Reuma ja sen täydentävä ravitsemushoito

Reuma on pääosin nuorten työikäisten ihmisten tauti, joskin myös lapset sairastuvat siihen. Reumaa sairastaa noin 100 000 suomalaista; nivelreumaa sairastavia on noin 50 000. Joka vuosi noin 2 000 suomalaista sairastuu nivelreumaan ja 700 tulee sen vuoksi työkyvyttömäksi. Lääkehoidon tulokset ovat vaatimattomat, ja lisäksi reumapotilasta uhkaavat sydän- ja verisuonitaudit, joten potilaan kannattaa käyttää niiltä suojaavia ravintolisiä: berberiiniä, D-vitamiinia, karnosiinia, ubikinonia ja E-EPAa.

Reumatautien hoidon tulokset eivät ole kehuttavia, ja hoitoon käytettävät uudet lääkkeet aiheuttavat runsaasti sivuvaikutuksia. Enbrel and Remicade aiheuttavat ihottumia ja jopa syöpätauteja. Heinolan Reumasairaalan tutkimuksen mukaan noin joka kolmannen potilaan tauti kehittyy vakavaksi 20 vuoden kuluessa, vaikka potilaat saavat parasta mahdollista koululääketieteen tuntemaa hoitoa. Kipu- ja tulehduslääkkeet ("buranatkin") lisäävät sydänkohtausten ja aivohalvauksen vaaraa, vaikka reumalääkärit eivät asiasta mielellään kerro (lue lisää). Siksi täydentävä ravitsemushoito on aina paikallaan reumataudeissa. Uudet tutkimukset osoittavat, että uudisverisuonituksen (angiogeneesin) esto hillitsee taudin kulkua ja parantaa ennustetta. Angiogeneesiä estäviin ravintolisiin kuuluu mm. berberiini.

D-vitamiini ja kalaöljyn omega-3-rasvahapot ovat hyväksi vastadiagnosoitujen reumatautien täydentävässä hoidossa, osoittaa suuri ruotsalaistutkimus Epidemiological Investigation of Rheumatoid Arthritis (EIRA). Se tehtiin kymmenessä sairaalassa ja se käsitti 727potilasta (Lourdudos ym. 2017). 15 maassa tehty COMORA-tutkimus osoitaa, että yli puolet reumapotilaista potee D-vitamiinn puutetta, mikä lisää oheistautien riskiä (Hajjaj-Hassouni, ym. 2017). D-vitamiinista on hyötyä reumassa, kirjoitavat italialaiset ja amerikkalaiset reumaläkärit (Colotta ym. 2017). Myös uusi nortjalainen tutkimus vahvistaa, että kalaöljy ja D-vitamiini ovat hyväksi reumapotilaille (joilla on usein operiodontiitti( (Beyer ym. 2018).

Kalaöljy lievittää reuman aiheuttamia nivelkipuja, vahvistaa Southamptonin yliopiston meta-analyysi, joka sisälsi 1143 potilasta. Paras teho saadaan 3-6 gramman päiväannoksella (Abdulrazaq ym. 2017). Myös norjalainen kliininen tutkimus osoittaa, että reumapotilaan omega-3-indkeisn tulee olla yli 8 %, jolloin oireet ovat vähäisimmillään (Beyer ym. 2018). Käytettäessä väkevöityjä etyyliesteröityjä kalaöljyjä, esim. 90-prosenttista (D-vitamiinia sisältävää) E-EPAa omega-3-indeksi nousee hyvin. Brasilialainen kliininen tutkimus osoitti, että kalaöljy (1080 mg EPA+200 mg DHA/vrk) vähentää 12 viikossa naispotilaiden tulehdusta osoittaavaa CRP-arvoa (Curado Borges ym. 2017). Toisin sanoen kalaöljy vaimentaa tulehdusta, mutta päiväannoksen tulee olla riittävän suuri. Sen saa helpoiten väkevöidyistä etyyliesteröidyistä kalaöljyistä.

Punahukka lyhentää elinikää. Vuonna 1995 sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden keskimääräinen elinikä oli 65 vuotta, eikä se ole pidentynyt vuoteen 2011 mennessä, raportoi reumatologi Leonard Harty (Cork University Hospital in Ireland). "Hoidamme potilaita lian myöhään, jolloin heille on jo kehittynyt sydämen vajaatoimintaa ja keuhkofibroosia (sidekudostumista) ", hän sanoo. Havainto puoltaa hoidon tehostamista. Yksi keino voi olla D-vitamiinin saannin lisääminen.

Matala seerumin D-vitamiinin pitoisuus (alle 50 nmol/l) lisää punahukkaa sairastavien potilaiden munuaisvaurioiden riskiä, kertoivat Johns Hopkins University School of Medicinen lääkärit Amerikan reumalääkäreiden kongressissa marraskuussa 2017.

Low vitamin D linked to higher risk of renal disease in lupus. American College of Rheumatology. Public Release: 4-Nov-2017

Reumapotilailla (etenkin punahukkaa potevilla) on usein D-vitamiinin puute (seerumin D-vitamiinin pitoisuus S-D-25 on alle 75 nmol/l), jonka korjaamiseen tarvitaan 100 – 250 mikrogrammaa (µg) D-vitamiinia päivässä. Alla tuore kuva yli 3200 keskisuomalaisten reumapotilaan seerumin D-vitamiinipitoisuuksein jakaumasta. Suuri osa potee puutetta (pitoisuus on alle 75 nmol/l).

S-D-25:n jakauma

Grafiikka osoittaa potilaiden (n = 3 202) seerumin D-vitamiinin pitoisuuden (S-D-25) jakauman. Suuri osa jäi viitearvon alarajan (75 nmol/l) alapuolelle. Ihannearvon 125 ylittää aniharva. Ihmiset on peloteltu niin, etteivät kaikki uskalla ottaa riittävästi D-vitamiinia, vaikka verikoe osoittaa puutetta. Lähde: Nikiphorou ym. 2017.

D-vitamiini ja reuma

Uutta tutkimustietoa:

Kalaöljy tehostaa nivelreuman hoitoa

Punahukka ja D-vitamiinin puute
Reumataudit ja kalaöljy

Tutkimus: E-EPA vaimentaa niveltulehdusta
Uusia reumaa aiheuttavia geenejä löydetty
Raskausaikana reuman oireet lievittyvät

Sveitsiläistutkimus: D-vitamiinia reumapotilaille

Uudet reumalääkkeet Remicade ja Enbrel voivat lisätä imusolmukesyövän eli lymfoman riskiä, todetaan Lundin yliopiston tuoreessa tutkimuksessa (Annals of the Rheumatic Diseases, 2005). Syöpäriskin vähentämiseksi suosittelen alla mainittuja ravintolisiä, ennen muuta E-EPAa ja karnosiinia.

Proteus mirabilis -bakteeri voi olla reuman syynä. Englantilaiset reumalääkärit suosittavat karpaloa täydentävään hoitoon.

Reumataudit, kuten punahukka, lisäävät merkittävästi potilaan riskiä sairastua syöpään (Arthritis Rheum. 2005). Syynä ovat ilmeisesti reumataudeissa riehuvat tulehdussytokiinit (Arthritis Rheum. 2005), jotka toimivat samalla syöpägeeneinä. Havainto antaa aihetta suositella kaikille reumatauteja sairastaville tulehdussytokiineja vaimentavia ravintolisiä.

Reumapotilailla on lisääntynyt sydän- ja verisuonitautien riski, osoittaa Mayo-klinikan tutkimus. Tämäkin antaa aihetta käyttää karnosiinia, E-EPAa ja muita suojaavia ravintolisiä.

Mitä reumataudit ovat?

Reuma on immuunijärjestelmän virheellinen (yliampuva) reaktio, jonka yhteydessä syntyy vasta-aineita omia kudoksia vastaan. Äskettäin on saatu uutta, ehkä mullistavaakin tietoa reuman perusmekanismista. Asia on maallikolle ehkä vaikeatajuinen, mutta kiinnostuneet voivat lukea englanniksi lisää Lancetista klikkaamalla tähän.

Reuman syntyyn tarvitaan perinnöllinen taipumus sekä lisäksi jokin laukaiseva tekijä. Se voi olla infektio, vamma, stressi, allerginen reaktio tai jokin muu. Harvardin yliopiston tutkija Christophe Benoist löysi veressä kiertävän valkuaisaineen, glukoosi-6-fosfaatti-isomeraasin (GPI:n), jota normaalisti on vain rustosolujen sisällä. Se pilkkoo siellä sokereita. Benoistin työryhmä havaitsi, että niveltaudeissa GPI:tä on myös rustosolujen ulkopuolella, jossa se saattaa laukaista tulehduksen. (lue lisää Naturesta).

Tutkimustiedot kertovat myös, että reuman immunologiseen reaktioon liittyvät spesifiset CD4+T-solut, todennäköisesti ulkoisten tai sisäisten ärsykkeiden vuoksi. Sitten tietyt solut (monosyytit, makrofagit ja fibroblastit) alkavat tuottaa nivelontelossa tulehdusta aiheuttavia sytokiineja, kuten tuumorinekroositekijä-alfaa (TNF-alfa) ja interleukiini-1:ä (IL-1). Reumaan sairastuneen ihmisen immuunijärjestelmä hyökkää elimistön omia aminosokereita vastaan. Reumassa ovat potilaan tulehdussytokiinit koholla. Ne aiheuttavat vaurioita paitsi nivelissä myös valtimoiden sisäpinnassa. Siksi reumataudit lisäävät sydän- ja verisuonitauteja (lue uusi tutkimus). Näitä tulehdusmuutoksia voidaan hillitä ja hoitaa paitsi lääkkein myös tietyin ravintolisin. Uusi australialainen tutkimus selvitti, kuinka kalaöljyn omega-3-rasvahapot ehkäisevät, vaimentavat ja sammuttavat tulehdussytokiineja.

Reumatautien aiheuttamat hermostomuutokset (taulukko)

Itsehoito

Reumataudit ja niihin käytetyt lääkkeet lisäävät sydänkuoleman vaaraa, kertoo tutkimustieto. Tämä havainto puoltaa entistäkin vahvemmin, että reumapotilas käyttäisi seuraavia ravintolisiä, jotka suojaavat sekä niveliä että sydäntä:

 • D-vitamiinia niin, että S-D-25 nousee tasolle 150–160 nmol/l
 • Antioksidantteja (karnosiinia, ubikinonia ja perinteisiä vitamiini- ja hivenainevalmisteita)
 • Karpalomehua tai - uutetta
 • Kalaöljyä, erityisesti etyyli--EPAa
 • Helokkiöljyä
 • Foolihappoa, B6- ja B12-vitamiineja
 • Vihreätee- ja viininlehtiuutetta
 • Soijan isoflavonoideja
 • Vihersimpukkauutetta
 • Nestemäistä hainrustouutetta
 • Ubikinonia

Näillä ravintolisillä on toistensa tehoa vahvistava synerginen yhteisvaikutus, joten niitä kannattaa käyttää yhtaikaa. Erityisesti D-vitamiini, karnosiini ja E-EPA suojaavat tehokkaasti sydäntä ja verisuonia. Ne hillitsevät hapetusstressiä sekä tulehdusta ja ehkäisevät reumalääkkeiden haittavaikutuksia, kuten jäljempänä käy ilmi. Nykyään antioksidantteja, kala- ja helokkiöljyjä ja vihersimpukkaa suositellaan reumaan jopa konservatiivisissa tiedelehdissä, kuten British Journal of Nutrition. Lue abstrakti ja tulosta se mukaan lääkärin vastaanotolle. Tutkimuksen mukaan kalaöljyn ja oliiviöljyn yhdistelmä on hyödyllistä nivelreuman lisähoidona. Ubikinoni voi rauhoittaa reuman aiheutamaa koko elimistö tulehdusta (Jhun ym. 2015).
Karnosiini ehkäisee nivelrikkoja ja -tulehdusta

Antioksidantit

Veren matala antioksidanttitaso on reumatautien riskitekijä, joka lisää sairastumisen vaaraa. Sen totesivat muun muassa Kansaneläkelaitos (KELA) ja Kansanterveyslaitos tutkimuksessaan, jossa yli 1400 terveen suomalaisen verestä mitattiin E-vitamiinin, beetakaroteenin ja seleenin pitoisuus. Henkilöiden terveydentilaa seurattiin 20 vuotta, jona aikana 14 heistä sairastui nivelreumaan. Matala antioksidanttien pitoisuus veressä lisäsi sairastumisen riskin lähes 10-kertaiseksi. Uusi amerikkalainen lähes 30 000 naisen seurantatutkimus vahvistaa näitä havaintoja (lue uutinen).

Reumaan sairastuneilla oli siis jo terveenä ollessaan ollut puutetta antioksidanteista. On selvää, että reuman puhkeaminen lisää entisestään antioksidanttien tarvetta, sillä reumataudit tuottavat elimistössä normaalia enemmän vapaita radikaaleja, jotka tuhoavat niveliä ja kuluttavat antioksidantteja.

Vapaat radikaalit tuhoavat niveliä
Reumapotilaan veren aktivoituneet neutrofiiliset valkosolut tuottavat vapaita radikaaleja, joiden tarkoitus on torjua infektiota ja kudostulehdusta, turvotusta ja kipua. Radikaalit on siis tarkoitettu suojaksi tautia vastaan. Valitettavasti niiden tuotanto riistäytyy hallitsemattomaksi ylituotannoksi. Liiat radikaalit pilkkovat solujen valkuaisaineita ja entsyymejä, mikä johtaa solu- ja kudosvaurioihin rustoissa ja luissa.

Nivelnesteeseen päässeet radikaalit muuttavat nesteen viskositeettia (paksuutta, juoksevuutta). Radikaalit vaurioittavat myös suoraan nivelpintojen rustojen ja luun sidekudosta, kollageenia. Seurauksena on ruston ja luun pysyviä vaurioita, jotka muistuttavat hiiren nakertamia koloja. Reumapotilaan on hyvä tietää raudan vaarat ja ottaa asia puheeksi, mikäli lääkäri aikoo määrätä hänelle rautahoitoa.

Antioksidanteilla kaksi puolustustehtävää

Vapaat radikaalit eivät ehkä ole reumatautien varsinainen syytekijä, mutta antioksidanttien puute lisää sairastumisen vaaraa. Reuman ylläpidossa ja pahenemisessa radikaaleilla on ratkaiseva merkitys.

Radikaalien ylituotanto kuluttaa normaalia enemmän elimistön antioksidantteja. Niinpä reumapotilaan seleenin, A- ja E-vitamiinien, ubikinonin, lykopeenin ja beetakaroteenin pitoisuudet ovat usein tavallista pienemmät, jopa ennen sairauden puhkeamista. Antioksidanteilla on reumassa kaksi puolustustehtävää: yleinen tulehdusta ehkäisevä ja hillitsevä vaikutus sekä paikallinen suojaus ruston ja luun vaurioita vastaan. Antioksidantit jarruttavat reuman etenemistä ja hillitsevät sen muuttumista krooniseksi. Antioksidantit suojaavat myös myrkyllisten reumalääkkeiden, mm. solumyrkkyjen sivuvaikutuksia vastaan.

Perinteisten vitamiini- ja hivenaineantioksidanttien lisäksi nyt on saatavana monia muitakin biologisesti tehokkaita antioksidantteja, joista on apua reumataudeissa. Tehokkaimpia ja monipuolisimpia ovat berberiini, karnosiini ja ubikinoni. Ne suojaavat myös sydän- ja verisuonitaudeilta ja niiden pahenemiselta.

Nivelten verenkiertohäiriöt

Tulehtuneiden nivelten verenkierrossa tapahtuu myös muutoksia, jotka voivat ajan oloon vaurioittaa pysyvästi niveliä. Kävellessä tulehtunut nivelrako painuu kasaan, jolloin paine ahtauttaa verisuonia ja estää veren virtausta hiussuonissa. Levossa paine hellittää ja veren virtaus palautuu ennalleen. Samalla kuitenkin ryöpsähtää veren puutteesta kärsineelle alueelle happiradikaalien myrsky, mikä aiheuttaa vaurioita. Niitä syntyy niveliin, verisuoniin sekä keuhkoihin. Tästäkin syystä reumapotilas tarvitsee tavallista vahvemman antioksidanttisuojan, sillä antioksidantit eliminoivat liikoja vapaita radikaaleja. Vapaat radikaalit ja tulehdus yhdessä ovat "rikoskumppaneita", joita tulisi torjua lisäravinteilla.

Angiogeneesi ja sen esto

Nivelreuma kuuluu angiogeneesistä eli uusverisuonten muodostuksesta riippuvaisiin tauteihin. Toisin sanoen reumaniveleen kasvaa patologisia uusia verisuonia, jotka kasvattavat kudoksiin pannusta (kudosta joka runtelee niveltä). Angiogeneesin merkityksestä nivelreumassa voi lukea englanniksi tieteellisen katsauksen klikkaamalla tähän.

Angiogeneesiä voidaan tehokkasti estää endostatiinin ja nestemäisen hainrustouutteen avulla. Etelä-Koreassa valmistunut tutkimus osoitti, että puolet vaikeaa nivelreumaa sairastavista potilaista sai merkittävää apua hainrustouutteesta jo 2-3 kuukauden kuluessa. Hainrustouute sisältää paitsi angiogeneesiä myös tulehdusta estäviä ainesosia. Hoitotulos vastasi metotreksaatilla saatuja tuloksia.

Japanilainen tutkimus osoitti, että endostatin-niminen syöpälääke hillitsee nivelreuman tuhoja ja parantaa ennustetta. Endostatin on biologinen angiogeneesin estäjä (joka tosin on vasta tutkimuskäytössä), aivan kuten nestemäinen hainrustouutekin.

Myös vihreäteeuute, viininlehtiutte ja soijan isoflavonoidit estävät verisuonten uudismuodostusta eli angiogeneesiä.

Lue lisää suomeksi angiogeneesistä.

Vihersimpukkauute

Vihersimpukka sisältää luonnon glukosamiineja ja kondroitiinisulfaatteja, jotka ovat aggrekaanin ainesosia. Aggrekaani on ruston tärkeä ainesosa, mutta valitettavasti ihmisen kyky syntetisoida sitä vähenee iän myötä. Samalla aggrekanaasi-entysyymit hajottavat rustoa, jolloin syntyy nivelrikko.

Miljoonat reumapotilaat ympäri maailman käyttävät täydentävänä hoitona Uuden Seelannin vihersimpukasta valmistettua uutetta (kapseleina). Se hillitsee tulehdusreaktioita ja estää nivelten kulumista ja tuottaa uutta aggrekaania ja nivelnestettä, joka voitelee niveliä. Vihersimpukkauutteen teho paranee oleellisesti, kun sen kanssa otetaan farmaseuttista kalaöljyä, etyyli-EPAa. Se inaktivoi aggrekanaaseja ja lisäksi siitä syntyy kudoksissa tehokasta tulehdusta estävää ainetta, resolviini E1:tä.

Rauta vaarallista nivelille

Lääkärit voivat määrätä reumapotilaalle rautaa virheellisin perustein. Reumapotilaan verikoe saattaa osoittaa näennäistä anemiaa eli raudanpuutetta, mikä ilmenee matalana seerumin ja punasolujen rautapitoisuutena. Tosiasiassa tulehduksen aikana veren rauta on siirtynyt varastoon kudoksiin. Kun tulehdus rauhoittuu, rauta palaa verenkiertoon. Jos näennäisen raudanpuutteen vuoksi annetaan hoidoksi rautaa, se lisää vapaita radikaaleja kahden vuorokauden kuluessa. Radikaalit ja niistä syntyvät härskiintyvät rasvat (lipidiperoksidit) aiheuttavat nivelissä kudosten turpoamista, kuumotusta ja kipua sekä kudostuhoa.

Paasto, ruokavalio ja rasvahapot

Useimmat reumalääkäritkin tunnustavat antioksidanttien suojaavan merkityksen reumataudeissa. Samoin kala- ja kasviöljyjen (helokkiöljyn) rasvahapot tunnustetaan yleisesti hyödyllisiksi. Niillä on samantyyppinen suotuisa vaikutus kuin monilla tulehdusta estävillä lääkkeillä. Kalaöljyn rasvahapot EPA ja DHA tuottavat kudoksissa hyviä eikosanoideja (3-tyypin prostaglandiineja), jotka hillitsevät tulehdusta. Helokkiöljyn GLA-rasvahappo estää myös tulehdusta aiheuttavien leukotrieenin syntyä. Liharuuasta syntyvät prostaglandiinit taas pahentavat usein nivelvaivoja. Siksi liharuuat lisäävät usein niveloireita. Niitä estää tehokkaasti vahva kalaöljy etyyli-EPA. Sen etuna on pieni päiväannos, yleensä vain 1-2 kapselia/vrk.
Taulukko: Kalaöljyjen vertailu

Paaston ja ruokavaliohoidon merkitys vaihtelee yksilöstä toiseen. Paaston aikana nivelten kuumotus, turvotus ja kipu yleensä vähenevät, mutta paaston loputtua tilanne pahenee uudelleen. Jotkut reumapotilaat reagoivat allergisesti tiettyihin ruokiin, esimerkiksi kana, pähkinät, vehnä, hunaja jne. Tulehdus rauhoittuu, kun sopimaton ruoka jätetään pois.

Tupakointi ja nivelreuma

Tupakoitsijoilla on muita suurempi riski sairastua nivelreumaan, osoittaa englantilainen tutkimus. Henkilöillä, jotka olivat polttaneet 40 vuotta askin päivässä oli 13-kertaa enemmän nivelreumaa kuin tupakoimattomilla verrokeilla. Vain vähän tai harvoin polttaneilla ei havaittu lisääntynyttä riskiä. Tupakoivan henkilön kohdalla reuman kulku näyttää riippuvan tupakoinnin määrästä ja kestosta sekä siitä, onko hän tietyn geenin kantaja vai ei.

Varoitus metotreksaatin käyttäjille

Metotreksaattia määrätään yleisesti nivelreuman hoitoon. Lääke aiheuttaa runsaasti sivuvaikutuksia, muun muassa pahoinvointia, ripulia ja maksavaurioita. Kolmasosa potilaista joutuukin lopettamaan lääkkeen käytön sivuvaikutusten tähden. Metotreksaatti lisää veren homokysteiinin pitoisuutta, joka nivelreumaa sairastavilla on jo muutoinkin koholla. Tämä kävi ilmi hollantilaisessa tutkimuksessa, jossa vuosina 1984-90 seurattiin yhteensä 623 nivelreumapotilasta, joista osa sai metotreksaattia. Sen käyttö lisäsi nelinkertaisesti kuolleisuutta niillä potilailla, joilla oli samanaikaisesti sydän- tai verisuonitauti. Ilman metotreksaattia hoidetuilla sydän- tai verisuonisairautta potevilla nivelreumapotilailla ei kuolleisuus lisääntynyt. (Lähde: Ann Rheum Dis 2000; 59 Suppl. 1:169).

Berberiini ehkäisee metotreksaatin aiheuttamia maksavaurioita (Mahmoud ym. 2017), jote metotreksaatin kera kannattaa aina nauttia berberiiniä (1–1,5 g eli 2–3 tablettia päivässä).

Uudemmassa tutkimuksessa hollantilaiset tutkijat antoivat metotreksaatin kera foolihappoa, jolloin maksavaurioita ilmeni huomattavasti harvemmin. Tutkijat suosittavat foolihapposuojaa metotreksaatin käyttäjille. Myös lääkärilehti The Lancet on raportoinut useista vastaavista tutkimuksista ja varoittanut lääkäreitä metotreksaatin vaaroista. Suomenkin terveyskaupoista saa vahvoja foolihapon ja muiden B-vitamiinien yhdistelmätabletteja, joissa on jopa 800 µg foolihappoa. Suosittelen niitä.

Vatsahappolääkkeenä käytetty pantopratsoli otettuna yhdessä metotreksaatin kanssa pidentää jälkimmäisen vaikutusaikaa seerumissa ja voi aiheuttaa vakavia lihaskipuja (lue raportti British Medical Journalista).

COX-2-estäjät vaaraksi sydämelle

Uudet särky- ja tulehduslääkkeet, ns. COX-2-estäjät eli koksibilääkeet ovat nyt tieteellisen kritiikin kohteena, koska lisäävät sydänkuoleman vaaraa (lue raportti). COX-2-estäjät jäykistävät valtimoiden seinämiä, mikä voi johtaa sydänkohtaukseen ja aivohalvaukseen (lue raportti). Uuden tutkimuksen mukaan sekä reuma että sen lääkitys lisäävät sydänkohtauksia. Reumapotilas voi saada huomattavaa hyötyä käyttämällä COX-estäjien lisänä LOX-estäjiä (lue katsaus).

Beyer K, Lie SA, Kjellevold M, Dahl L, Brun JG, Bolstad AI. Marine ω-3, vitamin D levels, disease outcome and periodontal status in rheumatoid arthritis outpatients. Nutrition. 2018 Apr 4;55-56:116-124. doi: 10.1016/j.nut.2018.03.054. Free Full Text pdf
Nikiphorou E, Uksila J, Sokka T. A cross-sectional study of vitamin D levels in a large cohort of patients with rheumatic diseases. Clinical Rheumatology, 2017. Free Full Text pdf
Colotta F, Jansson B, Bonelli F. Modulation of inflammatory and immune responses by vitamin D
Modulation of inflammatory and immune responses by vitamin D. Journal of Autoimmunity 2017 Dec; 85: 78–97 Abstract

Curado Borges M, de Miranda Moura Dos Santos F, Weiss Telles R,  et al. Omega-3 fatty acids, inflammatory status and biochemical markers of patients with systemic lupus erythematosus: a pilot study. Revista Brasileira Reumatologia Engl Ed. 2017 Nov - Dec;57(6):526-534. doi: 10.1016/j.rbre.2016.09.014.
Mahmoud AM, Hozayen WG, Ramadan SM. Berberine ameliorates methotrexate-induced liver injury by activating Nrf2/HO-1 pathway and PPARγ, and suppressing oxidative stress and apoptosis in rats. Biomedicine and Pharmacotherapy. 2017 Jul 29;94:280-291. doi: 10.1016/j.biopha.2017.07.101
Hajjaj-Hassouni N, Mawani N, Allali F et al.  Evaluation of Vitamin D Status in Rheumatoid Arthritis and Its Association with Disease Activity across 15 Countries: "The COMORA Study". International Journal of Rheumatology. 2017;2017:5491676. doi: 10.1155/2017/5491676. Epub 2017 Jun 1.
Abdulrazaq M, Innes JK, Calder PC. Effect of ω-3 polyunsaturated fatty acids on arthritic pain: A systematic review.
Nutrition. 2017 Jul - Aug;39-40:57-66. doi: 10.1016/j.nut.2016.12.003.
Lourdudoss C, Wolk A, Nise L, Alfredsson L, Vollenhoven RV. Are dietary vitamin D, omega-3 fatty acids and folate associated with treatment results in patients with early rheumatoid arthritis? Data from a Swedish population-based prospective study. BMJ Open. 2017 Jun 10;7(6):e016154. doi: 10.1136/bmjopen-2017-016154.
Jhun J, Lee SH, Byun JK, et al. Coenzyme Q10 suppresses Th17 cells and osteoclast differentiation and ameliorates experimental autoimmune arthritis mice. Immunology Letters. 2015 Jun 1. pii: S0165-2478(15)00088-7. doi: 10.1016/j.imlet.2015.05.012.
Proudman S, et al. Fish oil in recent onset rheumatoid arthritis: a randomized, double-blind controlled trial within algorithm-based drug use. Annals of the Rheumatic Diseases 2015; 74: 89-95. Abstract
Sabio J, Vargas-Hitos J, Martinez-Bordonado J, et al. Association between low 25-hydroxyvitamin D, insulin resistance and arterial stiffness in nondiabetic women with systemic lupus erythematosus. Lupus. 2014 Sep 12. pii: 0961203314551811.

Robinson AB, Tangpricha. V, Yow E. Vitamin D status is a determinant of atorvastatin effect on carotid intima medial thickening progression rate in children with lupus: an Atherosclerosis Prevention in Pediatric Lupus Erythematosus (APPLE) substudy. Lupus Science Medicine 2014;1:e000037 doi:10.1136/lupus-2014-000037 Free Full Text
Haque UJ, Bathon JM, Giles JT. Association of vitamin D with cardiometabolic risk factors in rheumatoid arthritis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2012 May 3. doi: 10.1002/acr.21715.
Serhan CN, Yacoubian S. New Endogenous Anti-Inflammatory and Proresolving Lipid Mediators: Implications for Rheumatic Diseases. Medscape 24 September 2007 [Free Full Text]

Lisää tutkimustietoa PubMed-tietokannasta: search for "Rheumatoid arthritis; antioxidants" tai "Rheumatoid arthritis; fish oil", "Rheumatoid arthritis; angiogenesis" jne.