Alzheimerin tauti ja Alzheimer-tyyppinen dementia

Muistisairaudet yleistyvät iän karttuessa. Joka päivä 36 suomalaista saa muistisairausdiagnoosin, ja määrän odotetaan kasvavan nopeasti. Muistisairauksista kärsii jo noin 240 000 suomalaista ja noin 130 000 sairastaa todettua dementiaa. Yleisin dementian aiheuttaja on Alzheimerin tauti (noin 100 000 –200 000 henkilöä) ja toiseksi yleisin Lewyn kappale -tauti (lue lisää). Suomessa elää 7 000–10 000 työikäistä Alzheimer-potilasta. Amyloidi- ja tau-teoriaan perustuneet lääkehoitokokeet ovat epäonnistuneet yksi toisensa jälkeen, minkä vuoksi neurologit ovat keskittymässä sokeriaineenvaihdunan tutkimiseen. Tautia voidaan ehkäistä ja sen etenemistä jarruttaa vhh-ruokavaliolla, säännöllisellä kuntoliikunnalla, berberiinillä, D-vitamiinilla, kalaöljyllä (E-EPAlla), karnosiinilla, fosfoseriinillä, melatoniinilla, ubikinonilla ja muilla niiden kanssa yhteis- ja vuorovaikuttavilla ravintolisillä, joista kerron tässä katsauksessa.

D-vitamiini ehkäisee Alzheimerin tautia sairastavien psykooseja (joita potilalaesiintyy varsin usein). Uusi hieno tutkimus arvostetussa Nature-kustantamon tiedelehdessä (Scientific Reports) osoitaa, että D-vitaminin suojavaikutus tulee geenien kautta. Suosittelen Alzheimerpotilaille D-vitamiinia 100 mikrogrammaa (µg) päivässä, jotta seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) nousee yli 90 nmolin/l (turvaraja 375 nmol/l). Terveelle keskivertoväestölle tarkoitettu saantisuositus 10 µg/vrk ei riitä Alzheimerpotilaille!

Fan P, Qi X, Sweet RA, Wang L. Network Systems Pharmacology-Based Mechanism Study on the Beneficial Effects of Vitamin D against Psychosis in Alzheimer's Disease. Scientific Reports. 2020;10(1):6136. Published 2020 Apr 9. doi:10.1038/s41598-020-63021-8 Fee Access

Alzheimerin tauti ei ole pelkästään aivosairaus, kuten moni virheellisesti kuvittelee, vaan koko elimistön aineenvaihduntasairaus. Se ilmenee mm. maksaenstyymien lisääntymisenä, mikä liittyy amyloidin ja taun lisääntymiseen aivoissa sekä neurodegeneratioon eli hermoston rappeutumiseen (Nho ym. 2019).

Tosin neurologit ovat kyseenalaistaneet viime vuosina amyloiditeorian taudin aiheuttajana ja pitävät tosiasiallisen syynä sokeriaineenvaihdunnan häiriöitä. Diabeetikoilla on suurentunut Alzheimerin riski, sanoo apulaisprofessori Shannon Macauley, PhD (Alzheimer’s Disease Research Center at Wake Forest School of Medicine in Winston-Salem, North Carolina) (Kuehn 2019, ks yläkuva). Silloin aivoissa vallitsee insuliiniresistenssi; Alzheimerin tauti on tyypin 3 diabetes. Sen tähden suosittelen taudin ehkäisyyn ja hillitsemiseen säännöllistä kuntoliikuntaa, painonhallintaa, vhh-ruokavaliota ja hapetusstressiä sekä kroonista matala-asteista tulehdusta vaimentavia ravintolisiä, joista kerron tässä kirjoituksessani.

Alzheimerin tauti on tyypin 3 diabetes

Nho K, Kueider-Paisley A, Ahmad S et al. Association of Altered Liver Enzymes With Alzheimer Disease Diagnosis, Cognition, Neuroimaging Measures, and Cerebrospinal Fluid Biomarkers JAMA Netw Open. 2019;2(7):e197978. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.7978 Free Full Text
Kuehn BM, In Alzheimer Research.  Glucose Metabolism Moves to Center Stage. JAMA Network 8.1.2020

Dementiaan ja Alzheimerin tautiin kuolleiden määrä on kaksinkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana, kertoo Tilastokeskus. Niihin kuolleiden määrä on kasvanut yli 47 prosenttia. Viime vuonna muistisairauteen kuoli yli 10 000 suomalaista, mikä on 700 henkilöä enemmän kuin vuonna 2017. Muistisairaus kuten Alzheimerin tauti oli lähes yhtä yleinen kuolemansyy ikääntyneillä kuin syöpäsairaudet.

Alzheimerin tautia esiintyy alle 65-vuotiailla kaksi kertaa enemmän kuin tähän asti on uskottu, kertoo Ison-Britannian Alzheimer´s Societyn raportti (The Times 8.9.2014). Tähän mennessä on kuviteltu virheellisesti, että tauti kuuluu vain vanhuuteen ja heikkouteen. Uuden tiedon perusteella monilla tauti alkaa hiipivänä jo kolmekymppisenä. Alzheimerin taudilla on monia syytekijöitä, kuten alla olevasta kuvasta käy ilmi. Sen tähden berberiini on muun muassa Alzheimerin tautiin erinomainen ravintolisä, koska sillä on polyfarmaseuttinen vaikutus (Chu ym. 2018, Andrade ym. 2019, Wang ym. 2019 Yuan ym. 2019).

Alzheimerin syytekijät

Kuva: Alzheimerin taudilla on monia mahdollisia syytekijöitä geneettisellä, molekulaarisella ja solutasolla. Nämä syytekijät yhteis- ja vuorovaikuttavat ja muodostavat monimutkaisen verkoston.  Monista täydentävistä hoidoista voi olla apua taudin ehkäisyssä ja hidastamisessa. Lähde: Cooper ja Ma 2017.
Cooper EL, Ma MJ. Alzheimer Disease: Clues from traditional and complementary medicine. Review. Journal of Traditional and Complementary Medicine. 2017 Jan 16;7(4):380-385.doi:  10.1016/j.jtcme.2016.12.003 eCollection 2017 Oct.

Toinen kaavakuva Alzheimerin taudin biokekmiallisista syistä

Alzheimerin taudin biokemiaa

Lähde Fang ym. 2020

Alzheimerin tauti on luonteeltaan krooninen matala-asteinen tulehdustila, inflammaatio (Whittington ym. 2017). Alzheimerin taudin hiirimallissa  "nuorten" hiirten ( 'young' PLB4 mouse) aivoissa on vajausta karnosiinista ja 8-fosfatidyylikoliinista, kun taas "vanhojen", 8 kuukauden ikäisten  hiirten ( 'old' PLB4 mice) aivoissa havaittiin peräti 21 eri metaboliitin (aineenvaihduntatuotteen) häiriö, mm. leusiini, kreatiniini, putreskiini, asyylikarnitiinit, lysofosfatidyylikoliini, fosfatidyylikoliinit ja sfingomyeliini) (Pan ja Green 2018). Näihin häiriöihin eivät synteettiset lääkkeet auta, vaan tarvitaan em. ravintolisiä.

Pan X, Green BD. Temporal effects of neuron-specific beta-secretase 1 (BACE1) knock-in on the mouse brain metabolome: implications for Alzheimer's disease. Neuroscience. 2018 Nov 26. pii: S0306-4522(18)30764-4. doi: 10.1016/j.neuroscience.2018.11.031.

Taudin  ehkäisyssä ja jarruttamisessa kannattaa nauttia tulehdusta sekä hapetusstressiä ehkäiseviä, vaimentavia ja sammuttavia, synergisesti yhteis- ja vuorovaikuttavia ravintolisiä (mm. berberiiniä, E-EPAa ja karnosiinia), joista kerron tässä katsauksessa. Warsovan yliopiston ravitsemustietelijät selostavat laajassa kuvitetussa kirjallisuuskatsauksessaan, kuinka antioksidantit, D-vitamiini ja mut pienoisravintotekijät ehkäisevät ja hidastavat Alzheimerin tautia (Grodzicki ja Dziendzikowska 2020).

Portugalilaisen Porton yliopiston tutkijat julkaisivat erinomaisen kirjallisuuskatsauksen, jossa he esittävät alla olevassa kuvassa, mitä kaikkea Alzheimerin taudin hoito vaatii (Andrade ym. 2019).

Alzheimerin taudin hoidon kohteet

Kuva. Alzheimerin tauti johtuu monista eri syistä, minkä vuoksi hoidonkin tulee kohdistua moniin kohteisiin: Amyloidiplakkien (Aβ) ehkäisyyn, hapetusstressin (oxidative stress) ja neuroinflammaation vaimennukseen sekä Tau-proteiinisäietakkujen (NFT) estoon. Berberiini vaikuttaa niihin kaikkiin. Lähde: Andrade ym. 2019.
Yuan NN, Cai CZ, Wu MY, Su HX, Li M, Lu JH. Neuroprotective effects of berberine in animal models of Alzheimer's disease: a systematic review of pre-clinical studies. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2019 May 23;19(1):109. doi: 10.1186/s12906-019-2510-z. Free Full Text

Wang Z, Yang Y, Liu M, Wei Y, Liu J, Pei H, Li H. Rhizoma Coptidis for Alzheimer's Disease and Vascular Dementia: A Literature Review. Current Vascular Pharmacology. 2019 Jul 10. doi: 10.2174/1570161117666190710151545.

Andrade S, Ramalho MJ, Loureiro JA, do Carmo Pereira M. Natural Compounds for Alzheimer’s Disease Therapy: A Systematic Review of Preclinical and Clinical Studies. International Journal of Molecular Sciences 2019 May 10, 20(9), 2313; https://doi.org/10.3390/ijms20092313 Free Full Text

Antitestosteronihoito, mitä annetaan käytännössä kaikille eturauhassyöpää sairastaville, lisää Alzheimerin taudin riskiä seuraavien kymmenen vuoden aikana, osoittaa uusi yli 150 000 potilaan seurantatutkimus, joka julkaisiin juuri Amerikan lääkärilehdessä (JAMssa). Havainto puoltaa Alzheimerin tautia ehkäisevien ravintolisien käyttöä.

Tiesitkö, että Alzheimerin tauti on sukua tyypin 2 diabetekselle? Itse asiassa Alzheimerin tauti on tyypin 3 diabetes. Xuan ym. (2020) osoittavat, että berberiini estää sekä Alzheimerin tautia että tyypin 2 diabetesta. Japanilainen tutkimus vahvistaa, että glykosylaation (eli sokereiden sitoutumisen tiettyihin proteiineihin) esto voi ehkäistä Alzheimerin taudille tyypillisten muutosten syntyä aivoissa (Kizuka ym. 2014). Näin ollen olisi syytä alkaa ehkäistä Alzheimerin tautia vhh-ruokavaliolla ja ravintolisillä jo hyvissä ajoin, viimeistään keski-iässä. Nyt on mahdollista mitata uudella tekniikalla aivojen insuliiniresistenssiä (kuva alla).

Alzheimerin tauti ja aivojen insuliiniresistenssi

Alzheimerin tautia potevien (kuvassa AD) ja tyypin 2 diabeetikkojen (kuvassa DM2) aivoissa vallitsee insuliiniresistenssi. Verrokkien (AC, FTC, FTD ja DC) tulokset ovat normaaleja. Jokainen piste vastaa yhtä henkilöä. Kuva on Yhdysvaltain terveysviraston tutkimuksesta Dysfunctionally phosphorylated type 1 insulin receptor substrate in neural-derived blood exosomes of preclinical Alzheimer’s disease.

Study Says Blood Test for Brain Insulin Resistance Accurately Predicts Alzheimer’s Disease Risk.

Jos dementioiden puhkeamista voitaisiin viivyttää viisi vuotta, uusien tapausten määrä väestössä puolittuisi. Kaikkien ikääntyvien olisi syytä ehkäistä hiljaisia aivoinfarkteja ja suojata proteasomia (aivosolujen "siivoojaa") ja ehkäistä homokysteiinin nousua veressä. B- ja D-vitamiinien, karnosiinin, E-EPAn, berberiinin ja muiden ravintolisien säännöllinen ja jatkuva käyttö voi vähentää taudin riskiä. Åbo Akademin tutkimusten mukaan berberiini voi ehkäistä myös Alzheimerin tautia.

Taudin syynä on pidetty tähän asti amyloidi-beetan ja TAU:n yhteisvaikutusta aivosoluissa (neuroneissa). Amyloidi-beetan kertyminen aivoihin – ja sydämeen! –lisää vapaiden radikaalien aiheuttamaa hapetusstressiä, mikä johtaa rasvojen härskiintymiseen (lipidiperoksidaatioon). Neurologit ovat kuitenkin alkaneet epäillä amyloidi-beetan merkitystä taudissa, koska siihen kohdistuneet lääketutkimukset ovat epäonnistuneet (Scientific American 20.8.2010). "Amyloidin lisäksi aivoissa tapahtuu muitakin neurodegeneratiivisia (hermoja rappeuttavia) muutoksia, kuten synapsien katoa ja aivosolujen kuolemia, jotka ovat muistinmenetyksen syytekijöitä", sanoo tohtori David Knopman (Mayo-klinikka). Saksalaiset Alzheimer-tutkijat, professori Jürgen Götz ja tohtori Lars Ittner ovat osoittaneet, että TAU liittää vielä yhden valkuaisaineen, FYN-kinaasin hermoliitokseen (synapsiin), jolloin amyloidi-beeta vaurioittaa aivosoluja (lue lisää). Mitokondrioiden muutokset ovat taudin avainmuutoksia (Eckert ym. 2011). Siksi mitokondrioita kannattaa suojella ravintolisin (mm. ubikinonilla). Tässä tulee lisää hyviä uutisia: Berberiini estää FYN-kinaasia. Lisäöksi berberiini edistää autofagiaa (Jiang ym. 2015, Fan ym. 2018).

Alzheimerin tautiin tarkoitetut, amyloidi-beeta-proteiiniin vaikuttavat uudet lääkkeet ovat osoittautuneet tehottomiksi taudin jarruttamisessa. Syynä on se, että kun amyloidipaakkuja kerran on jo alkanut syntyä, on liian myöhäistä lääkitä niitä. Paakkujen muodostus näkyy aivojen PET-kuvissa. Hoito pitää aloittaa aikaisemmin, silloin kun paakkujen tuotanto on alkuvaiheessaan. Pitkälle kehittyneet paakut tuhoavat aivosoluja, neuroneja. Tästäkin syystä ikäihmisten olisi hyvä nauttia berberiiniä ja karnosiinia jo ennalta ehkäisevässä mielessä. Alzheimerin tauti näet alkaa jo noin 20 vuotta ennen kuin oireita ilmenee (The Telegraph 6.11.2012). Muutoksia näkyy jo ennen kuin aivoihin kertyy beeta-amyloidipaakkuja.

Taudin kustannukset maailmanlaajuisesti ovat yli 400 miljardia euroa. Ne muodostuvat lääkkeistä, sosiaali- ja hoitokuluista, kirjoitti The World Alzheimer Report 2010.

"Maailman hallitukset ovat toivottomasti valmistautumattomia tämän taudin aiheuttamiin kustannuksiin", sanoo Daisy Acosta, Alzheimer's Disease Internationalin puheenjohtaja. Hän laati raportin yhdessä Lontoon King's Collegen ja Tukholman Karoliinisen insituutin tiedemiesten kanssa. "Dementoituneiden ihmisten hoito ei ole pelkästään terveyskysymys, se on massiivinen sosiaalinen ongelma. Hallitusten tulee osoittaa parempaa johtajuutta ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa ratkaista pitkäaikaishoidon ongelmat", sanoo Martin Prince (King's Collegen psykiatrian laitokselta), yksi raportin laatijoista. Vain noin kolmasosa Alzheimerin tautia sairastavista on saanut diagnoosin. Muut sairastavat sitä tietämättään.

Tylsistymisestä luonnehtii etenevä muistin ja kognitiivisten toimintojen heikkeneminen ja niihin liittyvät käyttäytymisen muutokset. Taudin syinä ovat sekä perinnölliset seikat, geenit (erityisesti ubikiliini 1 (UBQLN1), joka sijaitsee kromosomissa 9q22) että ympäristötekijät (mukaan lukien ravitsemus), jotka vuorovaikuttavat. Erityisesti liian vähäinen D-vitamiinin saanti näyttää lisäävän tylsistymisen riskiä. Yli 75-vuotiaiden D-vitamiinin saantisuositus on 20 mikrogrammaa (µg) päivässä, mutta kaikki eivät sitä noudata. Alzheimerin taudin ehkäisyn ja hoidon kannalta tarve voi olla paljon sitäkin suurempi, sillä D-vitamiini on avaintekijä immuunijärjestelmän ja aivojen toiminnan kannalta.

Tunnusomaista taudille ovat aivosolujen vaurio ja toiminnanhäiriö, joka johtuu NMDA-reseptoreiden liiallisesta aktiivisuudesta, sanoo neurologian professori Kai Cho (Bristolin yliopisto) Nature Neuroscience -lehdessä (2010). Seurauksena on synapsien plastisuuden väheneminen. Kalaöljy (eritoten E-EPA) puolestaan lisää tutkitusti synapsien plastisuutta.

Alzheimerin tauti on luonteeltaan krooninen matala-asteinen tulehdustila, inflammaatio (Whittington ym. 2017, J Neurochem. 2005), jossa ovat mukana verisuonimuutokset ja ehkä kolesteroli (Lancet). Tulehdusta (inflammaatiota) aiheuttavat erityisesti veren insuliinin kohoaminen, joka lisää tulehdussytokiineja. Yhtenä syynä ovat rasvahappoja hapettavat 12/15-lipoksigeeni-entsyymit, joita voidaan hillitä sekä karnosiinilla että kalaöljyllä (E-EPAlla). Alzheimerin taudin perussyitä ovat hapetusstressi, kohonnut homokysteiini ja tulehdussytokiinit, joten niitä ehkäiseviä ravintolisiä on suositeltu jo kauan arvostetuissa tiedejulkaisuissa (esim. Ann N Y Acad Sci. 2004). Foolihappo alentaa kohonnutta homokysteiiniä ja niinpä foolihapon onkin osoitettu suojaavan Alzheimerin taudilta (Arch Neurology 2007). Vapaiden radikaalien merkityksen taudissa myöntävät nyt kaikki neurologit (American Journal of Pathology. 2005). Vapaat radikaalit hapettavat rasvahappoja, joista syntyy aivosoluille ja niiden mitokondrioille myrkyllisiä isoprostaaneja. Niitä voidaan ehkäistä karnosiinilla ja muilla antioksidanteilla ja aivan erityisesti E-EPAlla. Tutkimuksen mukaan E-EPA vastustaa amyloidi-betan haittoja aivoissa, eritoten aivotursossa eli hippokampuksessa, jossa muisti sijaitsee (Neurobiology of Aging 2006). Japanilaiset neurotieteilijät suosittavat Alzheimerin taudin ehkäisyyn ja hoitoon etyyliesteröityä kalaöljyä (Food Funct., 2011, 2, 386–394) ja antioksidantteja (J Neurochem. 2006). Amerikkalainen tutkimus kertoo, että kalaöljy poistaa aivoista amyloidipaakkuja (Fiala ym. 2015). Myös kanadalaiset tutkijat pitävät kalaöljyn omega-3-rasvahappoja hyödyllisinä Alzheimeri-potilaille (Devassy ym. 2016 Whittington ym. 2017).

Alzheimerin tautia potevien aivotursojen aktiviteetti on alentunut, mikä rappeuttaa hermosoluja (BMC Medicine 2006). Aktiviteettia voidaan lisätä mm. D-vitamiinilla, E-EPAlla ja fosfoseriinillä. Aivotursojen aktiviteetti näkyy fMRI-kuvissa (katso kuvia). Kiinalainen tutkimus vahvistaa, että D-vitamiinin anto kohentaa Alzheimerin tautia sairastavien muistia ja muita kognitiivisia toimintoja. Tässä tutkimuksessa annettin vain 20 µg D:tä, joka sekin näytti auttavan. Itse suosittelen vähintään 100 µg/vrk niin että S-D-25 nousee tasolle 125–150 nmol/l.

Homokysteiini lisää naisten Alzheimerin taudin riskiä

Homokysteiinin alentaminen (foolihapolla, B6- ja B12-vitamiineilla) voi ehkäistä Alzheimerin tautia, kirjoittaa neurologi Martha Clare Morris (Lancet Neurol. 2003). Hänen tutkimustensa mukaan pelkkä foolihappo ei ole suurina annoksina (yli 700 µg/vrk) ikääntyville suositeltava, koska heillä saattaa olla piilevää B6- ja B12-vitamiinien puutosta, jotka pelkän foolihapon käyttö voi naamioida (Arch Neurol 2005). Siksi suosittelenkin näitten vitamiinien yhdistelmää. Lisäksi suosittelen ikäihmisille karnosiinia, E-EPAa ja vitamiini-hivenaineantioksidantteja.

Lihavuus, erityisesti päärynänmuotoinen vartalo, lisää taudin riskiä. Hollantilaisen tutkimuksen mukaan useimmilla Alzheimerin tautiin sairastuneella on ollut jo "terveiden kirjoissa" ollessaan hiljaisia aivoinfarkteja. Amerikkalainen tutkimus osoittaa, että Alzheimerin tauti lyhentää jäljellä olevan eliniän puoleen.

APOE E4 -geeniä pidetään tärkeimpänä Alzheimerin taudin perinnöllisenä riskitekijänä. Sitä kantaa joka kolmas suomalainen (muissa väestöissä 25 %). Joka 25. suomalainen on perinyt sen molemmilta vanhemmiltaan, jolloin hänen Alzheimerin taudin vaaransa on kymmenkertainen. Downin syndroomaa sairastavilla on suuri riski sairastua Alzheimer-tyyppiseen dementiaan jo toisella tai kolmannella vuosikymmenellä (Coyle ym 1983). Yli 35-vuotiaista Downin syndrooma -potilaista jopa 45% kärsii dementiasta (Jackson ym. 1988).

Sydän- ja verisuonitaudit lisäävät Alzheimerin taudin vaaraa. Downin oireyhtymää sairastavat saavat kaikki Alzheimerin taudin, jos vain elävät kyllin kauan. Keski-iässä kohonnut verenpaine, kohonnut kolesteroli ja kohonnut homokysteiini ovat Alzheimerin taudin itsenäisiä riskitekijöitä. Foolihapon, B6- ja B12-vitamiinien vajaus veressä lisää homokysteiinin määrää. Alzheimerin tautiin sairastuvilla on ollut usein pitkään piilevää näiden B-vitamiinien puutetta. Amerikkalaisen seurantatutkimuksen mukaan kohonnut veren homokysteiini on voimakas, itsenäinen Alzheimerin taudin riskitekijä, jota voidaan vähentää B-vitamiinien avulla. Kokeellinen neurotieteellinen tutkimus vahvistaa tätä käsitystä.

BBC: Dementia drugs are killing many

Whittington RA, Planel E, Terrando N. Impaired Resolution of Inflammation in Alzheimer's Disease: A Review. Frontiers in Immunology. 2017 Nov 6;8:1464. doi: 10.3389/fimmu.2017.01464. eCollection 2017.

Alzheimerin taudin patologisia tunnusmerkkejä

Alzheimerin taudin perimmäistä syytä ei vielä tunneta täysin, mutta patologit ovat havainneet seuraavia muutoksia sairastuneiden aivoissa:Seniilit plakit ovat diagnostisia muutoksia

 • ß-amyloidi-peptidin (ßA) kertyminen. ßA on proteolyyttinen (valkuaisainetta hajottava) AAP-proteiinin esiaste. ßA:ta kertyy enemmän aivosolujen ulko- kuin sisäpuolelle (lue lisää Lancetista)
 • Sitä ympäröivät reaktiiviset astrosyyttisolut, mikroglia ja "host of associated proteins"
 • Neurofibrillaariset solmut (Neurofibrillary Tangles, NFTs), jotka muodostuvat "Paired helical filamenteista (PHF)"
 • PHF:t ovat muodostuneet hyperfosforyloituneesta Tau-proteiinista ja neurofibriileistä
 • Proteasomin aktiivisuuden lasku (jota voidaan ehkäistä karnosiinin avulla)
 • Akroleiini (ACR) kertyminen aivoihin. ACR on rasvojen härskiintymisessä syntyvää aldehydiä, hermosoluja vaurioittavaa voimakasta karbonyylimyrkkyä, jota karnosiini neutraloi (J Mass Spectrom. 2003 ;38(9):996-1006).

Aivojen väärin laskostuneet valkuaisaineet

Alzheimerin taudissa aivoihin syntyy tunnusmerkillisiä solun ulkopuolisia muutoksia (seniilejä amyloidiplakkeja eli -paakkuja sekä solujen sisäisiä takkuja, englanniksi tangles) sekä solukatoa. Plakit syntyvät, kun tietyt entsyymit (gammasekretaasit) pilkkovat pitkäketjuista proteiinimolekyyliä (amyloid beta precursor protein, APP) lyhyemmiksi palasiksi, ß-amyloidiksi. Sitä poistuu aivosoluista ja alkaa kasautua solujen ulkopuolelle kokkareiksi (plakiksi). Toinen proteiinin osanen, ns. häntä, jää solun sisään ja aiheuttaa geenissä muutoksen (transskription) joutuessaan tekemisiin kahden muun proteiinin kanssa (Tip60 ja Fe65). Toiset proteiinit – preseniliinit – säätävät gammasekretaasien toimintaa. Geenivirheet vaikuttavat gammasekretaasien ja preseniliinien toimintaan.

Kuva

Tutkijat pyrkivät selvittämään, voitaisiinko tautia ehkäistä ja hoitaa vaikuttamalla geenivirheeseen ja siten amyloidin ja takkujen liikatuotantoon (Science 2001;293:115-120, Science 2001;293:1449-1454, 1487-1495). ß-amyloidifragmentit saavat ihmisen omat tulehdussolut hyökkäämään aivosuluja vastaan ja tuhoamaan niitä. Karnosiini estää ß-amyloidin muodostusta, kirjoittavat amerikkalaiset tutkijat Life Science -lehden heinäkuun 2004 numerossa (lue lisää).

Foolihapon puute aiheuttaa plakkien syntyä ja runsas foolihapon saanti ehkäisee niitä. Plakin syntyä edeltää hapetusstressi, jota vapaat radikaalit aiheuttavat. Radikaalit heikentävät henkistä suorituskykyä (kognitiivisia toimintoja, kuten lähimuistia, päättely- ja oivaltamiskykyä, orientoitumista ja abstraktia ajattelua) (Jama ym. 1996).

Ruotsissa Sahlgrenska Sjukhusetissa tutkitaan uuden tieteenhaaran protemiikan avulla neurologisten tautien proteiineja. Niissä on havaittu monia muutoksia, kuten fosforyloitumista ja glykaatiota, jossa valkuaisaineisiin liittyy sokereita. Karnosiini estää nimenomaan näitä muutoksia. Lue lisää ruotsalaisista tutkimuksista.

Magneettiresonanssikuva Alzheimerin taudista
Alzheimerin taudin biokemiaa

Aivoperäinen hermokasvutekijä (engl. brain derived neurotrophic factor, BDNF)

Tämän kasvutekijän puutteella näyttää olevan tärkeä osuus myös stressissä, Alzheimerin ja Parkinsonin taudeissa ja muissa neurodegeneratiivissa sairauksissa, joissa muisti ja muut kognitiiviset taidot heikkenevät. Lääkeyritykset tutkivat parhaillaan mahdollisuuksia tehostaa BNDF:n toiminta synteettisillä lääkkeillä, joilla pyritään auttamaan Alzheimerin ja Parkinsonin tautia sairastavia (The Pharmacogenomics Journal 2006;6, 8–15). Myös ravintotekijöillä, kuten omega-3-rasvahapoilla, eritoten E-EPAlla, voidaan edistää BDNF:n synteesiä hermosoluissa.

Taudin kulku

Varhaisvaihe
Tauti kehittyy hitaasti ja on aluksi pitkään oireeton. Tutkimusten mukaan tietokonekuvissa näkyy aivojen muistialueilla (hippokampuksessa) kudostuhoa jo 2-3 vuotta ennen oireiden alkamista (Neurology 2002;58:1476-1482).

Taudin toteamiseen ei ole mitään yksiselitteistä testiä, vaan siihen päädytään pitkällisten tutkimusten jälkeen sulkemalla pois muut taudit.

Ensimmäisiä oireita ovat epämääräiset persoonallisuuden muutokset, väsymys, haluttomuus, lievä masennus, muistihäiriöt etenkin stressaavissa tilanteissa, ajan tajun heikkeneminen, päivän ja yön erottamisen vaikeutuminen.

Keskivaihe
Harhaluuloja ja vainoharhaisuutta alkaa ilmetä. Potilas ei enää selviä kaikissa tilanteissa ilman apua ja tuntee siksi itsensä ahdistuneeksi. Puhe muuttuu epäselvemmäksi, lauseet lyhenevät, pukeutuminen vaikeutuu: potilaan on vaikea saada nappeja kiinni ja auki.

Myöhäisvaihe
Potilaan on vaikea tunnistaa ihmisiä ja orientoitua ajan ja paikan suhteen. Tavaroiden erottaminen vaikeutuu, potilas voi luulla veistä haarukaksi, syönti vaikeutuu, vaatteiden yhdistäminen toisiinsa vaikeaa, vuorokausirytmi muuttuu, virtsan pidätyskyky heikkenee, ilmaantuu muutakin epähygieenisyyttä. Lopulta potilas jää vuoteeseen.

Uusia lääkkeitä testataan

Aricept-, Exelon-, Reminyl- ja Ebixa-nimiset lääkkeet ovat tehottomia, sanoo lääkehoitoja Englannissa arvioiva valtion laitos NICE. Sen mielestä kansallisen terveyspalvelun ei tulisi korvata näitä lääkkeitä. Englannissa testataan potilaisiin parhaillaan kahta uutta lääkeainetta, joiden on todettu hiirillä vähentävän seerumin amyloidi-P-komponenttia (SAP). Lue lisää Naturesta

Itsehoito

Tutkimukset puoltavat ravintolisien käyttöä, sillä ne ehkäisevät ja hidastavat muistin ja muiden kognitiivisten toimintojen heikkenemistä (Am J Alzheimers Dis Other Demen. 2005). Italialaiset neurotieteilijät suosittavat antiocksidantticocktailia Alzheimerin taudin ehkäisyyn ja hoitoon (DiDomenico ym. 2014). Kerron seuraavassa, mitkä ravintolisät ovat hyödyllisimpiä.

Alzheimerin tauti ja rasvahapot

D-vitamiini

Alzheimerin tautiin sairastuneilla on kovin vähän D-vitamiinia seerumissaan (Littlejons ym. 2014, Banerjee ym. 2015). Mitä pienempi S-D-25-lukema on, sitä suurempi taudin riski. Ja kääntäen D3-vitamiini ehkäisee ja jarruttaa tautia. Tästä on saatu näyttöä muun muassa Argentiinassa tehdystä 102 potilaan tutkimuksesta (Chaves ym. 2014). S-D-25:n tulisi olla 75–150 nmol/l, mielellään vähintään 125 nmol/l. Siihen pääseminen voi edellyttää vähintään 100 mikrogramman (µg) päiväannoksen nauttimista. Se on paljon enemmän kuin suomalainen viranomaisuositus, 710 µg/vrk (yli 75-vuotiaille 20 µg/vrk). Saksalaisten neurologien kirjallisuuskatsaus puoltaa rasvaliukoistenA-, D-, E- K-vitamiinien käyttöä Alzheimerin taudin ehkäisyssä ja hoidossa (Grimm. ym. 2016).

Grimm MO, Mett J, Hartmann T. The Impact of Vitamin E and Other Fat-Soluble Vitamins on Alzheimer´s Disease. Review. International Journal of Molecular Sciences. 2016 Oct 26;17(11). pii: E1785. Abstract
Banerjee A, Khemka VK, Ganguly A, et al. Vitamin D and Alzheimer's Disease: Neurocognition to Therapeutics. Review. International Journal of Alzheimers Disesase. 2015;2015:192747. doi: 10.1155/2015/192747. Epub 2015 Aug 17. Free Full Text
Littlejohns TJ, Henley WE, Lang IA, et al. Vitamin D and the risk of dementia and Alzheimer disease. Published online before print Neurology August 6, 2014, doi: 10.1212/WNL.0000000000000755
Chaves M, Toral A, Bisonni A, et al. [Treatment with vitamin D and slowing of progression to severe stage of Alzheimer's disease] Vertex. 2014 Mar-Apr;25(114):85-91. PubMed

Etyyli-EPA (E-EPA)

Alzheimerin tautiin määrätään yleensä koliiniesteraasi-entsyymin estäjiä, mutta valitattavasti ne eivät auta kauan. Kalaöljyn käyttö lääkityksen lisänä hidastaa muistin heikkemenmistä, osoittaa uusi amerikkalainen  kliininen tutkimus (Fiala ym. 2020).

Itä-Suomen yliopiston dosentti Heikki Tanilan tutkimusryhmän mukaan kalaöljyssä esiintyvä omega-3-rasvahappo vähentää beeta-amyloidin kerääntymistä aivoihin. Tämä on Alzheimerin taudin keskeinen aineenvaihduntailmiö. Kalaöljy poistaa aivoista amyloidipaakkuja (Ren ym. 2016). Tehokkainta kalaöljyä Alzheimerin tautiin on etyyli-EPA (eli E-EPA), sillä se on tulehdusta ja hapetusstressiä ehkäisevä ja hillitsevä aine. Koska Alzheimerin tauti on pohjimmiltaan krooninen maltala-asteinen tulehdustila, E-EPAn käyttö on oivallinen keino vähentää sairastumisen riskiä ja hillitä jo alkaneen taudin kulkua. EPA-rasvahaposta syntyy elimistössä hermosoluja suojaavaa yhdistettä nimeltään resolviini E1. Suuri omega-3-indeksi (yli 8 %) suojaa aivoja patologisilta muutoksilta, kuten Alzheimerin taudilta, vahvistaa myös uusi amerikkalainen tutkimus (Amen ym. 2017). Omega-3-indeksiä voi suurentaa nauttimalla ruoan lisänä kalaöljyä, mieluiten E-EPAa.

Fiala M, Lau YCC, Aghajani A, et al. Omega-3 Fatty Acids Increase Amyloid-β Immunity, Energy, and Circadian Rhythm for Cognitive Protection of Alzheimer's Disease Patients Beyond Cholinesterase Inhibitors [published online ahead of print, 2020 May 4]. J Alzheimers Disease. 2020;10.3233/JAD-200252. doi:10.3233/JAD-200252
Amen DG, Harris WS, Kidd PM, Meysami S, Raji CA. Quantitative Erythrocyte Omega-3 EPA Plus DHA Levels are Related to Higher Regional Cerebral Blood Flow on Brain SPECT. Journal of Alzheimers Disease. 2017 May 18. doi: 10.3233/JAD-170281.
Devassy JG, Leng S, Gabbs M, Monirujjaman M, Aukema HM.Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Oxylipins in Neuroinflammation and Management of Alzheimer Disease. Review. Advances in Nutrition. 2016 Sep 15;7(5):905-16. doi: 10.3945/an.116.012187. 
Ren H, Luo C, Feng Y et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acids promote amyloid-β clearance from the brain through mediating the function of the glymphatic system. FASEB Journal Published online before print October 7, 2016, doi: 10.1096/fj.201600896fj.201600896

Karnosiini

Karnosiini on neuropeptidi, jonka vaikutusta aivosairauksissa on tutkittu paljon viime vuosina eri puolilla maailmaa (Hipkiss 2017, Caruso ym. 2018). Kliininen tutkimus tehtiin englantilaisten, liettualaisten ja japanilaisten neurotieteilijöiden yhteistyönä kuvaamalla koehenkilöiden aivot fMRI:llä (Rokicki ym. 2015). Tutkimusten mukaan karnosiini

 • ehkäisee amyloidipaakkujen syntyä. ß-amyloidi reagoi tiettyjen RAGE-reseptorien kanssa aiheuttaen vaurioita aivojen hermosoluihin ja verisuoniin (Caruso ym. 2019
 • inaktivoi aivoihin syntyneitä paakkuja
 • suojaa aivojen "siivoojaa" proteasomia (jonka aktiivisuus on vähentynyt Alzheimerin taudissa)
 • estää akroleiinin ja muiden reaktiivisten aldehydien kertymistä aivoihin. Akroleiinin kertyminen aivokudokseen on myös tunnusomaista Alzheimerin taudille.
 • hillitsee Aβ:n aiheuhttamaa hapetusstressiä ja tulehdusta mikrogliasoluissa, vaikuttaa TGF-beta1:n kautta (Caruso ym. 2019)
 • ehkäisee aivosolujen ennenaikaista kuolemaa
 • ehkäisee "karbonyylistressiä", joka tuottaa haitallisia AGE-tuotteita. Karnosiini ehkäisee niiden syntyä, mikä vuoksi sitä on jo pitkään pidetty lupaavana uutena aineena Alzheimerin taudin ehkäisyyn ja hoitoon (J Med Chem. 2002, Hipkiss 2017)
 • palauttaa ennalleen häiriintyneen mitokondrioiden toiminnan
 • ehkäisee ß-amyloidipaakkujen syntyä aivotursoissa.
 • Karnosiini suojaa aivoja vaikuttamalla suoliston geeneihin
Caruso G, Fresta CG, Musso N, et al. Carnosine Prevents Aβ-Induced Oxidative Stress and Inflammation in Microglial Cells: A Key Role of TGF-β1. Cells. 2019;8(1):64. doi:10.3390/cells8010064 Free Article
Caruso G, Caraci F, Jolivet RB. Pivotal role of carnosine in the modulation of brain cells activity: multimodal mechanism of action and therapeutic potential in neurodegenerative disorders. Progress in Neurobiology. 2018 Dec 26. pii: S0301-0082(18)30145-X. doi: 10.1016/j.pneurobio.2018.12.004.
Hipkiss AR. Depression, Diabetes and Dementia: Formaldehyde May Be a Common Causal Agent; Could Carnosine, a Pluripotent Peptide, Be Protective? Aging and Disease. 2017 Apr 1;8(2):128-130. doi: 10.14336/AD.2017.0120. eCollection 2017 Apr. Free Full Text pdf
Rokicki J, Li L, Imabayashi E, et al. Daily Carnosine and Anserine Supplementation Alters Verbal Episodic Memory and Resting State Network Connectivity in Healthy Elderly Adults. Frontiers in Aging Neuroscience 2015 Nov 27;7:219. Free Full Text
Di Domenico F, Barone E, Perluigi M, Butterfield DA. Strategy to reduce free radical species in Alzheimer's disease: an update of selected antioxidants. Expert Review of Neurotherapeutics. 2014 Sep 22:1-22. [Epub ahead of print]
Aloisi A, Barca A, Romano A, et al. Anti-Aggregating Effect of the Naturally Occurring Dipeptide Carnosine on Aβ1-42 Fibril Formation. PLoS One. 2013 Jul 3;8(7):e68159. Free Full Text
Hipkiss AR. Parkinson’s Disease and Type-2 Diabetes: Methylglyoxal may be a Common Causal Agent; Carnosine could be Protective. Molecular Medicine and Therapeutics 1:2. 2012 doi:10.4172/2324-8769.1000104 Free Full Text pdf
Corona C, Frazzini V, Silvestri E, et al. Effects of dietary supplementation of carnosine on mitochondrial dysfunction, amyloid pathology, and cognitive deficits in 3xTg-AD mice. PLoS One. 2011;6(3):e17971. doi:10.1371/journal.pone.0017971

Ubikinoni

Suun kautta nautittu ubikinoni ehkäisee β-amyloidipaakkujen syntyä ja niiden kiinnittymistö aivojen mikrovaltimoihin, osoittaa espanjalaisten neurotieteilijöiden tutkimus (Durán-Prado ym. 2014). Japanilainen seurantatutkimus osoittaa, että Alzheimeirin tautiin sairastuvilla on vain vähän ubikinonia seerumissaan. Tutkijat päättelevät, että ubikinoni voi ehkäistä Alzheimerin tautia (Momiyama 2014, Yamagishi ym. 2014). Myös intialaiset neurologit suosittelevat ubikinonia ja muita antioksidantteja Alzheimerin tautiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska ne suojaavat mitokondrioita (Ajith ja Padmajanair 2015). Kiinalainen hiiritutkimus vahvistaa, että ubikinoni ehkäisee Alzheimerin taudille tyypillisiä muutoksia aivoissa (Ying ym. 2016). Suosittelen riskiryhmään kuuluville ja jo sairastuneille 200–300 mg ubikinonia päivässä (muden ravintolisien kera).

Ying M, Sui X, Zhang Y, et al. Identification of Novel Key Molecules Involved in Spatial Memory Impairment in Triple Transgenic Mice of Alzheimer's Disease. Molecular Neurobiology. 2016 Jun 22. Abstract

Ajith TA, Padmajanair G. Mitochondrial pharmaceutics: A new therapeutic strategy to ameliorate oxidative stress in Alzheimer's disease. Current Aging Sciences. 2015 May 19. [Epub ahead of print]

Fiala M, Halder RC, Sagong B, et al. ω-3 Supplementation increases amyloid-β phagocytosis and resolvin D1 in patients with minor cognitive impairment. FASEB Journal. 2015 Mar 24. pii: fj.14-264218.

Momiyama Y. Serum coenzyme Q10 levels as a predictor of dementia in a Japanese general population. Atherosclerosis. 2014 Dec;237(2):433-434. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2014.08.056. Free Full Text
Yamagishi K, Ikeda A, Moriyama Y, et al. for CIRCS Investigators. Serum coenzyme Q10 and risk of disabling dementia: The Circulatory Risk in Communities Study (CIRCS). Atherosclerosis. 2014 Dec;237(2):400-403. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2014.09.017.
Free Full Text pdf
Durán-Prado M, Frontiñán J, Santiago-Mora R, et al. Coenzyme Q10 Protects Human Endothelial Cells from β-Amyloid Uptake and Oxidative Stress-Induced Injury. PLoS One. 2014 Oct 1;9(10):e109223. doi: 10.1371/journal.pone.0109223. eCollection 2014.

Muut antioksidantit

Suuri päivittäinen E-vitamiiniannos (1300 mg) hidastaa Alzheimerin tautia jo puolessa vuodessa niin, että potilas pysyy 6 viikkoa kauemmin omatoimisena, osoittaa uusi amerikkalainen kliininen tutkimus. Aivotutkija, professori Kenneth Davis – yksi tutkijoista) suosittaa E-vitamiinin määräämistä Alzheimer-potilaille. Tutkimuksen julkaisi Amerikan lääkärilehti Journal of the American Medical Association (JAMA) tammikuun 2014 numerossaan (Dysken ym. 2014). Lue uusi Warsovan yliopiston ravitsemustieteilijöiden katsaus alla olevasta linkistä, jossa he selostavat bioaktiivisten ravitsemustekijöiden Alzheimerin tautia ehkäiseviä ja hidastavia vaikutuksia (Grodzicki ja Dziendzikowska 2020).

Grodzicki W, Dziendzikowska K. The Role of Selected Bioactive Compounds in the Prevention of Alzheimer's Disease. Antioxidants (Basel). 2020;9(3):E229. Published 2020 Mar 11. doi:10.3390/antiox9030229 Free Access

Maailman arvostetuin sairaala, Johns Hopkins, suosittelee vitamiineja Alzheimerin taudin ehkäisyyn. Yhdysvaltain psykiatriyhdistys suosittelee antioksidantteja ja/tai selegiliinihoitoa lievästä tai keskivaikeasta Alzheimerin taudista kärsiville (Practice Guidelines 1997). Antioksidanttien piilevä puute näet kiihdyttää dementian etenemistä. Eräässä 10 Alzheimer-potilaan ja 10 aivoinfarktipotilaan tutkimuksessa todettiin normaalia pienemmät seerumin E-vitamiinin ja beetakaroteenin pitoisuudet. Seerumin A-vitamiinipitoisuus oli normaalia pienempi Alzheimer-potilailla, mutta ei useita aivoinfarkteja sairastaneilla dementiapotilailla (La Rue ym. 1997).

Vapaiden radikaalien ja huonon antioksidanttisuojan uskotaan myötävaikuttavan muistin heikkenemiseen ja tylsistymiseen, joten antioksidanttihoitoa on alettu tutkia sekä koe-eläimillä että ihmisillä. Rotilla antioksidantit (C- ja E-vitamiinit sekä PBN-niminen yhdiste) parantavat oppimista ja muistia (verokkeihin nähden) (Socci ym 1995). Amerikan lääkärilehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan C- ja E-vitamiinien nauttiminen suurina annoksina vähentää Alzheimerin taudin vaaraa.

Tee ehkäisee ja hidastaa Alzheimerin tautia, kertoo tutkimus. Tee ehkäisee asetyylikolliniesteraasi-nimistä entsyymiä samalla tavalla kuin potilaille määrätyt lääkkeet Exelon (Novartis) ja Aricep (Pfizer). Kannattaa siis suosia teen juontia.

Berberiini

Berberiini rajoittaa solun ulkopuolisten amyloidipaakkujen sekä solunsisäisten neurofobrillaaristen takkujen syntyä, ja sen lisäksi berberiini alentaa kohonnutta veren sokeripitoisuutta, jolloin valtimonkovetustaudin ja Alzheimerin taudin riski pienenee, kirjoittavat intialaiset farmalologit uudessa katsauksessaan (Singh ym. 2019). He selostavat kuinka berberiinillä voidaan ehkäistä ja vaimentaa hapetusstressiä ja kroonista matala-asteista tulehdusta (inflammaatiota), jotka myllertävät Alzheimerin tautia sairastavan potilaan aivoissa. Näin berberiini voi hidastaa taudin etenemistä ja kohentaa potilaan elämänlaatua.

Berberiini ehkäisee asetyylikoliiniesteraasia, ja voi siten ehkäistä ja jarruttaa Alzheimerin tautia (Mak y. 2014, Kim ym. 2014, Huang ym. 2016, Wu ym. 2020). Asetylikoliinin estäjät tehostavat aivojen hermovälittäjäaineiden toimintaa ja parantavat Alzheimerpotilaiden älyllisiä toimintoja ja päivittäistä toimintakykyä sekä vähentävät käytösoireita. Asetyylikoliiniesteraasin estäjien avulla oireet lievenevät yleensä noin vuoden ajaksi, minkä jälkeen ne jatkavat etenemistä. Eteneminen on kuitenkin hitaampaa kuin niillä potilailla, jotka eivät saa hoitoa. Myös Åbo Akademissa on tutkittu kuinka berberiini vaikuttaa Alzheimerin tautiin.

Kiinalaiset neurotieteilijät osoittavat soluviljelykokeessa, että berberiini ehkäisee amyloidipaakkujen (Aβ25-35) aiheuttamaa hermosolujen eli neuronien kuolemaa (apoptoosia). Samoin saksalaiset neurotieteilijät ovat osoittaneet, että berberiini ehkäisee Tau- ja Aβ-paakkujen muodostusta ja hidastaa niiden kasvua aivoissa (Schratner ym. 2017). Berberiini aktivoi solujen AMPK:ta ja ehkäisee amyloidipaakkujen syntyä aivoissa (Zhang ym. 2017).

Berberiini suojaa aivosoluja Alzheimerin taudille tyypillisiltä muutoksilta ja voi siten olla lupaava terapeuttinen yhdiste tässä taudissa, päättelevät useat neurotieteilijöiden tutkimusryhmät eri puolilla maailmaa (Jiang ym. 2015, Liang ym. 2017, Zhang ym. 2017, Seo ym. 2017, Fan ym. 2018, Wang ym. 2018, de Oliveira ym. 2018, Wu ym. 2019, Patil ym. 2019, Chen ym. 2020 Fangg ym, 2020). Tulokset vahvistavat mm. Åbo Akademissa ja Intiassa aikaisemmin julkaistuja havaintoja (klikkaa alla olevaan linkkkiin)..
Berberiini ehkäisee Alzheimerin tautia.

Tutkimukset puoltavat berberiinin käyttöä erityisesti diabeetikkojen ravintolisänä, sillä heillä on suurentunut muistihäiriöiden ja Alzheimerin taudin riski. Alzheimerin tautia kutsutaankin nimellä tyypin 3 diabetes.

Xuan WT, Wang H, Zhou P, et al. Berberine ameliorates rats model of combined Alzheimer's disease and type 2 diabetes mellitus via the suppression of endoplasmic reticulum stress. 3 Biotech. 2020;10(8):359. doi:10.1007/s13205-020-02354-7

Fang Z, Tang Y, Ying J, Tang C, Wang Q. Traditional Chinese medicine for anti-Alzheimer's disease: berberine and evodiamine from Evodia rutaecarpa. Chinise Medicine. 2020;15:82. Published 2020 Aug 5. doi:10.1186/s13020-020-00359-1 Free Access
Patil P, Thakur A, Sharma A, Flora SJS. Natural products and their derivatives as multifunctional ligands against Alzheimer's disease. Drug Development Research. 2019;10.1002/ddr.21587. doi:10.1002/ddr.21587
Chen Y, Chen U,  Huang M, et al. Berberine mitigates cognitive decline in an Alzheimer's Disease Mouse Model by targeting both tau hyperphosphorylation and autophagic clearance. Biomedicine and Pharmacotherapy 2020;121:109670. doi:10.1016/j.biopha.2019.109670
Singh AK, Singh SK, Nandi MK, et al. Berberine: A plant derived alkaloid with therapeutic potential to combat Alzheimer's disease. Central Nervous System Agents in Medicinal Chemistry. 2019 Aug 20. doi: 10.2174/1871524919666190820160053.
Zhao C, Su P, Lv C, Guo L, Cao G, Qin C, Zhang W. Berberine Alleviates Amyloid β-Induced Mitochondrial Dysfunction and Synaptic Loss. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2019 May 2;2019:7593608. doi: 10.1155/2019/7593608. eCollection 2019.
de Oliveira JS, Abdalla FH, Dornelles GL, et al.  Neuroprotective effects of berberine on recognition memory impairment, oxidative stress, and damage to the purinergic system in rats submitted to intracerebroventricular injection of streptozotocin. Psychopharmacology (Berl). 2018 Oct 30. doi: 10.1007/s00213-018-5090-6.
Wang S, He B, Hang W, et al. Berberine Alleviates Tau Hyperphosphorylation and Axonopathy-Associated with Diabetic Encephalopathy via Restoring PI3K/Akt/GSK3β Pathway. Journal of Alzheimers Disease. 2018 Aug 28. doi: 10.3233/JAD-180497.
Chu M, Chen X, Wang J,  Polypharmacology of Berberine Based on Multi-Target Binding Motifs. Frontiers in Pharmacology. 2018 Jul 24;9:801. doi: 10.3389/fphar.2018.00801. eCollection 2018.
Fan D, Liu L, Wu Z, Cao M. Combating neurodegenerative diseases with the plant  alkaloid berberine: molecular mechanisms and therapeutic potential.Current Neuropharmacology. 2018 Apr 19. doi: 10.2174/1570159X16666180419141613.


Jiang W-X, Li S-H, Li X-J. Therapeutic potential of berberine against neuro degenerative diseases. Sci China Life Sci. 2015 Jun; 58(6): 564–569.Published online 2015 Mar 6. doi: 10.1007/s11427-015-4829-0 Free Full Text
Seo EJ, Fischer N, Efferth T. Phytochemicals as inhibitors of NF-κB for treatment of Alzheimer's disease. Review. Pharmacology Research. 2017 Nov 24. pii: S1043-6618(17)31134-9. doi: 10.1016/j.phrs.2017.11.030. [Epub ahead of print]

Zhang H, Zhao C, Cao G, et al. Berberine modulates amyloid-β peptide generation by activating AMP-activated protein kinase. Neuropharmacology. 2017 Aug 16. pii: S0028-3908(17)30380-5. doi: 10.1016/j.neuropharm.2017.08.013.
Schartner J, Nabers A, Budde B, et al. An ATR-FTIR Sensor Unraveling the Drug Intervention of Methylene Blue, Congo Red, and Berberine on Human Tau and Aβ. ACS Medicinal Chemistry Letters. 2017 Jun 11;8(7):710-714. doi: 10.1021/acsmedchemlett.7b00079.
Liang Y, Huang M, Jiang X, Liu Q, Chang X, Guo Y. The Neuroprotective Effects of Berberine Against Amyloid β-protein-induced apoptosis in primary cultured hippocampal neurons via mitochondria-Related caspase pathway. Neuroscience Letters. 2017 Jun 28. pii: S0304-3940(17)30540-2. doi: 10.1016/j.neulet.2017.06.048.

Omega-3-rasvahapot ja monet antioksidantit suojaavat mitokondrioita, jotka viottuvat Alzheimerin taudissa (Kumar ja Singh 2015). Omega-3-rasvahapot ehkäisevät, vaimentavat ja sammuttavat kroonista matala-asteista tulehdusta (inflammaatiota), joka myllertää Alzheimer-potilaan aivoissa (Frahga ym. 2017, Ajith 2018). Samalla suurenee omega-3-indeksi.

Ajith T A. A recent update on the effects of omega-3 fatty acids in Alzheimer's disease. Current Clinical Pharmacology. 2018 Aug 7. doi: 10.2174/1574884713666180807145648.
Fraga VG, Carvalho MDG, Caramelli P, de Sousa LP, Gomes KB.Resolution of inflammation, n-3 fatty acid supplementation and Alzheimer disease: A narrative review. Journal of Neuroimmunology. 2017 Sep 15;310:111-119. doi: 10.1016/j.jneuroim.2017.07.005.
Huang M, Liang Y, Liu Q, Chang X, Guo Y. Berberine attenuates Aβ25-35-induced apoptosis in primary cultured hippocampal neurons. Review. Biochemical and Biophysical Research Commununications. 2016 Dec 26. pii: S0006-291X(16)32238-0. doi: 10.1016/j.bbrc.2016.12.166.
Kumar A, Singh A. A review on mitochondrial restorative mechanism of antioxidants in Alzheimer's disease and other neurological conditions. Review. Frontiers in Pharmacology. 2015 Sep 24;6:206. doi: 10.3389/fphar.2015.00206. eCollection 2015. Free Full Text
Mak S, Luk WW, Cui W, et al. Synergistic Inhibition on Acetylcholinesterase by the Combination of Berberine and Palmatine Originally Isolated from Chinese Medicinal Herbs. Journal of Molecular Neuroscience. 2014 May 4. Abstract
Kim MH, Kim SH, Yang WM. Mechanisms of Action of Phytochemicals from Medicinal Herbs in the Treatment of Alzheimer's Disease. Planta Medica. 2014 Sep 11. Free Full Text

B-vitamiinit

B1-vitamiinin eli tiamiinin vajaus on yleistä Alzheimer-potilailla. Tiamiinin vajaus saattaa olla myötävaikuttava syy taudin syntyyn tai sen etenemineen. Tällä perustella vaikuttaa siltä, että ruokavaliota kannattaisi täydentää tiamiinilla (esim. monivitamiini-hivenainevalmisteella, jossa on aina mukana myös useita antioksidantteja).

Foolihappo, B6- ja B12-vitamiinit ovat välttämättömiä aivojen normaalille toiminalle ja hyvinvoinnille. Nämä vitamiinit auttavat aivosolujen DNA:ta korjaamaan soluihin syntyviä vaurioita. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan näiden vitamiinien piilevä puute on väestössä yllättävän yleistä. Puute johtaa homokysteiinin kohoamiseen, mikä puolestaan voi johtaa dementian syntyyn ja sen etenemiseen. Lue lisää Oxfordin yliopiston Optima-tutkimuksesta (2010) alla olevasta linkistä:

B-vitamiinit ehkäisevät Alzheimerin tautia

Ruotsalaisten neurologien mukaan Alzheimerin tautiin sairastuvilla on usein veressään piilevää B-vitamiinien puutetta. He suosittavat, että lääkärit mittaisivat ikäihmisten verestä näitä vitamiineja ja määräisivät niitä tarvittaessa hoidoksi (Neurology 2010). Monet uudet tutkimukset tukevat tätä käsitystä.

Eräässä tutkimuksessa havaittiin selvä yhteys Alzheimerin taudin etenemisen ja potilaan veren homokysteiinin pitoisuuden välillä. Kun homokysteiini oli yli 11,1 µmol/l, tauti eteni nopeasti seuraavien kolmen vuoden aikana verrattuna niihin potilaisiin, joiden homokysteiini oli alle 11 µmol/l (Arch Neurol 1998).

On siis suositeltavaa mitata potilaan veren homokysteiini, ja jos se on yli 11 µmol/l, hänelle tulisi antaa foolihappoa sekä B6- ja B12-vitamiineja. "Jos vaikkapa vain 10 %:lla homokysteiinin aleneminen estäisi taudin etenemistä, siitä hyötyisivät sadattuhannet ihmiset", kirjoitti tohtori A David Smith katsauksessaan jo 12 vuotta sitten (Homocysteine, B vitamins, and cognitive deficit in the elderly. Am J Clin Nutr 2002).

Fosfoseriini suojaa ja parantaa muistia

Fosfoseriini (fosfatidyyliseriini) voi hidastaa Alzheimerin taudin kulkua. Lue Suomen Apteekkarilehdessä julkaistu katsaus Fosfoseriini parantaa muistia. Israelilaisten psykiatrien tekemä tutkimus vahvistaa aikaisempia havaintoja: fosfoseriini parantaa ikääntyvien ihmisten lähimuistia. Se on todettu 100 % turvalliseksi. Lue alla olevasta linkistä amerikkalaisen Bill Scogganin dramaattisesta paranemista:

Fosfoseriini paransi Bill Scogganin Alzheimerin taudin (2010)

Fosfoseriiniä saa terveyskaupasta. Hyvässä valmisteessa on mukana 25 mikrogrammaa (µg) D3-vitamiinia, joka lisää sen tehoa.

Dysken MW, Sano M, Asthana S, et al. Effect of Vitamin E and Memantine on Functional Decline in Alzheimer DiseaseThe TEAM-AD VA Cooperative Randomized Trial. JAMA 2014; 311(1) 33-44. doi:10.1001/jama.2013.282834
Freund-Levi Y, Vedin I, Cederholm T, et al. Transfer of omega-3 fatty acids across the blood–brain barrier after dietary supplementation with a docosahexaenoic acid (DHA)-rich omega-3 fatty acid preparation in patients with Alzheimer's disease: the OmegAD study. Journal of Internal Medicine. 2013 DOI: 10.1111/joim.12166
Hipkiss AR. Parkinson’s Disease and Type-2 Diabetes: Methylglyoxal may be a Common Causal Agent; Carnosine could be Protective. Molecular Medicine and Therapeutics 1:2. 2012 doi:10.4172/2324-8769.1000104 Free Full Text pdf
Eckert A, Schmitt K, Götz J. Mitochondrial dysfunction - the beginning of the end in Alzheimer's disease? Separate and synergistic modes of tau and amyloid-β toxicity. Review. Alzheimer's Research & Therapy 2011, 3:15 doi:10.1186/alzrt74 Full Free text

Melatoniini

Melatoniini näyttää myös ehkäisevän Alzheimerin taudille tunnusomaisten amyloidipaakkujen syntyä aivoissa. Lue lisää alla olevista linkeistä.

Could melatonin promote healthy ageing? Nutraingredients.com 16.1.2018
Zisapel N. New perspectives on the role of melatonin in human sleep, circadian rhythms and their regulation. British Journal of Pharmacology. 2018, 15 January DOI: 10.1111/bph.14116

Vhh-ja ketogeeninen ruokavalio + ravintolisät

Alzheimer-tutkija professori Dale E. Bredesen suosittelee katsauksessaan Alzheimerin taudin ehkäisyyn vähähiilihydraattista ruokavaliota ja useita ravintolisiä. Miksi juuri vhh-ruokavalio? Koska se on diabeetikolle terveellisin ja Alzheimerin tauti on tyypin 3 diabetes, jossa aivoissa kytevät insuliiniresistenssi ja virheellinen glykosylaatio. Ruokavaliolla ja ravintolisillä voidaan saavuttaa parempia tuloksia kuin tehottomilla ja kalliilla lääkkeillä.

Ketogeenisen dieetin (KD) vaikutusta Alzheimerin tautiin on tutkittu koe-eläimillä ja ihmisillä. Tulokset ovat lupaavia (Rusek ym 2020). Tutkijat tiivistävät KD:n biokemialliset vaikutusmekanismit alla olevassa kaavakuvassaan.

Alzheimerin tauti ja ketogeeninen dieetti

Ketogeeninen dieetti (KD) vaimentaa hapetusstessiä ja kroonista matala-asteista tulehdusta sekä aktivoi mitokondrioiden tuotantoa ja toimintaa. Näin KD säätää aineenvaihduntaa (metabioliaa) oikeille raiteilleen (Rusek ym. 2020).

Melatoniini näyttää myös ehkäisevän Alzheimerin taudille tunnusomaisten amyloidipaakkujen syntyä aivoissa

Rusek M, Pluta R, Ulamek-Koziol, Czuzwa SJ. Ketogenic Diet in Alzheimer’s Disease. International Journal of Molecular Sciences.2019,20, 3892. Free Full Text
Could melatonin promote healthy ageing? Nutraingredients.com 16.1.2018
Zisapel N. New perspectives on the role of melatonin in human sleep, circadian rhythms and their regulation. British Journal of Pharmacology.
2018, 15 January DOI: 10.1111/bph.14116
Bredesen DE. Reversal of cognitive decline: A novel therapeutic program. Aging 2014;6(9) Free Full Text

Kizuka Y, Kitazume S, Fujinawa R et al. An aberrant sugar modification of BACE1 blocks its lysosomal targeting in Alzheimer's disease. EMBO Molecular medicine Article first published online: 15 JAN 2015 DOI: 10.15252/emmm.201404438 Free Full Text