Kalaöljyn laatuluokitus

Kalaöljyn laatuluokitus auttaa kuluttajaa valisemaan korkealaatuisia valmisteita. Merien saastuminen ja kalaöljyjen hapettuminen (härskiintyminen) ovat aiheuttaneet kuluttajien keskuudessa huolta kalaöljyvalmisteiden laadusta. Indianan yliopiston analyysin mukaan Yhdysvaltain tunnetuimpien kalaöljyn valmistajien tuotteiden laatu on kyseenalainen.

Analyysissä tutkittiin seitsemän tunnetun amerikkalaisen valmistajan omega-3-kapselit, joiden laatu oli heikko. Bio-Vitan vuonna 2003 lanseeraamat ja nykyisin Midsona Finlandin markkinoimat E-EPA-tuotteet on analysoitu sekä Suomen Tullilaboratoriossa että maailmankuulussa kanadalaisessa laboratoriossa (Wellington Laboratories Inc).

E-EPA ja CardiOmega ovat viiden tähden kalaöljyä, jossa ei ole dioksiinia, furaaneja, PCB:tä eikä muitakaan etsittyjä ympäristöjäämiä.

Wellington Laboratories Certificate 2.6.2008

E-EPA 500 mg analyysi 30.11.2005

Tutkittu Vaatimus Tulos
Väri Vaalean keltainen Kirkas hyvin vaaleankeltainen
Haju Mieto kalan haju Mieto kalan haju
Peroksidiluku, PV Max 5 meq/kg 1.8
Anisiidiluku, p-A Max 20 10.5
Hapettuneisuus TOTOX Max 26 13.7

Kalaöljyvalmisteiden koostumuksia

Kuva. Harvardin yliopisto tutki Yhdysvaltain suosituimpien kalaöljyvalmisteiden rasvahappokoostumukset (Mason ja Sherrat 2016). Tulokset osoittivat, ettei kaikki oel sitä, miltä myyntipällykset antavat ymmärtää. Monien tuotteiden EPA- ja DHA-pitoisuudet olivat vähäisiä verrattua esim. E-EPAan ja muihin väkevöityihin valmisteisiin, joissa omega-3:a on jopa 90 %. Lisäksi monien analysoitujen valmisteiden rasvahapot olivat hapettuneita, jolloin niillä ei olekaan toivottua vaikutusta terveyteen. Ennen kuin ostat kalaöljyä, kysy kaupasta tai apteekista, onko valmisteen markkinoijalla esittää analyysitulokset koostumuksesta, peroksidi- (PV) ja anisiidiluvuista sekä kokonaishapettuneisuudesta (Totox). Tarkista myös onko valmisteessa mukana D3-vitamiinia, joka lisää sen tehoa.

IFOS- ja RBC-laatuvaatimukset

Kanadalainen International Fish Oil Standards (IFOS) ja yhdysvaltalainen Council for Responsible Nutrition (CRN) ovat asettaneet kalaöljyvalmisteille laatuvaatimukset ja nyt valmisteet voidaan luokitella niiden perusteella viiteen eri luokkaan. Bio-Vitan E-EPA sijoittuu korkeimpaan viiden tähden kategoriaan.

Viiden tähden luokittelu

Alin taso on yhden tähden laatu, jonka saa lähes jokainen kaupallinen valmiste. Peruskalaöljyissa on kuitenkin vain 30–50 % omega-3-rasvahappoja, loput kuuluvat muihin rasvahappoperheisiin. Peruskalaöljyn omega-3:sta vain 18 % on EPAa ja 12 % DHA:ta.

Ollakseen farmaseuttista laatua kalaöljyn tulee sisältää vähintään 60 % EPAa. Siitä IFOS antaa toisen tähden. Bio-Vitan E-EPAt ja CardiOmega täyttävät hyvin tämän vaatimuksen.

Kolmannen tähden saa siitä, että kalaöljyssä on PCB:tä alle 90 ppb (parts per billion). Neljännen tähden saa dioksiinin ja muiden vierasainejäämien puutteesta. Tullilaboratoriossa 7 eri PCB-yhdisteen analyysi antoi erittäin alhaiset pitoisuudet. Ruotsalainen Eurifins (ent. AnalyCen) -laboratorio tutki E-EPAn kesällä 2008, ja tulokset vastasivat Tullilaboratorion ilmoittamia pitoisuuksia. Lisäksi E-EPA analysoitiin vielä Kanadassa ympäristömyrkkyjen analyyseihin erikoistuneessa laroratoriossa (Wellington Laboratories Inc.), joka ei löytänyt öljystä dioksiineja eikä furaaneja.

Viides tähti myönnetään öljyn hapettumattomuuden perusteella (TOTOX-luku). Tässäkin suhteessa E-EPA täytti vaatimukset. Kalaöljyn rasvahapot ovat erittäin herkkiä hapettumaan itsestään. Erityisen herkästi hapettuu DHA-rasvahappo. Öljyn hapettuessa siinä muodostuu peroksideja, aldehydejä ja ketoneja. Niiden yhteismäärää kuvaa TOTOX-luku, jonka tulee CRN:n mukaan olla enintään 26 meq/kg ja IFOSin mukaan olla enintään 19,5 meq/kg. Siitä valmiste saa IFOSilta viidennen tähden.

Vertailun vuoksi analysoimme erään toisen yrityksen Suomessa markkinoiman E-EPa-valmisteen. Sen TOTOX-luku oli 49! Vastaavasti E-EPA 500 mg:n TOTOX oli 13,7 ja E-EPA 650 mg:n 7,0. Vaikka eri tuote-erien analyyseissä tulokset vaihtelevat jonkin verran, on E-EPAn TOTOX-luku aina ollut alle 14, useimmiten alle 10. Tässäkin suhteessa Bio-Vitan E-EPA eroaa edukseen muista omega-3-valmisteista.

Mitä järjestöjä ovat IFOS ja RCN?

International Fish Oil Standards ( IFOS) on puolueeton Kanadan yliopistojen perustama ohjelma kalaöljyjen laaduntarkkailuun. Siinä käytetään hienointa mahdollista analyysitekniikkaa. The Council for Responsible Nutrition (CRN) on amerikkalaisen terveysalan laadunvalvontaorganisaatio, joka tähtää samaan kuin IFOS eli terveystuotteiden parhaaseen mahdolliseen laatuun. Bio-Vitan E-EPA-tuotteet täyttävät kummankin järjestön laatuvaatimukset, mutta sen lisäksi Bio-Vita on teettänyt Tullilaboratoriossa yli 30 vierasaineen analyysin varmistaakseen, ettei tuotteissa ole mitään muitakaan myrkkyjäämiä. Tulosten perusteella E-EPAa voivat turvallisesti käyttää tauotta myös pikkulapset ja raskaana olevat naiset.

Kalaöljyt tulivat 2009 mukaan Käypä hoito -suosituksiin
Kalaöljyn saantisuositus tulossa kardiologiaan

Kalaöljyn laatu vaikuttaa veren rasvoihin

Espanjalaisen Miguel Hernandez –yliopisto tutki eri kalaöljyvalmisteiden vaikutuksia 52 vapaaehtoisen naisen veren rasvaprofiiliin. Naiset jaettiin sattumanvaraisesti kolmeen ryhmään, joista yksi sai hapettuneita ja toinen vain minimaalisesti hapettuneita valmisteita ja kolmas ryhmä toimi verrokkeina. Kaikki söivät samalla runsaasti kalaruokia.

Verestä mitattiin monia asioita vaikutusjakson alussa ja kuukauden kuluttua: paastoverensokeri, kokonaiskolesteroli, triglyseridit ja maksn toimintaa kuvastava entsyymi ALAT.

Vähiten hapettuneita valmisteita nauttineiden naisten triglyseridit ja kokonaiskolesteroli vähenivät verrattuna hapettuneita valmisteita nauttineisiin naisiin (joiden kokonaiskolesteroli lisääntyi).

Johtopäätös: Kalaöljyvalmisteiden hapetusaste on avaintekijä niiden vaikutuksessa veren rasvaprofiiliin. Valmistajien tulee kiinnittää huomiota kalaöljyn laatuun ennen kapselointia.

Mason RP, Sherratt SC. Omega-3 fatty acid fish oil dietary supplements contain saturated fats and oxidized lipids that may interfere with their intended biological benefits. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2016 Dec 21. pii: S0006-291X(16)32187-8. doi: 10.1016/j.bbrc.2016.12.127.
García-Hernández VM, Gallar M, Sánchez-Soriano J, et al. Effect of omega-3 dietary supplements with different oxidation levels in the lipidic profile of women: a randomized controlled trial. International Journal of Food Sciences and Nutrition. 2013 Jul 18. PubMed