Anoreksia

Etyyli-EPA (E-EPA, 1 gramma/vrk)) voi parantaa vaikean anorexia nervosan – jopa kolmessa kuukaudessa, osoittaa johtavan englantilaisen lastenneurologin ja -psykiatrin Agnes Aytonin työryhmän tutkimus. Seitsemästä anorektikosta kolme parani oireettomaksi ja muut neljä huomattavasti E-EPAlla ja vitamiini-hivenaineyhdistelmällä, joita annettiin muun hoidon lisänä. Tutkijat raportoivat tulokset jo vuonna 2003 Skotlannissa pidetyssä aivotutkijoiden konferenssissa (Brain Phospolipid Conference 2003). Tutkimus vahvistaa aikaisemmin julkaistua tapaussselostusta. Anoreksia on puoliksi perinnöllinen sairaus, osoittaa ruotsalaistutkimus.

Seitsemän nuorta anorektikkoa suostui kokeeseen, jossa heille perinteisen hoito-ohjelman lisänä annettiin 1 000 mg E-EPAa kolme kuukautta (1, 3). Anoreksia on vaikeasti hoidettava tila, jossa hoidon tulokset ovat tunnetusti kehnot. Aikaisemmin julkaistussa tapauksessa etyyli-EPA auttoi 15-vuotiaan tytön paranemaan erittäin vaikeasta anotreksiasta kolmessa kuukaudessa (2).

Käypä hoito teholtaan vaatimatonta

Laajan, 119 tieteellistä tutkimusta ja 5 590 potilasta käsittävän katsauksen valossa nykyistä käypää hoitoa saavista potilaista vähemmän kuin puolet toipuu, kolmasosan tila kohenee jossakin määrin ja 20 % jää pysyvästi sairaaksi. Anoreksiaan liittyy usein muita vakavia psyykkisiä häiriöitä (15). Nykyisten hoitomenetelmien tehokkuus on kyseenalainen, sanovat myös australialaiset psykiatrit viiden vuoden seurannan perusteella (16). Suomessakin käydään julkisuudessa keskustelua käyvän hoidon tehottomuudesta.

Kuolemanvaara ja itsemurhan riski

Anoreksiassa on suuri kuolemanvaara. Joka kymmenes anorektikko kuolee tähän tautiin. Saksalaistutkimuksen mukaan kuolleisuus oli yli 8 % 11 vuoden seurannassa (17). Sveitsiläisessä tutkimuksessa 26 % syömishäiriöitä (anoreksiaa ja bulimiaa) potevista naisista oli yrittänyt itsemurhaa (20). Itsemurhan riski on erityisen suuri niillä anorektikoilla , joiden kolesterolipitoisuus on pieni (21). Kalaöljyn rasvahapot nostavat tunnetusti hyvän kolesterolin pitoisuutta, ja ne vähentävät itsemurhan vaaraa (22). Niinpä biologisesti orientoituneet psykiatrit etsivät uusia keinoja ravitsemushoidoista, erityisesti omega-3-rasvahapoista. Anoreksia on yli 50-prosenttisesti perinnöllinen sairaus. Vain alle puolet siitä johtuu pelkästään psyykkisistä syistä. Aiheesta on julkaistu ruotsalainen tutkimus (lue lisää).

Anorektikoiden kuolemanvaara – saksalaistutkimus

Muutoksia aivokuvissa (fMRI)

Texasin yliopiston tutkimus osoittaa, että anroeksiaa sairastavien naispuolisten potilaiden aivoissa on poikkeamia. Aivojen rakenteelliset poikkeamat (mm. kroonisessa väsymysoireyhtymässä) voidaan usein korjata E-EPAlla.

E-EPA-tutkimus

Aikaisemman tapausselostuksen ja tämän raportin valossa kalaöljystä valmistettu E-EPA vaikuttaa lupaavalta, edulliselta ja turvalliselta yhdisteeltä anoreksian hoidossa. E-EPA on ollut Suomessa saatavana terevyskaupoista, marketeista ja apteekeista kesästä 2003 alkaen.

Koehenkilöiksi pyydettiin kymmentä nuorta, joista seitsemän suostui ottamaan E-EPAa. Useimmat heistä olivat poteneet anoreksiaa yli vuoden (ks taulukko jäljempänä) ja heitä piti ensin hoitaa osastolla letkuruokinnalla, jotta heidän painonsa saatiin nousemaan sen verran että avohoito tuli mahdolliseksi.

Potilaiden punasoluista mitattiin muun muassa sinkki- ja EPA-pitoisuudet mitattiin. Monilla oli sinkin puutetta, ja heille annettiin suun kautta sinkkisulfaattia (Solvezink). Punasolujen EPA-pitoisuus oli alussa pieni, mutta se nousi moninkertaisiksi hoidon aikana. Osa koehenkilöistä lopetti E-EPAn koejakson päätyttyä, jolloin heidän punasolujensa EPA-pitoisuus alkoi laskea 2–3 kuukaudessa ja anoreksian oireet palata.

Paino nousi ja mieliala kohosi

Taulukko. Muutokset 3 kk:n E-EPA-hoidon aikana

Potilas

AN-historia

Ikä Pit
T-0
Pit
T-3
Paino
T-0
Paino
T-3
ABW %
T-0
ABW %
T-3
1 1,5 vuotta 15,8 163 163 45,5 60,6 84,6 111,9
2 2 vuotta 14,4 156 156 36,6 41,4 76,9 84,5
3 3 vuotta 13,3 148 151 31,7 34,9 77,3 81,0
4 0.5 vuotta 14,5 157 157 36,2 41,4 75,2 85,3
5 7 vuotta 22 162 162 45,0 51,9 77,6 89,4
6 9 vuotta 16,5 147 150 38,3 43,0 87,5 93,7
7 1,5 vuotta 13,5 151 153 33,9 38,7 78,2 84,6

T-0 = alkutilanne, T-3 = 3 kk kuluttua, AWB = average age and body weight ratio. Potilas nro 3 kasvoi 3 cm ja potilas nro 7 2 cm E-EPA-hoidon aikana. Paino- ja AWB-muutokset olivat merkittävät.

Alipainoisiksi laihtuneiden koehenkilöiden paino nousi huomattavasti E-EPA-hoidon aikana. Ensimmäisten 6–8 viikon aikana parani myös koehenkilöiden mieliala ja yleiskunto. Tutkijat pitivät näiden myönteisten muutosten ilmaantumista yllättävän nopeina, ottaen huomioon perinteisten hoitomuotojen hitaan vaikutuksen.

"Rasvahappohoitoa aliarvioidaan"

Anorexia nervosa on yleinen ja vakava nuorten naisten psykiatrinen sairaus, johon liittyy myös huomattava itsemurhan riski (17). Uudet tehokkaat ja turvalliset hoitomuodot ovat tervetulleita, koska tavanomaiset hoitomuodot ovat tuloksiltaan vaatimattomia (16). Anoreksia-potilaat pelkäävät ravinnon rasvoja, minkä vuoksi heille kehittyy usein puutetta välttämättömistä rasvahapoista, etenkin kalarasvan omega-3:sta. Länsimaisessa ruokavaliossa on muutoinkin liikaa kasviperäisiä omega-6- rasvahappoja ja liikaa transrasvoja suhteessa omega-3-rasvoihin. Suhde on keskimäärin 15–17:1, kun sen EU:n suositusten mukaan tulisi olla 4:1 ja ihmisen geenien ja aineenvaihdunnan kannalta ihanteellinen suhde olisi 1:1 tai 2:1 (17,18). Kalaruokaa välttävällä anorektikolla suhde voi olla 100:1 (lue lisää).

Tässä pilottitutkimuksessa psykiatrit testasivat hypoteesia, jonka mukaan anorektikoilla on puutteita välttämättömistä rasvahapoista ja muista suojaravinteista (5,6), ja että vahva omega-3-rasvahappo voi auttaa anorektikoita paranemaan. E-EPA osoittautui tehokkaaksi, eikä siitä aiheutunut mitään sivuvaikutuksia. Tutkijat toivovatkin nyt lisää pitempiaikaisia satunnaistettuja tutkimuksia suuremmilla potilasryhmillä.

E-EPA valittiin tähän tutkimukseen siksi, että sillä on osoitettu olevan myönteistä vaikutusta monissa neurologisissa ja psykiatrisissa häiriötiloissa, kuten ADHD:ssa, lukivaikeudessa, kroonisessa väsymysoireyhtymässä, masennuksessa, skitsofreniassa ja (naisten) persoonallisuushäiriössä. Anoreksialla on yhteisiä piirteitä muiden psyykkisten häiriöiden kanssa.

Keitä tutkijat ovat?

Tohtori Anges K. Ayton on lasten- ja nuorisopsykiatrian ylilääkäri, joka on julkaissut suuren määrän tieteellisiä tutkimuksia omalta alaltaan, erityisesti syömishäiriöistä. Hänen työpaikkansa on nykyisin (2016) Oxford Health NHS Foundation Trust, Oxford, OX1 7JX, UK.

Toinen tutkijoista on maailmankuulu neuroendokrinologi, professori David F. Horrobin (1939–2003). Hän esitti jo vuonna 1980, että anoreksiaa tulisi hoitaa välttämättömillä rasvahapoilla, sinkillä ja muilla lisäravinteilla (4).

Muutkin syömishäiriöihin perehtyneet tutkijat suosittavat ravintolisiä, mm. sinkkiä ja foolihappoa (5). Sinkki on välttämätöntä muun muassa ruokahalua säätävän neuropeptidi Y:n toiminnalle (7). Marylandin yliopisto suosittaa mm. antioksidantteja (A-, C- ja E-vitamiineja, sinkkiä ja omega-3-rasvahappoja anoreksian hoitoon (lue lisää).

Tutkijat korostavat, että heidän pilottitutkimuksensa saa tukea syöpäpotilailla tehdyistä ravintolisätutkimuksista. Ne valottavat EPA-rasvahapon biologisia vaikutusmekanismeja anoreksiassa ja kakeksiassa. E-EPA estää lihasten proteiineja hajottvien entsyymien aktiivisuutta.

Syöpäpotilaiden anoreksian hoito

Anoreksiaa ja patologista laihtumista (kakeksiaa) ja lihasten surkastumista esiintyy pitkälle edenneissä syöpätaudeissa. Itse asiassa puolet syöpäkuolemista johtuu kakeksiasta. Tulehdussytokiinit TNF-alfa, interferoni-gamma( IFN -) ja interlerleukiinit (IL-1 ja IL-6) aiheuttavat lihaskatoa. EPA-rasvahappo vastustaa sitä.

Eläinkokeista ja syöpäpotilaiden tutkimuksista tiedetään, että kalaöljy ehkäisee kakeksiaa. Kliinisten tutkimusten mukaan omega-3-rasvahapot, ja erityisesti etyyli-EPA, vastustavat tulehdussytokiineja ja ehkäisevät laihtumista ja parantavan ruokahalua, vastustuskykyä ja yleiskuntoa (9–14, 24–25). Mitä enemmän potilaat ottavat päivittäin kalaöljyä, sitä paremmassa kunnossa he pysyvät; potilaan paino nousee ja lihaksisto vahvistuu. Samalla potilaan yleistila ja elämänlaatu kohenivat, sanovat asiaa tutkineet Edinburghin yliopistosairaalan syöpäkirurgit.

He ovat mitanneet syöpäpotilaiden verestä tulehdusmarkkereita: interleukiini (IL)-6:a, IL-1 betaa, tuumorinekroositekijä alfaa (TNF-alfaa) ja leptiiniä. Lisäksi mitattiin insuliinia ja stressihormoni kortisolia. Kolmen viikon etyyli-EPA-kuuri vähensi merkittävästi IL-6:n ja kortisolin pitoisuutta ja lisäsi insuliinin eritystä. Kortisolin ja insuliinin suhde parani huomattavasti, kun potilaiden paino nousi yhden kilon. Johtopäätös oli, että kakektiset syöpäpotilaat hyötyvät selvästi kalaöljystä (11–14, 22). EPA-rasvahappo tuottaa elimistössä "hyviä" eikosanoideja, joilla on suunnattoman suuri merkitys kaikkien solujemme normaaleille toiminnoille.

Muistakin tutkimuksista tiedetään, että EPA-rasvahappo on kataboliaa (näivettymistä) ehkäisevä yhdiste (11–15, 24–25). Se ehkäisee ja hoitaa myös kroonista väsymystä ja stressiä sekä auttaa syöpäsoluja tekemään "itsemurhan", apoptoosin.

Uusi kanadalainen kliininen tutkimus tukee Aytonin tutkimusta. McMaster-yliopistossa 21 syömishäiriöistä lasta ja nuorta (keski-ikä oli 15,3 ± 2,0 vuotta) sai ruoan lisänä kahdeksan viikkoa päivittäin kalaöljyä, joka sisälsi 300 mg EPAa ja 200 mg DHA:ta. Vaikka annos oli näin pieni, lasten paino nousi. Hoitomyöntyvyys ja kalaöljyn siedettävyys olivat hyviä, kaikki noudattivat hoito-ohjetta koko vaikutusjakson ajan Woo ym. 2016). Tulos olisi ollut todfennäkösiesti vieläkin parempi, jos olisi annettu E-EPAa 1000 mg päivässä, kuten tohtori Ayton teki omissa tutkimuksissaan.

E-EPA ehkäisee syöpäpotilaan lihaskatoa

Bulik CM, Sullivan PF; Tozz F et al. Prevalence, Heritability, and Prospective Risk Factors for Anorexia Nervosa. Arch Gen Psychiatry. 2006;63:305-312 [Abstract]
Woo J, Couturier J, Pindiprolu B, et al. Acceptability and tolerability of omega-3 fatty acids as adjunctive treatment for children and adolescents with eating disorders. Eating Disorders. 2016 Dec 9:1-8. Abstract

Kalaöljyä kakektisille syöpäpotilaille
Kalaöljyn omega-3-rasvahapot syöpätaudeissa

1. Ayton AK, Azaz A, Horrobin DF. A pilot open case series of Ethyl-EPA Supplementation in the treatment of Anorexia Nervosa; Brain Phospholipid Conference 2003, Edinburgh, Scotland.
2. Ayton AK, Azaz A, Horrobin DF. Rapid improvement of severe anorexia nervosa during treatment with ethyl-eicosapentaenoate and micronutrients. Eur Psychiatry. 2004 Aug;19(5):317-9. [Free Full Text]
3. Ayton AK, Azaz A, Horrobin DF. A pilot open case series of Ethyl-EPA supplementation in the treatment of anorexia nervosa. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2004 Oct;71(4):205-9. [Free Full Text]
4. Horrobin DF, Cunnane SC. Interactions between zinc, essential fatty acids and prostaglandins: relevance to acrodermatitis enteropathica, total parenteral nutrition, the glucagonoma syndrome, diabetes, anorexia nervosa and sickle cell anaemia. Med Hypotheses. 1980;6(3):277-96. [PubMed]
5. Ayton AK. Dietary polyunsaturated fatty acids and anorexia nervosa: is there a link? Nutr Neurosci. 2004 Feb;7(1):1-12. Review. [PubMed]
6. Ayton AK. Nutritional neuroscience. 2004;7,1 [Abstract]
7. Castro J, Deulofeu R, Gila A et al. Persistence of nutritional deficiencies after short-term weight recovery in adolescents with anorexia nervosa. Int J Eat Disord. 2004;35(2):169-78. [PubMed]
8. Lewenson CW. Zinc regulation of food intake: new insights on the role of neuropeptide Y. Nutr Rev. 2003;61(7):247-9. Review. [PubMed]
9. Tisdale MJ. Wasting in cancer. J Nutr. 1999;129(1S Suppl):243S-246S. [Free full text] [Professori Tisdale]
10. Tisdale MJ, Cancer cachexia. Langenbecks Arch Surg. 2004 May 28 [Epub ahead of print] [Professori Tisdale]
11. Fearon KC, von Meyenfeldt MF, Moses AG et al. Effect of a protein and energy dense N-3 fatty acid enriched oral supplement on loss of weight and lean tissue in cancer cachexia: a randomised double blind trial.
Gut. 2003;52(10):1479-86.[PubMed]
12. Barber MD, Fearon KC, Tisdale MJ, et al. Effect of a fish oil-enriched nutritional supplement on metabolic mediators in patients with pancreatic cancer cachexia. Nutr Cancer. 2001;40(2):118-24. [PubMed]
13. Barber MD, Ross JA, Voss AC, Tisdale MJ, Fearon KC. The effect of an oral nutritional supplement enriched with fish oil on weight-loss in patients with pancreatic cancer. [PubMed]
14. Ross JA, Moses AG, Fearon KC. The anti-catabolic effects of n-3 fatty acids. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 1999 May;2(3):219-26. Review.[PubMed]
15. Steinhausen HC. The outcome of anorexia nervosa in the 20th century. Am J Psychiatry. 2002;159(8):1284-93. Review. [PubMed].
16. Ben Tovim DI, Walker K, Gilchrist P et al. Outcome in patients with eating disorders: a 5-year study. Lancet. 2001 ;357(9264):1254-7. [PubMed]
17. Steinhausen HC, Seidel R, Winkler Metzke C. Evaluation of treatment and intermediate and long-term outcome of adolescent eating disorders. Psychol Med. 2000;30(5):1089-98 [PubMed]
18. Simopoulos AP. Importance of the ratio of omega-6/omega-3 essential fatty acids: evolutionary aspects. World Rev Nutr Diet. 2003;92:1-22. [PubMed]
19. Simopoulos AP. The importance of the ratio of omega-6/omega-3 essential fatty acids. Biomed Pharmacother. 2002 Oct;56(8):365-79. Review. [PubMed]
20. Milos G, Spindler A, Hepp, U et al. Suicide attempts and suicidal ideation: links with psychiatric comorbidity in eating disorder subjects. General Hospital Psychiatry 2004:26(2)129-135 [Abstract]
21. Favaro A, Caregaro L, Di Pascoli L. Total Serum Cholesterol and Suicidality in Anorexia Nervosa. Psychosomatic Medicine 66:548-552 (2004) [Abstract] [ Raportti]
22. De Vriese SR, Christophe AB, Maes M. In humans, the seasonal variation in poly-unsaturated fatty acids is related to the seasonal variation in violent suicide and serotonergic markers of violent suicide. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2004 Jul;71(1):13-8. [PubMed]
23. Ramos EJ, Middleton FA, Laviano A, Sato T, Romanova I, Das UN, Chen C, Qi Y, Meguid MM. Effects of omega-3 fatty acid supplementation on tumor-bearing rats. J Am Coll Surg. 2004 Nov;199(5):716-23. [PubMed]
24. Murphy RA, Mourtzakis M, Chu QSE, et al. Supplementation With Fish Oil Increases First-Line Chemotherapy Efficacy in Patients With Advanced Nonsmall Cell Lung Cancer. Cancer 2011 American Cancer Society. In print.  Free Full Text
25. Murphy RA, Mourtzakis M, Chu QSC, et al. Nutritional intervention with fish oil provides a benefit over standard of care for weight and skeletal muscle mass in patients with nonsmall cell lung cancer receiving chemotherapy. Cancer 2011. American Cancer Society / Free Full Text