Kalaöljyn vaikutus aivoissa

Kalaöljy sisältää noin 50 erilaista rasvahappoa, joilla on elimistössä erilaisia vaikutuksia. Vain osa näistä rasvahapoista kuuluu omega-3-perheeseen. Nykykäsityksen mukaan vain EPA (eikosapentaeenihappo, omega-3) on vaikutuksiltaan antipsykoottinen ja antidepressiivinen. Tyhjiötislaamalla etyyliesteröity EPA (E-EPA) pääsee aivoihin veriaivoesteen läpi paremmin kuin tavalliset kalaöljyt; siksi E-EPAa tutkitaan vilkkaasti psykiatriassa. Muut kalaöljyn rasvahapot, kuten arakidonihappo (AA) ja DHA estävät EPAn hyviä vaikutuksia aivoissa, sanoo englantilainen psykiatrin professori Malcolm Peet. Siksi hän tutkii ja suosittaa nimenomaan E-EPAa. Peet kuuluu rasvahappohoidon pioneereihin neuropsykiatriassa.

EPA-rasvahappo vaikuttaa aivoissa edullisesti monella eri tavalla. Tietyt myönteiset vaikutustavat ovat samankaltaisia kuin synteettisillä lääkkeillä paitsi, ettei EPA aiheuta lääkkeille ominaisia sivuvaikutuksia.

 • EPA ehkäisee aivojen vanhenemismuutoksia ja pitää yllä muistiinpainamiskykyä ja pitkäkestoista muistia (LTP) (lue tutkimus)
 • EPA vaimentaa solujen NF-Kappa B-proteiinia (NF-KB), jolloin vastustuskyky useimpia kroonisia tauteja vastaan paranee (lue lisää).
 • EPA aktivoi aivosolujen (neuronien) kalvoproteiineja, syntaksiineja ja syntabuliineja, mikä edistää neurogeneesiä ja luo uusia synapseja. HUOM! Samaan tapaa fluoksetsetiini synnyttää uusia synapseja aivoturson pykäläpoimussa (lue lisää
 • EPA stimuloi – syntaksiinien ja aivoperäisen hermokasvutekijän välityksellä – välittäjäaineiden, etenkin serotoniinin ja dopamiinin tuotantoa aivoissa (hermokasvutekijän kautta, katso jäljempänä). Tämä tapahtuu yhtäältä kalsiumkanavien kautta (calcium signaling pathway) ja toisaalta vapauttamalla hermosoluissa arakidonihappoa (lue lisää).
 • EPA vaikuttaa myös adiposytokiinireittiä ja G-proteiinien kautta solujen energiatasoon.
 • EPA-rasvahappo parantaa myös adrenaliinin ja noradrenaliinin suhdetta, mikä ehkäisee ja vaimentaa stressiä (lue tutkimus)
 • EPA suojaa aivotursoa (hippokampusta) ikääntymiseen liittyvältä muistin heikkenemiseltä: EPA edistää asioiden painamista muistiin (long term potentiation, LTP) (Neurobiology of ageing 2006)
 • EPA hoitaa ja vaalii mitokondrioiden ulko- ja sisäkalvon kuntoa ja korjaa niiden vaurioita; sillä on tärkeä merkitys niin mielen kuin kehonkin terveydelle. E-EPA Huntingtonin taudissa
 • EPAsta syntyy elimistössä – myös aivoissa – tarpeen mukaan DHA:ta (dokosaheksaeenihappoa). Asia on oisoitettu mm. japanilaisessa tutkimuksessa (2009). Elimistö valmistaa DHA:sta tarpeen mukaan neuroprotektiini D1:tä (NPD1), kuten viereisestä kaavakuvasta ilmenee. NPD1 ehkäisee hapetusstressiä ja vaimentaa tulehdusta (inflammaatiota) (lue lisää). Kalaöljyn syönti ei kuitenkaan välttämättä aina nosta punasolujen DHA-pitoisuutta. Foolihappo on tarpeen DHA:n synteesille ja vapautumiselle maksasta (lue lisää). 1000 mg/vrk E-EPAa nostaa aikuisen suomalaisen seerumin EPA-pitoisuutta 2,5-kertaisesti. Samalla solujen omega-3-indeksi nousee ja AA/EPA-suhde laskee.
 • EPA tuottaa kudoksissa resolviineja (E1 ja E2) jotka ehkäisevät ja vaimentavat tulehdussytokiinejä (lue lisää englanniksi).
 • EPA aktivoi aivoperäistä hermokasvutekijää (engl. brain-derived neurotrophic factor, BDNF). Se vaikuttaa erityisesti aivotursojen eli hippokampusten alueella, jolla se lisää hermosolujen määrää ja pitää niitä elossa. Aivosolut tuottavat välittäjäaineita kasvutekijän avulla. Omega-3-rasvahappojen puute, omega-6-sarjan arakidonihapon runsas saanti ja jatkuva voimakas stressi estävät BNDF:ää ja vähentävät hippokampuksen neuronien määrää ja niiden kykyä tuottaa välittäjäaineita. EPA siis näyttää ehkäisevän stressin haittoja myös tällä mekanismilla. Psykiatrit uskovat mielialalääkkeidenkin vaikuttavan suurelta osilta juuri BDNF:n kautta. EPA-hoito ei ole ristiriidassa psyykelääkkeiden käytön kanssa, vaan todennäköisesti tehostaa niiden vaikutusta, jolloin lääkettä voidaan tarvita vähemmän ja lyhyemmän aikaa (lue lisää).
  Kalaöljy tehostaa masennuslääkitystä
 • EPA stimuloi aivojen kantasolujen kasvua (lue raportti). Siten EPA kykenee ehkäisemään ja korjaamaan masennuksen ja skistofrenian aiheuttamaa solutuhoa aivoissa. Tämä E-EPAn vaikutus selittynee edellä kerrotulla BDNF-vaikutuksella sillä BNDF ravitsee kantasoluja ja neuroneja.
 • EPA vaikuttaa nucleus accumbensin kuoreen ja tasapainottaa hypotalamus-aivolisäke-lisämunuais-akselin (HPA axis) toimintaa. Se on neuroendokrinologinen järjestelmä, joka reagoi stressiin ja jonka seurauksena ihminen tuottaa stressihormoneja, kortikosteroideja. Niiden tarkoituksena on vaikuttaa aivojen limbiseen järjestelmään, erityisesti hippokampukseen, jossa tunteiden säätely tapahtuu. Professori Joseph Hibbelnin tutkimusten mukaan omega-3 vaikuttaa aivoissa hillitsemällä kortikotropiinia vapauttavaa hormonia (corticotropine-releasing factor, CRF). Siten omega-3-rasvahapot voivat ehkäistä ahdistusta, pelkoa ja väkivaltaista käytöstä.
 • EPA tehostaa muistia ja oppimiskykyä parantamalla LTP-toimintoja (Long term potentiation). LTP tarkoittaa synapsien pitkäkestoisen toiminnan, kuten muistin ja oppimisen tehostamista erityisesti hippokampuksessa, mutta myös muualla aivoissa (ks. Laasonen ym. 2005). LTP on tarpeen kaikessa oppimisessa,mukaan lukien urheiluvalmennus. Siksi E-EPA onn erinomainen ravintolisä kaikille urheilijoille.
 • EPA voi vähentää itsemurha-ajatuksia, koska niitä hautovien ihmisten aivojen serotoniinireseptoreissa (5-HT-reseptoreissa) on muutoksia juuri HPA-reitin yliaktiviteetissa. E-EPA vaimentaa tätä yliaktiviteettia, jota esiintyy myös muissa tiloissa kuin masennuksessa, nimittäin lihavuudessa, dementiassa, Alzheimerin ja Parkinsonin taudeissa sekä AIDSissa.
 • EPA parantaa solujen ja mitokondrioiden kalvojen joustavuutta (fluidity), jolloin solukalvon rakenne ja sen myötä solukalvoon sitoutuneiden proteiinireseptorien ja ionikanavien rakenne muuttuu. EPA suojaa paitsi solukalvon rasvahappoja myös sen proteiineja (lue lisää). Silloin ravintoaineet pääsevät paremmin sisälle soluun ja kuona-aineet ulos. Solukalvojen joustavuus on heikentynyt mm. kaksisuuntaista mielialahäiriötä potevilla.
 • EPA (E-EPA) stimuloi N-asetyyliaspartaatin tuotantoa aivosoluissa, mikä selittää E-EPAn hoitavaa vaikutusta etenkin kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä (lue lisää)
 • EPA kilpailee arakidonihapon (AA) kanssa entsyymeissä, joissa AA muuttuu syklo-oksigenaasi- (COX), lipoksigenaasi- (LOX) ja P450-järjestelmissä tulehdusta aiheuttaviksi sytokiineiksi. Masentuneen ihmisen aivoissa on liikaa AA:ta ja liian vähän EPAa. Tilannetta tulsi korjata ensisijaisesti nauttimalla ruoan lisänä EPAa.
 • EPA hillitsee fosfolipidejä hajottavien entsyymien (fosfolipaasi A2, C ja asetyyli-CoA-syntetaasi) toimintaa.
 • EPA säätää toimintoja proteiineissa, jotka sitoutuvat monityydyttymättömiin rasvahappoihin. Esimerkiksi GAP-43 ja useimmat ionikanavat.
 • E-EPA aktivoi spesifisiä rasvahapporeseptoreita, erityisesti peroksisomi-proliferaattorireseptoreiden (PPARs) alfa-, beta ja deltatyyppejä.
 • E-EPA hillitsee proteiinikinaasi C:n (PKC:n) aktiivisuutta, minkä uskotaan tasaavan mielialan vaihteluita(Molecular Psychiatry 2001). Samalla tavalla vaikuttavat litium ja valproaatti.
 • EPA ja muut välttämättömät rasvahapot säätävät yli 300 aivoissa vaikuttavan geenin rakennetta ja toimintoja. Geeneistämme 50–70 prosenttia on juuri aivoissa, joissa ne koodaavat valkuaisaineiden (entsyymien) synteesiä. Siksi EPA vaikuttaa edullisesti tunne-elämään, ajatteluun, persoonallisuuteen ja mielenterveyteen. EPA lisää mm. rasvahappogeenin CD36/FAT ilmentymistä, mikä parantaa glukoosin hyväksikäyttöä ja tehostaa insuliiniherkkyyttä (lue lisää).
 • EPA stabilisoi aivo- ja sydänlihassolujen solukalvoja. Sydämessä stabilisointi ehkäisee rytmihäiriöitä ja aivoissa epileptisiä kohtauksia (lue uusi epilepsiatutkimus)
 • EPA suojaa aivosoluja ikääntymistä ja säteilyn aiheuttamia vaurioita vastaan (J Neurochem. 2004;91(1):20-9).
 • EPA estää syövän kasvua ja metastasointia (Cancer Sci 2005). Uusi tutkimus selittää biokemiallisia mekanismeja, joilla EPA estää rintasyövän kasvua ja leviämistä.
 • Ehkäisee ja vaimentaa kipua (lue lisää)
 • Lievittää syöpäpotilaan ahdistusta ja pelkoa taudin uusiutumisesta ja leviämisestä (Obuko ym. 2018).

  Alla oleva kuva selvittää liian vähäisen kalarasvan (n-3 PUFA) saannin yhteyttä pelkotilojen syntyyn aivoissa sekä myös suolistoflooran ja aivojen välistä vuorovaikutusta (Okubo ym. 2018). Leaky gut = vuotava suoli.

  Dysfuncional fear processing

E-EPAn tehoa voidaan lisätä nauttimalla samanaikaisesti seuraavia ravintolisiä, joilla on synerginen yhteis- ja vuorovaikutus:
- karnosiini
- magnesium
- foolihappo
- B6- ja B12-vitamiinit
- C-, D ja E-vitamiinit sekä
- lykopeeni
- soijan isoflavonoidit
- berberiini (etenkin diabeetikoille)
- ubikinoni

Parhaan tehon saamiseksi suosittelen usean ravintolisän yhtäaikaista nauttimista.

Kardiologien antama saantisuositus (2009)

Kirjallisuutta:
Okubo R, Chen C, Sekiguchi M, et al.  Mechanisms underlying the effects of n-3 polyunsaturated fatty acids on f ear memory processing and their hypothetical effects on fear of cancer recurrence in cancer survivors. Review. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 2018 Apr;131:14-23. doi: 10.1016/j.plefa.2018.03.006. Epub 2018 Mar 22. Free Full Text
Messamore E, Almeida DM, Jandacek RJ, McNamara RK. Polyunsaturated fatty acids and recurrent mood disorders: Phenomenology, mechanisms, and clinical application. Review. Progress in Lipid Research 2017 April; 66:1–13. doi: 10.1016/j.plipres.2017.01.001.
Patrick RP, Ames BN. Vitamin D and the omega-3 fatty acids control serotonin synthesis and action, part 2: relevance for ADHD, bipolar, schizophrenia, and impulsive behavior. FASEB J. 2015 Feb 24. pii: fj.14-268342/ Free Full text pdf
Su KP, Matsuoka Y, Pae CU. Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids in Prevention of Mood and Anxiety Disorders.
Clinical Psychopharmacology and Neuroscience. 2015 Aug 31;13(2):129-37. doi: 10.9758/cpn.2015.13.2.129. Free Full Text pdf
McNamara RK, Strimpfel J, Jandacek R, et al. Detection and Treatment of Long-Chain Omega-3 Fatty Acid Deficiency in Adolescents with SSRI. PharmaNutrition. 2014 Apr 1;2(2):38-46. Abstract
Jazayeri S, Tehrani-Doost M, Keshavarz SA, Hosseini M, Djazayery A, Amini H, Jalali M, Peet M. Comparison of therapeutic effects of omega-3 fatty acid eicosapentaenoic acid and fluoxetine, separately and in combination, in major depressive disorder. Aust N Z J Psychiatry. 2008;42(3):192-8. [PubMed]
Song C, Zhao S. Omega-3 fatty acid eicosapentaenoic acid. A new treatment for psychiatric and neurodegenerative diseases: a review of clinical investigations. Expert Opin Investig Drugs. 2007 Oct;16(10):1627-38. [PubMed]
Marlene P. Freeman, Joseph R. Hibbeln, Katherine L. Wisner, John M. Davis, David Mischoulon, Malcolm Peet, Paul E. Keck, Jr., Lauren B. Marangell, Alexandra J. Richardson, James Lake, Andrew L. Stoll. Omega-3 fatty acids: evidence basis for treatment and future research in psychiatry. Journal of Clinical Psychiatry. 2006 Dec;67(12):1954-67. [Abstract] [Full Free Text]
Laasonen M, Erkkila AT, Isotalo E, Pulkkinen JJ, Haapanen ML, Virsu V. Serum lipid fatty acids, phonological processing, and reading in children with oral clefts. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2005 Oct 28; [Free Full Text]
Logan AC. Neurobehavioral aspects of omega-3 fatty acids: possible mechanisms and therapeutic value in major depression. Altern Med Rev. 2003;8(4):410-25. Review. [PubMed]
Green P, Gispan-Herman I, Yadid G. Increased arachidonic acid concentration in the brain of Flinders Sensitive Line rats, an animal model of depression. J Lipid Res. 2005; [Free full text, pdf]
Osher Y, Bersudsky Y, Belmaker RH. Omega-3 eicosapentaenoic Acid in bipolar depression: report of a small open-label study. J Clin Psychiatry. 2005;66(6):726-9 [PubMed]
Aas V, Rokling-Andersen MH, Kase ET, et al. Eicosapentaenoic acid (20:5 n-3) increases fatty acid and glucose uptake in cultured human skeletal muscle cells. J Lipid Res. 2005; [Free Full Text]
Fontani G, Corradeschi F, Felici A, et al. Cognitive and physiological effects of Omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation in healthy subjects. Eur J Clin Invest. 2005;35(11):691-9 [PubMed]
Fontani G, Corradeschi F, Felici A, et al. Blood profiles, body fat and mood state in healthy subjects on different diets supplemented with Omega-3 polyunsaturated fatty acids. Eur J Clin Invest. 2005;35(8):499-507 [PubMed]
Frangou S, Lewis M, Wollard J, Simmons A. Preliminary in vivo evidence of increased N-acetyl-aspartate following eicosapentanoic acid treatment in patients with bipolar disorder. J Psychopharmacol. 2006 Aug 4; [Free Full Text]