Tulehdus (inflammaatio)

Krooninen matala-asteinen tulehdus (inflammaatio) on syytekijänä kaikissa pitkäaikaisissa sairauksissa. Yhdessä vapaiden radikaalien ja homokysteiinin kanssa ne ovat ovat "rikoskumppaneita". Vaikka immunologian isä, Nobelilla palkittusaksalainen Rudolf Virchow esitti jo 1850-luvulla (!), että valtimonkovetustauti johtuu tulehduksesta, asia jäi unholaan ja on noussut uudelleen esille vasta viime vuosina. Asia on edelleen outo useimmille terveydenhuollon ammattihenkilöille, maallikoista puhumattakaan. Onneksi psykiatria on jo suuntautumassa ravitsemushoitoihin, jotka hillitsevät näitä tekijöitä.

Tulehdus (inflammaatio) syntyy kudoksissa, esimerkiksi valtimoiden seinämissä, keuhkoputkissa ja sidekudoksessa makrofagi-nimisten (syöjä)solujen vaikutuksesta. Niiden tarkoitus on suojata elimistöä ulkopuolisilta uhkatekijöiltä, kuten viruksilta, bakteereilta, sieniltä ja myrkyiltä. Tulehduksen perimmäinen syy on siis yleensä mikrobi-infektio.


Makrofagi syö bakteereita, viruksia ja muita mikrobeja. Lisäksi sillä on keskeinen rooli tulehduksen resoluutiossa (paranemisessa).

Makrofagien aiheuttama aktiviteetti jää usein "päälle" ja siitä seuraa tulehdusta aiheuttavien yhdisteiden liikatuotanto, mikä kiihdyttää alkaneita sairauksia, kuten masennusta ja valtimonkovettumatautia.
Metabolinen inflammaatio, metainflammasome

Tulehdus valtimossa

Kuva. Valtimonkovetustaudissa suonen seinämässä vallitsee krooninen matala-asteinen tulehdus, inflammaatio. Tulehduksen sammuttaminen eli resoluutio, on paranemisen kannalta välttämätöntä. Veren syöjäsoluilla (fagosyyteillä), eritoten makrofageilla, on keskeinen rooli parantamisessa ja kudoksen uudistuksessa, Immunoresolventit (kuten omega-3-rasvahapoista syntyvät nanomolekyylit resolviinit, protektiinit ja maresiinit) tarjoavat hyvän ja turvallisen hoitokeinon niissä tautitiloissa, joissa myllertää hallitsematon inflammaatio eikä paikallinen resoluutio (elimistön omin voimin) ole onnistunut  (Serhan 2017, Dalli ja Serhan 2017). Paikallista tulehdusta voidaan ehkäistä, vaimentaa ja sammuttaa monilla ravintolisillä, kuten berberiinillä, C-, E- ja D-vitamiineilla, E-EPAlla, karnosiinilla ja ubikinonilla. Niillä on synerginen yhties- ja vuorovaikutus; siksi niitä kanattaa nauttia yhtaikaa.

Olen puhunut ja kirjoittanut jo yli 25 vuotta hapetusstressin ja kroonisen, hiljaa kytevän tulehduksen (inflammaation) osuudesta lihavuudessa ja tavallisissa kansantaudeissa – allergioissa, astmassa, reumassa, diabeteksessa, reumassa, sydän- ja verisuonitaudeissa, luukadossa, syöpätaudeissa, stressissä, masennuksessa, skitsofreniassa, Parkinsonin ja Alzheimerin taudeissa jne. Olen myös esittänyt monia luonnonmukaisia keinoja hapetusstressin ja tulehduksen ehkäisyyn ja hillintään. Nyt vihdoin ”virallinenkin” lääketiede tunnustaa niiden tärkeän merkityksen, mutta valitettavasti ei kuitenkaan neuvo potilaita soveltamaan tietoa käytäntöön. Syynä on ravitsemuslääketieteen koulutuksen puute ja käypä hoito -suositusten suuntautuminen lääkehoitoihin. Valitettavasti terveydenhuollon ammattilaiset eivät vielä tunne riittävästi karnosiinin ja omega-6/omega-3-rasvahappojen suhteen eivätkä omega-3-indeksin merkitystä tulehdussytokiinien vaimentamisessa. Myös CLA on tehokas tulehduksen vaimentaja (J Lipid Res 2005). Lihavuus ja tulehdus -aiheesta on julkaistu perusteellinen tieteellinen artikeli ( J. Clin. Invest.2006). Lihavuuskin on tulehdustila, siksi se lisää monien sairauksien riskiä. Toisaalta liikunta ehkäisee tulehdusta.

TIME-lehti (23.2.2004) toi englantia lukevan yleisön tietoisuuteen hiljaisen tulehduksen merkityksen artikkelissaan “The Silent Killer... The surprising link between inflammation and heart attacks, cancer, Alzheimer's and other diseases.” Artikkelissa todetaan muun muassa: ”Kroonisen tulehduksen merkityksen pitäisi muuttaa radikaalisti lääkäreiden käsitystä siitä, miksi me sairastumme.”

Varsin yleinen geenivirhe hajottaa valtimoiden sisäpinnoilta tulehdukselta suojaavia EET-rasvahappoja ja altistaa siten valtimonkovettumataudille (lue lisää). Sitä tulisi ehkäistä ja hoitaa nauttimalla ruoan lisänä E-EPAa tai E-EPAn ja E-DHA:N yhdistelmää, D-vitamiinia, karnosiinia, ubikinonia ja muita tulehdussytokiineja vaimentavia yhdisteitä. Siten voimme ehkäistä sairauksia ja jarruttaa niiden etenemistä hillitsemällä hapetusstressiä ja tulehdusta. Asiasta on kyllä kirjoitettu yleislääketieteen lehdissä, mutta viesti ei ole vielä mennyt perille. Esimerkiksi New England Journal of Medicine -lehdessä osoitettiin, että sydän-ja verisuonitautien syynä on tulehdus. Se ilmenee potilaan veren ja kudosten kohonneina tulehdussytokiineina (mm. CRP ja TNF-alfa).

Kalaöljy – etenkin sen EPA-rasvahappo – ehkäisee tulehdussytokiinien syntyä kudoksissa, osoittaa mm. tunnettu ATTICA-stydy. JELES-tutkimus osoitti, että E-EPA ehkäisee sepelvaltimotautia ja sydänkohtauksia henkilöillä, jotka syövät kolesterolilääkkeitä (statiineja). Tutkijoiden mukaan E-EPA vaikuttaa suureksi osaksi nimenomaan vaimentamalla tulehdusta, joka on valtimotautien perussyitä. EPA-rasvahappo tuottaa elimistössä resolviini E1:tä (RvE1), joka on tehokas tulehdussytokiineja estävä yhdiste (lue lisää). Toiseksi, EPA vaimentaa endoteliinia, joka paksuntaa ja jäykistää valtimoita (lue lisää). EPAsta syntyy myös DHA:ta, ja siitä edelleen tulehdusta ehkäiseviä dokosatrieenejä ja maresiineja. EPA vapauttaa soluissa arakidonihappoa, joka toimii EET-rasvahappojen esiasteena. Suomessakin saa nyt 70-90-prosenttista E-EPAa, joka on tehokkain ja puhtain kalaöljy. E-EPA korjaa myös mitokondroiden vaurioita, joita pidetään myös verisuonitautien syytekijöinä (lue lisää). Johtavat amerikkalaiset sydänlääkärit suosittavatkin VHH-ruokavaliota ja E-EPAa, joka on ainoa kalaöljy, joka ei suurenna seerumin LDL-kolesterolin pitoisuutta.

EPA kykenee vaimentamaan jopa vaikeaa haimatulehdusta (lue raportti). Eräät amerikkalaiset sydänekspertit, mm. professori William S. Harris, suosittelevat E-EPAn ja E-DHA:n yhdistelmäkapseleita sydäntautien ehkäisyyn ja hoitoon. Suositus perustuu suurelta osin italialaiseen GISSI-tutkimukseen, jossa yksi ainoa kalaöljykapseli ehkäisi 30–50 % sydänkuolemista.

Inflammasomi laukaisee tyypin 2 diabeteksen

Kuinka tulehdus (inflammaatio) syntyy kudoksissa?

Asian ymmärtämiseksi on tarpeen selvittää solukalvon rakennetta ja sen toimintaa.

Kuva 1. Klikkaa kuvaan (ja siellä nuoleen Membrane Tutorial ja sen jälkeen solukalvon eri osiin), niin näet solukalvon rakenteen ja toiminnan liikkuvana kuvana. Solujen kalvot muodostuvat steroleista, proteiineista ja fosfolipideistä, joiden molekyylit ovat kahdessa kerroksessa, lipofiiliset päät poispäin ja rasvahappoketjut sisäänpäin.[Flash]. Fosfolipideistä rasvahappoja irroittava entsyymiperhe, fosfolipaasit (PLA2) on kaiken pahan alku ja juuri. Siksi skitsofreniakin on luonteeltaan tulehdustauti (Law ym. 2006).

Geenivirheet aktivoivat entsyymejä, jotka hajottavat tulehdukselta suojaavia rasvahappoja. Kun tämä suoja riistetään, tulehdus leimahtaa käyntiin. TNF-alfa tuottaa kudoksissa tulehdusta ja syöpää aiheuttavaa sytokiinia, interleukiini 8:aa (IL8). Karnosiini ja E-EPA vaimentavat sen aktiivisuutta. Harvardin yliopiston neurologit osoittivat äsken elegantisti, kuinka hapetusstressi ja tulehdus aiheuttavat ja pahentavat Alzheimerin tautia. Amerikkalaiset ja vänäläiset tiedemiehet osoittivat, kuinka karnosiini ehkäisee ja hillitsee taudin perusmekanismeja (lue lisää). Samalla tavoin tulehdus aiheuttaa mm. eturauhassyöpää.

Sytokiinien merkityksen selviäminen auttaa ymmärtämään, miksi antioksidantit (esim. karnosiini) ja E-EPA ehkäisevät taudin syntyä ja etenemistä (lue lisää). Japanilaiset tiedemiehet ovat osoittaneet, että karnosiini estää IL-8:a, jolla on osuutta mm. suolistotulehduksessa, astmassa, sydän- ja verisuonitaudeissa ja syöpätaudeissa (lue lisää).

Lääkäriseura Duodecimin aikakauskirjan pääkirjoituksessa 2004 psykiatrit Jari Tiihonen ja Antti Tanskanen suosittelivat omega-3-rasvahappojen käyttöä masennuksen lisähoitona. Siinä suositeltiin nimenomaisesti E-EPAa, joka toimii elimistössä sekä antioksidanttina että anti-inflammatoorisena aineena. Tulehdus ja hapetusstressi ovat näet tärkeitä seikkoja myös kaikisa neurologisissa ja psykiatrissa taudeissa – vaikkeivät kaikki lääkärit vielä niistä tiedä eivätkä osaa hoitaa niitä oikein. Syynä on sekä tietämättömyys että lääketeollisuuteen sidoksissa olevien lääkäreiden sorvaamat lääkkeitä suosivat hoitosuositukset. Nyt on jo aika alkaa ehkäistä ja hoitaa tulehdusta anti-inflammarotisilla ravintolisillä, joita saamme mm. kalaöljyn omega-3-rasvahapoista, EPAsta ja DHA:sta (Serhan 2017).

Tulehdus-käsite hämmentää maallikkoja ja terveydenhuollon ammattilaisia

Moni ihminen luulee ttulehduksen tarkoittavan infektiota, jota aiheuttavat mikrobit (virukset, bakteerit tai sienet). Yhtäältä suomenkielen sana ”tulehdus” merkitseekin infektiota, mutta toisaalta myös inflammaatiota, joka voi olla sekä haitallinen että hyödyllinen tapahtuma. Hyödyllinen se on normaalissa paranemisessa, esimerkiksi palovammassa. Inflammaatio tuottaa vapaita radikaaleja, joiden tarkoitus on tappaa haitallisia mikrobeja. Tällöin hapetusstressi on ihmiselle hyödyllinen, itsestään ohimenevä prosessi.

Tiedemiehet ovat kuitenkin tienneet jo vuosikymmeniä, etteivät kaikki ihmiset – etenkään ikääntyneet – kykene pysäyttämään parantavaa inflammaatiota, vaan se jatkuu ”yliampuvana” ja jää päälle. Se on kuin metsäpalo, joka riistäytyy hallinnasta.

Krooninen hiljainen inflammaatio ei kuitenkaan ole vain ikääntyneiden ongelma (Kokicki ym. 2015), sillä sitä ilmenee myös nuorilla ihmisillä muun muassa geenivirheiden, tupakoinnin, alkoholi-, lääke- ja huumeriippuvuuksien ja epäterveiden ruokatapojen vuoksi. Lihominen aiheuttaa kudoksissa inflammaatiota, joka sekoittaa hormonitasapainoa (lue lisää). Mahalaukun kierteinen helicobakteeri (H. pylori) aiheuttaa limakalvolla tulehduksen, jota luuytimen kantasolut vaeltavat sammuttamaan, mutta muuttuvatkin itse syöpäsoluiksi (lue uutinen). [Australialainen tohtori J. Robin Warren löysi helikobakteerin vuonna 1979, mutta sen merkitys mahahaavan aiheuttajana tunnustettiin yleisesti vasta kun hän sai Nobelin vuonna 2005! Näin kauan vanhat jäärät haraavat vastaan uusien keksintöjen hyväksynnässä lääketieteessä.]

Näissä tiloissa tulehdus on kroonista laatua. Silloin elimistössä syntyy tulehdusta aiheuttavia yhdisteitä, jotka vaurioittavat valtimoiden sisäseinämiä (endoteelia), nivelrustoja, aivoja, silmän verkkokalvoa ja muita kudoksia. Näitä tulehdusta välittäviä yhdisteitä kutsutaan sytokiineiksi eli tulehdusmarkkereiksi. Tunnetuimpia ovat C-reaktiivinen proteiini (CRP) ja tuumorinekroositekijä-alfa (TNF-alfa) ja interleukiini-6 (IL-6) ja prostaglandiini E2 (PGE2). Niitä syntyy monissa häiriötiloissa, muun muassa infektioissa, hapetusstressissä ja insuliinin menettäessä herkkyyttään (insuliiniresistenssissä). Insuliiniresistenssi on oikotie diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin, syöpään ja ennenaikaiseen vanhenemiseen.

PGE2 on tunnetuin esimerkki ”pahoista”, tulehdusta aiheuttavista eikosanoideista, joita elimistössä syntyy ravinnon omega-6-rasvahapoista (arakidonihaposta, AA). Omega-3-rasvahapot (kuten EPA) ja monet muut suojaravinteet sitä vastoin ehkäisevät niiden syntyä tuottamalla ”hyviä” eikosanoideja. EPAsta syntyy ”hyvää”, tulehdusta ja syöpää ehkäisevää prostaglandiinia PGE3:a.

Lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattihenkilöt (ja monet potilaat) tietävät, että useat krooniset sairaudet (esim. reumataudit ja neurologiset sairaudet) ovat ns. autoimmuunitauteja, joissa elimistö hyökkää omia kudoksiaan vastaan, mutta he eivät ole yleisesti vielä oivaltaneet, että vastaavanlainen hyökkäys on käynnissä kaikissa aivan ”tavallisissakin” kroonisissa taudeissa. Niinpä tavallisten tautien hoidossa ei osata vielä yleisesti käyttää hyväksi luonnollisia keinoja tulehduksen hillitsemiseksi.

Hapetusstressi ja tulehdus – rikoskumppanit”

Kolme yleisintä tapaavaa tautia ovat sydän- ja verisuonitaudit, syöpä ja aivohalvaus. Myös muistisairaudet, masennus ja dementia yleistyvät kovaa vauhtia. Krooninen tulehdus ja hapetusstressi ovat kaikkien niiden syytekijöitä. Amerikan lääkärilehdessä (JAMA) julkaistun tutkimuksen mukaan paksusuolen syövän riski on kolminkertainen henkilöllä, jonka CRP-arvo kuuluu ylimpään viidennekseen (alimpaan viidennekseen verrattuna). Kohonnut CRP kovettaa valtimoita. Masennukseen, vihamielisyyteen ja agressiivisuuteen taipuvaiset ihmiset tuotavat maksassan tavallista enemmän CRP:tä, osoittaa uusi amerikkalainen tutkimus.

Krooniset taudit liittyvät usein toisiinsa. Esimerkiksi diabetes lisää tunnetusti sydän- ja verisuonitauteja, harmaakaihia ja syöpää. Stressi ja masennus liittyvät usein sydäntauteihin ja päinvastoin. Niillä tiloilla täytyy siis olla yhteisiä biologisia nimittäjiä. Niitä ovatkin sekä vapaat radikaalit (hapetusstressi) että tulehdussytokiinit. Valtimon seinämiin syntyvät plakit tuottavat otsonia, joka hapettaa kolesterolia. Silloin CRP-pitoisuus nousee ja syntyy tulehdusreaktio, joka ahtauttaa suonta ja estää verenkiertoa. Kun plakki repeää, syntyy happiradikaalien myrsky, joka voi aiheuttaa sydäninfarktin tai vaurioittaa aivoja. Samalla tavalla sepelvaltimon pallolaajennus aiheuttaa voimakkaan hapetusstressin, joka usein heikentää potilaan muistia pysyvästi ja aiheuttaa masennuksen.

Tulehdustila voidaan todeta yksinkertaisesti mittaamalla verestä tulehdussytokiineja, esimerkiksi CRP (tai mieluummin herkkä hs-CRP). Sydäninfarkti kohtaa aniharvoin ihmisiä, joiden CRP on alle 0,5 mg/l, kun taas yli 3 mg/l voi merkitä kolminkertaista sydän- tai aivoinfarktin vaaraa. Aivohalvauksen jälkeen koholla oleva CRP ennustaa suurella todennäköisyydellä uutta kohtausta, joka voi olla fataali. Pelkkä veren valkosolujen lisääntynyt määrä (>6.7) viittaa sydäntaudin vaaraan, sanotaan uudessa tutkimuksessa, joka tukee käsitystä taudin tulehdusluonteesta (Arch Intern Med. 2005;165:500-508).

Kuitenkaan lääkärit eivät aina mittaa ja seuraa potilaan veren tulehdussytokiineja eivätkä osaa antaa hänelle rasva- ja vesiliukoisia antioksidantteja eivätkä tulehdusta estäviä suojaravinteita, kuten EPAa. Kaikki lääkärit eivät myöskään tiedä, että kohonnut CRP, TNF-alfa ja muut tulehdussytokiinit ennustavat lisääntynyttä syöpätautien vaaraa. Krooninen tulehdus muuttaa terveitä soluja syöpäsoluiksi ja lisää jo elimistössä olevien syöpäsolujen aggressiivisuutta. Meissä kaikissa, terveissäkin, on syöpäsoluja. Esimerkiksi yli 50-vuotiaana liikenneonnettomuudessa kuolleista terveistä miehistä joka toiselta on löydetty eturauhasesta syöpäsoluja, vaikka he ovat olleet oireettomia.

Omega-3-rasvahapot ehkäisevät syöpää ja kuvassa on myös krooninen tulehdus (lue lisää).

Tulehdus sydän- ja verisuonitaudeissa
E-EPA lisää statiinien tehoa ja ehkäisee sydänkuolemia

Tulehdus tuhoaa aivosoluja ja heikentää mielenterveyttä

Neuropsykiatristen häiriöiden syytekijöitä molekyylitasolla ovat vapaat radikaalit (hapetusstessi) ja tulehdus. Ne vaurioittavat solyujen moottoreita, mitokondrioita. Välittäjäaineiden toiminnanhäiriöt ovat vain niiden seurausta. Masennus ja dementia yleistyvät kaikkialla länsimaissa, ja niiden hoitoon vaaditaan lisää rahaa ja muita voimavaroja. Silti niiden ehkäisemiseksi ei tehdä juuri mitään. Esimerkiksi tulehduksen osuudesta masennuksessa on julkaistu kymmeniä tieteellisiä tutkimuksia, mutta terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät juuri tunne niitä eivätkä osaa neuvoa potilaille ehkäiseviä toimia. Antioksidantit ja muut tulehduksen estoaineet olisivat tehokasta ennaltaehkäisyä ja täydentävää hoitoa.

Eräässä seurantatutkimuksessa mitattiin 1050 miehen veren CRP-pitoisuutta ja heidän sairastumistaan dementiaan tutkittiin 25 vuoden kuluttua. Ylimmän neljänneksen ryhmässä ilmeni kolme kertaa enemmän Alzheimerin tautia ja verenkiertohäiriöistä johtunutta tylsistymistä kuin alimman neljänneksen miehillä. ”Tulehdusprosessi oli osoitettavissa verikokeessa kauan ennen kliinisten oireiden ilmaantumista”, sanovat tutkijat.

Tylsistymistä olisi voitu todennäköisesti ehkäistä antioksidanteilla, foolihapolla ja muilla B-vitamiineilla sekä omega-3-rasvahapoilla. Suomessa näin ei menetellä yleisesti, vaikka dementian hoito maksaa jo yhtä paljon kuin puolustusvoimien ylläpito.

Masennuksessa ja skitsofreniassa aivokammiot laajenevat ja aivokudos surkastuu. Syynä ovat jälleen vapaat radikaalit ja tulehdus. Aivojen kuvantamistutkimusten mukaan surkastuneetkin aivot voivat palautua (lähes) ennalleen, kun potilas ottaa suuria päiväannoksia farmaseuttista laatua olevaa kalaöljyä (lue Jonathanin tapaus). Yksittäiset dramaattiset paranemiset ja kliiniset kaksoissokkotutkimukset osoittavat, että anti-inflammatorinen omega-3-hoito ja antioksidantit voivat nopeuttaa potilaan paranemista nykyiseen käypään hoitoon verrattuna. Katso alla olevat taulukot linkeistä.

Verkkokalvon rappeuma

Väestön vanhetessa verkkokalvon rappeuma yleistyy. Sen syynä on verkkokalvon hapetusstressi ja krooninen tulehdus, joita voidaan ehkäistä tehokkaasti, edullisesti ja turvallisesti sinkillä ja karotenoideilla. Tämä osoitettiin äskettäin Yhdysvaltain terveysviraston silmätautien tutkimuslaitoksen suuressa seurantatutkimuksessa, jossa seurattiin yli 5000 potilasta. Suomessa terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät joko tunne sitä tai eivät halua tietää siitä mitään.

Amerikan lääkärilehti julkaisi 930 henkilön tutkimuksen, jonka mukaan koholla oleva CRP lisää merkitsevästi verkkokalvon rappeuman vaaraa. “Kohonnut CRP on itsenäinen silmän ikärappeuman riskitekijä, joka kertoo tulehduksen olevan merkittävä syytekijä tässä taudissa”, päättelivät tutkijat.

Verkkokalvon rappeuman täydentävä ravitsemushoito

Tyypin 2 diabetes

Aikuistyypin diabeteksen yleisyys on kaksinkertaistunut viimeisten 30 vuoden aikana. Tautia potevien ihmisten CRP ja IL-6 (ja homokysteiini) ovat yleensä koholla. Ja kääntäen, ”terveiden” ihmisten koholla oleva CRP ja IL-6- (ja homokysteiini) ennustavat lisääntynyttä diabeteksen vaaraa. Kuulu amerikkalainen Women's Health Study osoitti, että “terveiden” naisten kohonnut IL-6 merkitsi 7,5-kertaista ja kohonnut CRP 16-kertaista tyypin 2 diabeteksen riskiä. Tässä yhteydessä on syytä todeta, että taudin riskiä lisääviä, tulehdussytokiinien pitoisuutta seikkoja on muitakin: tupakointi, lihavuus ja synteettisten estrogeenien käyttö. “Kohonnut CRP ja IL-6 lisäävät tyypin 2 diabeteksen vaaraa. Tulokset tukevat käsitystä, jonka mukaan tulehduksella on keskeinen merkitys taudin synnyssä”, kirjoittavat tutkijat.

CRP jäykistää valtimoita. Havainto selittää osaltaan diabeetikon riskiä sairastua ja kuolla sydän- ja verisuonitauteihin. Niinpä piilevän kroonisen tulehduksen ehkäisy onkin diabeetikolle elintärkeää.

Vanhuuden heikkous ja tulehdus

Vanhuudenheikkoutta potevien ihmisten veren tulehdussytokiinit ovat usein koholla, ilmeni lähes 5000 ikäihmisen tutkimuksesta. Oireina oli lihasheikkoutta, väsymystä, veritulppia ja yleistä heikkoutta ja aktiviteetin vähenemistä. Ikääntymiseen liittyvissä oireissakin hiljaa kytevällä tulehduksella näyttää olevan keskeinen merkitys. Ihmisen vanhetessa eri puolille kehoa kehittyy erilaisia vähäisiä tulehdusmuutoksia, jotka vähitellen rappeuttavat elimistöä ja heikentävät sen toimintoja. Siksi ikääntyvien olisi erittäin tärkeää nauttia ruoan lisänä antioksidantteja, foolihappoa ja muita B-vitamiineja ja tulehdusta ehkäiseviä omega-3-rasvahappoja.

Kuoleman lähestyessä tulehdussytokiinien määrä lisääntyy merkittävästi. Eräässä tutkimuksessa niiden määrää veressä seurattiin 1293 vanhuksen verestä lähes 5 vuoden ajan. Kohonnut IL-6 ennusti kaksinkertaista kuolemanvaaraa seuranta-aikana. Kohonnut CRP ennusti samoin kuoleman riskiä, mutta heikommin kuin IL-6. Kun molemmat, sekä IL-6 että CRP, olivat koholla oli kuolemanvaara lähes 3-kertainen verrattuna vanhuksiin, joiden veressä nämä parametrit olivat normaalit. “CRP ja IL-6 voivat olla hyödyllisiä riskiryhmien tunnistamisessa ja tulehduksen estohoidon tarpeen määrittämisessä”, kirjoittivat tutkijat.

Mistä krooninen tulehdus johtuu?

Kuten edellä on jo ollut puhetta, ikääntymiseen ja kaikkiin kroonisiin sairauksiin liittyy lisääntynyt hapetusstressi ja tulehdussytokiinien muodostus kudoksissamme. Nämä sytokiinit ovat yhdisteitä, jotka välittävät tietoa eri solujen ja kudosten välillä. Nivelreuma on ehkä tunnetuin tauti, jossa kudoksiin ilmaantuu suuria määriä tulehdusta ja angiogeneesiä aiheuttavia yhdisteitä, kuten TNF-alfa, IL-6, IL-1b ja IL-8. Tulehdussytokiineja syntyy ylimäärin myös kaikissa muissa pitkäaikaissairauksissa. Terveydestä kiinnostuneiden ihmisten kannattaisi perehtyä näiden sytokiinien merkitykseen ja siihen, kuinka niitä voidaan ehkäistä.

Ruokavaliolla ja ravintolisillä on ratkaiseva merkitys tulehdusprosessissa: vaikutus voi olla huono (epäterveet ruokatavat) tai hyvä (terveellinen ruokavalio ja oikeat lisäravinteet). Runsaasti omega-6-rasvahappoihin kuuluvaa arakidonihappoa tuottavien ruoka-aineiden toistuva ja jatkuva syönti tuottaa kudoksissa tulehdussytokiineja, joita syntyy kahta tietä: syklo-oksigenaasi- ja lipoksigenaasienstyymien aktiivisuuden vaiktuksesta. Nämä elimistössämme olevat entsyymit pilkkovat arakidonihappoa tulehdusta aiheuttaviksi yhdisteiksi, prostaglandiini E2:ksi (PGE2) ja leukotrieeni B4:ksi (LTB4).

Lihominen lienee nykyään suurin syy tulehdussytokiinien tuottoon “terveissä” ihmisissä, joiden sairastumisen vaara on siksi suurempi kuin normaalipainoisten. Epäterveet ruokatavat lisäävät myös elimistössä tapahtuvaa sokereiden ja proteiinien haitallista reaktiota, jota kutsutaan nimellä glykaatio tai glykosylaatio. Se jäykistää valtimoita ja aiheuttaa harmaakaihia. Ortoglykeeminen ja tietyt lisäravinteet ruokavalio ehkäisevät tulehdussytokiinien tuotantoa ja glykaatiota elimistössä. Jokaisen diabeetikon tulisi ottaa päivittäin glykaatiota estäviä lisäravinteita, joista tehokkain lienee karnosiini.
Glykaation esto uusi keino tautien ehkäisyyn

Aivojen suojaus – leukoaraioosin ehkäisy

Kalaöljyn omega-3-rasvahapot EPA ja DHA ehköisevät, vaimentavat ja sammuttavat haperutstressiö ja kroonista matala-asteista tulehdusta, joka myllertää mielenterveysogelmia potevien ihmisten aivoissa (Laýe ym. 2018). Foolihappo, B6- ja B-12-vitamiinit ehkäisevät aivosoluja vahingoittavan aminohapon homokysteiinin kohoamista. Homokysteiini aiheuttaa leukoaraioosia, valkean aivokudoksen tuhoa, ,mikä puolestaan heikentää muistia ja voi johtaa dementiaan ja aivohalvaukseen. Tässä tarkoituksessa foolihapon päivittäinen tarve on ilmeisesti paljon suurempi (800 µg/vrk) kuin viranomaissuositus (300 µg/vrk), jota annettaessa ei tunnettu homokysteiinin ja leukoaraioosin merkitystä aivoissa. Foolihapon virallinen saantisuositus perustuu suurisoluisen (megaloblastisen) anemian – ei muistihäiriöiden eikä dementian – ehkäisyyn.

Kroonista tulehdusta ehkäiseviä ja hillitseviä ravintolisiä

Ehkä tehokkain kaikista ovat kalaöljyn omega-3-rasvahapot. Suomessa myytävissä E-EPA-valmisteissa sitä on 70 ja 90 %. Ja parhaissa valmisteissa vielä mukana D3-vitamiinia.

EPA muuttuu elimistössä ”hyväksi” eikosanoidiksi, PGE3:ksi sekä resolviiniksi, jotka ovat tehokkaita anti-inflammatorisia yhdisteitä. Niiden on osoitettu tepsivän jopa haavaisen paksusuolen tulehdukseen. Helokkiöljystä tunnettu GLA-rasvahappo ehkäisee PGE1-nimistä tulehdussytokiinia. Helokkiöljyä voi hyvin käyttää EPA:n ohessa, muttei mielellään yksinään, koska GLA-ylimäärä muuttuu arakidonihapoksi (AA), joka on PGE2:n ja tulehdusleukotrieenien esiaste. Runsas omega-6:n saanti lisää ja omega-3:n saanti vaimentaa kroonista matala-asteista tulehdusta (Leuti ym. 2019).

Konjugoitu linolihappo eli CLA vaimentaa tulehdusta aiheuttavia sytokiineja IL-1beta, IL-6, ja TNF-alfa (lue tutkimus). Siksi CLA voi olla hyväksi laihduttajille ja painonsa kanssa kamppaileville.

Ravitsemus- ja terveysalan ammattilaiset kehottavat meitä syömään runsaasti kasviksia ja välttämään rasvaa. Neuvo ei ole yksiselitteisesti hyvä, sillä runsas kasviperäisten korkean glykemiakuorman hiilihydraattien ja omega-6-rasvahappojen syönti lisää PG2:n tuotantoa elimistössä. Kuten edellä on käynyt ilmi, ovat omega-3-rasvahapot ja CLA terveellistä rasvaa, joiden saantia tulisi lisätä reilusti.

Karnosiini (400–800 mg/vrk) ehkäisee sokeroitumista (glykaatiota), mikä vähentää samalla tulehdussytokiinejä ja ehkäisee elimistön hyökkäystä sokeroituneita proteiineja vastaan (ns. autoimmuunireaktiota). Muita suositeltavia ravintolisiä ovat soijan isoflavonoidit, vitamiini- , berberiini, resveratroli ja hivenaineantioksidantit (C- ja E-vitamiinit, foolihappo , B6- ja B12-vitamiinit, seleeni, sinkki, kromi, vihreä tee, ja CLA. Ensin mainitut torjuvat hapetusstressiä ja viimeksi mainitut parantavat insuliiniherkkyyttä, mikä ehkäisee tulehdussytokiinien syntyä kudoksissa.

Could a New Method to Detect Coronary Inflammation Prevent Heart Attacks?

Leuti A, Maccarrone M, Chiurchiù V. Proresolving Lipid Mediators: Endogenous Modulators of Oxidative Stress. Review. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2019 Jun 18;2019:8107265. doi: 10.1155/2019/8107265. eCollection 2019. Free Full Text

Layé S, Nadjar A, Joffre C, Bazinet RP. Anti-Inflammatory Effects of Omega-3 Fatty Acids in the Brain: Physiological Mechanisms and Relevance to Pharmacology. Review. Pharmacological Reviews. 2018 Jan;70(1):12-38. doi: 10.1124/pr.117.014092.
Dalli J, Serhan CN. Pro-Resolving Mediators in Regulating and Conferring Macrophage Function. Review.
Frontiers in Immunology. 2017 Nov 1;8:1400. doi: 10.3389/fimmu.2017.01400. eCollection 2017. Free Full Text
Serhan CN. Treating inflammation and infection in the 21st century: new hints from decoding resolution mediators and mechanisms. FASEB J. 2017 Jan 13. pii: fj.201601222R. doi: 10.1096/fj.201601222R.
Rokicki J, Li L, Imabayashi E, et al. Daily Carnosine and Anserine Supplementation Alters Verbal Episodic Memory and Resting State Network Connectivity in Healthy Elderly Adults. Frontiers in Aging Neuroscience 2015 Nov 27;7:219. Free Full Text
Siwek M, Sowa-Kućma M, Dudek D, et al. Oxidative stress markers in affective disorders. Pharmacological Reports. 2013;65(6):1558-71. Free Full Text
Nicolson GL, Ash ME. Lipid Replacement Therapy: A natural medicine approach to replacing damaged lipids in cellular membranes and organelles and restoring function. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes, Available online 21 November 2013. Free Full Text pdf