroa eli 34 637 euroa sydänkohtausta kohti terveydenhuollon kustannuksissa, ilmenee alla olevasta Frost & Sullivanin raportista (2016).

Ala olevassa taulukossa ovat uudet suuret kliiniset kalaöljytutkimukset sydän ja valtimotaudeissa.

Uusia klinisiä omega-3-tutkimuksia sydäntaudeissaLähde: Watababe ja Tatsuno 2019.

Healthcare Cost Savings of Omega 3 Food Supplements in the European Union

Kalaöljyn omega-3:t tulivat 2009 Suomessa Käypä hoito -suosituksiin
Kalaöljyn "uusia" vaikutuksia valtimoiden seinämissä
Kalaöljy hidastaa valtimoiden vanhenemismuutoksia

Skrollaa alaspäin kirjallisuusviitteiden ohi muihin sairauksiin.

Boden WE, Baum S, Toth PP, Fazio S, Bhatt DL. Impact of expanded FDA indication for icosapent ethyl on enhanced cardiovascular residual risk reduction. Future Cardiology. 2020 Sep 22. doi: 10.2217/fca-2020-0106. Free Access
Vallejo-Vaz AJ, Corral P, Schreier L, Ray KK. Triglycerides and residual risk]. Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity. 2020;10.1097/MED.0000000000000530. doi:10.1097/MED.0000000000000530 [published online ahead of print, 2020 Feb 7].
Hu Y, Hu FB, Manson JE. Marine Omega-3 Supplementation and Cardiovascular Disease: An Updated Meta-Analysis of 13 Randomized Controlled Trials Involving 127 477 Participants. Journal of American Heart Association. 2019 Oct;8(19):e013543. doi: 10.1161/JAHA.119.013543.Free Article
Simonetto M, Infante M, Sacco RL, et al. A Novel Anti-Inflammatory Role of Omega-3 PUFAs in Prevention and Treatment of Atherosclerosis and Vascular Cognitive Impairment and Dementia. Review. Nutrients. 2019 Sep 23;11(10). pii: E2279. doi: 10.3390/nu11102279. Free Article
Nelson AJ, Mirzaee S, Nicholls SJ. High‑Dose Omega‑3 Fatty Acids in Cardiovascular Prevention: Finally Living Up to Their Potential? American Journal of Cardiovascular Drugs. 2019 https://doi.org/10.1007/s40256-019-00363-3

Lue R. Preston Masonin (Cardiovascular Division, Department of Medicine, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA) artikkeli:

Mason RP. New Insights into Mechanisms of Action for Omega-3 Fatty Acids in Atherothrombotic Cardiovascular Disease. Current Atherosclerosis Reports. 2019; 21(1): 2. Published online 2019 Jan 12. doi: 10.1007/s11883-019-0762-1
Free Full Text
Vijayaraghavan K, Szerlip HM, Ballantyne CM, et al. Icosapent Ethyl Reduces Atherogenic Markers in High-Risk Statin-Treated Patients With Stage 3 Chronic Kidney Disease and High Triglycerides. Postgraduate Medicine. 2019 Jul 15. doi: 10.1080/00325481.2019.1643633.

Miller M, Ballantyne CM, Bays HE, et al. Effects of Icosapent Ethyl (Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester) on Atherogenic Lipid/Lipoprotein, Apolipoprotein, and Inflammatory Parameters in Patients With Elevated High-Sensitivity C-Reactive Protein (from the ANCHOR Study). American Journal of Cardiology. 2019 Jun 6. pii: S0002-9149(19)30637-X. doi: 10.1016/j.amjcard.2019.05.057. Full Free Text pdf
Bhatt DL, Steg G, Miler M et al. Effects of Icosapent Ethyl on Total Ischemic Events: From REDUCE-IT. Journal of the American College of Cardiology. Available online 18 March 2019 In Press, Accepted Manuscript https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.02.032
Bäck M, Hansson GK. Omega-3 fatty acids, cardiovascular risk, and the resolution of inflammation. FASEB Journal. 2019 Feb;33(2):1536-1539. doi: 10.1096/fj.201802445R.
Fang X, Cai W, Cheng Q, et al. Omega-3 PUFA attenuate mice myocardial infarction injury by emerging a protective eicosanoid pattern. Review. Prostaglandins and Other Lipid Mediators. 2018 Sep 14. pii: S1098-8823(18)30050-9. doi: 10.1016/j.prostaglandins.2018.09.002.
Takenouchi Y, Ohtake K, Nobe K, Kasono K. Eicosapentaenoic acid ethyl ester improves endothelial dysfunction in type 2 diabetic mice. Lipids in Health and Disease. 2018 May 22;17(1):118. doi: 10.1186/s12944-018-0770-0. Free Full Text
Chen X, Chen C, Fan S, et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acid attenuates the infl ammatory response by modulating microglia polarization through SIRT1-mediated deacetylation of the HMGB1/NF-κB pathway following experimental traumatic brain injury.Journal of Neuroinflammation. 2018 Apr 20;15(1):116. doi: 10.1186/s12974-018-1151-3. Free Full Text
Baumann C, Rakowski U, Buchhorn R. Omega-3 Fatty Acid Supplementation Improves Heart Rate Variability in Obese Children. International Journal of Pediatrics. 2018 Feb 26;2018:8789604. doi: 10.1155/2018/8789604. eCollection 2018.
Sakai C, Isida M, Ohba H et al. Fish oil omega-3 polyunsaturated fatty acids attenuate oxidative stress-induced DNA damage in vascular endothelial cells PlosOne 2017; November 9, 2017 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187934 Free Full Text
Schunck WH, Konkel A, Fischer R, Weylandt KH. Therapeutic potential of omega-3 fatty acid-derived epoxyeicosanoids in cardiovascular and inflammatory diseases. Review. Pharmacology and Therapeutics. 2017 Oct 25. pii: S0163-7258(17)30266-8. doi: 10.1016/j.pharmthera.2017.10.016.

Sharp RP, Gales BJ, Sirajuddin R. Comparing the Impact of Prescription Omega-3 Fatty Acid Products on Low-Density Lipoprotein Cholesterol. Review. American Journal of Cardiovascascular Drugs. 2017 Oct 28. doi: 10.1007/s40256-017-0253-0.
Nelson JR, True WS, Le V, Mason RP. Can pleiotropic Effects of Eicosapentaenoic acid (EPA) Impact Residual Cardiovascular Risk? Postgraduate Medicine. 2017 Oct 4. doi: 10.1080/00325481.2017.1385365.
Méndez L, Dasilva G, Taltavull N, Romeu M, Medina I. Marine Lipids on Cardiovascular Diseases and Other Chronic Diseases Induced by Diet: An Insight Provided by Proteomics and Lipidomics. Marine Drugs. 2017 Aug 18;15(8). pii: E258. doi: 10.3390/md15080258. Review.
Wan Y, Zheng J, Wang F, Li D. Fish, long chain omega-3 polyunsaturated fatty acids consumption, and risk of all-cause mortality: a systematic review and dose-response meta-analysis from 23 independent prospective cohort studies. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition. 2017;26(5):939-956. doi: 10.6133/apjcn.072017.01. Free Full Text
Manuelli M, Della Guardia L, Cena H. Enriching Diet with n-3 PUFAs to Help Prevent Cardiovascular Diseases in Healthy Adults: Results from Clinical Trials. International Journal of Molecular Sciences. Review. 2017 Jul 18;18(7). pii: E1552. doi: 10.3390/ijms18071552.
Siscovick DS, Barringer TA, Fretts AM, Wu JHY, Lichtenstein AH, Costello RB, Kris-Etherton PM, Jacobson TA, Engler MB, Alger HM, Appel LJ, Mozaffarian D; on behalf of the American Heart Association Nutrition Committee of the Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health; Council on Epidemiology and Prevention; Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; and Council on Clinical Cardiology. Omega-3 polyunsaturated fatty acid (fish oil) supplementation and the prevention of clinical cardiovascular disease: a science advisory from the American Heart Association. Circulation. 2017;135:eXXX–eXXX. doi: 10.1161/ CIR.0000000000000482. Free Full Text
Brinton EA, Mason RP. Prescription omega-3 fatty acid products containing highly purified eicosapentaenoic acid (EPA). Review. Lipids in Health and Disease. 2017 Jan 31;16(1):23. doi: 10.1186/s12944-017-0415-8. Free Full Text

Wiest EF, Walsh-Wilcox MT, Walker MK. Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids Protect against Cigarette Smoke-Induced Oxidative Stress and Vascular Dysfunction. Toxicological Sciences. 2017 Jan 22. pii: kfw255.
doi: 10.1093/toxsci/kfw255

Alexander DD, Miller PE, Van Elswyk ME, et al. A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials and Prospective Cohort Studies of Eicosapentaenoic and Docosahexaenoic Long-Chain Omega-3 Fatty Acids and Coronary Heart Disease Risk. Mayo Clinic Proceedings. 2017 Jan;92(1):15-29. doi: 10.1016/j.mayocp.2016.10.018.

Nakagawa I, Yokoyama S, Omoto K, Takeshima Y, Matsuda R, Nishimura F, Yamada S, Yokota H, Motoyama Y, Park YS, Nakase H. Omega-3 fatty acid Ethyl Esters suppress cerebral vasospasm and improve clinical outcome following aneurysmal subarachnoid hemorrhage. World Neurosurgery. 2016 Dec 16. pii: S1878-8750(16)31330-4. doi: 10.1016/j.wneu.2016.12.018.

Sala-Vila A, Fernández-Jiménez R, Pizarro G,  et al. Nutritional preconditioning by marine omega-3 fatty acids in patients with ST-segment elevation myocardial infarction: A METOCARD-CNIC trial substudy. International Journal of Cardiology. 2016 Nov 9;228:828-833. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.11.214.
Saini A, Sharples AP, Al-Shanti N, Stewart CE. Omega-3 fatty acid EPA improves regenerative capacity of mouse skeletal muscle cells exposed to saturated fat and inflammation. Biogerontology. 2016 Nov 18. [Epub ahead of print]
Davidson MH, Benes LB. The future of n-3 polyunsaturated fatty acid therapy. Current Opinion on Lipidology. 2016 Oct 27. [Epub ahead of print]
Temporelli PL, Buda S, Greene SJ.[Role of omega-3 polyunsaturated fatty acids after acute coronary syndrome].
Giornale Italiano di Cardiologia (Rome). 2016 Jul-Aug;17(7):3-10. doi: 10.1714/2336.25080. 
Ballantyne CM, Bays HE, Philip S, et al. Icosapent ethyl (eicosapentaenoic acid ethyl ester): Effects on remnant-like particle cholesterol from the MARINE and ANCHOR studies. Atherosclerosis. 2016 Aug 20;253:81-87. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2016.08.005. Free Full Text pdf
Maki KC, Guyton JR, Orringer CE, et al. Triglyceride-lowering therapies reduce cardiovascular disease event risk in subjects with hypertriglyceridemia.
Journal of Clinical Lipidology. 2016 Jul-Aug;10(4):905-14. doi: 10.1016/j.jacl.2016.03.008.

Madingou N, Gilbert K, Tomaro L, et al. Comparison of the effects of EPA and DHA alone or in combination in a murine model of myocardial infarction. Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 2016 Aug;111:11-6. doi: 10.1016/j.plefa.2016.06.001.
Ballantyne CM, Bays HE, Braeckman RA, et al. Icosapent ethyl (eicosapentaenoic acid ethyl ester): Effects on plasma apolipoprotein C-III levels in patients from the MARINE and ANCHOR studies. Journal of Clinical Lipidology. 2016 May-Jun;10(3):635-645.e1.
doi: 10.1016/j.jacl.2016.02.008.
Harris WS, Kennedy KF, Maddox TM, et al.  Multiple differences between patients who initiate fish oil supplementation post-myocardial infarction and those who do not: the TRIUMPH Study. Nutrition Research. 2016 Jan;36(1):65-71. doi: 10.1016/j.nutres.2015.11.006. 
Furuhashi M, Hiramitsu S, Mita T, et al. Reduction of circulating FABP4 level by treatment with omega-3 fatty acid ethyl esters. Lipids Health Dis. 2016 Jan 12;15(1):5. doi: 10.1186/s12944-016-0177-8.

Nakamura K, Miyoshi T, Yunoki K, Ito H. Postprandial hyperlipidemia as a potential residual risk factor. Journal of Cardiology. 2015 Dec 29. pii: S0914-5087(15)00383-4. doi: 10.1016/j.jjcc.2015.12.001. [Epub ahead of print] Review.

Chaddha A, Eagle KA. Omega-3 Fatty Acids and Heart Health. Cardiology Patient Page. Circulation. 2015; 132: e350-e352 doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.015176 Free Full Text

Kakoti BB, Hernandez-Ontiveros DG, Kataki MS, Shah K, Pathak Y, Panguluri SK. Resveratrol and Omega-3 Fatty Acid: Its Implications in Cardiovascular Diseases. Frontiers in Cardiovascular Medicine. 2015 Dec 11;2:38. doi: 10.3389/fcvm.2015.00038. eCollection 2015. Review. Free Full Text

Sperling LS, Nelson JR. History and Future of Omega-3 Fatty Acids in Cardiovascular Disease. Current Medical Research and Opinion. 2015 Nov 13:1-25. Abstract

Wu C, Kato TS, Ji R, Zizola C,  et al. Supplementation of L-Alanyl-L-Glutamine and Fish Oil Improves Body Composition and Quality of Life in Patients With Chronic Heart Failure. Circulation. Heart Failure. 2015 Aug 12. pii: CIRCHEARTFAILURE.115.002073.

Borow KM, Nelson JR, Mason RP. Biologic plausibility, cellular effects, and molecular mechanisms of eicosapentaenoic acid (EPA) in atherosclerosis. Review. Atherosclerosis. 2015 Jul 22;242(1):357-366. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2015.07.035. Free Full Text

Freeman MP, McInerney K, Sosinsky AZ, et al. Omega-3 fatty acids for atypical antipsychotic-associated hypertriglyceridemia. Annals of Clinical Psychiatry. 2015 Aug;27(3):197-202. PubMed

Braeckman RA, Stirtan WG, Soni PN. Effects of Icosapent Ethyl (Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester) on Pharmacokinetic Parameters of Rosiglitazone in Healthy Subjects. Clinical Pharmacology in Drug Development. 2015 Mar;4(2):143-148. Free Full Text

Ballantyne CM, Braeckman RA, Bays HE, et al. Effects of icosapent ethyl on lipoprotein particle concentration and size in statin-treated patients with persistent high triglycerides (the ANCHOR Study). Journal of Clinical Lipidology. 2015 May-Jun;9(3):377-83. doi: 10.1016/j.jacl.2014.11.009.

Upadhyay RK. Emerging risk biomarkers in cardiovascular diseases and disorders. Review. Journal of Lipids. 2015;2015:971453. doi: 10.1155/2015/971453. Free Full Text (Omega-3-indeksistä kerrotaan kohdassa 10.2)

Song TJ, Cho HJ, Chang Y, et al. Low Plasma Proportion of Omega 3-Polyunsaturated Fatty Acids Predicts Poor Outcome in Acute Non-Cardiogenic Ischemic Stroke Patients. Journal of Stroke. 2015 May;17(2):168-76. doi: 10.5853/jos.2015.17.2.168. Free Full Text

Scherer DJ, Nicholls SJ. Lowering triglycerides to modify cardiovascular risk: will icosapent deliver? Vascular Health Risk Management. 2015 Mar 25;11:203-209. eCollection 2015. Review. Free Full text

Superko HR, Superko AR, Lundberg GP, et al. Omega-3 Fatty Acid Blood Levels Clinical Significance Update. Current Cardiovascular Risk Reports. Review. 2014;8(11):407. Free Full Tex
Ando M, Sanaka T, Nihei H. Eicosapentanoic acid reduces plasma levels of remnant lipoproteins and prevents in vivo peroxidation of LDL in dialysis patients. Journal of American Society of Nephrology. 1999 Oct;10(10):2177-84. Free Full Text
Shimizu H, Ohtani K, Tanaka Y, Sato N, Mori M, Shimomura Y. Long-term effect of eicosapentaenoic acid ethyl (EPA-E) on albuminuria of non-insulin dependent diabetic patients. Diabetes Research and Clinical Practice. 1995 Apr;28(1):35-40. doi:10.1016/0168-8227(95)01056-J

Diabetes ja metabolinen oireyhtymä

Runsas rasvaisen kalan syönti ja kalaöljyn käyttö ravintolisänä ehkäisevät metabolista oireyhtymää (Kim ym. 2015). Sitä potevilla on usein normaalia pienempi omega-3-indeksi, ilmenee italialaisen Udinen yliopiston tutkimuksesta (Colussi ym. 2015). Laajin tähän mennessä julkaistu meta-analyysi vahvistaa, että kalaöljy korjaa tyypin 2 diabeetikkojen veren rasva- ja sokerihäiriöitä sekä vaimentaa kroonista matala-asteista tulehdusta, jotka ovat kaikki sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä (O'Mahoney ym. 2018). Myös tanskalais-norjalais-kiinalainen tutkimus vahvistaa näitä omega-3-rasvahappojen hyviä vaikutuksia terveyteen (Pærregaard ym. 2016). Japanilaiset diabeteslääkärit osoittivat jo vuonna 1995, että E-EPA (900 mg/vrk) suojaa tyypin 2 diabeetikon munuaisia (Shimizu ym. 1995). Diabeetikolle paras kalaöljy on E-EPA, jossa on mukana D3-vitamiinia. Harvard Medical Schoolin kardiologit suosittelevat etyyliesteröidyn kalaöljyn (E-EPA + E-DHA) käyttöä tyypin 2 diabeteksen ja sepelvaltimotaudin lisähoitona (Elajami ym. 2017).

Kliininen tutkimus: Kalaöljy parantaa sokeritasapainoa (Toorang ym. 2016)

Skrollaa alaspäin kirjallisuusviitteiden ohi muihin sairauksiin.

O'Mahoney LL, Matu J, Price OJ,  et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acids favourably modulate cardiometabolic biomarkers in type 2 diabetes: a meta-analysis and meta-regression of randomized controlled trials. Review. Cardiovascular Diabetology. 2018 Jul 7;17(1):98. doi: 10.1186/s12933-018-0740-x. Free Full Text pdf
Review. Cardiovascular Diabetology. 2018 Jul 7;17(1):98. doi: 10.1186/s12933-018-0740-xElajami TK, Alfaddagh A, Lakshminarayan D, Soliman M, Chandnani M, Welty FK. Eicosapentaenoic and Docosahexaenoic Acids Attenuate Progression of Albuminuria in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus and Coronary Artery Disease. Journal of American Heart Association. 2017 Jul 14;6(7). pii: e004740. doi: 10.1161/JAHA.116.004740.
Pærregaard SI, Agerholm M, Serup AK, Ma T, Kiens B, Madsen L, Kristiansen K, Jensen BA. FFAR4 (GPR120) Signaling Is Not Required for Anti-Inflammatory and Insulin-Sensitizing Effects of Omega-3 Fatty Acids. Mediators of Inflammation. 2016;2016:1536047. doi: 10.1155/2016/1536047. Free Full Text
Toorang F, Djazayery A, Djalali M, et al. Effects of Omega-3 Fatty Acids Supplement on Antioxidant Enzymes Activity in Type 2 Diabetic Patients. Iranian Journal of Public Health. 2016 Mar;45(3):340-5. Preview
Patterson AC, Chalil A, Aristizabal Henao JJ, et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acid blood biomarkers increase linearly in men and women after tightly controlled intakes of 0.25, 0.5, and 1 g/d of EPA + DHA. Nutrition Research 2015 Oct 20. pii: S0271-5317(15)00229-8. doi: 10.1016/j.nutres.2015.09.016.
Colussi G, Catena C, Mos L, Sechi LA. The Metabolic Syndrome and the Membrane Content of Polyunsaturated Fatty Acids in Hypertensive Patients. Metabolic Syndrome and Related Disorders. 2015 Jul 23. Epub ahead of print

Kim YS, Xun P, He K. Fish Consumption, Long-Chain Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acid Intake and Risk of Metabolic Syndrome: A Meta-Analysis. Nutrients. 2015 Mar 24;7(4):2085-2100. Abstract
Shimizu H1, Ohtani K, Tanaka Y, Sato N, Mori M, Shimomura Y. Long-term effect of eicosapentaenoic acid ethyl (EPA-E) on albuminuria of non-insulin dependent diabetic patients. Diabetes Research and Clinical Practice. 1995 Apr;28(1):35-40. doi:10.1016/0168-8227(95)01056-J

Muisti ja muut henkiset (kogniitiviset) toiminnot

Mielenterveys on paljon tutkittu kalaöljyjen vaikutusalue, ja siihen liittyen muisti ja muut kognitiiviset toiminnot (Patrick ja Ames 2015), erityisesti ikääntyvässä väestössä. Huhtikuussa 2008 American Journal of Clinical Nutrition julkaisi kaksi tutkimusta, toisen Hollannista ja toisen Yhdysvalloista, joiden mukaan runsas rasvaisen kalan syönti ehkäisee ikääntymiseen liittyvää muistin heikkenemistä. Kuusi kliinistä tutkimusta käsittävä meta-analyysi vahvistaa, että kalaöljyn käyttö ravintolisänä (400 – 1 800 mg omega-3-rasvahappoja päivässä) ehkäisee ikääntymiseen liittyviä muistihäiriöitä (Zhang ym. 2015). Ranskalaistutkimuksen mukaan erityisesti kalaöljyn EPA-rasvahappo ehkäisee dementiaa (Samieri ym. 2008). Havainto puoltaa E-EPAn jatkuvaa päivittäistä käyttöä ravintolisänä. Amerikkalaistutkimus kertoo, että kalaöljyn omega-3-rasvahapot ja antioksidantit parantavat heikentyneitä kognitiivisia toimintoja (muistia ym.). Vaikutus perustuu mm. siihen, että omega-3:t poistavat aivoista myrkyllisiä amyloidipaakkuja (Fiala ym. 2015, Ren ym. 2016) sekä ehkäisee, vaimentaa ja sammuttaa kroonista matala-asteista tulehdusta eli inflammaatiota aivoissa (Fraga ym. 2017).

Kalaöljyn omega-3-rasvahappojen vaikutusmekanismeja aivoissa.

Kalöljy omega-3-rasvahappojen vaikutuksia aivoissa

Espanjalaistutkijat Mari del Moral ja Fportique (2019) esittävät yllä olevassa kaavakuvassa, kuinka kalaöljyn omega-3-rasvahapot vaikuttavat biokemiallisesti aivoissa. Ne ehkäisevät ja parantavat ikääntyvien ihmisten muisti- ja muita kognitiivisia häiriöitä. Tutkimusten perusteella kaikkien ikääntyvien kannattaa nauttia säännöllisesti väkevöityä kalaöljyä säilyttääkseen henkisen toimintakykynsä mahdollisimman pitkään.

Meta-analyysi: Kalaöljy ehkäisee muistisairauksia

Neurotieteilijät ovat tutkineet omega-3:n merkitystä Alzheimerin taudissa. Huhtikuussa 2007 Journal of Neuroscience julkaisi hiiritutkimuksen, jonka mukaan DHA ehkäisee tätä tautia. DHA ehkäisee tau-nimisen proteiinin ja neurofibrillaaristen takkujen muodostusta aivoissa. Takut ovat tunnusomaisia Alzheimerin taudille. Kalifornian yliopisto (UCLA) osoitti hiirten, rottien ja ihmisten soluilla, että DHA auttaa aivoja tuottamaan LR11-proteiinia, joka voi ehkäistä beeta-amyloidipaakkujen muodostusta aivoissa. Paakut ovat hermosoluille myrkyllisiä muodostumia, joita kertyy potilaiden aivoihin (Journal of Neuroscience 2007;27, 14299-14307). Archives of Neurology (2008;63, 1402-1408) raportoi, että päivittäin annettuna 1 720 mg DHA:ta ja 600 mg EPAa voivat hidastaa lievää, mutta ei pitkälle edennyttä Alzheimerin tautia. Suuri omega-3-indeksi suojaa kognitiivisia taitoja, joustavaa älykkyyttä ja jopa Alzheimerin tautia vastaan (Amen ym. 2017).

Mitä enemmän ihminen saa ruuasta tai ravintolisistä kalaöljyn omega-3-rasvahappoja, sitä pienempi on MS-taudin ja sen pahenemisen riski, osoittaa australialainen tutkimus (Hoare ym. 2015). Kalaöljyn omega-3-rasvahapot ja B12-vitamiini edistävät aivoperäistä hermokasvutekijää (BDNF), pitävät yllä aivojen normaaleja toimintoja ja ehkäisevät siten muisti- ja mielisairauksia, kirjoittavat intialaiset tutkijat uudessa kirjallisuuskatsauksessaan (Rathod ym. 2016).

Kalaöljy edistää koululaisten luku- ja sosiaalisia taitoja, ilmenee Göterborgin yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Kiinalaiset ortopedit osoittivat rotakokeessa (Bi ym. 2019), että kalaöljyn omega-3-rasvahapot vähentävät merkitsevästi hapetusstressiä, hermosolujen kuolemia (apoptoosia) ja tulehduksen merkkiaineita iskemiassa ja sen jälkeisessä reperfuusiossa (aivojen verenkiertiohäiriössä ja verenkierron palautuessa sen jälkeen). Näin olen kalaöljystä voi olla suurta apua aivoverenkierron häiriön hoidossa.

Harvardin yliopiston neurologit korostavat riittävän omega-3:n saantia raskauden aikana, sillä se vähentää syntyvän lapsen riskiä sairastua autismiin (Madore ym. 2016). Lasten omega-3-indeksin suurentaminen parantaa neuropsykologista kehitystä, osoittaa uusi tutkimus (Adjepog ym. 2018),

Kalaöljyn omega-3-rasvahapot suojaavat aivoja pitkittyneessä epilepsiakohtauksessa (status epileptikuksessa) (Pessoa ym. 2017).

Irlannissa ja Belfastissa on tekeillä terveiden (yli 18-vuotiaiden) ihmisten koontitutkimus, jossa selvitetään kalaöljyn vaikutuksia terveiden yli 18-vuotiaiden aikuisten kogntitiiviseen suorituskykyyn (tietotaitoihin) (Nielsen ym. 2019). Tutkimusprotokollan voi lukea maksutta TÄSTÄ. Irkkututkijat perustelevat hankettaan samoin kalaöljyn biokemiallisin vaikutusmekanismein aivoissa kuin Marti ja Fortigque (2019) sekä Bi ym. (2019). Tutkijat eivät siis usko ollenkaan eräiden suomalaisten ravitsemustieteilijöiden väitettä, etteivät terveet ihmiset tarvitse kalaöljyä.

Amerikkalaiset farmakologit suosittelevat kirjallisuuskatsauksessaan kalaöljyn omega-3-rasvahappoja hermostoa rappeuttavie sairauksen ehkäisyyn ja hoitoon (Chitre ym. 2019).

Skrollaa alaspäin kirjallisuusviitteiden ohi muihin sairauksiin.

Chitre NM, Moniri NH, Murnane KS. Omega-3 Fatty Acids as Druggable Therapeutics for Neurodegenerative Disorders.
CNS and Neurological Disorders Drug Targets. 2019 Nov 13. doi: 10.2174/1871527318666191114093749.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31724519
Carracedo M, Artiach G, Arnardottir H, Bäck M. The resolution of inflammation through omega-3 fatty acids in atherosclerosis, intimal hyperplasia, and vascular calcification. Seminars in Immunopathology. 2019 Nov 6. doi: 10.1007/s00281-019-00767-y. Free Article
Bi J, Chen C, Sun P, Tan H, Feng F, Shen J. Neuroprotective effect of omega-3 fatty acids on spinal cord injury induced rats. Brain and Behavior. 2019 Jun 21:e01339. doi: 10.1002/brb3.1339. Free Full Text pdf
Nielsen SJ. Omega 3 Fatty Acid Consumption from Seafood and Cognitive Functioning, 2011-2014. Current Developments in Nutrition. 2019 Jun 13;3(Suppl 1). pii: nzz039.P18-085-19. doi: 10.1093/cdn/nzz039.P18-085-19.
Marti Del Moral A, Fortique F. Omega-3 fatty acids and cognitive decline: a systematic review. Nutrión Hospitaöeria. 2019 Jun 19. doi: 10.20960/nh.02496. Free Full Text pdf.
Adjepong M, Yakah W, Harris WS, et al. Whole blood n-3 fatty acids are associated with executive function in 2-6-year-old Northern Ghanaian children. Journal of Nutritional Biochemistry. 2018 Jul;57:287-293. doi: 10.1016/j.jnutbio.2018.03.019.
Pessoa DT, da Silva ELA, Costa EVL, Nogueira RA. Effect of diet with omega-3 in basal brain electrical activity and during status epilepticus in rats. Epilepsy Research. 2017 Sep 1;137:33-38. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2017.08.014.
Fraga VG, Carvalho MDG, Caramelli P, de Sousa LP, Gomes KB.Resolution of inflammation, n-3 fatty acid supplementation and Alzheimer disease: A narrative review. Journal of Neuroimmunology. 2017 Sep 15;310:111-119. doi: 10.1016/j.jneuroim.2017.07.005.
Amen DG, Harris WS, Kidd PM, Meysami S, Raji CA. Quantitative Erythrocyte Omega-3 EPA Plus DHA Levels are Related to Higher Regional Cerebral Blood Flow on Brain SPECT. Journal of Alzheimers Disease. 2017 May 18. doi: 10.3233/JAD-170281.
Madore C, Leyrolle Q, Lacabanne C, Benmamar-Badel A, Joffre C, Nadjar A, Layé S.Neuroinflammation in Autism: Plausible Role of Maternal Inflammation, Dietary Omega 3, and Microbiota. Neural Plasticity. 2016;2016:3597209. Review.
Ren H, Luo C, Feng Y et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acids promote amyloid-β clearance from the brain through mediating the function of the glymphatic system. FASEB Journal Published online before print October 7, 2016, doi: 10.1096/fj.201600896fj.201600896
Grant R, Guest J. Role of Omega-3 PUFAs in Neurobiological Health. Advances in Neurobiology. 2016;12:247-274. PubMed
Rathod R, Kale A, Joshi S. Novel insights into the effect of vitamin B12 and omega-3 fatty acids on brain function. Journal of Biomedical Science. 2016 Jan 25;23(1):17. doi: 10.1186/s12929-016-0241-8. Free Full Text


Hoare S, Lithander F, van der Mei I, et al. for Ausimmune Investigator Group. Higher intake of omega-3 polyunsaturated fatty acids is associated with a decreased risk of a first clinical diagnosis of central nervous system demyelination: Results from the Ausimmune Study. Multiple Sclerosis Journal. 2015 Sep 11. pii: 1352458515604380.

Zhang XW, Hou WS, Li M, Tang ZY. Omega-3 fatty acids and risk of cognitive decline in the elderly: a meta-analysis of randomized controlled trials.
Aging Clinical and Experimental Research. 2015 May 30. [Epub ahead of print]

Fiala M, Halder RC,Sagong B, et al. ω-3 supplementation increases amyloid-β phagocytosis and resolvin D1 in patients with minor cognitive impairment. The FASEB Journal Published online before print March 24, 2015, doi: 10.1096/fj.14-264218
Samieri C, Féart C, Letenneur L, et al. Low plasma eicosapentaenoic acid and depressive symptomatology are independent predictors of dementia risk. Am J Clin Nutr 2008;88:714–21.[Abstract/Free Full Text]

Mieliala ja käyttäytyminen

Monet tutkimukset – joskaan eivät aivan kaikki – vahvistavat käsitystä, jonka mukaan omega-3-rasvahapot parantavat mielialaa ja käytöshäiriöitä sekä oppimis- ja keskittymiskykyjä (Grosso ym. 2014, Patrick ja Ames 2015, Bozzatello ym. 2016). Kalaöljy edistää toipumista masennuksesta, osoittavat monet kliiniset tutkimukset (Burhani ja Resenick 2017). Kaikissa tutkimuksissa ei ole saatu toivottua vaikutusta, mikä on voinut johtua, että jotkut tutkijat ovat testanneet heikkotehoisia peruskalaöljyjä, antaneet liian pieniä annoksia ja vaikutusjaksot ovat olleet liian lyhyitä. Myös potilasaineistot ovat olleet heterogeenisia.

Mitä suurempi on omega-3-indeksi, sitä lievempiä ovat nuorten aikuisten potilaiden ahdistus-, masennus-, mania- ja psykoosioireet, osoittaa uusi kliininen tutkimus (Berger ym. 2019). Tosin tässä tutkimuksessa psykiatrit antoivat mielestäni aivan liian vähän omega-3-rasvahappoja, vain 1,4 g päivässä, kun tarve olisi ollut vähintään 2 g E-EPAa päivässä.

Amerikkalaiset Harvardin ja Emoryn yliopistojen psykiatrit testasivat, kumpi on tehokkaampaa masennuksen hoidossa, EPA vaiko DHA. He antoivat potilaille kahdeksan viikkoa joko EPAa (1 060 mg/vrk) tai DHA:ta (900 mg/vrk) tai lumetta. Kävi ilmi, että EPA oli tehokkainta kalaöljyä niillä potilailla, joiden tulehdusarvot olivat suurimmat. Muiden muassa interleukiinit (IL)-1ra, IL-6 ja hs-CRP ovat koholla.Tällaiset potilaat ovat usein ylipainoisia tai lihavia. Heillä EPA alensi tehokkaimmin tulehdusta ja paransi masennusta (Hamilton 17 -asteikolla mitattuna) paremmin kuin DHA ja lume (Rapaport ym. 2016). Tulos puoltaa siis puhtaan E-EPAn käyttöä masennuksen hoidossa.

E-EPA parantaa myös kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Esimerkiksi englantilais-iranilainen tutkimus osoitti E-EPAn tehostavan merkittävästi fluoksetiini-nimisen SSRI-masennuslääkkeen vaikutusta, jolloin potilas toipuu nopeammin ja vähemmällä lääkityksellä (Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 2008;42, 192-198). Yhdysvaltain Psykiatriliiton Omega-3-komitea antoi joulukuussa 2006 suosituksen omega-3-rasvahappojen käytöstä masennuksen ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön ehkäisyssä ja täydentävässä hoidossa.

Ranskan kansanterveyslaitoksen tutkijat selostavat seikkaperäisesti, kuinka omega-3-rasvahapot ehkäisevät ja hoitavat ahdistusta, masennusta ja stressiä (Larrieu ym. 2014).

Iranilainen kaksoissokkotutkimus osoittaa, että jo 1 gramman omega-3-annos voi ehkäistä raskauden aikaista masennusta (Kaviani ym. 2014). Toinen kliininen iranilaistutkimus vahvistaa, että kalaöljystä on hyötyä skitsofrenian täydentävänä hoitona (Jamilian ym. 2014).

Kalaöljy tehostaa masennuslääkitystä

Kalaöljy ja D-vitamiini yhdessä edistävät aivosolujen serotoniinin tuotantoa ja sen vapautumista synapseissa. Näin nämä kaksi ravintoaineryhmää ehkäisevät ja hoitavat masennusta, ADHD:tä, autismia, kaksisuuntaista mielialahäiriötä, skitsofreniaa, aggressiivisuutta ja väkivaltaisuutta (Patrick ja Ames 2015). Turkkilainen rottatutkimus vahvistaa, että kalaöljyn omega-3-rasvahapoilla on antipsykoottinen vaikutus (Kokocya ym. 2015). Näillä ravintolisillä on valtavan suuri merkitys mielenterveydelle. Uudet tutkimukset tukevat maaliskuussa 2012 Duodecimissä julkaisemaani kirjoitusta nuorten ensipsykoosin ehkäisystä E-EPAlla.

Omega-3:t ja D-vitamiini säätävät serotoniinia
Kalaöljy voi parantaa nopeasti (3 viikossa) nuorten masennuksen

Singaporelainen avoin tutkimus tukee käsitystä, jonka mukaan kalaöljy voi auttaa autistisessa tautikirjossa (Ooi ym. 2015). Italialaiset psykiatrit suosittelevat kalaöljyä masennuksen ehkäisyyn ja hoitoon (Mazza ym. 2015). Saksalaisten Göthe-yliopiston tutkijoiden kirjallisuuskatsaus puoltaa kalaöljyn käyttöä muistihäiriöissä ja dementioissa, joskin he kaipaavat lisää kliinisiä tutkimuksia aiheesta (Knöchel ym. 2016).

Skrollaa alaspäin kirjallisuusviitteiden ohi muihin sairauksiin.

Berger M, Nelson B, Markulev C, et al. Relationship Between Polyunsaturated Fatty Acids and Psychopathology in the NEURAPRO Clinical Trial. Frontiers in Psychiatry. 2019 Jun 6;10:393. doi: 10.3389/fpsyt.2019.00393. eCollection 2019. Free Full text
Burhani MD, Rasenick MM. Fish oil and depression: The skinny on fats. Journal of Integrative Neuroscience. 2017;16(s1):S115-S124. doi: 10.3233/JIN-170072.
Zamroziewicz MK, Paul EJ, Zwilling CE, Barbey AK. Determinants of fluid intelligence in healthy aging: Omega-3 polyunsaturated fatty acid status and frontoparietal cortex structure. Nutritional Neuroscience. An International Journal on Nutrition, Diet and Nervous System. 2017 May 11:1-10. doi: 10.1080/1028415X.2017.1324357. Free Full Text
Bozzatello P, Brignolo E, De Grandi E, Bellino S. Supplementation with Omega-3 Fatty Acids in Psychiatric Disorders: A Review of Literature Data. Review. Journal of Clinical Medicine. 2016 Jul 27;5(8). doi:10.3390/jcm5080067pii: E67. Free Full Text pdf.
Knöchel C, Voss M, Grüter F, et al. Omega-3 fatty acids: repurposing opportunities for cognition and biobehavioral disturbances in MCI and Dementia. Current Alzheimer Research. 2016 Jun 2. [Epub ahead of print]
Rapaport MH, Nierenberg AA, Schettler PJ, et al. Inflammation as a predictive biomarker for response to omega-3 fatty acids in major depressive disorder: a proof-of-concept study. Molecular Psychiatry. 2016 Jan;21(1):71-9. doi: 10.1038/mp.2015.22. Free Full Text
Kokacya MH, Inanir S, Copoglu US, et al. The Antipsychotic Effects of Omega-3 Fatty Acids in Rats. American Journal of Medical Sciences. 2015 Jul 21. Epub ahead of print

Mazza M, Marano G, Traversi G, et al. The complex interplay of Depression, Inflammation and Omega-3: state of the art and progresses in research. La Clinica Terapeutica. 2015 May-Jun;166(3):e242-7. doi: 10.7417/T.2015.1859.
Ooi YP, Weng SJ, Jang LY, et al. Omega-3 fatty acids in the management of autism spectrum disorders: findings from an open-label pilot study in Singapore. European Journal of Clinical Nutrition. 2015 Mar 25. doi: 10.1038/ejcn.2015.28. [Epub ahead of print]
Patrick RP, Ames BN. Vitamin D and the omega-3 fatty acids control serotonin synthesis and action, part 2: relevance for ADHD, bipolar, schizophrenia, and impulsive behavior. FASEB J. 2015 Feb 24. pii: fj.14-268342/ Free Full text pdf
Jamilian H, Solhi H, Jamilian M. Randomized, placebo-controlled clinical trial of omega-3 as supplemental treatment in schizophrenia. Global Journal of Health Science. 2014 Sep 18;6(7 Spec No):38466. doi: 10.5539/gjhs.v6n7p103. Free Full Text pdf
Kaviani M, Saniee L, Azima S, et al. The Effect of Omega-3 Fatty Acid Supplementation on Maternal Depression during Pregnancy: A Double Blind Randomized Controlled Clinical Trial. Int J Community Based Nurs Midwifery. 2014 Jul;2(3):142-7. Free Full Text
Larrieu T, Hilal LM, Fourrier C, et al. Nutritional omega-3 modulates neuronal morphology in the prefrontal cortex along with depression-related behaviour through corticosterone secretion. Translational Psychiatry (2014) 4, e437; doi:10.1038/tp.2014.77 Published online 9 September 2014 Full Free Text pdf
Su KP. Biological mechanism of antidepressant effect of Omega-3 fatty Acids: How does fish oil act as a 'Mind-Body Interface'? Neurosignals. 2009;17(2):144-152. Free Full Text

Syöpätaudit

Ensimmäiset tutkimukset omega-3-rasvahappojen syöpää ehkäisevästä vaikutuksesta julkaistiin jo 1980-luvulla. Viime aikoina useat raportit ovat vahvistaneet tätä käsitystä (Huang ym. 2018), etenkin rinta-, eturauhas- ja paksusuolisyövissä. EPA-rasvahappo ehkäisee leukemiasolujen lisääntymistä (proliferaatiota). Englantilaiset syöpäkirurgit suosittelevat omega-3-rasvahappoja haimasyövän hoitoon. Taudilla on niin huono ennuste, että kaikki turvalliset keinot kannattaa hyödyntää (Runau ym. 2015). Suuri kiinalainen ihmistutkimus vahvistaa käsitystä, että kalaöljyn omega-3-rasvahapot ehkäisevät paksu- ja peräsuolien syöpiä (Yang ym. 2015). Lähes 90 000 amerikkalaisen sairaanhoitajan seurantatutkimuksessa (Women’s Health Initiative Observational Study and Clinical Trials) kalaöljyn rasvahapot ehkäisivät endometriumin syöpää (Brasky ym. 2015). Suoraan suoneen annettu omega-3-liuos – gemsitabiinilääkityksen lisänä – parantaa pahamaineisen haimasyövän ennustetta (Arshad ym. 2015). Suoneen annettu omega-3-liuos on turvallista ja parantaa myös tehohoitoon joutuneiden syöpäpotilaiden ennustetta (Hall ym. 2015). Kalaöljy voi parantaa syöpäpotilaan elämänlaatua (Arshad ym. 2015. Wu ym. 2017). Kalaöljy ehkäisee lasten ja nuorten leukemian hoidossa käytettävän metotreksaatin haittavaikutuksia maksassa (Elbarbary ym. 2015). Kalaöljyn omega-3-rasvahapot (3 g/60 kg) ehkäisevät paksusuolisyöpää (Han ym 2016) ja maksasyöpäsolujen kasvua ja leviämistä (Chang ym. 2018). Kalaöljy ehkäisee paksusuolisyövän leviämistä (metastasointia) maksaan (Pathak ym. 2016). Kalaöljyn rasvahappojen syöpää estävä vaikutus perustuu suureksi osaksi hapetustressin ja kroonisen matala-asteisen tulehduksen (inflammaation) ehkäisyyn, vaimentamiseen ja sammuttamiseen. Englantilaisen Leedsin yliopiston tutkijat esittävät katsauksensa taulukossa 2 tähän mennessä selvinneet omega-3-rasvahappojen syöpää estävät biokemialliset vaikutusmekanismit. Eräs merkittävä vaikutustapa on se, että kalaöljy parantaa suoliston bakteeriflooraa. Uusi kiinalainen tutkimus vahvistaa, että DHA-rasvahappo on antikarsinogeeninen aine (Xu ym. 2018). Tutkimukset puoltavat kalaöljyn, eritoten väkevöidyn ja puhdistetun EPAn tai E-EPA+DHA:n käyttöä paksu- ja peräsuolien syöpien täydentävänä hoitona (Volpato ja Hull 2018).

omega-3 ja paksusuolen syöpä
Kuvio esittää kalaöljyn hyviä vaikutuksia paksusuolen syövässä. Lähde: Lee JY, Sim TB, Lee JE, Na HK. Chemopreventive and Chemotherapeutic Effects of Fish Oil derived Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids on Colon Carcinogenesis. Review. Clinical Nutrition Research. 2017 Jul;6(3):147-160. doi: 10.7762/cnr.2017.6.3.147.

Kalaöljy estää eturauhassyöpäsolujen kasvua ja leviämistä

Kalaöljyn omega-3-rasvahapoista ravintolisinä nautittuna on merkittävää hyötyä maha- ja suolistosyövissä, kirjoittavat espanjalaisen Zaragozan yliopiston lääkärit uudessa kirjallisuskastauksessaan, jonka voi lukea kokonaan maksutta (Irún ym 2019). Kalaöljyn omega-3-rasvahappojen vaikutus perustuu paljolti kroonisen matala-asteisen tulehduksen vaimnnukseen.

Albertan yliopiston syöpäklinikassaKanadassa tehdään parhaillaan tutkimusta 52 rintasyöpäpotilaalla, joista puolet saa vakiohoidon lisänä 12–18 viikkoa kalaöljyn DHA-rasvahappoa ja puolet lumetta. DHA:ta annetaan 4,4 grammaa päivässä (sic!) 11 kapselina, jotka otetaan kolmessa erässä atrioiden yhteydessä. Lumevalmistetta (soija/maissiöljy) annetaan niinikään 11 kapselina kolmessa erässä (Newell ym. 2019). Tutkimuksen perusteet ja suunnitelman voi lukea maksutta Clinical Trials -rekisteristä.

Newell M, Mackey JR, Bigras G, et al. Comparing docosahexaenoic acid (DHA) concomitant with neoadjuvant chemotherapy versus neoadjuvant chemotherapy alone in the treatment of breast cancer (DHA WIN): protocol of a double-blind, phase II, randomised controlled trial. BMJ Open. 2019 Sep 17;9(9):e030502. doi: 10.1136/bmjopen-2019-030502.

Japanissa tehdään parhaillaan uutta tutkimusta sappitiehyiden syövän taltuttamiseksi etyyliesteröidyllä Lotriga 2 g -kalaöljyllä, joka sisältää grammaa kohti 465 mg E-EPAa ja 375 mg of E-DHA:ta. Kokeeseen on valittu 55 potilasta, joilla annetaan 2 g päivässä tätä kalaöljyä 168 vuorokauden ajan. Valmisteelle on myönnetty Japanissa lääkestatus indikaatiolla seerumin kohonneiden triglyseridien alentaminen. Raportoin tuloksista, kun ne valmistuvat.

Ueno K, Ajiki T, Tsugawa D, et al. Effectiveness of omega-3 fatty acid administration on completion rate of adjuvant chemotherapy for biliary tract cancer: study protocol for a single-centre, open-label, single-arm, historically controlled study.
BMJ Open. 2019 Aug 10;9(8):e029915. doi: 10.1136/bmjopen-2019-029915. Free Full Text


Englantilaisen Aston Universityn syöpäbiologian professori Mike Tisdale suosittelee syöpäpotilaille EPA-rasvahappoa 2 grammaa päivässä, koska se kohentaa yleiskuntoa ja ehkäisee kakeksiaa (patologista laihtumista, johon potilas usein menehtyy). Myös suomalainen syöpätautien professori Pentti Gröhn suosittele E-EPAa. Saksalaiset urologit suosittelevat varauksetta omega-3:a eturauhassyövän hoitoon, koska se ehkäisee etäpesäkkeitä ja parantaa potilaiden eloonjäämistä (Küllenberg de Gaudry ja Massing 2014). EPA-rasvahappo vaimentaa kroonista matala-asteista tulehdusta ja ehkäisee syöpäpotilaan sairaalloista laihtumista (kakeksiaa) ja suojaa kemoterapian haitoilta (Pappalardo ym. 2015).
Näin rintasyöpä voi levitä aivoihin

Runsas rasvaisen kalan syönti ja kalaöljy käyttö ehkäisee rintasyöpää (Witte ja Hardman 2015) ja parantaa rintasyöpäpotilaiden eloonjäämistä jopa 34 % (Khankari ym. 2015). Tutkijat seurasivat 1 463 rintasyöpäpotilaan ruokatapoja ja terveydentilaa lähes 15 vuotta, jona aikana 485 potilasta kuoli. Kalaöljyn omega-3-rasvahapot pienensivät kokonaiskuolleisuutta. Etyyliesteröity kalaöljy (E-EPA+E-DHA) ehkäisee lihavuuden aiheuttamaa rintasyöpää (Ford ym. 2015).

Kalaöljy herkistää syöpäsoluja kemoterapialle ja parantaa siten potilaan ennustetta, osoittaa Milanon yliopiston syöpälääkäreiden ja farmakologien julkaisema seikkaperäinen kirjallisuuskatsaus, jonka voi lukea kokonaisuudessaan maksutta verkosta (Corsetto ym. 2017). Espanjalaisetkin lääkärit suosittelevat rintasyövän täydentävään hoitoon kalaöljyä ja D-vitamiinia (Bermejo ym 2018). Jokaisen syöpäpotilaan ja heitä hoitavien lääkäreiden ja muiden terveyshuollon ammattihenkilöiden tulisi perehtyä ravintolisien terveysvaikutuksiin.

Japanissa tehdään parhaillaan uutta tutkimusta sappitiehyiden syövän taltuttamiseksi etyyliesteröidyllä Lotriga 2 g -kalaöljyllä, joka sisältää grammaa kohti 465 mg E-EPAa ja 375 mg of E-DHA:ta. Kokeeseen on valittu 55 potilasta, joilla annetaan 2 g päivässä tätä kalaöljyä 168 vuorokauden ajan. Valmisteelle on myönnetty Japanissa lääkestatus ja käyttötarkoitus on seerumin kohonneiden triglyseridien alentaminen. Raportoin tuloksista, kun ne valmistuvat.

Skrollaa alaspäin kirjallisuusviitteiden ohi muihin sairauksiin.

Irún P, Lanas A, Piazuelo E. Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Their Bioactive Metabolites in Gastrointestinal Malignancies Related to Unresolved Inflammation. A Review. Review. Frontiers in Pharmacology. 2019 Aug 2;10:852. doi: 10.3389/fphar.2019.00852. eCollection 2019. Free PMC Article
Ueno K, Ajiki T, Tsugawa D, et al. Effectiveness of omega-3 fatty acid administration on completion rate of adjuvant chemotherapy for biliary tract cancer: study protocol for a single-centre, open-label, single-arm, historically controlled study.
BMJ Open. 2019 Aug 10;9(8):e029915. doi: 10.1136/bmjopen-2019-029915. Free Full Text
Bermejo LM, Gómez-Candela C, Dahdouh S, López-Plaza B.[Bioactive food compounds as adjuvants to breast cancer treatment: vitamin D and omega-3]. Nutr Hosp. 2018 Sep 7;35(Spec No6):64-69. doi: 10.20960/nh.2291.
Huang Q, Yang Q, Li J, Mo M, Zhang J, Ye X, Zhang L, Cai C. The anticancer role of omega-3 polyunsaturated fatty acids was closely associated with the increase of genomic DNA hydroxymethylation. Anticancer Agents in Medicinal Chemisty. 2018 Oct 18. doi: 10.2174/1871520618666181018143026.
Heydari B, Harris WS, Kwong RY. Letters re: Effect of Omega-3 Acid Ethyl Esters on Left Ventricular Remodeling After Acute Myocardial Infarction: The OMEGA-REMODEL Randomized Clinical Trial Circulation. 2017 Jan 10; 135(2): e13–e14.Free Full Text
Chang FZ1, Wang Q, Zhang Q, Chang LL, Li W. Omega-3 polyunsaturated fatty acid inhibits the malignant progression of hepatocarcinoma by inhibiting the Wnt/β-catenin pathway. European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2018 Jul;22(14):4500-4508. doi: 10.26355/eurrev_201807_15504.
Volpato M, Hull MA. Omega-3 polyunsaturated fatty acids as adjuvant therapy of colorectal cancer. Cancer Metastasis Reviews. 2018 Jul 3. doi: 10.1007/s10555-018-9744-y. Free Full Text pdf
Corsetto PA, Colombo I, Kopecka J, Rizzo AM, Riganti C. ω-3 Long Chain Polyunsaturated Fatty Acids as Sensitizing Agents and Multidrug Resistance Revertants in Cancer Therapy. Review. International Journal of Molecular Science. 2017 Dec 20;18(12). pii: E2770. doi: 10.3390/ijms18122770. Free Full Text
Pathak S, Pandanaboyana S, Daniels I, et al. Obesity and colorectal liver metastases: Mechanisms and management. Surgical Oncology. 2016 Sep;25(3):246-51. doi: 10.1016/j.suronc.2016.05.021.

Han YM, Jeong M, Park JM, et al. The ω-3 polyunsaturated fatty acids prevented colitis-associated carcinogenesis through blocking dissociation of β-catenin complex, inhibiting COX-2 through repressing NF-κB, and inducing 15-prostaglandin dehydrogenase.
Oncotarget. 2016 Aug 23. doi: 10.18632/oncotarget.11544. Free Full Text
Markworth JF, Kaur G, Miller EG, et al. Divergent shifts in lipid mediator profile following supplementation with n-3 docosapentaenoic acid and eicosapentaenoic acid. FASEB Journal. 2016 Jul 26. pii: fj.201600360R.
Moro K, Nagahashi M, Ramanathan R, et al. Resolvins and omega three polyunsaturated fatty acids: Clinical implications in inflammatory diseases and cancer. Review. World Journal of Clinical Cases. 2016 Jul 16;4(7):155-64. doi: 10.12998/wjcc.v4.i7.155.
Elbarbary NS, Ismail EA, Farahat RK, El-Hamamsy M. ω-3 fatty acids as an adjuvant therapy ameliorates methotrexate-induced hepatotoxicity in children and adolescents with acute lymphoblastic leukemia: A randomized placebo-controlled study. Nutrition. 2016 Jan;32(1):41-47. doi: 10.1016/j.nut.2015.06.010.
Arshad A, Isherwood J, Mann C, et al. Intravenous omega-3 fatty acids plus gemcitabine-potential to improve response and Quality of Life in advanced pancreatic cancer. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition 2015 DOI: 10.1177/0148607115595221.
Arshad A, Isherwood J, Dennison A. Could omega-3 fatty acids improve quality of life in cancer patients? Future Oncology. 2015 Nov 12.
Hall TC, Bilku DK, Al-Leswas D, et al. A Randomized Controlled Trial Investigating the Effects of Parenteral Fish Oil on Survival Outcomes in Critically Ill Patients With Sepsis: A Pilot Study. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition 2015: 39, 3:  301-312 Abstract


Ford NA, Rossi EL, Barnett K,  et al. Omega-3-Acid Ethyl Esters Block the Protumorigenic Effects of Obesity in Mouse Models of Postmenopausal Basal-Like and Claudin Low Breast Cancer. Cancer Prevention Research (Phila). 2015 Jun 22. pii: canprevres.0018.2015.
Witte TR, Hardman WE. The Effects of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acid Consumption on Mammary Carcinogenesis. Lipids. 2015 Apr 10. [Epub ahead of print]

Pappalardo G, Almeida A, Ravasco P. Eicosapentaenoic acid in cancer improves body composition and modulates metabolism. Nutrition. 2015 Apr;31(4):549-55. doi: 10.1016/j.nut.2014.12.002.
Khankari NK, Bradshaw PT, Steck SE, et al. Dietary intake of fish, polyunsaturated fatty acids, and survival after breast cancer: A population-based follow-up study on Long Island, New York. Cancer. 2015 Mar 24. doi: 10.1002/cncr.29329.

Omega-3 may help fight prostate cancer. Nutraingredients.com. 19.3.2015

Liu Z, Hopkins MM, Zhang Z, et al. Omega-3 Fatty Acids and Other FFA4 Agonists Inhibit Growth Factor Signaling in Human Prostate Cancer Cells. The Journal of Pharmacology and Experimental Theraputics 2015 Feb;352(2) 380-394. Doi 10.1124/jpet.114.218974
Brasky TM, Rodabough RJ, Liu J, et al. Long-chain ω-3 fatty acid intake and endometrial cancer risk in the Women's Health Initiative. American Journal of Clinical Nutrition. 2015 Mar 4. pii: ajcn.098988.

Yang K, Li H, Dong J, et al. Expression profile of polyunsaturated fatty acids in colorectal cancer. World Journal of Gastroenterology. 2015 Feb 28;21(8):2405-12. doi: 10.3748/wjg.v21.i8.2405. Free Full Text

Runau F, Arshad A, Isherwood J, et al. Potential for Proteomic Approaches in Determining Efficacy Biomarkers Following Administration of Fish Oils Rich in Omega-3 Fatty Acids Application in Pancreatic Cancers. Nutrition in Clinical Practice 2015, January 23, doi: 10.1177/0884533614567337 2015

Küllenberg de Gaudry D, Massing U. Stellenwert von langkettigen Omega-3-Fettsäuren bei Prostatakrebs [Importance of long chain omega-3 fatty acids in prostate cancer.] Der Urologe. 2014 Oct 10. Abstract
Xu J, Feng ZP, Peng HY, Fu P. Omega-3 polyunsaturated fatty acids alleviate adenine-induced chronic renal failure via regulating ROS production and TGF-β/SMAD pathway. European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2018 Aug;22(15):5024-5032. doi: 10.26355/eurrev_201808_15645.Free Full Text pdf

Silmät

Silmän verkkokalvo sisältää luonnostaan runsaasti omega-3-rasvahappoja, mutta niiden määrä vähenee iän myötä. Silloin silmiä uhkaa verkkokalvon rappeuma, ikääntymiseen liittyvä makuladegeneraatio. Kalaöljyn nauttiminen ruoan lisänä voi ehkäistä sitä. Eräiden tutkimusten mukaan erityisesti DHA-rasvahappo näyttäisi olevan silmille tärkeä. Elokuussa 2008 American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan EPAn ja DHA:n yhdistelmä voi vähentää verkkokalvon rappeuman riskiä jopa 70 prosenttia.

Kalaöljyn omega-3-rasvaghapot ehkäisevät ja hoitavat kuivia silmiä, vaikka annos on varsin vaatimaton (325 mg EPAa ja 175 mg DHA:ta päivässä) (Bhargava ym. 2013).

Kalaöljykapselit ehkäisevät kontaktilinssien
aiheuttamaa silmien kuivumista ja epämukavuutta sekä solumuutoksia silmissä, osoittaa lähes 500 kontaktilinssien käyttäjää käsittänyt silmälääkäreiden tekemä tutkimus (2015). Kalaöljy ehkäisee myös silmien kuivumista (keratoconjuctivitis siccaa) (Mendoza 2018).

Ravintotekijät ehkäisevät verkkokalvon rappeumaa

Mendoza RL. Clinical trials with multiple endpoints can establish a correlation, but not (yet) causality, between dietary supplementation with omega-3 fatty acids and keratoconjunctivitis sicca. Jornal of Medical Economics. 2018 May 21:1-22. doi: 10.1080/13696998.2018.1478838.
Bhargava R, Kumar P, Kumar M, Mehra N, Mishra A. A randomized controlled trial of omega-3 fatty acids in dry eye syndrome. International Journal of Ophthalmology. 2013;6(6):811-6. Free Full Text

Kuulo

Yli 65 000 sairaanhoitajan seurantatutkimus osoittaa, että säännöllinen, runsas rasvaisen kalan syöminen ja kalaöljyn käyttö ruoan lisänä ehkäisevät ikääntyvien naisten kuulon heikkenemistä (Curhan ym. 2014).

Curhan SG, Eavey RD, Wang M, Rimm EB, Curhan GC. Fish and fatty acid consumption and the risk of hearing loss in women. American Journal of Clininical Nutrition. 2014 Nov;100(5):1371-7. doi: 10.3945/ajcn.114.091819.

Äiti ja lapsi

EU suosittelee odottaville naisille kalaöljyn omega-3-rasvahappoja, koska ne ovat välttämättömiä sikiön silmien ja keskushermoston normaalin kehityksen kannalta (The Journal of Pediatrics 2008;152, 356-364). Omega-3:n riittävä saanti sikiöaikana voi vähentää lapsen riskiä sairastua myöhemmin elämässään diabetekseen ja allergioihin (Gunaratne ym. 2015). Kööpenhaminan yliopiston lastentautiopin professori Hans Bisgarrdin johtama kliininen tutkimus vahvistaa, että raskauden aikana nautittu kalaöljy (2,4 g omega-3:a päivässä) ehkäisee lasten sairastumista astmaan, hengitysteiden vinkunaan ja tulehduksiin viitenä ensimmäisenä elinvuotenaan (Bisgaard ym. 2016). Uusi kirjalllisuskatsaus, jossa Bisgaardin johtama tutkimus on mukana, puoltaa kalaöljyn käyttöä raskauden aikana, koska se vähentää lapsen riskiä sairastua atopiaan ja allergioihin (Miles ja Calder 2017). Runsasta kalan syöntiä neuvotaan välttämään ympäristömyrkkyjen vuoksi. Tällöin hyvin puhdistetut kalaöljyvalmisteet tarjoavat hyvän vaihtoehdon.

Kalaöljy suojaa tupakoivien raskaana olevia tupakoivia naisia ennenaikaiselta synnytykseltä ja syntyvää lasta alipainoisuudelta, osoittivat amerikkalaiset gynekologit (University of Alabama at Birmingham, Center for Women’s Reproductive Health, Birmingham, AL) kliinisessä tutkimuksessaan. Ennestään tiedetään, että tupakointi lisää ennenaikaisen synnytyksen ja alipainoisena syntyvän vauvan riskiä. Syynä on tupakoinnin aiheuttama hapetusstressi, jota omega-3-rasvahapot ehkäisevät ja vaimentavat. Tutkimukseen osallistui 851 odottavaa naista, joista 136 (16%) tupakoi. (Kuper ym. 2017).
Raskaus- ja imeytysajan ravintolisät

Miles EA, Calder PC. Can Early Omega-3 Fatty Acid Exposure Reduce Risk of Childhood Allergic Disease? Review. Nutrients. 2017 Jul 21;9(7). pii: E784. doi: 10.3390/nu9070784. Free Full Text

Gunaratne AW, Makrides M, Collins CT. Maternal prenatal and/or postnatal n-3 long chain polyunsaturated fatty acids (LCPUFA) supplementation for preventing allergies in early childhood. Cochrane Database Systematic Reviews. 2015 Jul 22;7:CD010085. [Epub ahead of print] Review.
Bisgaard H, Stokholm J, Chawes BL et al. Pregnancy and Wheeze and Asthma in Offspring. New England Journal of Medicine 2016; 375:2530-2539 December 29, 2016 DOI: 10.1056/NEJMoa1503734
Kuper SG, Abramovici AR, Jauk VC,  et al. The effect of omega-3 supplementation on pregnancy outcomes by smoking status. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2017 May 23. pii: S0002-9378(17)30644-0. doi: 10.1016/j.ajog.2017.05.033.

Lihavuus ja rasvamaksa

Lasten lihominen yleistyy ja sen myötä metabolinen oireyhtymä sekä alkoholista riippumaton rasvamaksa. Kalaöljy ehkäisee ja hoitaa sitäkin (Pasicico ym. 2014; de Castro ja Dalder 2017). Omega-3-rasvahappojen saannin väheneminen suhteessa omega-6:een on lisännyt ihmisten lihomista ja sen mukanaan tuomia elintasosairauksia. Kalaöljyn omega-3-rasvahapot korjaavat vääristynyttä suhdetta ja auttavat painonhallinnassa (Simopoulos 2016a). Omega-3-rasvahapot hillitsevät lihavuutta aiheuttavaa FTO-geeniä (Simopoulos 2016b) sekä NF-κB, PPAR-α NRF2 geenejä ja niiden aiheuttamaa kroonista matala-asteista tulehdusta (Polus ym. 2016). Puhdas EPA-rasvahappo (kuten E-EPA) ehkäisee lihavuuteen liittyvää maksasyöpää (Inoue-Yamauchi  ym. 2017).

Inoue-Yamauchi A, Itagaki H, Oda H. Eicosapentaenoic acid attenuates obesity-related hepatocellular carcinogenesis.
Carcinogenesis. 2017 Oct 12. doi: 10.1093/carcin/bgx112.
de Castro GS, Calder PC. Non-alcoholic fatty liver disease and its treatment with n-3 polyunsaturated fatty acids. Review. Clinical Nutrition. 2017 Jan 19. pii: S0261-5614(17)30011-0. doi: 10.1016/j.clnu.2017.01.006.
Pacifico L, Giansanti S, Gallozzi A, Chiesa C. Long Chain Omega-3 Fatty Acids in Pediatric Metabolic Syndrome. Mini Review of Medical Chemistry. 2014 Oct 13. [Epub ahead of print]

Simopoulos AP. An Increase in the Omega-6/Omega-3 Fatty Acid Ratio Increases the Risk for Obesity. Nutrients. 2016 Mar; 8(3): 128. Published online 2016aMar 2. doi:  10.3390/nu8030128 Free Full Text

Simopoulos A. The FTO Gene, Browning of Adipose Tissue and Omega-3 Fatty Acids. Journal of Nutrigenetics and Nutrigenomics. 2016 Aug 20;9(2-4):123-126. PubMed

Polus A, Zapala B, Razny U, et al. Omega-3 fatty acid supplementation influences the whole blood transcriptome in women with obesity, associated with pro-resolving lipid mediator production. Biochim Biophys Acta. 2016 Aug 12. pii: S1388-1981(16)30225-6. doi: 10.1016/j.bbalip.2016.08.005.

Fyysinen suorituskyky

Kalaöljyn lisääminen ruokavalioon parantaa fyysistä kuntoa (suorituskykyä). Reykjavikin tutkimus (Age, Gene/Environment Susceptibility-Reykjavik Study) näytti, että kalaöljy kohentaa eritoten ikääntyvien naisten kuntoa (Reinders ym. 2015). Kalaöljy säilyttää ja jopa parantaa ikääntyvien ihmisten lihasmassaa ja fyysistä suorituskykyä (Smith ym. 2015, McGlory ym. 2019). Eritoten EPA-rasvahappo (E-EPA 2 g/vrk) estää lihasten surkastumista nivelrikon ja syöpätautien yhteydessä.

Kalaöljy ja ikäihmiset

Kuva esittää omega-3-rasvahappojen (EPA ja DHA) positiivisia terveysvaikutuksia terveillä. ikääntyvillä ja sairailla ihmisillä. (A) Lihasten omega-3-pitoisuus lisääntyy 6 viikon kuluessa suurta annosta nautittaessa.  (B)Potentiaaliset kliiniset vaikutukset proteiinisyhteesissä (MPS) ja lihaskadon ehkäisyssä (MPB).EPA on tehokkaapi kuin DHA terveiden ihmistenja syöpäpotilaiden  lihasproteiinien synteesin edistäjänä. Lähde: McGlyry ym. 2019.

Kalaöljyn omega-3-rasvahapot (3,6 g/vrk, josta 2,4 g EPAa ja 1,2 g DHA:ta) ehkäisevät kilpamelojien elimistössä tulehdussytokiineja, jolloin kovan harjoittelun haittavaikutukset (lihasten kipeytyminen, arkuus ja turvotus) vähenevät ja palautuminen nopeutuu (Delfan ym. 2015, Ochi ja Tsuchiya 2018).

omega-3:t ja lihasproteiinisynteesi

Omega-3-rasvahappojen (EPA ja DHA) vaikutus lihasproteiinien synteesissä ja niiden pikkoutumisen (breakdown) ehkäisyssä. Lähde: McGlory ym.. 2019.

Kalaöljy (2 g/vrk) parantaa terveiden, kuntoilevien, ikääntyneiden naisten immuunijärjestelmän toimintaa (Rodacki ym. 2015).

McGlory C, Calder PC, Nunes EA. The Influence of Omega-3 Fatty Acids on Skeletal Muscle Protein Turnover in Health, Disuse, and Disease. Frontiers in Nutrition., 06 September 2019 |Free Access  https://doi.org/10.3389/fnut.2019.00144

Ochi E, Tsuchiya Y. Eicosahexanoic Acid (EPA) and Docosahexanoic Acid (DHA) in Muscle Damage and Function. Review. Nutrients. 2018 Apr 29;10(5). pii: E552. doi: 10.3390/nu10050552. Free Full Text
Rodacki C, Rodacki AL, Coelho I et al. Influence of fish oil supplementation and strength training on some functional aspects of immune cells in healthy elderly women. British Journal of Nutrition. 2015, Published online: 10 June. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0007114515001555


Smith GI, Julliand S, Reeds DN, et al. Fish oil-derived n-3 PUFA therapy increases muscle mass and function in healthy older adults. American Journal of Clinical Nutrition. 2015 May 20. pii: ajcn105833. [Epub ahead of print]

Delfan M, Ebrahim K, Baesi F, et al. The immunomodulatory effects of fish-oil supplementation in elite paddlers: A pilot randomized double blind placebo-controlled trial. Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 2015 May 16. pii: S0952-3278(15)00105-2. doi: 10.1016/j.plefa.2015.04.011.

Munasarjojen monirakkulaoireyhtymä

E-EPA voi olla hyödyksi munasarjojen monirakkulaoireyhtymässä (PCOS), osoittaa iranilainen tutkimus (Shahnazi ym. 2015). Kalaöljy yhdessä D-vitaminin kanssa vähentää PCOSia potevien naisten masennusta ja ehkäisee metabolista oireyhtymää, osoittaa tuoreempi iranilainen kaksoissokkotutkimus (2018).

Shahnazi V, Zaree M, Nouri M, et al. Influence of ω-3 fatty acid eicosapentaenoic acid on IGF-1 and COX-2 gene expression in granulosa cells of PCOS women. Iranian Journal of Reproductive Medicine. 2015 Feb;13(2):71-8. PubMed

Luusto ja nivelet

Kalaöljy parantaa luuston aineenvaihduntaa, mikä on erityisen tarpeen ikääntyvillä ihmisillä (Dong ym. 2015). Kalaöljy ehkäisee ja lievittää nivelrikkoa ja nivelreumaa, osoittavat eläin- ja ihmistutkimukset. Suomalaiset eläinlääkärit ovat juuri tutkineet kalaöljyn vaikutuksia koirilla, jotka potevat nivelrikkoa. Kalaöljy korjasi maissiöljyä paremmin koirien antioksidanttikapasiteettia ja paransi veriarvoja  (Barrouin-Melo ym. 2016). Kalaöljyn omega-3-rasvahapot ehkäisevät selän välilevyn rappeumaa, osoittaa uusi rottatutkimus (NaPier ym 2019). Klikkaa alla olevaan linkkiin!

Omega-3 Fatty Acid Supplementation Reduces Intervertebral Disc Degeneration

Dong H, Hutchins-Wiese H, Kleppinger A, et al.  Effects of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acid Supplementation on Bone Turnover in Older Women. International Journal for Vitamin and Nutrional Research. 2014 May 13;84(3-4):124-132. PubMed
Barrouin-Melo SM, Anturaniemi J, Sankari S, Griinari M, Atroshi F, Ounjaijean S, Hielm-Björkman AK. Evaluating oxidative stress, serological- and haematological status of dogs suffering from osteoarthritis, after supplementing their diet with fish or corn oil. Lipids in Health and Disease. 2016 Aug 26;15(1):139. Free Full Text

Ihotaudit

Uusi tutkimus osoittaa, että omega-3-rasvahapot lievittävät monia ihotauteja, kuten auringonvalon aiheuttamaa ihon vanhenemista (fotoageing), allergioita, dermatiittia, ihon haavaumia ja melanogeneesiä sekä muuta ihosyöpää (Huang ym. 2018). Ennestään tiedetään, että kalaöljy lievittää psoriaasia.Kalaöljyn rasvahapot, erityisesti EPA suojaa ihoa tulehtumasta ja auringonpolttamalta , osoittavat brittitutkijat (Kendall ym. 2019).

Yli 3 gramman päivttäinen kalaöljyannos lieventää systeemisen sklerooosin (SLE) oireita, osoittaa uusi amerikkalaisten yliopistojen kirjallisuskatsaus (Duarte-García ym. 2020).

Maitohappobakteerien ja omega-3-rasvahappojen yhteistyö suolistossa

EPA-rasvahappo tehostaa hyvien maitohappobakteerien vaikutusta suolistossa. Yhdessä ne vaimentavat tulehdusta paremmin kuin kumpikaan yksinään (Bentley ym. 2015). Amerikkalaisten, saksalaisten ja englantilaisten tutkijoiden uusi raportti vahvistaa, että omega-3-rasvahapot lisäävät suolistobakteerien määrää, ehkäisevät tulehdusta ja vastustavat C. difficile -bakteeria Menni ym. 2017).

Omega-3-rasvahapot toimivat suolistossa prebiootteina, jotka edistävät häiriintyneen suolistoflooran normalisoitumista (Costantini ym. 2017).

omega-3:t toimivat prebiootteina

Kuvio. Kalaöljyn omega-3-rasvahapot voivat palauttaa suoliston bakteeriflooran ennalleen (eubioosiin). Dysbioosi tarkoittaa sitä, että bakteerifloora on sekaisin, jolloin elimistöön syntyy kroonisia häiriöitä, kuten endotoksemia, insuliiniresistenssi ja krooninen matala-asteinen inflammaatio, ja niiden seurauksena mm. lihomista ja masennusta. Lähde: Costantini ym. 2017.
Kendall AC, Pilkington SM, Murphy SA, et al. Dynamics of the human skin mediator lipidome in response to dietary ω-3 fatty acid supplementation FASEB Journal. 2019 Sep 13:fj201901501R. doi: 10.1096/fj.201901501R.

Costantini L, Molinari R, Farinon B, Merendino N. Impact of Omega-3 Fatty Acids on the Gut Microbiota. Review. International Journal of Molecular Sciences. 2017 Dec 7;18(12). pii: E2645. doi: 10.3390/ijms18122645. Free Full Text
Menni C, Zierer J, Pallister T, et al. Omega-3 fatty acids correlate with gut microbiome diversity and production of N-carbamylglutamate in middle aged and elderly women. Scientific Reports. 2017 Sep 11;7(1):11079. doi: 10.1038/s41598-017-10382-2. Free Full Text pdf
Omega-3 could help support "friendly bacteria" in the gut. Nutraingredients.com 25.8.2015
Bentley-Hewitt KL, De Guzman CE, Ansell J, et al. How fish oils could support our friendly bacteria. Lipid technology 2015 Aug; 27 (8), 179–182. DOI: 10.1002/lite.201500035

Suolistotulehdukset

Kalaöljyn EPA- ja DHA-rasvahapot ehkäisevät, vaimentavat ja sammuttavat haavaisessa paksusuolen tulehduksessa ja Crohnin taudissa myllertävää tulehdusta, kirjoittavat brasilialaiset tutkijat katsauksessaan (Cristina Schwanke ym. 2015). E-EPA on erityisen tehokas paksusuolen tulehduksen vaimentaja, osoittivat japanilaiset lastenlääkärit jo vuonna 2003 julkaistussa tutkimuksessaan. Amerikkalainen kirurgien tekemä tutkimus osoittaa, että kalaöljy voi parantaa tai lievittää jopa vatsakalvon tulehdusta eli peritoniittia (Chacon ym. 2016).

Cristina Schwanke R, Marcon R, Freire Bento A, Calixto JB. EPA- and DHA-derived resolvins' actions in inflammatory bowel disease. European Journal of Pharmacology. 2015 Aug 28. pii: S0014-2999(15)30219-3. doi: 10.1016/j.ejphar.2015.08.050.
Chacon AC, Phillips BE, Chacon MA, Brunke-Reese D, Kelleher SL, Soybel DI. Oral omega-3 fatty acids promote resolution in chemical peritonitis. Journal of Surgical Research. 2016 Nov;206(1):190-198. doi: 10.1016/j.jss.2016.06.036.

Suuhygienian parantaminen

Kalaöljyn käyttö ravintolisänä parantaa hammas- ja suuhygieniaa, osoittavat hammaslääkäreiden eri puolilla maailmaa tekemät tieteelliset tutkimukset. Kalaöljyn omega-3-rasvahapot toimivat antibiootteina, jotka tappavat suussa olevia patogeenisia bakteereita. Lisäksi omega-3:t ehkäisevät ikenien vetäytymistä ja hampaiden juurikalvon tulehdusta eli periodonttiittia (Chee ym. 2016). Lue lisää suomeksi alla olevasta linkistä.
Nauti kalaöljyä suuhygienian parantamiseen

Chee B, Park B, Fitzsimmons T, et al. Omega-3 fatty acids as an adjunct for periodontal therapy-a review. Clinical Oral Investigations. 2016 Feb 17. [Epub ahead of print]

Krooninen kipu

Espanjalaisen Santiago de Compostelan yliopiston tutkijat ovat julkaisseet meta-analyysin ja kirjallisuuskatsauksen kalaöljyn ehkäisevistä ja hoitavista vaikutuksista kroonisissa kivuissa. He sanovat sen olevan yleisimpiä sairauden oireita, joka aiheuttaa suurta kuormitusta terveydenhuollolle ja isoja kustannuksia.

Tutkijat löysivät aiheesta 5 havaintotutkimusta ja 46 interventiotutkimusta. Vain yksi havaintotutkimus osoitti kalaöljyn ehkäisevän kipua. Sitä vastoin interventiotutkimuksissa kalaöljy vähensi kipuja, erityisesti kuukautiskipuja.

Abstarktista ei käy ilmi, minkälaatuisia kalaöljyvalmisteita oli annettu ja minkälaisina annoksia. Väkevöidyt etyyliesteröidyt valmisteet (70-90 % omega-3:a) antavat todennäköisesti paremman tehon kuin peruskalaöljyt, jotka sisältävät vain 30 % omega-3-rasvahappoja.

Prego-Dominguez J, Hadrya F, Takkouche B. Polyunsaturated Fatty Acids and Chronic Pain: A Systematic Review and Meta-analysis. Pain Physician. 2016 Nov-Dec;19(8):521-535 PubMed

Valitse D-vitamiinia sisältävä kalaöljy

Kalaöljyvalmisteissa on suuria laatueroja. Tehokkaimpia ovat tyhjiössä tislatut uuden polven etyyliesteröidyt valmisteet, jotka sisältävät 70–90 % omega-3:a. Tavallisissa valmisteissa niitä on 30–56 %. Kannattaa tutkia tarkoin valmisteen etiketin tiedot EPA- ja DHA-pitoisuuksista. Valitse mieluiten sellainen valmiste, joka sisältää myös D3-vitamiinia, sillä sitä me kaikki suomalaiset tarvitsemme ympäri vuoden.

Kaiken tämän tämän tutkimustiedon valossa minusta on käsittämätöntä, että Itä-Suomen yliopiston (Kuopio) ravitsemusyksikössä vastustetaan raivokkaasti kalaöljyn käyttöä ravintolisänä ja väitetään jopa, että se olisi terveydelle vaarallista. Ravitsemustieteilijöiden ja -terapeuttien koulutuksessa on paljon asenteellista vikaa.

Hemodialyysiä vaativa munuaistauti

Espanjalaiset ja ecuadorilaiset tutkijat ovat juuri julkaisseet kliinisen tutkimuksen, jonka mukaan 2,4 grammaa kalaöljyn omega-3-rasvahappoja päivässä vähentää merkitsevästi dialyysihoita saavien potilaiden tulehduksen merkkiaineita (C-reaktiivista proteiinia, interleukiiini-6:tta, interleukiin-10:tä ja tuumorinekroositekijä alfaa (siis tulehdusta) (Valle Flores ym. 2020).

Koronainfektio (COVID-19)

E-EPA (4 g/vrk) nopeuttaa paranemista koronainfektiosta, osoittavat amerikkalaiset yliopistot maailman ensimmäisessä tapausselostuksessa (Berbegr ym. 2020).

Berger AA, Sherburne R, Urits I, Patel H, Eskander J. Icosapent Ethyl - A Successful Treatment for Symptomatic COVID-19 Infection. Cureus. 2020 Sep 2;12(9):e10211. doi: 10.7759/cureus.10211. PMID: 33033686; PMCID: PMC7532870.

Hakusanoja: D-vitamiini, kalaöljy, EPA, DHA, E-EPA, E-DHA, omega-3, rasvahapot, dementia, masennus, kaksisuuntainen, raskaus, rappeuma, tohtori Tolonen

Jain AP, Aggarwal KK, Zhang PY. Omega-3 fatty acids and cardiovascular disease. European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2015 Feb;19(3):441-5. Abstract

Reinders I, Murphy RA, Song X, et al.Polyunsaturated fatty acids in relation to incident mobility disability and decline in gait speed; the Age, Gene/Environment Susceptibility-Reykjavik Study. European Journal of Clinical Nutrition. 2015 Jan 14. doi: 10.1038/ejcn.2014.277.

Grosso G, Galvano F, Marventano S,  et al. Omega-3 Fatty Acids and Depression: Scientific Evidence and Biological Mechanisms. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2014;2014:313570. Epub 2014 Mar 18. Review. Free Full Text
Calder PC, Yaqoob P. Understanding Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids. Postgraduate Medicine. 2009;121(6):148-157. PubMed
Military Medicine, 2014 Nov,179, 11S, 1-198 erikoisnumero (lähes 200 sivua) käsittelee laaja-alaisesti uusinta tutkimustietoa kalaöljystä.

Xu J, Feng ZP, Peng HY, Fu P. Omega-3 polyunsaturated fatty acids alleviate adenine-induced chronic renal failure via regulating ROS production and TGF-β/SMAD pathway. European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2018 Aug;22(15):5024-5032. doi: 10.26355/eurrev_201808_15645.Free Full Text pdf