Melanooma (tummasolusyöpä)

Melanoomat ovat heterogeeninen ryhmä kasvaimia, joilla on suuri taipumus iisiutua ja lähettää etäpesäkkeitä (metastaaseja). Tauti voi parantua, jos hoito aloitetaan varhaisessa vaiheessa, ennen kuin kasvain ennättää lähettää etäpesäkkeitä muualle elimistöön (Nature Reviews Cancer 2010;10, 452-453). Sveitsiläiset tutkijat ovat löytäneet tautia aiheuttavan geenin, jonka vaimentaminen parantaa ennustetta. Melanoomaan on kehitteillä uusi lääke ipilimumabi, jota pidetään lupaavana leikkauksen jälkeisessä hoidossa (Eggermont ym. 2016). Potilaan tulisi aloittaa heti syöpää estävien ravintolisien käyttö muun hoidon lisänä. Slovakialaiset syöpälääkärit ja biokemistit suosittelevat D-vitamiinia aluksi jopa 1250–2500 mikrogrammaa (µg) päivässä ja jatkossa 100–150 µg/vrk. Melatoniini on osoittautunut myös lupaavaksi melanooman täydentävänä hoitona.

Sveitsiläisen tutkimuksen mukaan melanomalla on luultua suurempi taipumus uusiutua. Onneksi käytettävissä on useita syövän kasvua ja leviämistä hillitseviä ravintolisiä, joista kerron tässä artikkelissa.

Joillakin melanoomaan sairastuneilla ihmisillä on virheellisesti toimiva D-vitamiinin aktiivisuutta säätävä geeni, joka estää vitamiinin syöpää ehkäisevää vaikutusta (lue lisää). Nämä ihmiset voivat tarvita D-vitamiinia tavallista enemmän. Leedsin yliopiston syöpätutkijat suosittavat seerumin D-vitamiinin pitoisuudeksi (S-D-25) 70–100 nmol/l (Molecular oncolygy 2011 Feb 3.) Alle 50 nmolin/l pitoisuus D-vitamiinia seerumissa huonontaa melanooman ennustetta (Levitan 2016, Timerman ym. 2016). Runsas D-vitamiinin saanti tekee melanoomoasta vähemmän aggressiivisen, osoittaa Leedsin yliopiston hiiritukimus (Muralidhar ym. 2019). Mitä suurempi seeruminD-vitamiinin pitoisuus on, sitä parempi on melanoman ennuste, osoittaa MYÖS australialaistutkimus. Itse ehdotan melanoomaan sairastuneille pitoisuutta, 125–150 nmol/l, mikä tukee elimistön immuunijärjestelmää. Se edellyttää yleensä vähintään 100 mikrogramman (µg) päiväannosta D-vitamiinia.

Melanooman I ja II -vaiheissa suositus on 1250–2500 mikrogrammaa (µg) D-vitamiinia päivässä, jos seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) on alle 75 nmol/l. Sitten kun on saavutettu pitoisuus 125–250 nmol/l, annos pienennetään 100–150 µg:aan päivässä, kirjoittavat slovakialaiset tutkijat (Bolerazska ym. 2016).

"D-vitamiini pienentää kasvaimen kokoa, vähentää mikrometastaasien riskiä, parantaa potilaan enustetta ja vähentää taudin uusiutumisen todennäköisyyttä", sanotaan artikkelissa, jonka voi lukea kokonaan maksutta alla olevasta kirjallisuusviitteestä.

Myös italialaisten ja ruotsalaisten syöpätutkijoiden yhteinen raportti osoittaa, että D3-vitamiini estää in vitro ja in vivo melanoomasolujen kasvua. Tutkimus paljasti myös että lähes kaikilla italialaisilla melanoomapotilailla oli leikkauksen ajankohtana huomattava D-vitamiinin puute, eli S-D-25 oli 17-74 nmol/l, kun tutkijat pitävät riittävänä 75-190 nmol/l. Tulosten perusteella tutkijat pitävät todennäköisenä, että D-vitamiinia kannattaa käyttää melanooman lisähoitona (Spath ym. 2017).

Berberiini tappaa melanoomasoluja biokemiallisilla mekanismeilla (Anticancer Drugs. 2011, Song ym. 2015, Bin lLu ym. 2017). Lisäksi berberiini estää melanooman metastasointia (Biochemical Pharmacology 2012). Berberiiini tehostaa solusalpaaja doksirubisiinin vaikutusta melanooman hoidossa (Mital ym. 2013). Berberiini estää in vitro melanooomasolujen kasvua ja migraatiota (siirtymistä muualle elimistöön) (Liu ym. 2018). Tutkimukset siis puoltavat berberiinin käyttöä melanooman tukihoitona.

Karnosiini estää syöpägeeniä nimeltään interleukiini 8:aa (IL8), joka tutkimusten mukaan on yleensä koholla melanoomassa. Karnosiini estää myös uudisverisuonten kasvua eli angiogeneesiä, jonka avulla melanooma leviää. Sopiva karnosiinin annos syövän täydentävässä hoidossa on 800 mg 3 kertaa päivässä. Karnosiini on täysin vaaratonta valkuaisainetta, jota saa apteekista ja luontaistuotekaupasta ja -osastoilta. Tehokkaimmin angiogeneesiä estää nestemäinen hainruistouute.

Tutkimuksen mukaan myös kalaöljyn EPA- ja DHA-rasvahapot estävät melanooman kasvua ja sen leviämistä aivoihin. Estovaikutus perustuu osittain COX-2-entsyymin salpaukseen, mikä ehkäisee prostaglandiini E2:n (PGE2:n) ja lisää PGE3:n syntyä kudoksissa (Xia ym. 2006). COX-2-entsyymit näet muuntavat arakidonihappoa (AA) PGE 2:ksi ja muiksi angiogeenisiksi ja tulehdusta aiheuttaviksi eikosanoideiksi, kun taas EPA-rasvahappo toimii AA:n ja COX-2:n vastavaikuttajana. Tehokkain kalaöljy syöpätaudeissa on E-EPAa, joka estää myös IL8:aa. Sopiva päiväannos on noin 2 g/vrk. Toisaalta italialainen tutkimus kertoo, että DHA-rasvahappokin ehkäisee melanoomasolujen kasvua (Serini ym. 2016). Kalaöljyn omega-3-rasvahapot estävät syövän kasvua ja leviämistä monella erilaisella biokemiallisella mekanismilla (lue lisää alla olevista linkeistä). Nykyään suositaan vahvasti tiivistettyjä kalaöljyjä, sillä niissä on paras hinta-laatu-suhde (Pharmacoeconomics 2006). E-EPAssa on EPAa jopa 90 %, kun halvemmissa peruskalaöljyissä on vain 15–18 %.

Sinkki tappaa ihmisen melanomasoluja, osoittaa italialainen tutkimus (Provinciali ym. 2015). Sinkin ja karnosiinin yhdistelmätabletti on siis suositektava melanomapotilaille.

C-vitamiini herkistää melanomasoluja uusille syöpälääkkeille, BET-estäjille, osoittaa Miamin yliopiston tutkimus (Mustafi ym. 2017).

Melatoniini estää melanoman kasvua ja leviämistä, kertoo uusi kirjallisuuskatsaus (Pourhanifeh ym. 2019). Melatoniini tehostaa melanooman hoidossa käytetyn lääkkeen vemurafenibin vaikutusta. Yhdessä ne estävät NF-κB:n  ja hTERT:n viestintää, jolloin syövän kasvu estyy (Hao ym. 2019). Syöpien hoidossa melatoniinia otetaan 20 mg ennen nukkumaanmenoa.

Melatoniini tehostaa VT:ta

Kuva: Vemurafenibi (VE) ja melatoniini (MT) tehostavat toistensa vaikutusta ja estävät yhdessä melanoomasolujen elossapysymistä ja kasvua (proliferointia) (Kuvan lähde Hao ym. 2019).

Melanooman yleisyys

Maailman Terveysjärjestön (WHO) mukaan koko maailmassa sairastuu vuosittain 2–3 miljoonaa ihmistä erilaisiin ihosyöpiin. Näistä 132 000 on pahanlaatuisia melanoomia. Suomessa rekisteröidään vuosittain jo yli 1300 uutta tapausta, kun 1980-luvulla niitä oli vain noin 400 vuodessa. Nyt melanooma on jo kuudenneksi yleisin syöpä.

Pahanlaatuinen melanooma on eniten yleistyvä ihosyöpä. Lisäyksen syinä ovat lisääntynyt etelänmatkailu, jolloin ahnehditaan liikaa aurinkoa. Toinen uusi syy on lisääntynyt otsonikato, mikä lisää ihoa polttavaa UV-säteilyä. Yhdeksän tapausta kymmenestä johtuu auringon UV-säteilystä. Suurin osa sairastuneista on keski-ikäisiä. Noin 120 suomalaista kuolee vuosittain melanoomaan.

Melanoomaa on kahta tyyppiä, "synnynnäistä" ja "hankittua". Synnynnäinen muoto ilmaantuu ennestään olleeseen luomeen. Näitä tapauksia on alle puolet kaikista melanoomista. Hankittu muoto taas ilmaantuu itsestään terveeseen ihoon paikkaan, jossa ei ole ennen ollut luomea. Varhaisessa vaiheessa havaittu melanooma voidaan hoitaa tehokkaasti.

WHO on antanut suositukset UV-säteilyn välttämiseksi (www.who.int/peh-uv).

Uusiutumisriski

Lausannen yliopiston tutkimuksen mukaan uusiutumisen riski on suurempi kuin perinteisesti on uskottu. Tohtori Fabio Levin tutkimuksessa seurattiin 1974–2003 yhteensä 3 439 melanoomapotilasta. Heistä 43 sairastui uudestaan, kun tutkijat odottivat heitä olevan vain 9. 50-vuotiaat ja sitä nuoremmat sairastuivat useammin uudelleen kuin yli 50-vuotiaat. Havaitusta 43 uudesta melanoomasta 31 sijaitsi eri paikassa ja 12 samassa paikassa kuin ensimmäinen kasvain. Uusiutumisen riski 20 vuoden aikana oli 5 %.

Perinnöllisyys

Brittitutkijat raportoivat, että 66 %:ssa melanoomaan sairastuneista ihmisistä on geenimutaatio BRAF-nimisessä geenissä. Tämä siis tarkoittaa sitä, että noin 2/3:ssa sairastuneista on tullut perinnöllinen alttius saada melanooma (Nature 2002;10.1038/nature00766).

Toisen tutkimuksen mukaan melanoomaan sairastuneiden lähisukulaisilla on 24 %:n riski sairastua melanoomaan viiden vuoden kuluessa sukulaisen dysplasia nevi -nimisen melanooman toteamisesta. Dysplasia nevi ei välttämättä kehity varsinaiseksi melanoomaksi, mutta sitä pidetään sen vaarallisena ennusmerkkinä (Journal of the American Medical Association 2005).

Riskitekijöitä

- BRAF-geenimutaatio
- runsasluomisuus (yli 100 luomea ihossa)
- ihon palaminen auringossa, etenkin lapsena
- helposti auringossa palava ihotyyppi (pisamaisuus, punatukkaisuus, vaalea iho)
- sukulaisella todettu melanooma

Millainen ja missä kasvain on?

Kasvain kehittyy ihon pigmenttiä muodostavissa soluissa, melanosyyteissä, joista se leviää ihon alle. On tavallaan ironista, että melanooma saa alkunsa melanosyyteistä, soluista, jotka tuottavat melaniinia, jonka tarkoitus on suojata ihoa UV-säteilyn haitoilta.

Naiset saavat ihosyövän usein kasvoihin, käsi- ja olkavarsiin ja alaraajoihin. Miehillä se ilmaantuu useimmiten kaulaan, pään alueelle tai vartaloon. Varhaisessa vaiheessa todetun melanooman leikkaus on usein tehokas hoito. Melanoomalla on kuitenkin voimakas taipumus lähettää etäpesäkkeitä muualle elimistöön.

Kaikkia melanoomia ei diagnosoida, eivätkä ne välttämättä leviä muualle elimistöön. Melanooma saattaa olla oireeton koko ihmisiänkin. Jos epäilet melanoomaa, mene ihmeessä ihotautilääkäriiin! Kokenut ihotautilääkäri osaa tutkia epäilyttävät luomet ja lähettää niistä näytteen edelleen patologin tutkittavaksi.

Kuinka tauti leviää?

Melanooman etäpesäkkeet leviävät uudisverisuonten eli angiogeneesin välityksellä. Angiogeneesin esto näyttää olevan tehokas tapa estää melanooman uusiminen, raportoi amerikkalainen tutkijaryhmä St. Louisin yliopistosta (New England Journal of Medicin 2001; 345:1214-15). Nämä tutkijat käyttivät uusiutuneen melanooman hoitoon talidomidia, joka on tehokas angiogeneesin estäjä.

Ennuste

Melanooma edustaa vain 4 %:a kaikista ihosyövistä, mutta 80 %:a kaikista ihosyöpäkuolemista. Tutkijat uskovat, että melanooman syntypaikalla on tärkeä merkitys ennusteen kannalta. Asiasta on äskettäin saatu uutta tietoa Ruotsista, Södersjukhusetista. Verisuonikirurgi Peter Gillberg on analysoinut 2 517 potilaan 2 680 melanoomaa vuosilta 1976-87. Tulosten mukaan pään ja kaulan alueen malignin melanooman ennuste on huonompi kuin muualla sijaitsevan.

Melanooman ennuste on parantunut viimeisten 10 vuoden aikana. Vuosina 1976–1989 diagnosoiduista potilaista 80,0 % selvisi elossa yli 10 vuotta ja vuosina 1990–2001 diagnosoiduista jo 88,6 %. Kasvaimen paksuus on tärkeä tekijä ennusteen kannalta. Tämän raportin mukaan kasvaimen keskimääräinen paksuus on pienentynyt (potilaan tullessa hoitoon) 1,07 mm:sta 0.75 mm:iin vuosina 1990–2001 (Cancer, March 15, 2007).

Ehkäisy

Tärkeintä on olla polttamatta ihoaan auringossa ja solariumissa. Iho "muistaa" vuosia ja vuosikymmeniä sitten sattuneet palamiset, melonooma voi syntyä niiden seurauksena. Siksi lapsia ei saisi "polttaa" auringossa, eikä kasvoja saisi ruskettaa esim. alumiinifoliota käyttäen.

Vaatteet ja lierihattu antavat parhaan suojan auringon UV-säteilyä vastaan. Kohtuullinen auringonotto on terveellistä, siitä saa mm. D-vitamiinia, josta suomalaisilla on yleensä kroooninen puute. Auringolla on siis paljon hyviä puolia. D-vitamiini ehkäisee DNA-vaurioita, jotka johtavat melanooman syntyyn, osoittaa uusi australialainen tutkimus (Dixon ym. 2013). Aurinkovoiteen lisänä kannattaa siis nauttia D-vitamiinia kesälläkin.

Vihreän teen polyfenolit salpaavat entsyymiä nimeltä JNK-2, jolla on tärkeä rooli ihosyövän synnyssä. Ihon JNK-2-pitoisuus lisääntyy altistuttaessa auringonvalolle ja sen jälkeen. Entsyymin pitoisuus säilyy suurena ihmisillä, jotka ovat jatkuvasti alttiina UV-säteilylle.

Melanoomaa hoidetaan laserilla tai poistamalla se kirurgisesti. Melanooma on niin vakava sairaus, että sitä kannattaa aina hoitaa myös ravintolisillä. Niistä tehokkaimpia ja turvallisimpia ovat berberiini, karnosiini, C-, D- ja E-vitamiinit, E-EPA, karotenoidit, seleeni ja ubikinoni.

Sinkki estää melanooman metastasointia, osoittaa unkarilainen solutason tutkimus. Sinkki estää HIF1α-geenin ilmentymistä, toteavat tutkijat (Burián ym. 2019).

Muralidhar S, Filia A, Nsengimana et al. Vitamin D-VDR signaling inhibits Wnt/beta-catenin-mediated melanoma progression and promotes anti-tumor immunity. Cancer Research. Published OnlineFirst November 5, 2019 DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-18-3927. Free Article
Hao J, Fan W, Li Y, et al. Melatonin synergizes BRAF-targeting agent vemurafenib in melanoma treatment by inhibiting iNOS/hTERT signaling and cancer-stem cell traits Journal of Experimental and Clinical Cancer Research. 2019 Feb 4;38(1):48. doi: 10.1186/s13046-019-1036-z.
Burián Z, Ladányi A, Barbai T, et al. Selective Inhibition of HIF1α Expression by ZnSO4 Has Antitumoral Effects in Human Melanoma. Pathology Oncology Research. 2019 Jan 6. doi: 10.1007/s12253-018-00573-1.
Pourhanifeh MH, Mahdavinia M, Reiter RJ, Asemi Z. Potential use of melatonin in skin cancer treatment: A review of current biological evidence. Review. Journal of Cellular Physiology. 2019 Jan 7. doi: 10.1002/jcp.28129.
Liu JF, Lai KC, Peng SF, et al. Berberine Inhibits Human Melanoma A375.S2 Cell Migration and Invasion via Affecting the FAK, uPA, and NF-κB Signaling Pathways and Inhibits PLX4032 Resistant A375.S2 Cell Migration In Vitro. Molecules. 2018 Aug 13;23(8). pii: E2019. doi: 10.3390/molecules23082019. Free Full Text pdf
Mustafi S, Camarena V, Volmar CH, et al. Vitamin C sensitizes melanoma to BET inhibitors. Cancer Research. 2017 Nov 27. pii: canres.2040.2017. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-17-2040.
Bin Liu, Fu XQ, Li T, et al. Computational and experimental prediction of molecules involved in the anti-melanoma action of berberine. Journal of Ethnopharmacology. 2017 Jul 17. pii: S0378-8741(16)31391-5. doi: 10.1016/j.jep.2017.07.023.

Spath L, Ulivieri A, Lavra L, et al. Antiproliferative Effects of 1α-OH-vitD3 in Malignant Melanoma: Potential Therapeutic implications. Scientific Reports. 2017 Jan 11;7:40370. doi: 10.1038/srep40370.

Levitan D. Lower Vitamin D Levels Predict Poor Survival Outcomes in Melanoma. Cancer Network 21.3.2016

Timerman D, McEnery-Stonelake M, Joyce CJ, et al. Vitamin D deficiency is associated with a worse prognosis in metastatic melanoma.
Oncotarget. 2016 Dec 28. doi: 10.18632/oncotarget.14316.
Bolerazska B, Rabajdova M, Spakova I, Marekova M. Current knowledge on the active form of Vitamin D synthesized in the skin and its effects on malignant melanoma. Minireview. Neoplasma. 2016 Nov 24;64(1). doi: 10.4149/neo_2017_101.
Eggermont AMM, Chiarion-Sileni V, Grob J-J et al. Prolonged Survival in Stage III Melanoma with Ipilimumab Adjuvant Therapy New England Journal of Medicine, October 8, 2016 DOI: 10.1056/NEJMoa1611299

Serini S, Zinzi A, Ottes Vasconcelos R, et al. Role of β-catenin signaling in the anti-invasive effect of the omega-3 fatty acid DHA in human melanoma cells. Journal of Dermatological Science. 2016 Jun 23. pii: S0923-1811(16)30127-X. doi: 10.1016/j.jdermsci.2016.06.010.
Provinciali M, Pierpaoli E, Bartozzi B, Bernardini G. Zinc Induces Apoptosis of Human Melanoma Cells, Increasing Reactive Oxygen Species, p53 and FAS Ligand. Anticancer Research. 2015 Oct;35(10):5309-16. PubMed

Song YC, Lee Y, Kim HM, et al. Berberine regulates melanin synthesis by activating PI3K/AKT, ERK and GSK3β in B16F10 melanoma cells. International Journal of Molecular Medicine. 2015 Feb 26. doi: 10.3892/ijmm.2015.2113.
Mittal A, Tabasum S, Singh RP.  Berberine in combination with doxorubicin suppresses growth of murine melanoma B16F10 cells in culture and xenograft.Phytomedicine. 2013 Oct 28. doi:pii: S0944-7113(13)00359-0. 10.1016/j.phymed.2013.09.002

Shakhova O, Zingg D, Schaefer SM, et al. Sox10 promotes the formation and maintenance of giant congenital naevi and melanoma. Nature Cell Biology. 8 July, 2012. Doi: 10.1038/ncb2535
Dixon KM, Tongkao-On W, Sequeira V, et al. Vitamin D and Death by Sunshine. Int. J. Mol. Sci. 2013, 14(1), 1964-1977; doi:10.3390/ijms14011964
Singh T, Vaid M, Katiyar N, et al. Berberine, an isoquinoline alkaloid, inhibits melanoma cancer cell migration by reducing the expressions of cyclooxygenase-2, prostaglandin E2 and prostaglandin E2 receptors. Carcinogenesis. 2011 Jan;32(1):86-92.doi:  10.1093/carcin/bgq215. Free Full Text