Nivelreuma ja nivelrikko

Yli miljoona suomalaista potee nivelrikkoa ja 35 000 nivelreumaa. Nivelvaivojen itsehoidossa voidaan käyttää berberiiniä, karnosiinia, ubikinonia, glukosamiinin, kondroitiinisulfaatin ja MSM-rikin yhdistelmää, D3-vitamiinia ja etyyliesteröityä kalaöljyä (90 % E-EPA tai E-EPA + E-DHA). Näiden ravintolisien yhteiskäyttö antaa paremman tuloksen kuin pelkästään yhden valmisteen käyttö. Ravintolisiä voidaan nauttia myös yhtaikaa lääkkeiden kanssa. Ravintolisät vähentävät synteettisten lääkkeiden tarvetta ja sivuvaikutuksia. Samalla ravintolisät vähentävät reumaan liittyvää suurentunutta sydän- ja verisuonitautien riskiä.

D-vitamiini ja reuma

Nivelrikko voi tulla mihin tahansa niveleen. Eniten rikko haittaa lonkassa ja polvessa, vähemmän käsien ja selkärangan pikkunivelissä. Nivelrikon syytä ei aina kyetä selvittämään. Joskus sen aiheuttaa vanha vamma tai perinnöllinen tai anatominen alttius. Säännöllinen liikunta vähentää nivelrikon riskiä. Noin 20–30 prosentilla nivelreumapotilaista kehittyy myös aivotoiminnan häiriöitä. Niitä voidaan ehkäistä ja lievittää karnosiinilla.

Reuma voi aiheuttaa vaurioita hyvästä lääkehoidosta huolimatta – Reumakirurgiaa tarvitaan edelleen. Vaurioita voidaan ehkäistä ja lievittää monilla ravintolisillä, joista kerron tällä sivulla.

Perinteinen lääkitys

Nivelvaivoja on tähän asti hoidettu pääasiassa särky- ja tulehduslääkkeillä (parasetamoli ja tulehduskipulääkkeet), jotka kylläkin lievittävät oireita, mutta eivät varsinaisesti paranna itse tautia. Niiden turvallisuusprofiili on huonompi kuin ravintolisien. Lääkkeiden haittana ovat vatsavaivat ja lisäksi lääkkeiden pitkäaikainen käyttö ohentaa nivelrustoja, mikä vie lopulta ojasta allikkoon. Lisäksi on paljastunut, että COX-2-estäjiin kuuluvat tulehdus- ja särkylääkkeet (ns. koksibilääkkeet) jäykistävät valtimoita ja voivat aiheuttaa sydän- tai aivoinfarktin. Lääkkeiden – kuten myös vihersimpukan ja kalaöljyn – hoitovaikutus perustuu tiettyjen entsyymien (Cox ja Lox) ja eikosanoidien säätelyyn. Jälkimmäisistä vain ei aiheudu haitallisia sivuvaikutuksia kuten synteettisistä lääkkeistä. Päinvastoin, kalaöljyllä ja vihersimpukalla on monia muitakin myönteisiä terveysvaikutuksia.

Uudet reumalääkkeet aiheuttavat vereen rasvahäiriön, ilmenee uudesta koontitutkimuksesta (meta-analyysista). Tällaisia lääkeitä onvat tofakitinibi (Xeljanz) ja tosilitsumabi (Actemra, RoActemra®). Edellinen suurentaa sekä kokonais-, HDL- ja  LDL-kolesterolien pitoisuutta. Jälkimmäinen lääke (5 mg ja 10 mg päivässä) suurentaa niinikään HDL- ja LDL-kolesterolien määrää veressä. Suomalaisissa hoito-ohjeissakin kehotetaan tarkistamaan veren rasva-arvot 4–8 viikon kuluttua hoidon aloittamisesta. Jos joku potilas nyt on huolissaan näistä muutoksista, niin suosittelen nauttimaan E-EPAa ja berberiiniä, jotka korjaavat hyvin veren rasvahäiriöitä ja lisäksi vaimentavat tulehdusta.

Souto A, Salgado E, Maneiro JR, et al. Lipid profile changes in patients with chronic inflammatory arthritis treated with biologic agents and tofacitinib in randomized clinical trials: A systematic review and meta-analysis. Arthritis and Rheumatology 2015; DOI 10.1002/art.38894.
Wang X, He X, Zhang CF, Guo CR, Wang CZ, Yuan CS. Anti-arthritic effect of berberine on adjuvant-induced rheumatoid arthritis in rats. Biomedicine and Pharmacotherapy. 2017 Mar 6;89:887-893. doi: 10.1016/j.biopha.2017.02.099.

Nivelruston suoja-aineet

D-vitamiinin nauttiminen ruuan lisänä saattaa hillitä nivelrikon etenemistä tai jopa pysäyttää sen. Uudessa tutkimuksessa todettiin, että nivelrikon riski on kaksinkertainen, kun seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25)on alle 37,5 nmol/ (mikä on suomalaisilla hyvin tavallinen; kansainvälinen viitearvo on 75–150 nmol/l). Riski kasvoi yli 3-kertaiseksi,henkilöillä, joilla oli sekä D-vitamiinin vaje että kohonnut parathormonin pitoisuus. D-vitamiinin tarve on 10-kertainen viranomaissuositukseen nähden. Seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) tulee nostaa tasolle 125–150 nmol/l.

Uudessa klinisessä tutkimuksessa ortopedit antoivat 175 nivelrikkopotilaalle 143 µg D-vitamiinia päivää kohti. Tulokset olivat hyvät: kivut ja liikerajoitukset vähenivät ja kunto koheni (Manoy ym. 2017).

Low vitamin D linked to osteoarthritis in the knee. MedicalExpress.com 15.7.2015

D-vitamiini ehkäisee polven nivelrikkoa

Kala- ja helokkiöljyt voitelevat nivelten pintoja ja ehkäisevät rustojen kulumista (Wu ym. 2014). Kalaöljyn omega-3-rasvahapot ehkäisevät rustoa hajottavien entsyymien, aggrekanaasien aktiivisuutta, jolloin nivelrustot säilyvät ehjinä (lue lisää). Tehokkain kalaöljy on E-EPA, josta syntyy kudoksissa myös tulehdusta ehkäisevää yhdistettä, resolviini E1:tä. Valitse sellainen E-EPA, jossa on mukana myös D3-vitamiinia. Madridin Complutelense -yliopiston rottatutkimus vahdistaa, että suomalainen E-EPA ehkäisee niveltulehdusta ja siihen liittyvää lihaskatoa. Australialainen kliininen tutkimus osoitti, että 450 mg päivässä omega-3-rasvahappoja (EPA+DHA) voi antaa yhtä hyvän hoitovaikutuksen kuin suuri annos, 4 g/vrk kalaöljyä (Hill ym. 2016).

Ikäihmisillä, jotka kärsivät nivelrikosta tai nivelreumasta on yleensä omega-6/omega-3-rasvahappojen epätasapaino, kirjoittavat amerikkalaiset ja espanjalaiset tutkijat yhteisessä artikkelissaan (Coras ym. 2020). Toisin sanoen ravinnossa on liikaa omega-6-rasvahappoja ja liian vähän omega-3:a. Epätasapaino aiheuttaa kroonista matala-asteista tulehdusta, joka johtaa helposti myös niveloireisiin. Epätaspaino on korjattavissa helposti nauttimalla ruoan lisänä väkevöityä kalaöljyä. Suosittelen E-EPAa 2-3 grammaa päivässä.

Coras R, Pedersen B, Narasimhan R, et al. Imbalance Between Omega-6 and Omega-3 Derived Bioactive Lipids in Arthritis in the Elderly [published online ahead of print, 2020 May 3]. Journal of Gerontology Series A Biological Sciences Medical Sciences. 2020;glaa113. doi:10.1093/gerona/glaa113

Glukosamiini + kondroitiinisulfaatti

Glukosamiinia ja kondroitiinisulfaattia on saatavana yhdfielmätablettina. Tällainen yhdistelmä on tehokkaampaakuin esim. pelkkä glukosamiini. Uusi kansainvälinen tutkimus vahvistaa, että yhdislmä on yhtä tehokas, mutta turvallisempi pitkäaiakisessa käytössä kuin esim. selekoksibi-lääke.
Kansainvälinen tutkimus: Glukosamiini ja kondroitiinisulfaatti auttavat polven nivelrikkoon

Berberiini

Berberiini on ikivanha kansanlääke, jota on käytetty nivelrikon hoitoon muun muassa Koreassa. Sen biologiset vaikutusmekanismit on osoitettu farmakologisissa tutkimuksissa. Vuonna 2011 julkaistu amerikkalainen tutkimus (Department of Pediatrics, New York Medical College) selvitti, millä biokemiallisella mekanismilla berberiini vaikuttaa nivelissä. Se inhiboi (estää) selektiivisesti tyrosiini-proteiinikinaasi JAK3:a, joka on JAK3-geenin koodaama entsyymi (proteiini). Sillä on ratkaiseva merkitys nivelrikossa. Tutkimus julkaistiin arvostetussa farmakologien ammattilehdessä (Kim ym. 2011).

Berberiini vaimentaa niveltulehduksia aktivoimalla AMPK:ta ja vaimentamalla NF-κB:tä, osoittaa kiinalainen rottakoe (Zhou ym. 2019). Ks alla oleva kuva.

Berberiini auttaa niveltulehdukseen

Berberiini ehkäisee ja lievittää kokeellista niveltulehdusta, aktivoimalla AMPK:ta ja vaimentamalla NF-κB:tä, osoittaa kiinalainen rottatutkimus (Zhou ym. 2019).

Kiinalaiset tutkijat osoittivat rottakokeessa, että berberiini ehkäisee ruston rappeutumista estämällä tietyn tulehdussytokiinin, interleukiini-1β:n (IL-1β)  haittavaikutuksia rustosoluissa (kondrosyyteissä). Sen lisäksi berberiini aktivoi Akt:tä, jolloin aggrekaanien pitoisuus rustokudoksessa suureni. Ja vielä, berberiini lisäsi rustokudoksen proteoglykaanien määrää ja ruston paksuutta, ilmeni histologisissa ja immunohistokemiallisissa tutkimuksissa. Samalla tavallla myös ubikinoni suojaa nivelrustoa IL-1β:n aiheuttamilta vaurioilta (Li ym. 2017). Suosittelen ottamaan ubikinonia 100-300 mg päivässä.

Tulokset osoittavat, että berberiini voi lievittää rustokudoksen rappeutumista nivelrikossa edistämällä rustosolujen elossa oloa ja rustosolujen rakenteen (matriksin) tuotantoa. Berberiinin rustoa suojaavat ominaisuudet puoltavat berberiinin käyttöä nivelrikon hoidossa, kirjoittavat tutkijat arvostetuissa tiedelehdissä (Zhao ym. 2013. Zhou ym. 2016., Yue ym. 2017). Intialaiset immunologit ovat osoittaneet, että berberiini vaimentaa nivelreumassa myllertäviä tulehdusytokiineja IL-21/IL-21R (Dinesh ja Rosool 2019).

Dinesh P, Rasool M. Berberine mitigates IL-21/IL-21R mediated autophagic influx in fibroblast-like synoviocytes and regulates Th17/Treg imbalance in rheumatoid arthritis. Apoptosis. 2019 May 20. doi: 10.1007/s10495-019-01548-6.
Zhou J, Yu Y, Yang X, et al. Berberine attenuates arthritis in adjuvant-induced arthritic rats associated with regulating polarization of macrophages through AMPK/NF-кB pathway. European Journal of Pharmacology. 2019 Feb 20. pii: S0014-2999(19)30134-7. doi: 10.1016/j.ejphar.2019.02.036.
Manoy P, Yuktanandana P, Tanavalee A, et al. Vitamin D Supplementation Improves Quality of Life and Physical Performance in Osteoarthritis Patients. Nutrients. 2017 Jul 26;9(8). pii: E799. doi: 10.3390/nu9080799. Free Full Text
Li X, Guo Y, Huang S, et al. Coenzyme Q10 Prevents the Interleukin-1 Beta Induced Inflammatory Response via Inhibition of MAPK Signaling Pathways in Rat Articular Chondrocytes. Drug Development Research. 2017 Sep 17. doi: 10.1002/ddr.21412.
Yue M, Xia Y, Shi C, et al. Berberine ameliorates collagen-induced arthritis in rats by suppressing Th17 cell responses via inducing cortistatin in the gut. FEBS J. 2017 Jun 21. doi: 10.1111/febs.14147.
Zhou Y, Tao H, Li Y, Deng M, He B, Xia S, Zhang C, Liu S. Berberine promotes proliferation of sodium nitroprusside-stimulated rat chondrocytes and osteoarthritic rat cartilage via Wnt/β-catenin pathway. European Jounal of Pharmacology. 2016 Jul 18. pii: S0014-2999(16)30467-8. doi: 10.1016/j.ejphar.2016.07.027.
Hill C, March LM, Aitken D et al. Fish oil in knee osteoarthritis: a randomised clinical trial of low dose versus high dose
Annals of Rheumatoid Diseases 2016;75:23-29 doi:10.1136/annrheumdis-2014-207169 Free Full Text
Hochberg MC, Martel-Pelletier J, Monfort J, et al. Combined chondroitin sulfate and glucosamine for painful knee osteoarthritis: a multicentre, randomised, double-blind, non-inferiority trial versus celecoxib. Annals of Rheumatic Diseases. Published 2015 Jan 14 doi:10.1136/annrheumdis-2014-206792 Open Access
Wu CL, Jain D, McNeill JN, Little D, et al. Dietary fatty acid content regulates wound repair and the pathogenesis of osteoarthritis following joint injury.
Annals of Rheumatic Diseases. 2014 Jul 10. pii: annrheumdis-2014-205601. doi: 10.1136/annrheumdis-2014-205601.

Zhao H, Zhang T, Xia C, wt al. Berberine ameliorates cartilage degeneration in interleukin-1β-stimulated rat chondrocytes and in a rat model of osteoarthritis via Akt signalling. Journal of Cellular and Molecular Medicine 2013 Nov 28. doi: 10.1111/jcmm.12186
Perea S. Nutritional management of osteoarthritis. Compend Contin Educ Vet. 2012;34(5):E1-3. PubMed
Kim BH, Kim M, Yin CH, et al. Inhibition of the signalling kinase JAK3 alleviates inflammation in monoarthritic rats. British Journal of Pharmacology. 2011 Sep;164(1):106-18. doi: 10.1111/j.1476-5381.2011.01353.x