ADHD ja sen hoito ravintolisillä

ADHD on yleisin lastenpsykiatrinen häiriö. Sen hoidossa on saatu ravintolisillä hyviä tuloksia muun muassa Ruotsissa Göteborgissa kuningatar Silvian lasten ja nuorten sairaalassa, Yhdysvalloissa Harvardin Yliopistossa sekä Saksassa (Johannes-Gutenberg-yliopistossa ja Dr. von Hauner Children's Hospital), Meksikossa (Hospital Infantil de México), Hollannissa (The Netherlands Wilhelmina Children's Hospital), Iranissa (Moghaddam y. 2017 Gjahar ym. 2018) ja Espanjassa (Rodríguez-Hernández ym. 2018, Cecha-Ros ym. 2018, San Mauro Martin ym. 2019). Erityisesti D-vitamiinin, EPA-rasvahapon, magnesiumin ja sinkin yhdistelmä voi parantaa oppimista, keskittymistä ja käyttäytymistä sekä tasapainottaa voimakkaita mielialan vaihteluita. Englantilaisen kaksoissokkotutkimuksen mukaan myös DHA-valmiste voi auttaa ainakin osaa ADHD-lapsista. Fosfoseriini on niinikään osoittautunut tehokkaaksi ja turvalliseksi. ADHD-lapsilla on usein omega-3-rasvahappojen ja D-vitamiinin vaje, joka tulisi korjata. Yksi aine ei kuitenkaan aina riitä, vaan kannattaa käyttää hyväksi usean ravintoaineen yhteis- ja vuorovaikutusta, kuten tästä katsauksesta käy ilmi.

EPA voi auttaa ADHD-lapsia – ruotsalaistutkimus (2010)
ADHD-lääkkeet aiheuttavat sivuvaikutuksia sydämessä

ADHD:n ravitsemushoitoa on tutkittu ja tutkitaan tieteellisesti ja hyviä tuloksia julkaistaan pätevissä tiedelehdissä (Puri ja Martens 2014, Parletta ym. 2016, Chang ym. 2017, Bucchorn ym. 2017, Yaonezawa ym. 2018, Rodriguez  ym. 2019, Döpfner ym. 2019, San Mauro Martin ym. 2019). Vuonna 2016 julkaistussa meta-analyysissä (koostetutkimuksessa) tarkasteltiin 25 erillistutkimusta, joiden perusteella kalaöljyhoito osoittaa kalaöljyn olevan hyödyllistä ADHD:ssa, etenkin sen lievissä muodoissa. Kalaöljyn käyttö on hyvin siedettyä ja se vähentää synteettisen lääkityksen tarvetta (Königs ja Kiliaan 2016). Asiaa tutkineiden psykiatrien mukaan monipuolinen ravintolisähoito voi olla yhtä tehokasta kuin Ritalin-lääkitys, mutta ilman sivuvaikutusten vaaraa. Usean ravintolisän samanaikainen käyttö, riittävän suurina annoksina ja riittävän pitkän ajan, antaa paremman hoitovaikutuksen kuin yksittäisen halvan, vähätehoisen tuotteen kokeileminen. Iranilaisten lastenpsykiatrien julkaisema kliininen tutkimus vahvistaa, että kalaöljyn anto metyylifenidaatin (Ritalinin) lisänä vähentää ADHD-lasten oireita (Moghammad ym. 2017). Meta-analyyysin eli koostetutkimuksen mukaan kalaöljy voi olla tehokasta hoitoa monoterapianakin, siis ainoana hoitona (Chang ym. 2017). Uusi saksalaistutkimuskin puoltaa rasvahappovalmisteiden käyttä' ADHD:n hoidossa (Döpfner ym. 2019).

Tärkeimmät ravintolisät ovat D-vitamiini, magnesium, karnosiini, melatoniini, sinkki, fosfoseriini ja EPA-rasvahappo, joita kannattaa täydentää muilla yhdisteillä. DHA-valmisteet eivät aina yksin auta, osoittaa japanilainen tutkimus. D-vitamiini ja omega-3-rasvahapot suojaavat yhdessä aivoja mm. ADHD:ltä (Patrick ja Ames 2015). Potilaan seerumin D-vitamiinin pitoisuus mitata ja nostaa se ihannetasolle 125–150 nmol/l. Ravintolisien käyttö on suositeltavaa jo senkin vuoksi, että ADHD lisää syrjäytymisen ja ennenaikaisen kuoleman riskiä (Dalsgaard ym. 2015). ADHD lisää erityisesti sydänkohtauksen riskiä.

Uusi italialais-englantilainen tutkimus osoittaa, etta metamfetamiinia saaville lapsille, joilla on nukahtamis- ja unihäiriöitä, kannattaa antaa noin 2 mg melatoniinia yöksi (noin tuntia ennen nukkumaanmenoa (Masi ym. 2019).

Masi G, Fantozzi P, Villafranca A, et al. Effects of melatonin in children with attention-deficit/hyperactivity disorder with sleep disorders after methylphenidate treatment. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2019 Mar 7;15:663-667. doi: 10.2147/NDT.S193891. eCollection 2019. Free Full Text

Kalaöljyn vaikutusta tutkitaan vilkkaasti, koska ADHD-potilaiden veressä (seerumissä ja punasoluissa) on useimmiten tavallista vähemmän omega-3-rasvahappoja (Crippa ym. 2016, Parletta ym. 2016, Yonezawa ym. 2018, Checa-Ros ym. 2018, Rodriguez ym. 2019 Döpfner ym. 2019). Puute on luontevaa korjata kalaöljyllä, ja vajeen korjaaminen voi vähentää oireita ja parantaa samalla oppimista ja käyttäytymistä, osoittavat lukuisat tutkimukset (esimerkiksi Widenhorn-Müller ym. 2014, Raine ym. 2014, Gow ja Hibbeln 2014, Hawkey ja Nigg 2015, Crippa ym. 2016, Yonezawa ym. 2018, Rodríguez-Hernández  ym. 2018). Uusi espanjalaisten Oviedon ja Barcelonan yliopistojen yhteinen kliininen tutkimus vahvistaa, että kalaöljystä on hyötyä 6–18-vuotiaiden lasten ja nuorten ADHD:n oireiden lieventäjänä. Vaikutusjakso oli puoli vuotta (Rodriguez ym. 2019). Samoi toinen espanjalainen 60 ADHD-lapsen satunnaistettu kliininen tutkimus (Research Centres in Nutrition and Health, Madrid, España) osoittaa, että 550 mg EPAa + 225 mg DHA:ta päivässä vähentää merkittävästi lasten ADHD-oireita (San Mauro Martin ym. 2019).  Tällaiset päiväannokset voi saada esim. yhdestä suomalaisesta CardiOmega-kapselista

16 erillistutkimuksen meta-analyysi: Rasvahappohoito on hyödyllistä

Amerikkalaiset lastenpsykiatrit suosittelevat pilottitutkimuksensa perusteella kalaöljyä lasten ADHD:n hoitoon (Wilens ym. 2017). Tutkijat toimivat näissä tutkimuslaitoksissa:

1. Clinical and Research Program in Pediatric Psychopharmacology and Adult ADHD, Pediatric Psychopharmacology Unit, Yawkey Center for Outpatient Care, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts.

2. Department of Psychiatry, Harvard Medical School , Cambridge, Massachusetts.

Wilens TE, Carrellas NW, Zulauf C, Yule AM, Uchida M, Spencer A, Biederman J. Pilot Data Supporting Omega-3 Fatty Acids Supplementation in Medicated Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Deficits in Emotional Self-Regulation. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. 2017 Jun 29. doi: 10.1089/cap.2017.008

Kasviöljyn alfalinoleenihappo (ALA, omega-3) ei ole tehokasta ADHD:ssä eikä muissa aivojen toimintahäiriöissä (Dubnov-Raz ym. 2014). Kalaöljyn omega-3-rasvahapot EPA ja DHA suojaavat aivoja yhdessä D-vitamiinin kanssa. Valitse siis tehokas, väkevöity kalaöljy, jossa on mukana D-vitamiinia.

Review concludes benefit for omega 3 supplementation in attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD)

Aivojen erti osien toimintoja ja yhteyksiä

Kuvio kuvaa aivojen eri osien yhteyksiä. Etulohko (prefrontal cortex, Brodmann areas 9, BA9 ja BA11) säätää tarkkaavaisuutta, keskittymiskykyä ja oppimista. Ohimolohko, mukaan luettuina amygdala ja hippikompukset, säätää tunteita ja muistia. Etulohkon ja aivojen muiden osien väliset yhteydet alkavat kehittyä sikiökaudella ja jatkavat kehitystään lapsuudessa ja teini-iässä. Keskosina syntyneillä lapsilla ja mielenterveyspotilailla (ADHD, bipolaaritauti) on usein DHA-rasvahapon vajetta. (Lähde: McNamara ym. 2015)

Saksalaisen Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Michael Hussin työryhmä (Department for Child and Adolescent Psychiatry, Johannes Gutenberg-University, Mainz) osoitti 810 ADHD-lasta käsittävässä aineistossa, että  kalaöljyn, magnesiumin ja sinkin yhdistelmä antoi hyviä tuloksia (Lipids in Health and Disease 2010).

Saksalaistutkimus vahvistaa, että kalaöljy (600 mg EPAa + 200 mg DHA:ta päivässä) parantaa jo 16 viikossa lääkeresistenttien ADHD-lasten punasolujen omega-3-pitoisuutta (omega-3-indeksiä), suurentaa EPA/AA-suhdetta ja samalla parantaa lasten työmuistia (Widenhorn-Müller ym. 2014). Tämän tutkimuksen tulos olisi voinut olla vieläkin parempi, jos lapsille olisi annettu kalaöljyn lisäksi muitakin tässä katsauksessa mainittuja ravintolisiä (karnosiinia, magnesiumia, sinkkiä jne).

Espanjalaiset neurologit suosittavat omega-3:n käyttöä ADHD:n hoidossa (Revista de Neurologia 2009). Kalifornian yliopiston pienehkö tutkimus viittaa siihen, että kalaöljystä voi hyvinkin olla hyötyä ylivilkkaille autistisille henkilöille (2010).

Meksikolaisten lastenneurologien tutkimus osoittaa, että omega6/omega-3-rasvahappojen yhdistelmä tehostaa metylifenidaatin toivottua vaikutusta ADHD:ssa ja vähentää metyylifenidaatin haittoja, osoittaa meksikolaisten lastenneurologien kliininen tutkimus (Hospital Infantil de México) (Barragán ym. 2014).

Hollantilaistutkimus osoittaa, että kalaöljyn rasvahapot vähentävät ADHD:n oireita (Bos ym. 2015)

Ravitsemushoito voi hillitä ADHD:n oireita ja vähentää epileptisiä kohtauksia. Tärkeää on myös, että hoito vähentää riskiä masentua, syrjäytyä ja joutua huonoille teille. YLE selostaa verkkosivuillaan hollantilaista tutkimusta, jonka mukaan ruokavalion tiukasta rajoituksesta voi olla apua. Sitä voi olla käytännössä vaikea toteuttaa. Uusiseelantilainen kaksoissokkotutkimus osoittaa, että vitamiini-, hiven-ja kivenäisainehoito voi auttaa ADHD:stä kärsiviä aikuisia (Ruclidge ym. 2014).

Oppimisvaikeuksista kärsivät lapset sairastuvat (ennemmin tai myöhemmin) 2–4 kertaa muita useammin mielisairauksiin. Kaiken kaikkiaan heistä 30–50 prosentilla ilmenee mielenterveysongelmia (ahdistusta, masennusta, skitsofreniaa, alkoholismia ym.), sanotaan British Medical Journalin pääkirjoituksessa. Tämäkin tosiseikka puoltaa myös ravitsemushoidon soveltamista ADHD:hen, sillä esimerkiksi E-EPA, karnosiini ja vitamiinit voivat vähentää mielenterveysongelmien riskiä. Näiden tietojen valossa on käsittämätöntä, että eräät suomalaiset lastenpsykaitrit ja ADHD-liitto vastustavat ravintolisien käyttöä tämän lastentaudin hoidossa.

Norjalainen rottatutkimus osoitti, että ruoan lisänä annetut omega-3-rasvahapot parantavat ADHD:lle tyypillistä ylivilkkautta ja hyperaktivitettia. Samalla tutkimus osoitti, että omega-3-rasvahapot vaikuttavat suotuisasti aivojen hermovälittäjäaineisiin (Dervola ym. 2012).

ADHD-pojan äidin kirje
"Hei! Annan kiitospalautetta antamistanne ohjeista. Olen saamani ohjeen mukaan päivittäin tarjonnut ADHD-pojalleni ravintolisät+oman lääkärin määräämän lääkkeen. E-Epa+karnosiini+antioksidantti+magnesium ovat kyllä tehonneet selkeästi ja kohentaneet hänen oloaan. Itsekin hän ottaa pillerit mielellään nykyisin. Kesälomalla kokeilin oloa ilman Conserta-lääkitystä 17 päivää. Viikko meni hyvin, mutta sitten alkoi ilmetä selkeää levottomuutta, mielen ailahtelevuutta laidasta laitaan ja lisääntynyttä kiukuttelua. Ei kuitenkaan läheskään siinä määrin, kuin aiemmin lääketaukojen tai lääkityksen (Ritalin) aikana. Ravintolisien ansiosta aamuärtyisyys on helpottanut ja hän kestää paljon paremmin vastoinkäymisiä. Ei ole koulussakaan ilmaantunut tappeluja toisten "villi-ihmisten" kanssa. Sietää huomattavasti paremmin kavereiden suunsoittoa, ennen oli hyvin syttyvää tyyppiä ja tappelut olivat joka viikkoisia, välillä melkein päivittäistä nujakointia. Elämä on ollut yhtä hermoja koettelevaa taiteilua vuosikaudet tämän hankalan ADHD-mausteen kanssa, mutta nyt tuntuu olevan valoa tunnelin päässä. Mikäli löytyy vielä tehokkaampia ravintovalmisteita vaikeasta keskittymishäiriöstä kärsivälle nuorelle, otan mieluusti vinkkejä vastaan.
Tuhannet kiitokset! M.H."

Ravintotekijöitä tutkitaan ADHD:ssa ja muissa neurologisissa häiriöissä

Aivojen aineenvaihdunta on erittäin vilkasta, ja se kuluttaa suurimman osan ihmisen perusaineenvaihdunnassa kuluvista kaloreista ja noin 20 % hapesta. Aivot käyttävät normaalioloissa energian lähteenään (vain) sokeria, mutta sen lisäksi ne tarvitsevat koko joukon muitakin elintärkeitä ravintoaineita. Minkä hyvänsä välttämättömän ravintoaineen (ns. suojaravinteen) puutos johtaa aivojen toiminnan häiriintymiseen. (Ikääntyvillä ihmisillä melko yleinen piilevä foolihapon, B6- ja B12-vitamiinien ja/tai fosfoseriinin puute johtaa usein muistin ja muiden tiedollisten taitojen heikkenemiseen ja dementiaan.)

ADHD-potilaita – niin lapsia kuin aikuisiakin – tutkittaessa on löydetty suuri määrä eri ravintoaineiden puutoksia, vaikka heidän ruokavalionsa ei välttämättä eroa terveiden ruokavaliosta. Erityisesti ADHD:ssa nayttää olevan puutetta omega-3-rasvahapoista, vaikka niiden saanti ravinnossa ei poikkea muiden lasten saannista, osoittaa kanadalainen tutkimus. Puutoksen syynä ADHD-lapsilla ovat entsyymitoiminnan häiriöt, erityisesti rasvahappoja muuntavissa desaturaaseissa. Alkoholin käyttö heikentää vielä desaturaaseja (Biological Psychiatry 2006). Kanadalaisen raportin mukaan kalaöljyn anto ravintolisänä korjaa veren rasvahappojen tasapainoa, joka on usein häiriintynyt (Germano ym. 2007). Rasvahappojen puutteiden korjaaminen johtaa usein myös tilan kliiniseen kohentumiseen. Erityisesti EPA-rasvahappo estää saturaaseja heikentävien geenien ilmentymistä. Siksi suosittelen E-EPAa, jossa on eniten (70 tai 90 %) EPAa (peruskalaöljyissä vain 15–18 %). Valitse mieluiten D3-vitamiinia sisältävä E-EPA!

Ei ole olemassa mitään yhtä ainoaa ihmeainetta, jolla kaikkien ongelmat voitaisiin hoitaa. Moni lapsi ja aikuinen tarvitsisi useaa lisäravinnetta yhtaikaa. ADHD:ssa voi olla hyötyä karnosiinista, omega-3-rasvahapoista (erityisesti EPAsta), fosfoseriinistä, magnesiumista, sinkistä ja B-vitamiineista. Koska emme tiedä ennalta, kuka reagoi mihinkin niistä parhaiten, on syytä aloittaa hoito antamalla niitä kaikkia yhtaikaa. Myöhemmin voidaan yrittää vähentää aineita ja pienentää annoksia.

Ravitsemushoidon ja Ritalinin tehoa on verrattu amerikkalaisessa psykiatrian klinikassa ja ne näyttävät olevan samaa luokkaa.
Ravitsemushoidon ja Ritalinin vertailututkimus
ADHD:n täydentävä hoito yleistä Australiassa

Brittitutkimuksen mukaan elintarvikkeiden säilöntäaineet lisäävät lasten ylivilkkautta ja keskittymisvaikeutta. Ja kääntäen, niiden välttäminen voi vähentää oireita. Äidin tupakointi raskausaikana lisää lapsen keskittymisvaikeuksia (Neuropsychopharmacology 2007).

Karnosiini
Karnosiini on aivoja suojaava valkuaisaine, neuroprotektantti, jonka vaikutuksia tutkitaan vilkkaasti monissa neurologisissa ja psykiatrisissa tiloissa. Amerikkalainen lastenneurologian apulaisprofessori Michael Chez on vuodesta 2001 alkaen hoitanut menestyksellisesti karnosiinin avulla tuhansia lapsia, joilla on autismi, ADHD, epilepsia, kallovamma ja muita neurologisia tiloja.

Vitamiinit
Useissa tutkimuksissa on havaittu, että monivitamiinien ja -hivenaineiden antaminen ruoan lisänä voi parantaa terveiden koululaisten oppimiskykyä ja vähentää asosiaalisuutta ja joutumista rikollisille teille. Myös tiedolliset (kognitiiviset) taidot paranevat, tosin yleensä vain niillä oppilailla, joiden veressä on havaittu puutetta joistakin vitamiineista tai hivenaineista. (Voihan tosin olla, että oppiminen helpottuu, vaikkei verikokeita otettaisikaan. Syöhän moni lapsi vitamiineja ilman verikokeitakin.)

B-vitamiinit vaikuttavat aivojen välittäjäaineiden synteesiin ja toimintoihin, joten tutkijat ovat kokeilleet B-vitamiineja ADHD:ssa. 1970-luvulla niitä annettiin yleensä yhdistelmätabletin muodossa, mutta kaksi tutkimusta antoi ei-positiivisen tuloksen. Myöhemmin kävi ilmi, että tiamiini (B1) ja pyridoksiini (B6) kumosivat toistensa vaikutuksen ADHD-tapauksissa. Yksittäisillä B-vitamiineilla sitä vastoin saatiin parempia tuloksia. Esimerkiksi B6 saattaa normalisoida veren alentuneen serotoniinin pitoisuutta ja siten lievittää ylivilkkautta. Siitä on julkaistu pienehkö tieteellinen tutkimustulos, ja asiasta on lisäksi runsaasti käytännön kokemusta (ks. Kidd 2001).

B6-vitamiini on monien aminohappojen aineenvaihdunnan reaktioissa välttämätön kofaktori, mukaan lukien dopamiinin, adrenaliinin ja serotoniinin dekarboksylaatio. Eräässä tutkimuksessa v. 1979 verrattiin B6-vitamiinin tehoa lääkitykseen (metyylifenidaattiin, Ritalin). Lapsilla, joiden seerumin serotoniinipitoisuus oli alentunut, B6-vitamiini nosti sen normaaliksi, ja opettajat arvioivat oppilaiden ylivilkkauden rauhoittuneen merkittävästi B6-vitamiinin ansiosta.

ADHD-lapsilla on yleensä veressään vähemmän D-vitamiinia ja kuin terveillä verrokeilla (Kamal ym. 2014, Bala ym. 2016, Meyer ym. 2016). Koska D-vitamiini on tärkeä aivojen nomrmaalille toiminnalle, suosittelen ADHD:ta poteville alle 10-vuotiaille lapsille 50 mikrogrammaa (µg) ja yli 10-vuotiaille 100 mikrogrammaa D-vitamiinia päivässä. Sen käyttö on täysin turvallista, sanoo EU.

Rauta
ADHD-lapsilla on usein raudan puutetta. Silloin on havaittu oireiden lievenevän, kun heille on annettu rautaa. Raudan puute voidaan helposti havaita verikokeen avulla.

Raudan puute haittaa dopamiinin normaalia toimintaa, sanoo 4–14- vuotiaita ADHD-lapsia tutkinut ranskalainen tohtori Eric Konofal (Hopital Robert Debre, Paris). Hänen työryhmänsä arvioi lasten raudanpuutetta mittaamalla 53 ADHD-potilaan ja 27 verrokin veren ferritiiniä, joka on rautaa varastoiva valkuaisaine.

ADHD-lapsista 42:lla (84 %) ilmeni epänormaalin pieni ferritiinipitoisuus (ja 18 %:lla verrokeista). Erittäin pieni ferritiinimäärä oli 17 lapsella (17 %:lla) mutta ei yhdelläkään verrokkilapsella. Mitä vähemmän ferritiiniä, sitä vaikeammat ADHD:n oireet ja henkisen suorituskyvyn puutokset, raportoivat tutkijat. "Raudan anto [puutoksesta kärsiville] voi vähentää stimulanttilääkityksen tarvetta", kirjoittavat ranskalaiset lastenpsykiatrit (Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, December 2004).

Rauta liittyy keskushermoston toimintaan monin tavoin. Terveet aivot sisältävät kauttaaltaan runsaasti rautaa, joka läpäisee hyvin veriaivoesteen. Toisin sanoen ravinnon rauta pääsee hyvin verestä aivoihin, jossa sillä on tärkeitä tehtäviä. Toisaalta aivot – erityisesti aivokuori, hippokampus ja striatum – ovat hyvin herkät kärsimään raudanpuutteesta. Rauta osallistuu neuronien myelinisoitumiseen (myeliinituppien muodostumiseen), ja se toimii monien entsyymien kofaktorina. Tällaisia entsyymejä ovat muun muassa serotoniinia muodostava tryptofaanihydroksilaasi ja adrenaliinia ja dopamiinia tuottava tyrosiinihydroksylaasi. Eläinkodeiden mukaan raudanpuute vähentää dopamiinireseptorien tiheyttä, mikä vähentää dopamiinin takaisinottoa hermopäätteisiin synapsiraoista. Rautaa näyttää olevan aivoissa eniten samoilla alueilla, joilla on GABAa. Tämä viittaa niiden vuorovaikutukseen sellaisilla aivojen alueilla. Rauta on siis välttämätöntä hermojen keskinäisessä viestinnässä. Se säätää kognitiivisia (tietotaito) ja emotionaalisia toimintoja sekä käyttäytymistä. Nämä biokemialliset seikat selittävät sitä, että aneemiset lapset menestyvät koulussa muita heikommin.

Ellei puutosta ole, rautaa ei pidä antaa, koska rauta on hapettava aine, joka tuottaa elimistössä liikaa myrkyllisiä hapen radikaaleja. Toisen uuden tutkimuksen mukaan jotkut ADHD-lapset taas saavat liikaa rautaa, ehkä siitä syystä, että äidit uskovat siitä olevan lapselle hyötyä ja antavat sitä varmuuden vuoksi – ilman verikoetta – lisäravinteena. Näin ei siis tulisi menetellä, ellei raudanpuutetta ole pätevästi todettu.

Magnesium
ADHD-potilailla on lähes aina piilevää magnesiumin vajausta, joka voi aiheuttaa ja pahentaa neurologisia ja psykiatrisia häiriöitä. Puutteen syynä voi olla liian vähäinen saanti ruuasta ja/tai lapsen nopea kasvu ja sen myötä kasvanut tarve. ADHD-lasten magnesiumin puute on äskettäin osoitettu mm. ranskalaisessa ja venäläisessä tutkimuksessa. Niiden mukaan magnesiumin ja B6-vitamiinin anto rauhoittaa ylivilkkaita lapsia.

Stressitiloissa (joista monet ADHD-ihmiset kärsivät) magnesiumia kuluu normaalia enemmän katekoliaineiden ja stressihormonien vaikutuksesta. ADHD:ssä lapsen virtsan stressihormonien määrä on usein normaalia suurempi. Magnesium ja omega-3-rasvahappoihin kuuluva EPA alentavat veren stressihormoneja ja lisäävät stressinsietokykyä.

Eräässä tutkimuksessa mitattiin 116 ADHD-lapsen (7-12 v) hiusten, punasolujen ja seerumin magnesiumin pitoisuus. Se oli 95 %:lla normaaliarvoja pienempi. Joka kolmannen tutkitun seerumin magnesium oli normaalia pienempi (Kozielec ja Starobrat-Hermelin 1997). Niistä lapsista, joilla oli osoitettu magnesiumin puutos, 50 sai 6 kk:n ajan magnesiumia 200 mg/pv. Verrokkeina oli 30 samanlaista ADHD-lasta, jotka saivat muutoin samanlaista hoitoa ja erityisopetusta, mutta ei magnesiumia. Magnesiumia saaneiden tila parani huomattavasti verrokkeihin nähden (Conners parent and teacher ratings [ES = 1.2-1.4]) (Stratobrat-Hermelin ja Kozielec 1997).

Uuden tutkimuksen mukaan magesiumin ja B-vitamiinien yhdistelmä rauhoittaa ylivilkkaita lapsia. Tällainen yhdistelmä kuului mm. Marbellassa Calpe-koulun tutkimukseen, jossa saatiin erinomaisia tuloksia. Magnesium toimii muutoinkin parhaiten yhdessä B-vitamiinien kanssa.

Eräät tutkijat suosittelevat magnesiumia odottaville äideille, koska heillä on siitä usein puutetta. Äidin ottaman magnesiumlisän uskotaan suojaavan myös lapsen aivojen kehitystä.
Lue lisää magnesiumista

Sinkki

ADHD-lapsilla on lähes aina sinkin puutetta, mikä johtuu liian vähäisestä saannista tai sinkin huonosta imeytymisestä tai molemmista. Sinkkilisästä saattaa olla hyötyä, varsinkin jos henkilöllä on puutetta välttämättömistä rasvahapoista (joiden aineenvaihdunnassa sinkillä on tärkeä rooli). Sinkkiä käytetään maailmalla yleisesti lukihäiriöissä ja ADHD:ssä. Ensimmäisessä noin10-vuotiaiden lasten kliinisessä kaksoissokkotutkimuksessa sinkkilisä (150 mg/vrk) osoittautui plaseboa tehokkaammaksi, eikä sivuvaikutuksia raportoitu (lue raportti). Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että itse suosittelisin näin suurta päiväannosta.

Odottavilla äideillä on useimmiten vajausta sinkistä, aivan kuten kalkista ja magnesiumistakin, koska sikiön kasvava luusto ja lihaksisto verottavat äidin verestä näitä kivennäisaineita. Useimpien äitien on mahdotonta saada ravinnostaan riittävästi sinkkiä, joten suosittelen sitä ravintolisäksi odotus- ja imeytysaikana. Sen katsotaan turvaavan lapsen aivojen ja muun hermojärjestelmän kehitystä. Sinkin uskotaan myös vähentävän äidin riskiä sairastua synnytyksen jälkeiseen masennukseen.

Fosfoseriini (fosfatidyyliseriini)
Aivojen moitteeton toiminta perustuu siihen, että aivosolujen kalvot ja niiden rasvahapot ovat kunnossa ja yhteydet satojen miljardien aivosolujen välillä pelaavat moitteettomasti. Neuronien (aivo- ja hermosolujen) kalvot muodostuvat fosfolipideistä (joihin mm. fosfoseriini ja fosfokoliini kuluvat). Ne ovat siis aivosolujen kivijalka, joihin proteiinit kiinnittyvät. Fosfoseriinimolekyyli koostuu fosforista, kahdesta pitkäketjuisesta tyydyttymättömästä rasvahaposta ja seriini-nimisestä aminohaposta.

Seriinin molekyylirakenne

Fosfoseriiniä kuuluu siis olla runsaasti ihmisen aivoissa. Fosfoseriini on avainyhdiste hermojen synapseissa, joissa välittäjäaineet toimivat kuljettaen tietoa hermosoluista toisiin. Ei siis ole ihme, että psykiatrit ja neurologit ovat jo pitkään tutkineet, voitaisiinko fosfoseriiniä syömällä parantaa heikentynyttä aivotoimintaa.

Sadat koe-eläintutkimukset ja yli 30 kliinistä tutkimusta ovat osoittaneet, että fosfoseriinin nauttiminen ruuan lisänä korjaa heikentyneitä tiedollisia taitoja, kuten oppimista, asioiden jäsentämiskykyä, lähimuistia ja käyttäytymistä. Samalla se vähentää ahdistusta ja masennusta, jotka usein liittyvät oppimis- ja käytöshäiriöihin. Fosfoseriini aktivoi aivojen normaalia toimintaa, helpottaa synapsien työtä, tehostaen erityisesti dopamiinin välittäjien aktiviteettia ja niiden synteesiä, vapautumista ja postsynaptisten reseptorien työtä.

Eräässä tutkimuksessa annettiin fosfoseriinia 21 ADHD-potilaalle (4-19 v.) neljän kuukauden ajan ja hoito auttoi 90 %:a heistä. Oppiminen ja käytös paranivat sitä mukaa, kun hoito edistyi (ks Kidd 2001).

Fosfoseriini lievittää lasten ADHD:n oireita ja parantaa lähimuistia, osoittaa uusi japanilais-amerikkalais-saksalainen kaksoissokkotutkimus.

Apteekkarilehden katsaus fosfoseriinistä

Välttämättömät rasvahapot EPA, DHA, GLA

Kalaöljyn rasvahapot vähentävät Ritalinin ja muiden stimulanttilääkkeiden mahdollisia sivuvaikutuksia, todetaan Durhamin tutkimuksen infossa (lue lisää). Aivot tarvitsevat ravintorasvoja, sillä aivojen kuivapainosta noin puolet on rasvaa ja 30 % on välttämättömiä rasvahappoja EPAa, DHA:ta ja arakidonihappoa (AA). Kaksi ensinmainittua tunnetaan kalaöljystä, AA:ta taas syntyy aivoissa, kun ihminen nauttii ruuan lisänä helokkiöljystä tunnettua rasvahappoa GLA:ta (gammalinoleenihappo).

Jo 1980-luvun alussa osoitettiin, että ADHD-lapsilla ja aikuisilla on huomattavia rasvahappohäiriöitä seerumissa, punasoluissa sekä aivosoluissa. ADHD-potilailla on vajausta etenkin omega-3-rasvahapoista (Colquhoun ja Bunday 1981). Aivotoiminnan häiriöitä potevilla ihmisillä esiintyy sellaisia biokemiallisia muutoksia, joita voidaan korjata nauttimalla ruuan lisänä kolmea välttämätöntä rasvahappoa, EPAa, DHA:ta ja GLA:ta. Näistä rasvahapoista muodostuu kudoksissa terveydelle edullisia eikosanoideja.

Kuva. ADHD-potilaiden ja terveiden verrokkien punasolujen rasvahappojen pitoisuuksia. ADHD:ssa omega-6/Omega-3-suhde on liian korkea (lue artikkeli). Siksi kannattaa käyttää omega-3-rasvahappoja, eritoten E-EPAa ravintolisänä.

Kuningatar Silvian lastensairaalassa Göteborgissa tehdyssä tutkimuksessa saatiin aivan erinomaiset tulokset rasvahappohoidolla. Tutkimusta johti Ruotsin tunnetuin ADHD-asiantuntija, professori Christoffer Gillberg.

2000-luvun tutkimuksia

Koska ADHD-potilailla (ja lukivaikeudesta kärsivillä) on kiistatta puutetta DHA-rasvahaposta, on oireyhtymää yritetty hoitaa antamalla DHA:ta ruuan lisänä. Eräässä satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa annettiin neljä kuukautta DHA:ta 345 mg/vrk tai vastaavaa plaseboa 63 ADHD-lapselle, iältään 6-12 vuotta. Pettymys oli suuri, kun DHA ei toiminut yhtään plaseboa paremmin (Voigt ym. 2001). Uusi englantilainen tutkimus antoi myönteisen tuloksen (Richardson ym. 2012). Purdue Universityn tutkimuksen mukaan ADHD:n rasvahappohoito vaikuttaa luopaavalta ja sitä kannataa tutkia edelleen. Skitsofeenikko tarvitsee kuitenkin EPAa noin 4-kertaisen päiväannoksen (2 000 mg) verrattuna ADHD-potilaaseen.
Lue lisää skitsofrenian hoidosta rasvahapoilla

Mistä DHA:n puutos aivoissa ja veressä johtuu?

Puute ei välttämättä johdu siitä, etteikö ADHD-henkilö saisi ruuassaan kalaöljyn omega-3-rasvahappoja, vaan siitä, että hänen aivoissaan toimii geenivirheen vuoksi epätavallisen aktiivisesti rasvahappoja hajottava entsyymi fosfolipaasi A2 (PLA2). Se "sahaa" DHA-rasvahappoja irti solukalvon fosfolipidimolekyyleistä. Irronneella rasvahapolla on kolme mahdollista kohtaloa (katso alla oleva kuva):
1. se hapettuu ja tuhoutuu
2. se kiinnittyy uudelleen fosfolipidiin
3. siitä tulee välittäjäaine, viestimolekyyli, joka välittää tietoa aivosolusta toiseen. Sitä kutsutaan silloin nimellä eikosanoidi ja se voi vaikuttaa myös geenien rakenteisiin ja toimintaan. Fosfolipaaseja tunnetaan jo useita, ja niiden tehtävänä onkin irroittaa fosfolipideistä rasvahappoja, jotta aivosoluissa syntyisi hyviä erikosanoideja. Mutta geenivirheen vuoksi ylikierroksilla toimiva entsyymi tuhoaa aivosoluja.

Ihmisen kaikissa soluissa syntyy kolmenlaisia eikosanoideja: edullisesti, neutraalisti ja epäedullisesti vaikuttavia. Kun ihminen saa ruuassaan tai ravintolisinä EPA- ja GLA-rasvahappoja, aivoissa muodostuu edullisia eikosanoideja. Jos taas ruokavaliossa on runsaasti tyydyttynyttä rasvaa tai liikaa kasvirasvaa (omega-6) muodostuu haitallisia eikosanoideja. EPA-rasvahappo (E-EPA) vaimentaa myös omega-6:sta syntyviä haitallisia isoprostaaneja ja isofuraaneja.

EPA-rasvahapon nauttiminen ruoan lisänä tasapainottaa muutoinkin aivojen neurokemiaa. EPA näet estää PLA2:n aktiviteettia, ja rasvahappojen liiallinen hajoaminen vähenee. Lisäksi EPA muuttuu aivoissa DHA:ksi, josta ADHD:ssa (ja lukihäiriössä) usein on puutetta.

Kuva. Rasvahappoja hajottava entsyymi fosfolipaasi A2 (PLA2) "sahaa" tyydyttymättömiä rasvahappoja irti solukalvon fosfolipidimolekyylin Sn2-asemasta (oikeanpuoleinen rasvahappo; vasemmanupoleinen on saina tyydytetty). Irronneella rasvahapolla on kolme mahdollista kohtaloa:
1. Se hapettuu ja tuhoutuu
2. Se kiinnittyy uudelleen fosfolipidiin
3. Siitä tulee välittäjäaine, viestimolekyyli, joka välittää tietoa aivosolusta toiseen. selostus yllä. Viestimolekyyli tarkoittaa välittäjäainetta (serotoniini, dopamiini, prostaglandiini, eikosanoidi, isoprostanoidi, isofuraani jne.).

Lääkehoidosta ja sen sivuvaikutuksista

Raskaus- ja imetysaika, varhaislapsuus

Edellä oli jo puhetta magnesiumin ja sinkin tarpeesta raskauden ja imetyksen aikana. Myös pitkäketjuisten omega-3-rasvahappojen (EPA, DHA) runsasta päivittäistä saantia suositellaan odotus- ja imetysaikana, sillä se edistää lapsen aivojen normaalia kehitystä ja ehkäisee ennalta lapsen aivojen rakenteellisia ja neurokemiallisia poikkeamia (Hawkins ym. 2002). Suomen ravitsemustieteen yhdistys suosittelee odottaville ja imettäville äideille 2–3 kala-ateriaa viikossa. Niille naisille, jotka eivät noudata suositusta, suositellaan ruuan lisänä kalaöljyä valmisteina.

Tällainen rasvahappohoito on täysin turvallista niin äidin kuin sikiön kannalta. Yhdessäkään tutkimuksessa ei ole ilmennyt, että näistä rasvahapoista olisi ollut haittaa - päinvastoin, ne edistävät lapsen aivojen ja silmien normaalia kehitystä.

Kehittyvä sikiö verottaa äidistä noin 630 mg rasvahappoja, jolloin odottavan äidin aivot kutistuvat tilapäisesti raskauden aikana. Asia on todennettu äitien aivojen magneettikuvissa. Aivojen palaaminen ennalleen kestää jopa neljä vuotta. "Esikoinen on perheen viisain lapsi", sanottiin ennen. Tämä havainto perustunee siihen, ettei seuraavien lasten aivoille riitä tarpeeksi EPAa napaveren välityksellä.

Äidin tulisi nauttia EPAa raskauden aikana, sillä EPA muuttuu aivoissa serotoniiniksi, dopamiiniksi ja DHA:ksi, jota sikiön aivot tarvitsevat. EPAn nauttiminen odotusaikana ehkäisee ennalta synnytyksen jälkeistä väsymystä ja masennusta.

Brittitutkimuksen mukaan lasten vuoteenkastelu johtuu usein aivojen keskiosien ja hypotalamuksen alueen viivästyneestä kehityksestä (Arch Dis Child 2002; 87: 188–191). Tilaa voitaneen auttaa antamalla lapselle EPA-rasvahapopoa ruoan lisänä.

Uusien aivojen kuvantamislaitteiden avulla saadaan tarkkoja kuvia syntymättömän lapsen aivoista. Niiden avulla voidaan pian selvittää aivojen toimintahäiriöitä jo ennen lapsen syntymää (Lancet 6.9.2002).

EPAn vaikutus aivoissa
Lue lisää välttämättömistä rasvahapoista

Geneettiset oireyhtymät ("tautiperhe")

Seuraavat lasten ja aikuisten neuropsykiatriset oireyhtymät ja taudit ovat geneettisesti läheistä sukua toisilleen (Horrobin 2001, Soutullo ym. 2002, McCleary ja Sanford 2002), niissä on huomattavaa päällekkäisyyttä (engl. comorbidity) (Connor ym. 2003) ja siksi niihin kaikkiin voidaan soveltaa samoja ravitsemushoidon periaatteita.

Moni autistiseen tautikirjoon kuuluva henkilö on virheellisesti saanut pakkohäiriön eli OCD-leiman. OCD on geneettistä sukua edellä mainituille tiloille. Väestöstä 1–3 % potee OCD:tä, mutta tila on alidiagnosoitu ja alihoidettu. Myös siinä on aivojen rasvahappohäiriö ja sen hoitoon esitetään rasvahappoja, erityisesti EPAa (Oken 2001). Lancetissa oli OCD:sta hiljattain pääkirjoitus (Lancet 2002;360:397-405).

Viime vuosina on löydetty useita geenimuunnoksia (alleeleja), jotka liittyvät edellä mainittuihin tiloihin. Samassa geenissä eri henkilöillä esiintyy eriasteista geenien aktiviteettia. Esimerkiksi aggressiivisuus riippuu siitä, kuinka aktiivisen MAOA-geenin alleelin lapsi on perinyt.

ADHD:ta esiintyy keskimääräistä enemmän suvuissa, joissa myös ilmenee runsaasti poikkeuksellista lahjakkuutta. Neurologit ja psykiatrit kutsuvat tilaa "skitsotyypiksi" (engl. schizotype). Tämä ei tarkoita sitä, että lukihäiriö tai ADHD välttämättä muuttuisi skitsofreniaksi tai bipolaariseksi häiriöksi, mutta niiden riski on tavallista suurempi. Esimerkiksi naisten ns. kaamosmasennus (Seasonal Affective Disorder, SAD) on tavallista yleisempää ADHD-ihmisillä (Levitane ym. 2002). ADHD-lapsilla esiintyy epileptisiä kohtauksia 2,5-kertaa enemmän kuin muilla. Tutkijat käyttävät termiä "co-morbidity" (Abikoff ym. 2002, Comins ym. 2001, Shapiro 2002), joka voidaan suomentaa päällekkäisyydeksi tai samanaikaiseksi kahden tai useamman häiriön sairastamiseksi.

Yllä lueteltuja tiloja potevilla henkilöillä on poikkeavuutta tietyissä geeneissä, jotka tuottavat aivoissa tärkeitä entsyymejä, kuten monoamino-oksidaasi A ja B (MAOA ja MAOB), fosfolipaasi A2 (PLA2) ja ´rasvahappokoentsyymi A ligaasi (FACL). Entsyymitoiminnan häiriöt säätävät välittäjäaineiden (GABAn, serotoniinin, dopamiinin, noradrenaliinin, neuropeptidien ym.) aineenvaihduntaa väärään suuntaan ja tuhoavat aivojen rasvahappoja.

Kun aivojen ja veren (punasolujen) rasvahappojen aineenvaihdunta poikkeaa normaalista, ei aivojen neurokemia voi toimia normaalisti. Monet uudet tutkimukset viittaavat siihen suuntaan, että kaikkia näitä tiloja voidaan hoitaa välttämättömillä rasvahapoilla ja muilla ravintolisillä. Monitieteellinen hoito – ravitsemushoito mukaan lukien – tuottaakin parempia tuloksia kuin perinteinen lääkitys, erityisopetus ja tukihoito (Ramanthan ja White 2001).

ADHD-potilailla on usein veressään vähemmän D-vitamiinia kuin terveillä verrokeilla (Kamal ym. 2014, Sharof ym. 2015). Koska D-vitamiini on tärkeä aivojen normaaleille toiminnoille, kannattaa potilaan D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) mitata ja nostaa se ihannetasolle 125–150 nmol/l. ADHD:n ravitsemushoito on vielä valitettavasti potilaiden perheiden omatoimisuuden varassa, sillä lääkärikunta ja Suomen ADHD-liitto eivät ole riittävästi perehtynyt asiaan (ja eräät lääkärit, mukaanluettuna ainakin yksi neurologi Jyväskylässä, jopa vastustavat sitä kiivaasti).

Kasvinsiemenöljystä saatava alfalinoleenihappo (ALA, omega-3) ei ole tehokasta lasten ADHD:n hoidossa (Dubnov-Raz ym.). Syynä on se, että ihminen kykenee muuntamaan vain 5-10 % ALAsta EPAksi, joka on biologisesti tehokasta. ALAa pitäisi siis syödä valtavia määriä, jotta sillä olisi parantavaa vaikutusta.

Melatoniini parantaa ADHD-lasten unta, vaikka ei vaikutakaan ylivilkkausoireisiin (Bloch ja Mulqueen 2014).

AD/HD:n ravitsemushoito
EPA:n vaikutus aivoissa

ADHD:n lääkehoito on kiistanalaista
ADHD-lääkitys tuplaa lasten sydäntautien riskin
Aivot ja rasvahapot

Kirjallisuutta

San Mauro Martin I, Sanz Rojo S, González Cosano L, et al. Impulsiveness in children with attention-deficit/hyperactivity disorder after an 8-week intervention with the Mediterranean diet and/or omega-3 fatty acids: A randomised clinical trial [published online ahead of print, 2019 Dec 26]. Impulsividad en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en niños después de una intervención de 8 semanas con dieta mediterránea y/o ácidos grasos omega-3: ensayo clínico aleatorizado [published online ahead of print, 2019 Dec 26]. Neurologia. 2019;S0213-4853(19)30132-X. doi:10.1016/j.nrl.2019.09.007
Chang J P-C, Su K-P, Mordelle V, et al. High-dose eicosapentaenoic acid (EPA) improves attention and vigilance in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and low endogenous EPA level. Translational Psychiatry 2019; Nov 20, 9, doi.org/10.1038/s41398-019-0633-0 Free Article
Chang, J. P., Su, K. P., Mondelli, V. & Pariante, C. M. Omega-3 polyunsaturated fatty acids in youths with attention deficit hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis of clinical trials and biological studies. Neuropsychopharmacology 2018; 43, 534–545. doi:10.1038/npp.2017.160.Free Article
Döpfner M, Dose C, Breuer D,  et al. Efficacy of Omega-3/Omega-6 Fatty Acids in Preschool Children at Risk of ADHD: A Randomized Placebo-Controlled Trial. Journal of Attention Disorders. 2019 Nov 2:1087054719883023. doi: 10.1177/1087054719883023.
Rodríguez C, García T, Areces D, et al. Supplementation with high-content docosahexaenoic acid triglyceride in attention-deficit hyperactivity disorder: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2019 May 8;15:1193-1209. doi: 10.2147/NDT.S206020. eCollection 2019. Free Full Text
Checa-Ros A, Haro-García A, Seiquer I,  et al. Early monitoring of fatty acid profile in children with attention deficit and/or hyperactivity disorder under treatment with omega-3 polyunsaturated fatty acids. Minerva Pediatrica. 2018 Nov 7. doi: 10.23736/S0026-4946.18.04975-7.
Rodríguez-Hernández PJ, Canals-Baeza A, Santamaria-Orleans A, Cachadiña-Domenech F. Impact of Omega-3 Fatty Acids Among Other Nonpharmacological Interventions on Behavior and Quality of Life in Children with Compromised Conduct in Spain.
Journal of Dietary Supplements. 2018 Oct 31:1-12. doi: 10.1080/19390211.2018.1481165.
Yonezawa K, Nonaka S, Iwakura Y, etal. Investigation into the plasma concentration of ω3 polyunsaturated fatty acids in Japanese attention-deficit hyperactivity disorder patients. Journal of Neural Transmission (Vienna). 2018 Jun 20. doi: 10.1007/s00702-018-1895-z.
Ghajar A, Aghajan-Nashtaei F, Afarideh M, Mohammadi MR, Akhondzadeh S. l-Carnosine as Adjunctive Therapy in Children and Adolescents with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. 2018 Feb 22. doi: 10.1089/cap.2017.0157. Free Full Text
Buchhorn R, Koenig J, Jarczok MN, et al. A case series on the potential effect of omega-3-fatty acid supplementation on 24-h heart rate variability and its circadian variation in children with attention deficit (hyperactivity) disorder. Attention Deficit Hyperacticity Disorders. 2017 Oct 3. doi: 10.1007/s12402-017-0240-y.
Derbyshire E. Do Omega-3/6 Fatty Acids Have a Therapeutic Role in Children and Young People with ADHD? Journal of Lipids. 2017;2017:6285218. doi: 10.1155/2017/6285218. Free Full Text
Chang JC, Su KP, Mondelli V, Pariante CM. Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids in Youths with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): A Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Trials and Biological Studies. Neuropsychopharmacology. 2017 Jul 25. Doi: 10.1038/npp.2017.160.
Moghaddam MF, Shamekhi M, Rakhshani T. Effectiveness of methylphenidate and PUFA for the treatment of patients with ADHD: A double-blinded randomized clinical trial. Electronic Physician. 2017 May 25;9(5):4412-4418. doi: 10.19082/4412.
Königs A, Kiliaan AJ. Critical appraisal of omega-3 fatty acids in attention-deficit/hyperactivity disorder treatment. Neuropsychiatric Disesase and Treatment. 2016 Jul 26;12:1869-82. doi: 10.2147/NDT.S68652. eCollection 2016. Review. Free Full Text
Meyer T, Becker A, Sundermann J, et al. Attention deficit-hyperactivity disorder is associated with reduced blood pressure and serum vitamin D levels: results from the nationwide German Health Interview and Examination Survey for Children and Adolescents (KiGGS). European Child and Adolescent Psychiatry. 2016 May 19. doi:10.1007/s00787-016-0852-3

Bala KA, Doğan M, Kaba S, et al. Hormone disorder and vitamin deficiency in attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and autism spectrum disorders (ASDs). Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 2016 Aug 22. pii: /j/jpem.ahead-of-print/jpem-2015-0473/jpem-2015-0473.xml. doi: 10.1515/jpem-2015-0473.
Parletta N, Niyonsenga T, Duff J. Omega-3 and Omega-6 Polyunsaturated Fatty Acid Levels and Correlations with Symptoms in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Autistic Spectrum Disorder and Typically Developing Controls. PLoS One. 2016 May 27;11(5):e0156432. doi: 10.1371/journal.pone.0156432. eCollection 2016. Free Full Text

Crippa A, Agostoni C, Mauri M, et al.Polyunsaturated Fatty Acids Are Associated With Behavior But Not With Cognition in Children With and Without ADHD: An Italian study. Journal of Attention Disorders 2016 Feb 9. Free Full Text pdf

Gordon HA, Rucklidge JJ, Blampied NM, Johnstone JM. Clinically Significant Symptom Reduction in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Treated with Micronutrients: An Open-Label Reversal Design Study Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. December 2015, 25(10): 783-798. doi:10.1089/cap.2015.0105.
Sharif MR, Madani M, Tabatabaei F, Tabatabaee Z. The Relationship between Serum Vitamin D Level and Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Iranian Journal of Child Neurology. 2015 Fall;9(4):48-53. PubMed
McNamara RK, Vannest JJ, Valentine CJ. Role of perinatal long-chain omega-3 fatty acids in cortical circuit maturation: Mechanisms and implications for psychopathology. Review. World Journal of Psychiatry. 2015 Mar 22;5(1):15-34. Free Full Text
Bos DJ, Oranje B, Veerhoek ES, et al. Reduced symptoms of inattention after Dietary Omega-3 Fatty Acid Supplementation in boys with and without Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Neuropsychopharmacology. 2015 Mar 19. doi: 10.1038/npp.2015.73.

Patrick RP, Ames BN. Vitamin D and the omega-3 fatty acids control serotonin synthesis and action, part 2: relevance for ADHD, bipolar, schizophrenia, and impulsive behavior. FASEB J. 2015 Feb 24. pii: fj.14-268342/ Free Full text pdf
Gow RV, Hibbeln JR, Parletta N. Current evidence and future directions for research with omega-3 fatty acids and attention deficit hyperactivity disorder. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care. 2015 Jan 8. PubMed

Bloch MH, Mulqueen J. Nutritional supplements for the treatment of ADHD. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. 2014 Oct;23(4):883-97. doi: 10.1016/j.chc.2014.05.002.
Puri BK, Martins JG. Which polyunsaturated fatty acids are active in children with attention-deficit hyperactivity disorder receiving PUFA supplementation? A fatty acid validated meta-regression analysis of randomized controlled trials. Review.. Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 2014 May;90(5):179-89. doi: 10.1016/j.plefa.2014.01.004.
Dubnov-Raz G, Khoury Z, Wright I, et al. The effect of alpha-linolenic acid supplementation on ADHD symptoms in children: a randomized controlled double-blind study. Frontiers in Human Neuroscience. 2014 Oct 7;8:780. doi: 10.3389/fnhum.2014.00780. eCollection 2014.
Raine A, Portnoy J, Liu J, Mahoomed T, Hibbeln JR. Reduction in behavior problems with omega-3 supplementation in children aged 8-16 years: a randomized, double-blind, placebo-controlled, stratified, parallel-group trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2014 Aug 22. doi: 10.1111/jcpp.12314.
Gow RV, Hibbeln JR. Omega-3 Fatty Acid and Nutrient Deficits in Adverse Neurodevelopment and Childhood Behaviors. Review. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. 2014 Jul;23(3):555-590. doi: 10.1016/j.chc.2014.02.002.
Widenhorn-Müller K, Schwanda S, Scholz E, et al. Effect of supplementation with long-chain ω-3 polyunsaturated fatty acids on behavior and cognition in children with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD): A randomized placebo-controlled intervention trial. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2014 May 28. pii: S0952-3278(14)00076-3. doi: 10.1016/j.plefa.2014.04.004. Free Full Text pdf.
Kamal M, Bener A, Ehlayel MS. Is high prevalence of vitamin D deficiency a correlate for attention deficit hyperactivity disorder? Attention Deficcit and Hyperactivity Disorders. 2014 Mar 9. [Epub ahead of print]

Ruclidge JJ, Frampton CM, Gorman B, Boggis A. Vitamin-mineral treatment of attention-deficit hyperactivity disorder in adults: double-blind randomised placebo-controlled trial. British Journal of Psychiatry 2014, doi: 10.1192/bjp.bp.113.132126
Barragán E, Breuer D, Döpfner M. Efficacy and Safety of Omega-3/6 Fatty Acids, Methylphenidate, and a Combined Treatment in Children With ADHD. Journal of Attention Disorders. 2014 Jan 24. Abstract
Milte CM, Parletta N, Buckley JD et al. Increased Erythrocyte Eicosapentaenoic Acid and Docosahexaenoic Acid Are Associated With Improved Attention and Behavior in Children With ADHD in a Randomized Controlled Three-Way Crossover Trial. Journal of Attention Disorders. November 8, 2013 1087054713510562
Dervola KS, Robegr BÅ, Woien G, et al. Marine omega-3 polyunsaturated fatty acids induce sex-specific changes in reinforcer-controlled behaviour and neurotransmitter metabolism in a spontaneously hypertensive rat model of ADHD. Behavioral and Brain Functions 2012, 8:56 doi:10.1186/1744-9081-8-56 Free Full Text pdf

Hirayama S, Terasawa K, Rabeler R, et al. The effect of phosphatidylserine administration on memory and symptoms of attention-deficit hyperactivity disorder: a randomised, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Journal of Human Nutrition and Dietetics.- Article first published online: 17 MAR 2013 DOI: 10.1111/jhn.12090
Richardson AJ, Burton JR, Sewell RP, et al. Docosahexaenoic Acid for Reading, Cognition and Behavior in Children Aged 7–9 Years: A Randomized, Controlled Trial (The DOLAB Study). PLoS ONE 2012; 7(9): e43909. doi:10.1371/journal.pone.0043909 Free Full Text
Millichap JG, Yee MM. The Diet Factor in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. State-of-the-Art Review Article. Pediatrics 2012 doi: 10.1542/peds.2011-2199.
Pellow J, Solomon EM, Barnard CN. Complementary and alternative medical therapies for children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Altern Med Rev. 2011 Dec;16(4):323-37. Free Full Text