Vihersimpukka

Uuden Seelannin vihersimpukka (perna canalicus) kasvaa meriviljelmissä. Virhersimpukasta valmistettua uutetta on tutkittu laajalti eläimillä ja ihmisillä, ja tulosten mukaan uute ehkäisee ja lievittää niveltulehdusta.

Skotlannissa Glasgown kaupungissa Victoria Infirmary -sairaalassa tehtiin kaksoissokkokoe, johon osallistui 66 potilasta. Heistä 28:lla oli nivelreuma ja 38:lla nivelrikko (osteoartriitti). Potilaat tutkittiin alussa ja kuukauden välein puolen vuoden ajan. Osa potilaista jatkoi simpukkauutteen käyttöä vähintään 4,5 vuotta.

Hyvä hoitotulos saavutettiin 68 prosentissa nivelreumapotilaita ja 40 prosentissa muista nivelpotilaista. Nivelvaivat vähenivät merkittävästi. Apua saivat etupäässä vanhat potilaat, joilla oli ollut niveltulehdus vuosikausia. Hoidon aikana kipu hellitti ja jäykkyys väheni, jolloin arkiaskareet sujuivat helpommin. "Perna canaliculus on tehokas lisäravinne tai perinteisen (lääke)hoidon mahdollinen vaihtoehto sekä nivelreuman että nivelrikon hoidossa", päättelivät tutkijat.

  1. Gibson RG ym. Perna canaliculus in the treatment of Arthritis. The Practitioner, 1980, 224; 995-999.

Vihersimpukkauute polven nivelrikon hoidossa

Vihersimpukkauutetta (tai lumetta) annettiin Ranskassa 60:lle polven nivelrikosta kärsivälle potilaille. Tutkijat mittasivat kymmentä eri muuttujaa potilailla. Neljä muuttujaa parani tilastollisesti merkitsevästi ja kolme muuta muuttujaa jonkin verran. Parhaiten uute paransi kipua ja liikerajoitusta. Lievemmästä nivelrikosta kärsivät saivat hoidosta enemmän apua kuin pitkälle edenneet tapaukset. Tutkijat päättelivät: "vihersimpukkauute tehoaa lievään polven nivelrikkoon."

  1. Audeval B ja Bouchacourt P. Double blind, placebo controlled study of the mussel Perna canaliculus (New Zealand green-lipped mussel) in gonarthritis (arthritis of the knee). La Gazette Medicale, 1986, 93 (38).

Vihersimpukkauute on vatsaa suojaava, tulehdusta hillitsevä luonnontuote

Vihersimpukkauute ehkäisi niveltulehdusta ja tehosti tulehduslääkkeiden anti-inflammatorista vaikutusta rotilla ja sioilla.

Vihersimpukkauute suojasi vatsan limakalvoja aspiriinin ja indometasiinin haittavaikutuksilta. Vatsaa suojaava vaikutus perustuu vihersimpukkauutteen merellisiin rasvahappoihin (EPA, EPA ja ETA), jotka vaikuttavat edullisesti prostaglandiinien aineenvaihduntaan. Vihersimpukkauute sopii käytettäväksi yhdessä synteettisten lääkkeiden kanssa, jolloin on odotettavissa vähemmän vatsavaivoja, sanovat tutkijat.

  1. Rainsford KD ja Whitehouse MW. Gastroprotective and anti-inflammaroty properties of green lipped mussel (perna canaliculus) preparation. Arzneimittel-Forschung/Drug Research 1980; 30(11), 2128-33.

Vihersimpukkauute kissojen ja koirien nivelvaivojen hoidossa

Suomalaiset eläinlääkärit ovat tutkineet sitä koirilla ja havainneet sen tehokkaaksi. Kahdeksan viikkoa kestäneeseen tutkimukseen osallistui 45 koiraa, joilla oli kroonista nivelvaivaa. Nivelrikko näkyi myös röntgenkuvissa. Koirat jaettiin kolmeen ryhmään, joista yksi sai vihersimpukkauutetta, toinen lumetta ja kolmas synteettistä lääkettä, karprofeenia. Koirien nivelet tutkittiin neljän viikon välein.

Tulosten mukaan vihersimpukkauute oli tehokkaampaa kuin lume, mutta hieman heikompaa kuin karprofeeni. Tulosten mukaan vihersimpukkauute on plaseboa tehokkaampaa koirien kroonisen nivelrikon hoidossa.

"Koska vihersimpukkauutteella ei havaittu sivuvaikutuksia, se voi olla hyödyllinen koirien hoidossa silloin, kun synteettistä tulehduskipulääkettä ei voida käyttää tai on tarvetta antaa kipua lievittävää hoitoa pitkähkön ajan", päättelevät tutkijat.

Hielm-Björkman A, Tulamo R-M. Salonen H, Raekallio M. Evaluating Complementary Therapies for Canine Osteoarthritis Part I: Green-lipped Mussel (Perna canaliculus). eCAM, 2007 doi:10.1093/ecam/nem136

Amerikkalaiset eläinlääkärit lisäsivät kuusi viikkoa 0,3 % Uuden Seelannin vihersimpukkauutetta 31 nivelrikosta kärsivän sekarotuisen koiran ruokaan. Tutkimusasetelma oli tieteellinen kaksoissokko – siis enempää tutkijat kuin koiratkaan eivät tienneet, ketkä saivat aitoa simpukkauutetta ja ketkä plaseboa.

Eläinlääkärit arvioivat kunkin koiran nivelvaivojen kehitystä: Kipua, turvotusta, liikerajoitusta ja liikerahinoita (crepitusta). Kuudessa viikossa aitoa simpukkauutetta saaneiden koirien nivelet tulivat selvästi parempaan kuntoon kuin lumeryhmän.

"Tulokset antoivat vahvan näytön siitä, että vihersimpukkauute voi lievittää koirien nivelvaivoja", kirjoittavat eläinlääkärit. Vaikutus perustuu mm. COX-ja LOX- entsyymien vaimennukseen (McPhee ym. 2007).

Bui LM, Bierer TL. Influence of green lipped mussels (Perna canaliculus) in alleviating signs of arthritis in dogs. Vet Ther. 2003 Winter;4(4):397-407. [PubMed]
McPhee S, Hodges LD, Wright PF, etl a. Anti-cyclooxygenase effects of lipid extracts from the New Zealand green-lipped mussel, Perna canaliculus. Comp Biochem Physiol B Biochem Mol Biol. 2007;146(3):346-56. [PubMed]

Japanilaiset eläinlääkärit tutkivat vuosina 1997-98 vihersimpukkauutteen tehoa 43 koiralla ja 6 kissalla. Eläimet oli tuotu hoitoon Tokion alueella eläinklinikkaan erilaisten nivelvaivojen vuoksi. Vihersimpukkauute oli erittäin tehokas tai tehokas 39:ssa (80%), heikosti tehokas 7:ssa (14%) ja tehoton yhdessä (2%) tapauksessa. Kahden eläimen (4%) oireet pahenivat hoidosta huolimatta. Paranemismuutokset varmistettiin myös röntgenkuvien avulla. Mitään kliinisiä haittavaikutuksia ei todettu, mutta neljällä eläimellä ilmeni lievää ripulointia hoidon aikana. Tutkijoiden mukaan vihersimpukkauute on erinomainen lisäravinne kissoille ja koirille, joilla on nivelvaivoja. Tutkijat suosittelevat mieluummin vihersimpukkauutetta kuin synteettisiä tulehduslääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa vakavia sivuvaikutuksia.

Tutkimus: Vihersimpukkauute koirien nivelvaivoissa

  1. Orima H ym. Clinical effects of the extract of the New Zealand green-lipped mussel on dogs and cats with joint diseases. Division on Veterinary Radiology, Nippon Veterinary and Animal Science University. Tutkimusraportti 14.12.1998

Sydänkirurgi Christian Barnardin lausunto

"Tunnen syvää myötätuntoa kaikkia niitä ihmisiä kohtaan, jotka kärsivät niveltulehduksista. Olin vasta 37-vuotias, kun totesin, että minullakin oli tuo tauti ja että se iski kalleimpiin aarteisiini, käsiini." Näin kirjoittaa maailman ensimmäisen sydämensiirron tehnyt professori Christian Barnard kirjassaan, jossa hän kuvaa jatkuvaa taisteluaan nivelreumaa vastaan. Tauti teki lopulta hänet työkyvyttömäksi kirurgin ammatissa ja joudutti hänen kuolemaansa.

Perinteisten hoitomuotojen lisäksi professori Barnard mainitsee käyttäneensä myös akupunktiota, homeopatiaa, liikuntahoitoa sekä vihersimpukkauutetta.

"Australialainen ystävä kertoi minulle eräänä päivänä kiinnostavasta uudesta tuotteesta, joka aiheuttaa ihmetystä reumalääkäreiden keskuudessa; he ovat hämmästyneitä tämän aineen vaikutuksista. Kyseessä on uute, jota saadaan Uuden Seelannin rannikkovesien vihersimpukoista. Uutteella sanotaan olevan tulehdusta estävää vaikutusta. Aluksi tämä oli vain oletus, mutta sitten brittitutkijat testasivat uutteen Skotlannissa reuma- ja nivelkulumapotilailla .... Sain itsekin hankituksi tätä simpukkauutetta. Se on totisesti auttanut minua ja jatkan sen käyttöä tälläkin hetkellä."

Christian Barnard: Mieux vivre l´ arthrite et les rhumatismes. Edition Menges, Syyskuu 1984